Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filologia Polska

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22641
 • Tytuł : Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filologia Polska
 • Redaktor : red. Czesław Łuczak
 • Wydawca : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1964-2008
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1960 Pańczyk H. Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa
  • Nr 2, 1962 Pańczyk H. Twórczość literacka Narcyzy Żmichowskiej [...]
  • Nr 3, 1963 Prażmowski M. Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego
  • Nr 4, 1963 Kułtuniakowa J. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego [...]
  • Nr 5, 1964 Zagórski Z. Związki językowe północnej Wielkopolski [...]
  • Nr 6, 1964 Sajkowski A. Nad staropolskimi pamiętnikami
  • Nr 7, 1965 Ziomek J. Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji [...]
  • Nr 8, 1965 Kornaszewski M. Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego
  • Nr 9, 1967 Zierhoffer K. Nazwy niecek w polszczyźnie [...]
  • Nr 12, 1967 Zagórski Z. Gwary północnej Wielkopolski [...]
  • Nr 13, 1967 Kowalewicz H. Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej
  • Nr 14, 1970 Gruchmanowa M. Gwary zachodniej Wielkopolski [...]
  • Nr 15, 1972 Węgier J. Język Franciszka Bohomolca
  • Nr 16, 1978 Słowiński L. Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej [...]
  • Nr 17, 1979 Witkowski M. W kręgu Śpiewów historycznych Niemcewicza
  • Nr 18, 1980 Zgółkowa H. Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych [...]
  • Nr 19, 1980 Adamczyk M. Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej [...]
  • Nr 20, 1981 Pokrzywniak J.T. Jan Gorczyczewski [...]
  • Nr 22, 1981 Wysłouch S. Problematyka symultanizmu w prozie
  • Nr 23, 1982 Nowak H. Gwary południowej Wielkopolski
  • Nr 23[a], 1981 Wysocka Barbara Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939
  • Nr 24, 1983 Laskowicz K. "Świat za drzwiami" [...]
  • Nr 25, 1982 Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym [...]
  • Nr 26, 1983 Mikołajczak S. Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego
  • Nr 27, 1983 Kornaszewski M. Nazwy zestawione w dolnołużyckiej mikrotoponimii [...]
  • Nr 28, 1983 Zgółkowa H. Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej [...]
  • Nr 29, 1984 Sarnowska-Giefing I. Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich [...]
  • Nr 30, 1985 Ratajczak D. Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru
  • Nr 31, 1985 Rzepka W.R. Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników [...]
  • Nr 32, 1986 Krążyńska Z. Orzeczenie wraz z dopełniającym otoczeniem w staropolskim zdaniu [...]
  • Nr 33, 1987 Zgółkowa H. Bułczyńska K. Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym [...]
  • Nr 34, 1988 V [Piąta] Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna [...]
  • Nr 35, 1987 Smuszkiewicz A. Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej [...]
  • Nr 36, 1987 Zgółkowa Halina Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia
  • Nr 37, 1989 Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny [...]
  • Nr 38, 1988 Wiegandt E. Austria Felix czyli o micie Galicji [...]
  • Nr 39, 1988 Hendrykowski M. Autor jako problem poetyki filmu [...]
  • Nr 40, 1990 Mikołajczak S. Składnia tekstów naukowych [...]
  • Nr 41, 1990 Borejszo M. Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600
  • Nr 42, 1990 Jakóbczyk S. Porównywanie [...]
  • Nr 43, 1990 Wysocka B. Kultura literacka Wielkopolski [...]
  • Nr 44, 1991 Walczak B. Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii
  • Nr 45, 1992 Zagórski Z. Sieradzki A. Grzelakowa E. Mały atlas językowy [...] T. 1
  • Nr 46, 1991 Piotrowicz A. Typy regionalizmów leksykalnych
  • Nr 47, 1991 Sieradzki A. Derywacja przymiotników denominalnych [...]
  • Nr 48, 1991 Pihan A. Studia o języku J.I. Kraszewskiego [...]
  • Nr 49, 1991 Zgółkowa H. Zgółka T. Szymoniak K. Słownictwo polskich tekstów rockowych
  • Nr 50, 1992 Zgółka T. Zgółkowa H. Słownictwo współczesnej poezji polskiej T. 1-2
  • Nr 51, 1991 [sygn.: 221143/1,5,1] Abramowska J. Polska bajka ezopowa [...]
  • Nr 52, 1992 Jakóbczyk S. Twórcze ćwiczenia literackie w szkole
  • Nr 53, 1993 Forysiak-Strazzanti A. Teatr Pirandella w Polsce
  • Nr 55, 1994 Pokrzywniak J.T. Komedie Ignacego Krasickiego [...]
  • Nr 56, 1994 Słowa służebne. Prace ofiarowane Prof. Monice Gruchmanowej [...]
  • Nr 57, 1996 [sygn.: 278603] Słowiński L. Z ławy szkonej naszych pradziadów: pisarze [...]
  • Nr 59, 1996 Zagórski Z. Sieradzki A. Grzelakowa E. Mały atlas językowy [...] T. 2
  • Nr 60, 1999 Kraskowska E. Piórem niewieścim [...]
  • Nr 61, 1998 Księga Mickiewiczowska. Patroni uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
  • Nr 62, 1999 Kiec I. Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 r.
  • Nr 63, 1999 Pihan-Kijasowa A. Literacka polszczyzna kresów [...]
  • Nr 64, 2000 Vetulani G. Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników [...]
  • Nr 65, 2000 Kalemba-Kasprzak E. Prometeusz z przepiórką [...]
  • Nr 66, 2000 Trybuś K. Stary poeta. Studia o Norwidzie
  • Nr 67, 2001 Przychodniak Z. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce [...]
  • Nr 68, 2001 Lisowski T. Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku [...]
  • Nr 69, 2001 Grądziel-Wójcik I. Poezja jako teoria poezji [...]
  • Nr 70, 2002 Chojnacki I. Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
  • Nr 71, 2002 Karasińska M. Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru
  • Nr 72, 2002 Kwiatkowska-Ratajczak Maria Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów
  • Nr 73, 2002 Stulecie Przybosia
  • Nr 74, 2002 Maleszyński Dariusz Cezary Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej
  • Nr 75, 2003 Borowczyk J. Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 [...]
  • Nr 76, 2003 Nowicka Elżbieta Omamienie - cudowność - afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
  • Nr 77, 2003 Sarnowska-Giefing Irena Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku
  • Nr 78, 2003 Kuciak Agnieszka Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida
  • Nr 79, 2004 Guderian-Czaplińska Ewa Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939
  • Nr 80, 2004 Górska Irena Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza
  • Nr 81, 2004 Piotrowicz Anna Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku
  • Nr 82, 2004 Kozłowski Krzysztof Teatr i religia sztuki. "Parsifal" Richarda Wagnera
  • Nr 83, 2004 Meller Katarzyna "Noc przeszła, dzień się przybliżył". Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku
  • Nr 84, 2004 Sobieraj Tomasz Fabuły i "światopogląd". Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej
  • Nr 85, 2004 Sieradzki Andrzej Prefiksalne derywaty czasownikowe w Rozmyślaniu przemyskim
  • Nr 87, 2005 Fiećko Jerzy Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu
  • Nr 88, 2005 Krajewska Anna Dramat współczesny. Teoria i interpretacja
  • Nr 89, 2005 Banowska Lidia Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
  • Nr 91, 2005 Jakóbczyk, Stanisław Na Zachód ze Wschodu. Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim
  • Nr 92, 2006 Raubo Grzegorz Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku
  • Nr 93, 2006 Słowacki teatralny
  • Nr 94, 2007 Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku
  • Nr 95, 2007 Mizerkiewicz Tomasz Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
  • Nr 96, 2007 Stankowska Agata Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego
  • Nr 97, 2007 Okulicz-Kozaryn Radosław Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski
  • Nr 98, 2007 Borejszo Maria Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie
  • Nr 100, 2007 Kraskowska Ewa Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii
  • Nr 101, 2007 Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem
  • Nr 102, 2007 Judkowiak Barbara Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje
  • Nr 103, 2007 Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej
  • Nr 104, 2008 Śniedziewski Piotr Mallarme - Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce
  • Nr 105, 2008 Kurek Krzysztof Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849
 • Seria : Filologia Polska
 • Uwagi :
  • Nr 83, 2004 - dar Katarzyny Meller dla Biblioteki Kórnickiej PAN
  • Tekst pol.
  • Ded. aut. Katarzyny Meller [rkps.] 2004 Meller Katarzyna
 • Hasła przedmiotowe :
  • Čiurlionis M(ikaloius) K(onstantinas)
  • Kraszewski, Józef Ignacy
  • Mallarme, Stephane (1842-1898)
  • Norwid Cyprian Kamil (1821-1883)
  • Trojanowicz, Zofia (1936- )
  • Słowacki, Juliusz (1809-1849)
  • Łuczak, Czesław red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filologiczny
  • Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a PRACE
 • 245 %a Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu %p Filologia Polska
 • 245 %c red. Czesław Łuczak
 • 260 %a Poznań %b Uniwersytet im. Adama Mickiewicza %c 1964-2008 %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr 1, 1960 %b Pańczyk H. %c Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa
 • 362 %a Nr 2, 1962 %b Pańczyk H. %c Twórczość literacka Narcyzy Żmichowskiej [...]
 • 362 %a Nr 3, 1963 %b Prażmowski M. %c Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego
 • 362 %a Nr 4, 1963 %b Kułtuniakowa J. %c Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego [...]
 • 362 %a Nr 5, 1964 %b Zagórski Z. %c Związki językowe północnej Wielkopolski [...]
 • 362 %a Nr 6, 1964 %b Sajkowski A. %c Nad staropolskimi pamiętnikami
 • 362 %a Nr 7, 1965 %b Ziomek J. %c Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji [...]
 • 362 %a Nr 8, 1965 %b Kornaszewski M. %c Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego
 • 362 %a Nr 9, 1967 %b Zierhoffer K. %c Nazwy niecek w polszczyźnie [...]
 • 362 %a Nr 12, 1967 %b Zagórski Z. %c Gwary północnej Wielkopolski [...]
 • 362 %a Nr 13, 1967 %b Kowalewicz H. %c Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej
 • 362 %a Nr 14, 1970 %b Gruchmanowa M. %c Gwary zachodniej Wielkopolski [...]
 • 362 %a Nr 15, 1972 %b Węgier J. %c Język Franciszka Bohomolca
 • 362 %a Nr 16, 1978 %b Słowiński L. %c Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej [...]
 • 362 %a Nr 17, 1979 %b Witkowski M. %c W kręgu Śpiewów historycznych Niemcewicza
 • 362 %a Nr 18, 1980 %b Zgółkowa H. %c Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych [...]
 • 362 %a Nr 19, 1980 %b Adamczyk M. %c Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej [...]
 • 362 %a Nr 20, 1981 %b Pokrzywniak J.T. %c Jan Gorczyczewski [...]
 • 362 %a Nr 22, 1981 %b Wysłouch S. %c Problematyka symultanizmu w prozie
 • 362 %a Nr 23, 1982 %b Nowak H. %c Gwary południowej Wielkopolski
 • 362 %a Nr 23[a], 1981 %b Wysocka Barbara %c Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939
 • 362 %a Nr 24, 1983 %b Laskowicz K. %c "Świat za drzwiami" [...]
 • 362 %a Nr 25, 1982 %c Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym [...]
 • 362 %a Nr 26, 1983 %b Mikołajczak S. %c Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego
 • 362 %a Nr 27, 1983 %b Kornaszewski M. %c Nazwy zestawione w dolnołużyckiej mikrotoponimii [...]
 • 362 %a Nr 28, 1983 %b Zgółkowa H. %c Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej [...]
 • 362 %a Nr 29, 1984 %b Sarnowska-Giefing I. %c Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich [...]
 • 362 %a Nr 30, 1985 %b Ratajczak D. %c Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru
 • 362 %a Nr 31, 1985 %b Rzepka W.R. %c Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników [...]
 • 362 %a Nr 32, 1986 %b Krążyńska Z. %c Orzeczenie wraz z dopełniającym otoczeniem w staropolskim zdaniu [...]
 • 362 %a Nr 33, 1987 %b Zgółkowa H. %b Bułczyńska K. %c Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym [...]
 • 362 %a Nr 34, 1988 %c V [Piąta] |Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna [...]
 • 362 %a Nr 35, 1987 %b Smuszkiewicz A. %c Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej [...]
 • 362 %a Nr 36, 1987 %b Zgółkowa Halina %c Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia
 • 362 %a Nr 37, 1989 %b Bąba S. %c Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny [...]
 • 362 %a Nr 38, 1988 %b Wiegandt E. %c Austria Felix czyli o micie Galicji [...]
 • 362 %a Nr 39, 1988 %b Hendrykowski M. %c Autor jako problem poetyki filmu [...]
 • 362 %a Nr 40, 1990 %b Mikołajczak S. %c Składnia tekstów naukowych [...]
 • 362 %a Nr 41, 1990 %b Borejszo M. %c Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600
 • 362 %a Nr 42, 1990 %b Jakóbczyk S. %c Porównywanie [...]
 • 362 %a Nr 43, 1990 %b Wysocka B. %c Kultura literacka Wielkopolski [...]
 • 362 %a Nr 44, 1991 %b Walczak B. %c Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii
 • 362 %a Nr 45, 1992 %b Zagórski Z. %b Sieradzki A. %b Grzelakowa E. %c Mały atlas językowy [...] T. 1
 • 362 %a Nr 46, 1991 %b Piotrowicz A. %c Typy regionalizmów leksykalnych
 • 362 %a Nr 47, 1991 %b Sieradzki A. %c Derywacja przymiotników denominalnych [...]
 • 362 %a Nr 48, 1991 %b Pihan A. %c Studia o języku J.I. Kraszewskiego [...]
 • 362 %a Nr 49, 1991 %b Zgółkowa H. %b Zgółka T. %b Szymoniak K. %c Słownictwo polskich tekstów rockowych
 • 362 %a Nr 50, 1992 %b Zgółka T. %b Zgółkowa H. %c Słownictwo współczesnej poezji polskiej T. 1-2
 • 362 %a Nr 51, 1991 [sygn.: 221143/1,5,1] %b Abramowska J. %c Polska bajka ezopowa [...]
 • 362 %a Nr 52, 1992 %b Jakóbczyk S. %c Twórcze ćwiczenia literackie w szkole
 • 362 %a Nr 53, 1993 %b Forysiak-Strazzanti A. %c Teatr Pirandella w Polsce
 • 362 %a Nr 55, 1994 %b Pokrzywniak J.T. %c Komedie Ignacego Krasickiego [...]
 • 362 %a Nr 56, 1994 %c Słowa służebne. Prace ofiarowane Prof. Monice Gruchmanowej [...]
 • 362 %a Nr 57, 1996 [sygn.: 278603] %b Słowiński L. %c Z ławy szkonej naszych pradziadów: pisarze [...]
 • 362 %a Nr 59, 1996 %b Zagórski Z. %b Sieradzki A. %b Grzelakowa E. %c Mały atlas językowy [...] T. 2
 • 362 %a Nr 60, 1999 %b Kraskowska E. %c Piórem niewieścim [...]
 • 362 %a Nr 61, 1998 %c Księga Mickiewiczowska. Patroni uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
 • 362 %a Nr 62, 1999 %b Kiec I. %c Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 r.
 • 362 %a Nr 63, 1999 %b Pihan-Kijasowa A. %c Literacka polszczyzna kresów [...]
 • 362 %a Nr 64, 2000 %b Vetulani G. %c Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników [...]
 • 362 %a Nr 65, 2000 %b Kalemba-Kasprzak E. %c Prometeusz z przepiórką [...]
 • 362 %a Nr 66, 2000 %b Trybuś K. %c Stary poeta. Studia o Norwidzie
 • 362 %a Nr 67, 2001 %b Przychodniak Z. %c Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce [...]
 • 362 %a Nr 68, 2001 %b Lisowski T. %c Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku [...]
 • 362 %a Nr 69, 2001 %b Grądziel-Wójcik I. %c Poezja jako teoria poezji [...]
 • 362 %a Nr 70, 2002 %b Chojnacki I. %c Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
 • 362 %a Nr 71, 2002 %b Karasińska M. %c Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru
 • 362 %a Nr 72, 2002 %b Kwiatkowska-Ratajczak Maria %c Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów
 • 362 %a Nr 73, 2002 %c Stulecie Przybosia
 • 362 %a Nr 74, 2002 %b Maleszyński Dariusz Cezary %c Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej
 • 362 %a Nr 75, 2003 %b Borowczyk J. %c Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 [...]
 • 362 %a Nr 76, 2003 %b Nowicka Elżbieta %c Omamienie - cudowność - afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
 • 362 %a Nr 77, 2003 %b Sarnowska-Giefing Irena %c Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku
 • 362 %a Nr 78, 2003 %b Kuciak Agnieszka %c Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida
 • 362 %a Nr 79, 2004 %b Guderian-Czaplińska Ewa %c Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939
 • 362 %a Nr 80, 2004 %b Górska Irena %c Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza
 • 362 %a Nr 81, 2004 %b Piotrowicz Anna %c Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku
 • 362 %a Nr 82, 2004 %b Kozłowski Krzysztof %c Teatr i religia sztuki. "Parsifal" Richarda Wagnera
 • 362 %a Nr 83, 2004 %b Meller Katarzyna %c "Noc przeszła, dzień się przybliżył". Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku
 • 362 %a Nr 84, 2004 %b Sobieraj Tomasz %c Fabuły i "światopogląd". Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej
 • 362 %a Nr 85, 2004 %b Sieradzki Andrzej %c Prefiksalne derywaty czasownikowe w Rozmyślaniu przemyskim
 • 362 %a Nr 87, 2005 %b Fiećko Jerzy %c Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu
 • 362 %a Nr 88, 2005 %b Krajewska Anna %c Dramat współczesny. Teoria i interpretacja
 • 362 %a Nr 89, 2005 %b Banowska Lidia %c Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
 • 362 %a Nr 91, 2005 %b Jakóbczyk, Stanisław %c Na Zachód ze Wschodu. Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim
 • 362 %a Nr 92, 2006 %b Raubo Grzegorz %c Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku
 • 362 %a Nr 93, 2006 %c Słowacki teatralny
 • 362 %a Nr 94, 2007 %c Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku
 • 362 %a Nr 95, 2007 %b Mizerkiewicz Tomasz %c Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
 • 362 %a Nr 96, 2007 %b Stankowska Agata %c Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego
 • 362 %a Nr 97, 2007 %b Okulicz-Kozaryn Radosław %c Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski
 • 362 %a Nr 98, 2007 %b Borejszo Maria %c Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie
 • 362 %a Nr 100, 2007 %b Kraskowska Ewa %c Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii
 • 362 %a Nr 101, 2007 %c Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem
 • 362 %a Nr 102, 2007 %b Judkowiak Barbara %c Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje
 • 362 %a Nr 103, 2007 %c Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej
 • 362 %a Nr 104, 2008 %b Śniedziewski Piotr %c Mallarme - Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce
 • 362 %a Nr 105, 2008 %b Kurek Krzysztof %c Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849
 • 440 %a Filologia Polska
 • 500 %a Nr 83, 2004 - dar Katarzyny Meller dla Biblioteki Kórnickiej PAN
 • 546 %a Tekst pol.
 • 561 %a Ded. aut. Katarzyny Meller [rkps.] %r 2004 %w Meller Katarzyna
 • 600 %a Čiurlionis M(ikaloius) K(onstantinas)
 • 600 %a Kraszewski, Józef Ignacy
 • 600 %a Mallarme, Stephane %d (1842-1898)
 • 600 %a Norwid Cyprian Kamil %d (1821-1883)
 • 600 %a Trojanowicz, Zofia %d (1936- )
 • 600 %a Słowacki, Juliusz %d (1809-1849)
 • 700 %a Łuczak, Czesław %e red.
 • 710 %a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) %b Wydział Filologiczny
 • 785 %t Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 %j Cz 22641

Indexes

Copies

  • Signature: Cz 22641/1960

  • Signature: Cz 22641/1962

  • Signature: Cz 22641/1963

  • Signature: Cz 22641/1964

  • Signature: Cz 22641/1965

  • Signature: Cz 22641/1967

  • Signature: Cz 22641/1970

  • Signature: Cz 22641/1972

  • Signature: Cz 22641/1978

  • Signature: Cz 22641/1979

  • Signature: Cz 22641/1980

  • Signature: Cz 22641/1981

  • Signature: Cz 22641/1982

  • Signature: Cz 22641/1983

  • Signature: Cz 22641/1984

  • Signature: Cz 22641/1985

  • Signature: Cz 22641/1986

  • Signature: Cz 22641/1987

  • Signature: Cz 22641/1988

  • Signature: Cz 22641/1989

  • Signature: Cz 22641/1990

  • Signature: Cz 22641/1991

  • Signature: Cz 22641/1992

  • Signature: Cz 22641/1993

  • Signature: Cz 22641/1994

  • Signature: Cz 22641/1996

  • Signature: Cz 22641/1998

  • Signature: Cz 22641/1999

  • Signature: Cz 22641/2000

  • Signature: Cz 22641/2001

  • Signature: Cz 22641/2002

  • Signature: Cz 22641/2003

  • Signature: Cz 22641/2004

  • Signature: Cz 22641/2005

  • Signature: Cz 22641/2006

  • Signature: Cz 22641/2007

  • Signature: Cz 22641/2008