Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filozofia i Logika

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22855
 • Tytuł : Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filozofia i Logika
 • Redaktor : red. Czesław Łuczak
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1963-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 2, 1963 Kaczmarek S. Anioł Dowgird - filozof nieznany
  • Nr 3, 1967 Dziamski S. Problemy klasowego charakteru i kultury artystycznej
  • Nr 4, 1968 Such J. O uniwersalności praw nauki
  • Nr 5, 1968 Kmita J. Nowak L. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki
  • Nr 6, 1969 Dziamski S. Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińczyków [...]
  • Nr 9, 1971 Ławniczak W. O uzasadniającej roli analogii [...]
  • Nr 10, 1972 Kozłowski R. O stosunku Lenina do klasycznej filozofii [...]
  • Nr 11, 1972 Technika a środowisko człowieka
  • Nr 12, 1973 Kot W. Z dziejów kopernikanizmu w filozofii polskiej XIX w.
  • Nr 13, 1975 Studia z historii filozofii
  • Nr 14, 1975 Ławniczak W. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej
  • Nr 16, 1975 Marksistowskie tradycje badań aksjologicznych w Polsce
  • Nr 17, 1977 Nowak I. Z problematyki teorii prawdy w filozofii marksistowskiej
  • Nr 18, 1978 Materiały i studia z dziejów myśli marksistowskiej w Polsce [...]
  • Nr 19, 1978 W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej
  • Nr 20, 1978 Lewandowski W. Jana Majorkiewicza koncepcja filozofii praktycznej.
  • Nr 21, 1979 Urbaniak J. Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskiego [...]
  • Nr 22, 1979 Andrzejewski B. Poglądy filozoficzne Władysława Mieczysława Kozłowskiego
  • Nr 23, 1979 Kotlarski G. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty filozofii Patrycego Przeczytańskiego [...]
  • Nr 24, 1979 Rewolucja Październikowa a rozwój filozofii marksistowskiej [...]
  • Nr 25, 1979 Patryas W. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej.
  • Nr 26, 1980 Idee a rzeczywistość [...]
  • Nr 27, 1980 O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach
  • Nr 28, 1985 Marks, marksizm, współczesność [...]
  • Nr 29, 1980 Drozdowicz Z. Kartezjusz a współczesność.
  • Nr 30, 1980 Andrzejewski B. Animal symbolicum. Ewolucja [...]
  • Nr 31, 1981 Tradycja a współczesność [...]
  • Nr 32, 1981 Z badań nad filozoficznymi podstawami nauk [...]
  • Nr 33, 1981 Zielińska R. Abstrakcja, idealizacja, generalizacja [...]
  • Nr 34, 1982 Z dziejów refleksji nad historią filozofii [...]
  • Nr 35, 1982 Szczuciński A. Zasada nieoznaczoności Heisenberga [...]
  • Nr 36, 1982 Szymański J. Rola teorii i techniki w eksperymentalnym testowaniu wiedzy
  • Nr 37, 1983 Filozoficzne aspekty sporów ideologicznych
  • Nr 39, 1985 Jednostka - społeczeństwo - państwo.
  • Nr 40, 1987 Kotlarski G. Myśl społeczna Róży Luksemburg [...]
  • Nr 41, 1985 Myśl i życie [...]
  • Nr 42, 1986 Leninizm we współczesnej kulturze umyslowej.
  • Nr 43, 1987 Łastowski K. Rozwój teorii ewolucji [...]
  • Nr 44, 1986 Szkice o rozwoju nauki.
  • Nr 45, 1986 Teoria i praktyka socjalizmu [...]
  • Nr 46, 1986 Filozofia matematyki
  • Nr 47, 1987 Drozdowicz Z. Intelektualizm i naturalizm w filozofii francuskiej
  • Nr 48, 1989 Drozdowicz Z. Konwencjonalizm w nowożytnej filozofii francuskiej
  • Nr 49, 1988 Hendrykowska M. Elementy wyjaśniania w filmie o sztuce.
  • Nr 50, 1989 Maciejewska-Jamroziakowa A. Anatol Łunaczarski [...]
  • Nr 51, 1989 Szymański J. Cywilizacyjne nastepstwa postepu technicznego [...]
  • Nr 52, 1988 Kocikowski A. Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa [...]
  • Nr 53, 1988 Laws and theories in empirical sciences [...]
  • Nr 54, 1990 Drozdowicz Z. Topolski J. Wrzosek W. Swoistości poznania historycznego
  • Nr 55, 1989 Kotowa B. Metodologiczny status wartościowań artystycznych [...]
  • Nr 56, 1990 Interpretation in the humanities [...]
  • Nr 58, 1990 Komunikacja - rozumienie - dialog [...]
  • Nr 59, 1990 Między dialektyką a historią nauki [...]
  • Nr 61, 1990 Piotrowska E. Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego [...]
  • Nr 62, 1991 Buksiński T. Zasady i metody interpretacji [...]
  • Nr 63, 1990 Pałubicka A. Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego
  • Nr 64, 1992 Wiśniewski J. mathematischen Modelle der Kausalität [...]
  • Nr 65, 1991 Klawiter A. Postawa badawcza [...]
  • Nr 66, 1991 Kubicki R. Interpretacja a poznanie [...]
  • Nr 67, 1992 Sucj J. Rodzaje determinacji a rozwój nauki
  • Nr 69, 1992 Grzegorczyk A. Niekartezjańskie współrzędne [...]
  • Nr 70, 1993 Grad J. Obyczaj a moralność [...]
  • Nr 71, 1993 Sobczyńska D. Sztuka badań eksperymentalnych [...]
  • Nr 72, 1993 Przyłębski A. W poszukiwaniu królestwa filozofii [...]
  • Nr 73, 1994 Jeliński Edward Myśl a rzeczywistość. O pewnych osobliwościach polskiej myśli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej
  • Nr 74, 1994 Liberkowski R. Przestrzeń i czas w filozofii [...]
  • Nr 75, 1995 Świrydowicz K. Logiczne teorie obowiązku warunkowego
  • Nr 76, 1996 Dziamski G. Postmodernizm wobec kryzysu estetyki [...]
  • Nr 77, 1996 Rewers E. Język i przestrzeń [...]
  • Nr 78, 1997 Grad J. Badania uczestnictwa w kulturze [...]
  • Nr 79, 1998 Korpikiewicz H. Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata
  • Nr 80, 2000 Pakszys E. Między naturą a kulturą: kategoria płci [...]
  • Nr 81, 2000 Kilijanek M. Kant. Samoświadomość i poznanie [...]
  • Nr 82, 2000 Wilowski W. Zagadnienie życia i śmierci [...]
  • Nr 83, 2000 Gierszewski Z. Kultura, moralność, względność [...]
  • Nr 84, 2002 Brzeziński Bartłomiej Mikołaj Bierdiajew - medytacje. Ideowe źródła i konteksty
  • Nr 85, 2002 Wróbel S. Władza i rozum. Stadia rozwojowe [...]
  • Nr 96, 2005 Dziamski Seweryn Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego
  • Nr 100, 2007 Etyka a współczesność
 • Seria : Filozofia i Logika
 • Uwagi :
  • Tyt. serii na podstawie Przewodn. Bibliograf. 1968, poz. 9808
  • P.B. 1968, poz. 9808
  • pol. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948)
  • Dowgird, Anioł
  • Lenin
  • Kopernik, Mikołaj
  • Majorkiewicz, Jan
  • Kozłowski, Władysław Mieczysław
  • Luksemburg, Róża
  • Marx, Karl
  • Kant, Immanuel
  • Krusiński, Stanisław
  • Rzewuski, Henryk
  • Przeczytański, Patrycy
  • Descartes Rene
  • Lunačarskij Anatolij Vasil'evič
  • Heisenberg, Werner
  • Rewolucja 1917 Październikowa
  • Łuczak, Czesław red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filozoficzno-Historyczny
  • Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu p Filozofia i Logika
 • 245 c red. Czesław Łuczak
 • 260 a Poznań c 1963- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 2, 1963 b Kaczmarek S. c Anioł Dowgird - filozof nieznany
 • 362 a Nr 3, 1967 b Dziamski S. c Problemy klasowego charakteru i kultury artystycznej
 • 362 a Nr 4, 1968 b Such J. c O uniwersalności praw nauki
 • 362 a Nr 5, 1968 b Kmita J. b Nowak L. c Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki
 • 362 a Nr 6, 1969 b Dziamski S. c Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińczyków [...]
 • 362 a Nr 9, 1971 b Ławniczak W. c O uzasadniającej roli analogii [...]
 • 362 a Nr 10, 1972 b Kozłowski R. c O stosunku Lenina do klasycznej filozofii [...]
 • 362 a Nr 11, 1972 c Technika a środowisko człowieka
 • 362 a Nr 12, 1973 b Kot W. c Z dziejów kopernikanizmu w filozofii polskiej XIX w.
 • 362 a Nr 13, 1975 c Studia z historii filozofii
 • 362 a Nr 14, 1975 b Ławniczak W. c Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej
 • 362 a Nr 16, 1975 c Marksistowskie tradycje badań aksjologicznych w Polsce
 • 362 a Nr 17, 1977 b Nowak I. c Z problematyki teorii prawdy w filozofii marksistowskiej
 • 362 a Nr 18, 1978 c Materiały i studia z dziejów myśli marksistowskiej w Polsce [...]
 • 362 a Nr 19, 1978 c W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej
 • 362 a Nr 20, 1978 b Lewandowski W. c Jana Majorkiewicza koncepcja filozofii praktycznej.
 • 362 a Nr 21, 1979 b Urbaniak J. c Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskiego [...]
 • 362 a Nr 22, 1979 b Andrzejewski B. c Poglądy filozoficzne Władysława Mieczysława Kozłowskiego
 • 362 a Nr 23, 1979 b Kotlarski G. c Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty filozofii Patrycego Przeczytańskiego [...]
 • 362 a Nr 24, 1979 c Rewolucja Październikowa a rozwój filozofii marksistowskiej [...]
 • 362 a Nr 25, 1979 b Patryas W. c Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej.
 • 362 a Nr 26, 1980 c Idee a rzeczywistość [...]
 • 362 a Nr 27, 1980 c O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach
 • 362 a Nr 28, 1985 c Marks, marksizm, współczesność [...]
 • 362 a Nr 29, 1980 b Drozdowicz Z. c Kartezjusz a współczesność.
 • 362 a Nr 30, 1980 b Andrzejewski B. c Animal symbolicum. Ewolucja [...]
 • 362 a Nr 31, 1981 c Tradycja a współczesność [...]
 • 362 a Nr 32, 1981 c Z badań nad filozoficznymi podstawami nauk [...]
 • 362 a Nr 33, 1981 b Zielińska R. c Abstrakcja, idealizacja, generalizacja [...]
 • 362 a Nr 34, 1982 c Z dziejów refleksji nad historią filozofii [...]
 • 362 a Nr 35, 1982 b Szczuciński A. c Zasada nieoznaczoności Heisenberga [...]
 • 362 a Nr 36, 1982 b Szymański J. c Rola teorii i techniki w eksperymentalnym testowaniu wiedzy
 • 362 a Nr 37, 1983 c Filozoficzne aspekty sporów ideologicznych
 • 362 a Nr 39, 1985 c Jednostka - społeczeństwo - państwo.
 • 362 a Nr 40, 1987 b Kotlarski G. c Myśl społeczna Róży Luksemburg [...]
 • 362 a Nr 41, 1985 c Myśl i życie [...]
 • 362 a Nr 42, 1986 c Leninizm we współczesnej kulturze umyslowej.
 • 362 a Nr 43, 1987 b Łastowski K. c Rozwój teorii ewolucji [...]
 • 362 a Nr 44, 1986 c Szkice o rozwoju nauki.
 • 362 a Nr 45, 1986 c Teoria i praktyka socjalizmu [...]
 • 362 a Nr 46, 1986 c Filozofia matematyki
 • 362 a Nr 47, 1987 b Drozdowicz Z. c Intelektualizm i naturalizm w filozofii francuskiej
 • 362 a Nr 48, 1989 b Drozdowicz Z. c Konwencjonalizm w nowożytnej filozofii francuskiej
 • 362 a Nr 49, 1988 b Hendrykowska M. c Elementy wyjaśniania w filmie o sztuce.
 • 362 a Nr 50, 1989 b Maciejewska-Jamroziakowa A. c Anatol Łunaczarski [...]
 • 362 a Nr 51, 1989 b Szymański J. c Cywilizacyjne nastepstwa postepu technicznego [...]
 • 362 a Nr 52, 1988 b Kocikowski A. c Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa [...]
 • 362 a Nr 53, 1988 c Laws and theories in empirical sciences [...]
 • 362 a Nr 54, 1990 b Drozdowicz Z. b Topolski J. b Wrzosek W. c Swoistości poznania historycznego
 • 362 a Nr 55, 1989 b Kotowa B. c Metodologiczny status wartościowań artystycznych [...]
 • 362 a Nr 56, 1990 c Interpretation in the humanities [...]
 • 362 a Nr 58, 1990 c Komunikacja - rozumienie - dialog [...]
 • 362 a Nr 59, 1990 c Między dialektyką a historią nauki [...]
 • 362 a Nr 61, 1990 b Piotrowska E. c Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego [...]
 • 362 a Nr 62, 1991 b Buksiński T. c Zasady i metody interpretacji [...]
 • 362 a Nr 63, 1990 b Pałubicka A. c Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego
 • 362 a Nr 64, 1992 b Wiśniewski J. c Die ||mathematischen Modelle der Kausalität [...]
 • 362 a Nr 65, 1991 b Klawiter A. c Postawa badawcza [...]
 • 362 a Nr 66, 1991 b Kubicki R. c Interpretacja a poznanie [...]
 • 362 a Nr 67, 1992 b Sucj J. c Rodzaje determinacji a rozwój nauki
 • 362 a Nr 69, 1992 b Grzegorczyk A. c Niekartezjańskie współrzędne [...]
 • 362 a Nr 70, 1993 b Grad J. c Obyczaj a moralność [...]
 • 362 a Nr 71, 1993 b Sobczyńska D. c Sztuka badań eksperymentalnych [...]
 • 362 a Nr 72, 1993 b Przyłębski A. c W poszukiwaniu królestwa filozofii [...]
 • 362 a Nr 73, 1994 b Jeliński Edward c Myśl a rzeczywistość. O pewnych osobliwościach polskiej myśli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej
 • 362 a Nr 74, 1994 b Liberkowski R. c Przestrzeń i czas w filozofii [...]
 • 362 a Nr 75, 1995 b Świrydowicz K. c Logiczne teorie obowiązku warunkowego
 • 362 a Nr 76, 1996 b Dziamski G. c Postmodernizm wobec kryzysu estetyki [...]
 • 362 a Nr 77, 1996 b Rewers E. c Język i przestrzeń [...]
 • 362 a Nr 78, 1997 b Grad J. c Badania uczestnictwa w kulturze [...]
 • 362 a Nr 79, 1998 b Korpikiewicz H. c Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata
 • 362 a Nr 80, 2000 b Pakszys E. c Między naturą a kulturą: kategoria płci [...]
 • 362 a Nr 81, 2000 b Kilijanek M. c Kant. Samoświadomość i poznanie [...]
 • 362 a Nr 82, 2000 b Wilowski W. c Zagadnienie życia i śmierci [...]
 • 362 a Nr 83, 2000 b Gierszewski Z. c Kultura, moralność, względność [...]
 • 362 a Nr 84, 2002 b Brzeziński Bartłomiej c Mikołaj Bierdiajew - medytacje. Ideowe źródła i konteksty
 • 362 a Nr 85, 2002 b Wróbel S. c Władza i rozum. Stadia rozwojowe [...]
 • 362 a Nr 96, 2005 b Dziamski Seweryn c Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego
 • 362 a Nr 100, 2007 c Etyka a współczesność
 • 440 a Filozofia i Logika
 • 500 a Tyt. serii na podstawie Przewodn. Bibliograf. 1968, poz. 9808
 • 510 a P.B. 1968, poz. 9808
 • 546 a pol. a ang.
 • 600 a Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič d (1874-1948)
 • 600 a Dowgird, Anioł
 • 600 a Lenin
 • 600 a Kopernik, Mikołaj
 • 600 a Majorkiewicz, Jan
 • 600 a Kozłowski, Władysław Mieczysław
 • 600 a Luksemburg, Róża
 • 600 a Marx, Karl
 • 600 a Kant, Immanuel
 • 600 a Krusiński, Stanisław
 • 600 a Rzewuski, Henryk
 • 600 a Przeczytański, Patrycy
 • 600 a Descartes Rene
 • 600 a Lunačarskij Anatolij Vasil'evič
 • 600 a Heisenberg, Werner
 • 611 a Rewolucja 1917 Październikowa
 • 700 a Łuczak, Czesław e red.
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) b Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • 785 t Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 j Cz 22855

Indexes