Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23151
 • Tytuł : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • red. Witold Nawrocki
 • Numeracja :
  • Nr 1509, 1995 Między Kadenem a Andrzejewskim [...]
  • Nr 1526, 1995 Rott D. Staropolskie chorografie [...]
  • Nr 1531, 1995 Gondek E. Polska książka literacka na Śląsku [...]
  • Nr 1535, 1995 Od baroku ku pozytywizmowi [...]
  • Nr 1536, 1995 Jarczykowa M. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów [...]
  • Nr 1538, 1995 Polska kultura ziemiańska [...]
  • Nr 1544, 1995 Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski
  • Nr 1555, 1996 Województwo śląskie [...]
  • Nr 1569, 1996 Marszakowa-Szajkiewicz I. Bibliometryczna analiza [...]
  • Nr 1570, 1996 Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych [...]
  • Nr 1572, 1996 Budzyński J. Dramat i teatr szkolny na Śląsku [...]
  • Nr 1573, 1996 Przełomy: rok 1956. Studia i szkice [...]
  • Nr 1574, 1996 Słowotwórstwo języka doby staropolskiej [...]
  • Nr 1582, 1996 Czech L. Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
  • Nr 1584, 1996 Janaszek-Ivaničkova H. Od modernizmu do postmodernizmu
  • Nr 1589, 1996 Młody czytelnik w świecie książki [...]
  • Nr 1601, 1996 Żmigrodzki Z. Patologia biblioteczna [...]
  • Nr 1604, 1996 Stępień T. O satyrze
  • Nr 1613, 1996 Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani [...]
  • Nr 1617, 1997 Język wobec przemian kultury [...]
  • Nr 1621, 1996 Opacka-Walasek D. "[...] pozostać wiernym niepewnej jasności"
  • Nr 1624, 1997 Jesuitica. Kolokwium naukowe [...]
  • Nr 1627, 1997 Z dziejów XVII i XVIII wieku [...]
  • Nr 1630, 1997 Rusek H. Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu [...]
  • Nr 1634, 1997 Tokarska A. Biblioteki polskie na Górnym Śląsku [...]
  • Nr 1636, 1997 Witosz B. Opis w prozie narracyjnej [...]
  • Nr 1640, 1997 Jaskółowa E. Od poezji kosmosu do poezji czasu [...]
  • Nr 1656, 1997 Vetter D. Islandia albo Krótkie opisanie [...]
  • Nr 1669, 1997 Banasiowa T. Tren polityczny i funeralny [...]
  • Nr 1678, 1997 Kaczanowicz W. Cesarz Probus 276-282 n.e.
  • Nr 1680, 1999 Mikołajczyk M. Przestępstwo i kara w prawie miast Polski [...]
  • Nr 1690, 1998 Osieczek R. Z ducha Tassa [...]
  • Nr 1693, 1998 Kunisz A. Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem [...]
  • Nr 1700, 1998 Pytasz M. Wygnanie - emigracja - diaspora [...]
  • Nr 1702, 1998 Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2.
  • Nr 1710, 1998 Heska-Kwaśniewicz K. Braterstwo i służba
  • Nr 1729, 1998 Folia philosophica 16
  • Nr 1730, 1998 Kamińska-Kwak J. Polski ruch kobiecy [...]
  • Nr 1736, 1998 Kaczmarek R. Pod rządami gauleiterów [...]
  • Nr 1744, 1998 Zwierzyński L. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza [...]
  • Nr 1752, 1998 [sygn.: 270896/9] Słownik pojęć filmowych T. 9
  • Nr 1754, 1998 Foltyn Edelgarda M. Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku
  • Nr 1758, 1998 Szymutko S. Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze [...]
  • Nr 1762, 1999 Śląski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 1
  • Nr 1771, 1999 Golik-Szarawarska G. "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr [...]
  • Nr 1775, 1999 Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu
  • Nr 1788, 1999 Kisiel M. Zmiana. Z problemów świadomości [...]
  • Nr 1797, 1999 Olejniczak J. W-Tajemniczanie - Aleksander Wat
  • Nr 1803, 1999 Bańka J. Czas w sztuce. T. 1-2
  • Nr 1804, 1999 Szewczyk G.B. Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc [...]
  • Nr 1806, 1999 Węgrzyniakowa A. Egzystencjalne i metafizyczne [...]
  • Nr 1808, 1999 Woźniczka Z. Trzecia wojna [...]
  • Nr 1814, 1999 Folia Pholosophica 17
  • Nr 1816, 1999 Zyska B. Trwałość papieru w drukach polskich [...]
  • Nr 1819, 1999 Nawrot D. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu [...]
  • Nr 1824, 1999 Dziadek A. Rytm i podmiot [...]
  • Nr 1825, 1999 Jarosz K. Jean Giono - alchimie
  • Nr 1826, 1999 Dembińska-Pawelec J. Światy możliwe w poezji [...]
  • Nr 1832, 2000 Ryba R. Książę Wiśniowiecki Janusz [...]
  • Nr 1835, 2000 Banyś Wiesław Système de si en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive
  • Nr 1836, 2000 Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2
  • Nr 1839, 2000 Barłowska M. Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku
  • Nr 1843, 2000 Szargot M. Ziemia rozdziału - niebo połączenia [...]
  • Nr 1844, 1999 Kanonada. Interpretacje wierszy polskich [...]
  • Nr 1848, 2000 "Pieśni ogromnych dwanaście [...]"
  • Nr 1849, 2000 Niewiara A. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach [...]
  • Nr 1850, 2000 Studia z historii literatury i kultury Słowian
  • Nr 1852, 2000 Bajerowa I. Polski język ogólny XIX w. [...] T. 3. Składnia [...]
  • Nr 1853, 2000 Wokół Eco [...]
  • Nr 1860, 2000 Tramer M. Literatura i skandal
  • Nr 1866, 2000 Konias Andrzej Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku
  • Nr 1870, 2000 Fertacz S. Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny [...]
  • Nr 1874, 2000 Krzyżanowski L. Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej [...]
  • Nr 1876, 2000 Żmigrodzki P. Właściwości składniowe analitycznych [...]
  • Nr 1881, 2000 Kucharski M. Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie [...]
  • Nr 1889, 2000 Piechota M. Od tytułu do epilogu [...]
  • Nr 1829, 2000 roman de l'histoire dans l'histoire du roman [...]
  • Nr 1893, 2000 Udalska Eleonora Krytyka teatralna. Rozważania i analizy
  • Nr 1899, 2000 Kluczek A.A. Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim [...]
  • Nr 1903, 2000 Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej
  • Nr 1907, 2000 Rolnik D. Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej
  • Nr 1915, 2000 Lyszczyna J. Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji [...]
  • Nr 1916, 2000 Wieki stare i nowe. T. 1
  • Nr 1917, 2000 L'espressione dei sentimenti in alcuni [...]
  • Nr 1925, 2000 Olszówka M. Wołczyk W. Biblioteki pedagogiczne [...]
  • Nr 1930, 2000 Starak G. Le langage theâtral d'Antonin Artaud
  • Nr 1931, 2000 Dutka E. Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego [...]
  • Nr 1933, 2001 Sarmackie theatrum [...]. [T.] 1, Wartości i słowa
  • Nr 1935, 2000 Nowacki D. "Ja" nieuniknione [...]
  • Nr 1943, 2001 Kisielowa I. Retoryka i melancholia [...]
  • Nr 1948, 2001 Jakóbczyk J. Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia
  • Nr 1950, 2001 Gontarz B. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
  • Nr 1965, 2001 Dyplomacja, polityka, prawo. Ksiega pamiątkowa [...]
  • Nr 1976, 2001 Mikołajczyk Marian Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia
  • Nr 1982, 2001 Sordyl A. Między historią, kreacją i mitem
  • Nr 1983, 2001 Januszewska-Jurkiewicz J. Zaolzie w polityce rządu [...]
  • Nr 1986, 2001 Sperka J. Szafrańcowie herbu Stary Koń [...]
  • Nr 1990, 2001 Sarmackie theatrum [...]. [T.] 2, Idee i rzeczywistość
  • Nr 1991, 2001 Wieki stare i nowe. T. 2
  • Nr 1995, 2001 Różycki E. Alembekowie i ich księgozbiory [...]
  • Nr 2008, 2001 W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie [...]
  • Nr 2010, 2001 Krzysztofiak A. Konwencje wyobraźni [...]
  • Nr 2011, 2001 Organiściak W. Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775
  • Nr 2014, 2001 Gracla J. Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku [...]
  • Nr 2023, 2002 Gębołyś Z. Zawód bibliotekarski na ziemiach [...]
  • Nr 2024, 2002 Teatr Calderona: tradycja i współczesność
  • Nr 2030, 2002 Tałuć K. Emil Szramek, Jan Kudera [...]
  • Nr 2032, 2001 Gwioździk J. Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek)
  • Nr 2035, 2002 Rott D. Bracia czescy w dawnej Polsce [...]
  • Nr 2037, 2002 W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie [...]
  • Nr 2047, 2002 Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka [...]
  • Nr 2050, 2002 Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia [...]
  • Nr 2051, 2002 Jurczyk E. deutsche b~:rgerlichte Drama auf den polnischen [...]
  • Nr 2053, 2002 Wyrwas K. Skarga jako gatunek mowy
  • Nr 2062, 2002 Mantajewska V. Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego
  • Nr 2066, 2002 Mazurek H. Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie [...]
  • Nr 2072, 2002 Virtualites du litteraire. Melanges offerts [...]
  • Nr 2082, 2002 Bańka Józef Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały
  • Nr 2083, 2002 Gruchała J. Czeskie środowiska polityczne [...]
  • Nr 2088, 2002 Wieczne teraz. Materiały z konferencji naukowej [...]
  • Nr 2091, 2003 Dąbek-Derda E. Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie [...]
  • Nr 2093, 2002 Nowak K. Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna
  • Nr 2095, 2003 Języki i tradycje Słowian
  • Nr 2108, 2003 Śląskie studia lingwistyczne
  • Nr 2112, 2003 Kurek Jacek U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733)
  • Nr 2120, 2002 Czwojdrak B. Rogowscy herbu Działosza [...]
  • Nr 2124, 2003 Olejniczak J. Kłamstwo nieprzerwane nas drąży [...]
  • Nr 2125, 2003 Wieki stare i nowe. T. 3
  • Nr 2126, 2003 Kosowska E. Antropologia literatury. Teksty [...]
  • Nr 2131, 2003 Miniatura i mikrologia literacka. T. 3
  • Nr 2141, 2003 Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne
  • Nr 2161, 2003 Nawarecki Aleksander Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne
  • Nr 2163, 2003 Tokarska Anna Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej
  • Nr 2166, 2004 Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza
  • Nr 2182, 2004 Rott Dariusz Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...]
  • Nr 2185, 2004 Tymieniecka-Suchanek Justyna Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych
  • Nr 2187, 2004 Nowacka Beata Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków
  • Nr 2188, 2004 W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
  • Nr 2190, 2004 Żmigrodzki Zbigniew Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851)
  • Nr 2191, 2003 Tkanina. Studia, szkice, interpretacje
 • Uwagi :
  • Nr 1752, 1998 r. pod sygn. druków: 270896/9
  • Nr 1544, 1995 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Nr 1866, 2000 ; 1976, 2001 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza
  • Tekst pol., fr.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński, Antoni
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] Alexandrowicz, Stanisław Biblioteka Kórnicka PAN.
 • Hasła przedmiotowe :
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Kunisz, Andrzej (1932-1998)
  • Złotkowski, Antoni (ca 1688-ca 1716)
  • Uniwersytet Śląski (Katowice)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach $c Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 245 $c red. Witold Nawrocki
 • 362 $a Nr 1509, 1995 $c Między Kadenem a Andrzejewskim [...]
 • 362 $a Nr 1526, 1995 $b Rott D. $c Staropolskie chorografie [...]
 • 362 $a Nr 1531, 1995 $b Gondek E. $c Polska książka literacka na Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 1535, 1995 $c Od baroku ku pozytywizmowi [...]
 • 362 $a Nr 1536, 1995 $b Jarczykowa M. $c Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów [...]
 • 362 $a Nr 1538, 1995 $c Polska kultura ziemiańska [...]
 • 362 $a Nr 1544, 1995 $c Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski
 • 362 $a Nr 1555, 1996 $c Województwo śląskie [...]
 • 362 $a Nr 1569, 1996 $b Marszakowa-Szajkiewicz I. $c Bibliometryczna analiza [...]
 • 362 $a Nr 1570, 1996 $c Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych [...]
 • 362 $a Nr 1572, 1996 $b Budzyński J. $c Dramat i teatr szkolny na Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 1573, 1996 $c Przełomy: rok 1956. Studia i szkice [...]
 • 362 $a Nr 1574, 1996 $c Słowotwórstwo języka doby staropolskiej [...]
 • 362 $a Nr 1582, 1996 $b Czech L. $c Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 • 362 $a Nr 1584, 1996 $b Janaszek-Ivaničkova H. $c Od modernizmu do postmodernizmu
 • 362 $a Nr 1589, 1996 $c Młody czytelnik w świecie książki [...]
 • 362 $a Nr 1601, 1996 $b Żmigrodzki Z. $c Patologia biblioteczna [...]
 • 362 $a Nr 1604, 1996 $b Stępień T. $c O satyrze
 • 362 $a Nr 1613, 1996 $c Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani [...]
 • 362 $a Nr 1617, 1997 $c Język wobec przemian kultury [...]
 • 362 $a Nr 1621, 1996 $b Opacka-Walasek D. $c "[...] pozostać wiernym niepewnej jasności"
 • 362 $a Nr 1624, 1997 $c Jesuitica. Kolokwium naukowe [...]
 • 362 $a Nr 1627, 1997 $c Z dziejów XVII i XVIII wieku [...]
 • 362 $a Nr 1630, 1997 $b Rusek H. $c Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu [...]
 • 362 $a Nr 1634, 1997 $b Tokarska A. $c Biblioteki polskie na Górnym Śląsku [...]
 • 362 $a Nr 1636, 1997 $b Witosz B. $c Opis w prozie narracyjnej [...]
 • 362 $a Nr 1640, 1997 $b Jaskółowa E. $c Od poezji kosmosu do poezji czasu [...]
 • 362 $a Nr 1656, 1997 $b Vetter D. $c Islandia albo Krótkie opisanie [...]
 • 362 $a Nr 1669, 1997 $b Banasiowa T. $c Tren polityczny i funeralny [...]
 • 362 $a Nr 1678, 1997 $b Kaczanowicz W. $c Cesarz Probus 276-282 n.e.
 • 362 $a Nr 1680, 1999 $b Mikołajczyk M. $c Przestępstwo i kara w prawie miast Polski [...]
 • 362 $a Nr 1690, 1998 $b Osieczek R. $c Z ducha Tassa [...]
 • 362 $a Nr 1693, 1998 $b Kunisz A. $c Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem [...]
 • 362 $a Nr 1700, 1998 $b Pytasz M. $c Wygnanie - emigracja - diaspora [...]
 • 362 $a Nr 1702, 1998 $c Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2.
 • 362 $a Nr 1710, 1998 $b Heska-Kwaśniewicz K. $c Braterstwo i służba
 • 362 $a Nr 1729, 1998 $c Folia philosophica 16
 • 362 $a Nr 1730, 1998 $b Kamińska-Kwak J. $c Polski ruch kobiecy [...]
 • 362 $a Nr 1736, 1998 $b Kaczmarek R. $c Pod rządami gauleiterów [...]
 • 362 $a Nr 1744, 1998 $b Zwierzyński L. $c Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza [...]
 • 362 $a Nr 1752, 1998 [sygn.: 270896/9] $c Słownik pojęć filmowych T. 9
 • 362 $a Nr 1754, 1998 $b Foltyn Edelgarda M. $c Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku
 • 362 $a Nr 1758, 1998 $b Szymutko S. $c Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze [...]
 • 362 $a Nr 1762, 1999 $c Śląski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 1
 • 362 $a Nr 1771, 1999 $b Golik-Szarawarska G. $c "Wieczna chorea". Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr [...]
 • 362 $a Nr 1775, 1999 $c Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu
 • 362 $a Nr 1788, 1999 $b Kisiel M. $c Zmiana. Z problemów świadomości [...]
 • 362 $a Nr 1797, 1999 $b Olejniczak J. $c W-Tajemniczanie - Aleksander Wat
 • 362 $a Nr 1803, 1999 $b Bańka J. $c Czas w sztuce. T. 1-2
 • 362 $a Nr 1804, 1999 $b Szewczyk G.B. $c Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc [...]
 • 362 $a Nr 1806, 1999 $b Węgrzyniakowa A. $c Egzystencjalne i metafizyczne [...]
 • 362 $a Nr 1808, 1999 $b Woźniczka Z. $c Trzecia wojna [...]
 • 362 $a Nr 1814, 1999 $c Folia Pholosophica 17
 • 362 $a Nr 1816, 1999 $b Zyska B. $c Trwałość papieru w drukach polskich [...]
 • 362 $a Nr 1819, 1999 $b Nawrot D. $c Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu [...]
 • 362 $a Nr 1824, 1999 $b Dziadek A. $c Rytm i podmiot [...]
 • 362 $a Nr 1825, 1999 $b Jarosz K. $c Jean Giono - alchimie
 • 362 $a Nr 1826, 1999 $b Dembińska-Pawelec J. $c Światy możliwe w poezji [...]
 • 362 $a Nr 1832, 2000 $b Ryba R. $c Książę Wiśniowiecki Janusz [...]
 • 362 $a Nr 1835, 2000 $b Banyś Wiesław $c Système de si en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive
 • 362 $a Nr 1836, 2000 $c Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2
 • 362 $a Nr 1839, 2000 $b Barłowska M. $c Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku
 • 362 $a Nr 1843, 2000 $b Szargot M. $c Ziemia rozdziału - niebo połączenia [...]
 • 362 $a Nr 1844, 1999 $c Kanonada. Interpretacje wierszy polskich [...]
 • 362 $a Nr 1848, 2000 $c "Pieśni ogromnych dwanaście [...]"
 • 362 $a Nr 1849, 2000 $b Niewiara A. $c Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach [...]
 • 362 $a Nr 1850, 2000 $c Studia z historii literatury i kultury Słowian
 • 362 $a Nr 1852, 2000 $b Bajerowa I. $c Polski język ogólny XIX w. [...] T. 3. Składnia [...]
 • 362 $a Nr 1853, 2000 $c Wokół Eco [...]
 • 362 $a Nr 1860, 2000 $b Tramer M. $c Literatura i skandal
 • 362 $a Nr 1866, 2000 $b Konias Andrzej $c Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku
 • 362 $a Nr 1870, 2000 $b Fertacz S. $c Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny [...]
 • 362 $a Nr 1874, 2000 $b Krzyżanowski L. $c Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej [...]
 • 362 $a Nr 1876, 2000 $b Żmigrodzki P. $c Właściwości składniowe analitycznych [...]
 • 362 $a Nr 1881, 2000 $b Kucharski M. $c Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie [...]
 • 362 $a Nr 1889, 2000 $b Piechota M. $c Od tytułu do epilogu [...]
 • 362 $a Nr 1829, 2000 $c Le ||roman de l'histoire dans l'histoire du roman [...]
 • 362 $a Nr 1893, 2000 $b Udalska Eleonora $c Krytyka teatralna. Rozważania i analizy
 • 362 $a Nr 1899, 2000 $b Kluczek A.A. $c Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim [...]
 • 362 $a Nr 1903, 2000 $c Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej
 • 362 $a Nr 1907, 2000 $b Rolnik D. $c Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej
 • 362 $a Nr 1915, 2000 $b Lyszczyna J. $c Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji [...]
 • 362 $a Nr 1916, 2000 $c Wieki stare i nowe. T. 1
 • 362 $a Nr 1917, 2000 $c L'|espressione dei sentimenti in alcuni [...]
 • 362 $a Nr 1925, 2000 $b Olszówka M. $b Wołczyk W. $c Biblioteki pedagogiczne [...]
 • 362 $a Nr 1930, 2000 $b Starak G. $c Le |langage theâtral d'Antonin Artaud
 • 362 $a Nr 1931, 2000 $b Dutka E. $c Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego [...]
 • 362 $a Nr 1933, 2001 $c Sarmackie theatrum [...]. [T.] 1, Wartości i słowa
 • 362 $a Nr 1935, 2000 $b Nowacki D. $c "Ja" nieuniknione [...]
 • 362 $a Nr 1943, 2001 $b Kisielowa I. $c Retoryka i melancholia [...]
 • 362 $a Nr 1948, 2001 $b Jakóbczyk J. $c Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia
 • 362 $a Nr 1950, 2001 $b Gontarz B. $c Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
 • 362 $a Nr 1965, 2001 $c Dyplomacja, polityka, prawo. Ksiega pamiątkowa [...]
 • 362 $a Nr 1976, 2001 $b Mikołajczyk Marian $c Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia
 • 362 $a Nr 1982, 2001 $b Sordyl A. $c Między historią, kreacją i mitem
 • 362 $a Nr 1983, 2001 $b Januszewska-Jurkiewicz J. $c Zaolzie w polityce rządu [...]
 • 362 $a Nr 1986, 2001 $b Sperka J. $c Szafrańcowie herbu Stary Koń [...]
 • 362 $a Nr 1990, 2001 $c Sarmackie theatrum [...]. [T.] 2, Idee i rzeczywistość
 • 362 $a Nr 1991, 2001 $c Wieki stare i nowe. T. 2
 • 362 $a Nr 1995, 2001 $b Różycki E. $c Alembekowie i ich księgozbiory [...]
 • 362 $a Nr 2008, 2001 $c W kręgu języka polskiego. Śląsko-poznańskie [...]
 • 362 $a Nr 2010, 2001 $b Krzysztofiak A. $c Konwencje wyobraźni [...]
 • 362 $a Nr 2011, 2001 $b Organiściak W. $c Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775
 • 362 $a Nr 2014, 2001 $b Gracla J. $c Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku [...]
 • 362 $a Nr 2023, 2002 $b Gębołyś Z. $c Zawód bibliotekarski na ziemiach [...]
 • 362 $a Nr 2024, 2002 $c Teatr Calderona: tradycja i współczesność
 • 362 $a Nr 2030, 2002 $b Tałuć K. $c Emil Szramek, Jan Kudera [...]
 • 362 $a Nr 2032, 2001 $b Gwioździk J. $c Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek)
 • 362 $a Nr 2035, 2002 $b Rott D. $c Bracia czescy w dawnej Polsce [...]
 • 362 $a Nr 2037, 2002 $c W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie [...]
 • 362 $a Nr 2047, 2002 $c Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka [...]
 • 362 $a Nr 2050, 2002 $c Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia [...]
 • 362 $a Nr 2051, 2002 $b Jurczyk E. $c Das ||deutsche b~:rgerlichte Drama auf den polnischen [...]
 • 362 $a Nr 2053, 2002 $b Wyrwas K. $c Skarga jako gatunek mowy
 • 362 $a Nr 2062, 2002 $b Mantajewska V. $c Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego
 • 362 $a Nr 2066, 2002 $b Mazurek H. $c Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie [...]
 • 362 $a Nr 2072, 2002 $c Virtualites du litteraire. Melanges offerts [...]
 • 362 $a Nr 2082, 2002 $b Bańka Józef $c Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały
 • 362 $a Nr 2083, 2002 $b Gruchała J. $c Czeskie środowiska polityczne [...]
 • 362 $a Nr 2088, 2002 $c Wieczne teraz. Materiały z konferencji naukowej [...]
 • 362 $a Nr 2091, 2003 $b Dąbek-Derda E. $c Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie [...]
 • 362 $a Nr 2093, 2002 $b Nowak K. $c Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna
 • 362 $a Nr 2095, 2003 $c Języki i tradycje Słowian
 • 362 $a Nr 2108, 2003 $c Śląskie studia lingwistyczne
 • 362 $a Nr 2112, 2003 $b Kurek Jacek $c U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733)
 • 362 $a Nr 2120, 2002 $b Czwojdrak B. $c Rogowscy herbu Działosza [...]
 • 362 $a Nr 2124, 2003 $b Olejniczak J. $c Kłamstwo nieprzerwane nas drąży [...]
 • 362 $a Nr 2125, 2003 $c Wieki stare i nowe. T. 3
 • 362 $a Nr 2126, 2003 $b Kosowska E. $c Antropologia literatury. Teksty [...]
 • 362 $a Nr 2131, 2003 $c Miniatura i mikrologia literacka. T. 3
 • 362 $a Nr 2141, 2003 $c Wokół badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne
 • 362 $a Nr 2161, 2003 $b Nawarecki Aleksander $c Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne
 • 362 $a Nr 2163, 2003 $b Tokarska Anna $c Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej
 • 362 $a Nr 2166, 2004 $c Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza
 • 362 $a Nr 2182, 2004 $b Rott Dariusz $c Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty [...]
 • 362 $a Nr 2185, 2004 $b Tymieniecka-Suchanek Justyna $c Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych
 • 362 $a Nr 2187, 2004 $b Nowacka Beata $c Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków
 • 362 $a Nr 2188, 2004 $c W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
 • 362 $a Nr 2190, 2004 $b Żmigrodzki Zbigniew $c Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851)
 • 362 $a Nr 2191, 2003 $c Tkanina. Studia, szkice, interpretacje
 • 500 $a Nr 1752, 1998 r. pod sygn. druków: 270896/9
 • 500 $a Nr 1544, 1995 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 500 $a Nr 1866, 2000 ; 1976, 2001 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza
 • 546 $a Tekst pol., fr.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] $r 2003 $w Czubiński, Antoni
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] $w Alexandrowicz, Stanisław $w Biblioteka Kórnicka PAN.
 • 600 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 600 $a Kunisz, Andrzej $d (1932-1998)
 • 600 $a Złotkowski, Antoni $d (ca 1688-ca 1716)
 • 710 $a Uniwersytet Śląski (Katowice)
 • 852 $j Cz 23151

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 23151/1509
 • Signature: Cz 23151/1526
 • Signature: Cz 23151/1531
 • Signature: Cz 23151/1535
 • Signature: Cz 23151/1536
 • Signature: Cz 23151/1538
 • Signature: Cz 23151/1544
 • Signature: Cz 23151/1555
 • Signature: Cz 23151/1569
 • Signature: Cz 23151/1570
 • Signature: Cz 23151/1572
 • Signature: Cz 23151/1573
 • Signature: Cz 23151/1574
 • Signature: Cz 23151/1582
 • Signature: Cz 23151/1584
 • Signature: Cz 23151/1589
 • Signature: Cz 23151/1601
 • Signature: Cz 23151/1604
 • Signature: Cz 23151/1613
 • Signature: Cz 23151/1617
 • Signature: Cz 23151/1621
 • Signature: Cz 23151/1624
 • Signature: Cz 23151/1627
 • Signature: Cz 23151/1630
 • Signature: Cz 23151/1634
 • Signature: Cz 23151/1636
 • Signature: Cz 23151/1640
 • Signature: Cz 23151/1656
 • Signature: Cz 23151/1669
 • Signature: Cz 23151/1678
 • Signature: Cz 23151/1680
 • Signature: Cz 23151/1690
 • Signature: Cz 23151/1693
 • Signature: Cz 23151/1700
 • Signature: Cz 23151/1702
 • Signature: Cz 23151/1710
 • Signature: Cz 23151/1729
 • Signature: Cz 23151/1730
 • Signature: Cz 23151/1736
 • Signature: Cz 23151/1744
 • Signature: Cz 23151/1752
 • Signature: Cz 23151/1754
 • Signature: Cz 23151/1758
 • Signature: Cz 23151/1762
 • Signature: Cz 23151/1771
 • Signature: Cz 23151/1775
 • Signature: Cz 23151/1788
 • Signature: Cz 23151/1797
 • Signature: Cz 23151/1803
 • Signature: Cz 23151/1804
 • Signature: Cz 23151/1806
 • Signature: Cz 23151/1808
 • Signature: Cz 23151/1814
 • Signature: Cz 23151/1816
 • Signature: Cz 23151/1819
 • Signature: Cz 23151/1824
 • Signature: Cz 23151/1825
 • Signature: Cz 23151/1826
 • Signature: Cz 23151/1829
 • Signature: Cz 23151/1832
 • Signature: Cz 23151/1835
 • Signature: Cz 23151/1836
 • Signature: Cz 23151/1839
 • Signature: Cz 23151/1843
 • Signature: Cz 23151/1844
 • Signature: Cz 23151/1848
 • Signature: Cz 23151/1849
 • Signature: Cz 23151/1850
 • Signature: Cz 23151/1852
 • Signature: Cz 23151/1853
 • Signature: Cz 23151/1860
 • Signature: Cz 23151/1866
 • Signature: Cz 23151/1870
 • Signature: Cz 23151/1874
 • Signature: Cz 23151/1876
 • Signature: Cz 23151/1881
 • Signature: Cz 23151/1889
 • Signature: Cz 23151/1893
 • Signature: Cz 23151/1899
 • Signature: Cz 23151/1903
 • Signature: Cz 23151/1907
 • Signature: Cz 23151/1915
 • Signature: Cz 23151/1916
 • Signature: Cz 23151/1917
 • Signature: Cz 23151/1925
 • Signature: Cz 23151/1930
 • Signature: Cz 23151/1931
 • Signature: Cz 23151/1933
 • Signature: Cz 23151/1935
 • Signature: Cz 23151/1943
 • Signature: Cz 23151/1948
 • Signature: Cz 23151/1950
 • Signature: Cz 23151/1965
 • Signature: Cz 23151/1976
 • Signature: Cz 23151/1982
 • Signature: Cz 23151/1983
 • Signature: Cz 23151/1986
 • Signature: Cz 23151/1990
 • Signature: Cz 23151/1991
 • Signature: Cz 23151/1995
 • Signature: Cz 23151/2008
 • Signature: Cz 23151/2010
 • Signature: Cz 23151/2011
 • Signature: Cz 23151/2014
 • Signature: Cz 23151/2023
 • Signature: Cz 23151/2024
 • Signature: Cz 23151/2030
 • Signature: Cz 23151/2032
 • Signature: Cz 23151/2035
 • Signature: Cz 23151/2037
 • Signature: Cz 23151/2047
 • Signature: Cz 23151/2050
 • Signature: Cz 23151/2051
 • Signature: Cz 23151/2053
 • Signature: Cz 23151/2062
 • Signature: Cz 23151/2066
 • Signature: Cz 23151/2072
 • Signature: Cz 23151/2082
 • Signature: Cz 23151/2083
 • Signature: Cz 23151/2088
 • Signature: Cz 23151/2091
 • Signature: Cz 23151/2093
 • Signature: Cz 23151/2095
 • Signature: Cz 23151/2108
 • Signature: Cz 23151/2112
 • Signature: Cz 23151/2120
 • Signature: Cz 23151/2124
 • Signature: Cz 23151/2125
 • Signature: Cz 23151/2126
 • Signature: Cz 23151/2131
 • Signature: Cz 23151/2141
 • Signature: Cz 23151/2161
 • Signature: Cz 23151/2163
 • Signature: Cz 23151/2166
 • Signature: Cz 23151/2182
 • Signature: Cz 23151/2185
 • Signature: Cz 23151/2187
 • Signature: Cz 23151/2188
 • Signature: Cz 23151/2190
 • Signature: Cz 23151/2191