Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2570
 • Tytuł : Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
 • Redaktor : Polska Akademia Umiejętności
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1919-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1919 Kowalski T. Zagadki ludowe tureckie [...]
  • Nr 2, 1919 Gawroński A. Studies about the Sanskrit, Buddhist Literature
  • Nr 3, 1920 Szczepański W. Mieszkańcy Palestyny pierwotnej [...]
  • Nr 4, 1921 Gawroński A. Notes sur les sources de quelques drames indiens
  • Nr 5, 1921 Kowalski T. Ze studiów nad formą peozji ludów tureckich, I
  • Nr 6, 1922 Gawroński A. Notes on the Sāundarananda [...] Serie 2
  • Nr 7, 1922 Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
  • Nr 7[a], 1922 Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
  • Nr 8, 1926 Koran. Przekład [...] 53ciej Sury Koranu Dawida Künstlingera
  • Nr 9, 1926 Śmieszek A. Geneza podania greckiego o Memnonie [...]
  • Nr 10, 1927 Grabowska H. Willman composes nominaux [...] 1
  • Nr 12, 1928 Grabowska H. Willman composes nominaux [...] 2
  • Nr 13, 1931 As Samau'al ibn Adija Diwān des As-Samau'al [...]
  • Nr 14, 1931 Schayer S. Ausgewählte Kapitel aus der Prasannapada [...]
  • Nr 15, 1932 Zajączkowski Ananiasz Sufiksy imienne i czasownikowe [...]
  • Nr 16, 1933 Kowalski T. Turcs et la langue Turque de la Bulgarie [...]
  • Nr 17, 1934 Zajączkowski Ananiasz Studia nad językiem staroosmańskim
  • Nr 18, 1935 Szapszał Seraja Próby literatury ludowej Turków [...]
  • Nr 19, 1935 Jabłoński W. >Siao-Ila (J-Eu)l-yu> de Pekin [...]
  • Nr 20, 1935 Saadet Is'Haki Čora Batǐr
  • Nr 21, 1936 Rozwadowski J.M. Wörterbuch Zigeunerdialekts von Zakopane [...]
  • Nr 22, 1936 Heschel A. Prophetie
  • Nr 23, 1936 Śmieszek A. Some hypotheses concerning the prehistory of the Coptic Vowels
  • Nr 24, 1936 Kotwicz pronoms dans les langues altaïques
  • Nr 25, 1936 Kowalski T. O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej [...]
  • Nr 26, 1936 Stopa R. Teksty hotentockie [...]
  • Nr 27, 1937 Zajączkowski Ananiasz Studia nad językiem staroosmańskim, II
  • Nr 28, 1937 Wajnberg Researches in Tigriña [...]
  • Nr 29, 1937 Kowalski T. Zapiski Sir Aurela Steina w dialekcie Äinallu [...]
  • Nr 30, 1938 Słuszkiewicz Eugeniusz Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj Rāmāyany
  • Nr 31, 1938 Schayer Stanisław Contributions to the problem of time in Indian philosophy [...]
  • Nr 32, 1939
  • Nr 33, 1939 Kunst A. Probleme der buddhistische Logik [...]
  • Nr 34, 1945 Lewicki T. Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi rogera" [...] Cz. 1
  • Nr 35, 1946 Gawroński A. Początki dramatu indyjskiego [...]
  • Nr 36, 1947 Zajączkowski Ananiasz Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim
  • Nr 37, 1948 Rysiewicz Z. archaisme de l'accentuation Vedique
  • Nr 38, 1950 Kowalski T. dīwān de Kab Ibn Zuchair [...]
  • Nr 39, 1952 Kowalski T. Studia nad Šāh-Nāme T. 1
  • Nr 40, 1953 Studia nad Šāh-Nāme T. 2
 • Uwagi : pol. fr. ang. niem.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Stein, Aurel
  • Künstlinger, David tłum.
  • Polska Akademia Umiejętności Komisja Orientalistyczna

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie $c Polska Akademia Umiejętności
 • 260 $a Kraków $c 1919- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1919 $b Kowalski T. $c Zagadki ludowe tureckie [...]
 • 362 $a Nr 2, 1919 $b Gawroński A. $c Studies about the Sanskrit, Buddhist Literature
 • 362 $a Nr 3, 1920 $b Szczepański W. $c Mieszkańcy Palestyny pierwotnej [...]
 • 362 $a Nr 4, 1921 $b Gawroński A. $c Notes sur les sources de quelques drames indiens
 • 362 $a Nr 5, 1921 $b Kowalski T. $c Ze studiów nad formą peozji ludów tureckich, I
 • 362 $a Nr 6, 1922 $b Gawroński A. $c Notes on the |Sāundarananda [...] Serie 2
 • 362 $a Nr 7, 1922 $c Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
 • 362 $a Nr 7[a], 1922 $c Materiaux pour servir à l'etude [...] de la langue des Tsiganes polonais
 • 362 $a Nr 8, 1926 $c Koran. Przekład [...] 53ciej Sury Koranu Dawida Künstlingera
 • 362 $a Nr 9, 1926 $b Śmieszek A. $c Geneza podania greckiego o Memnonie [...]
 • 362 $a Nr 10, 1927 $b Grabowska H. Willman $c Les ||composes nominaux [...] 1
 • 362 $a Nr 12, 1928 $b Grabowska H. Willman $c Les ||composes nominaux [...] 2
 • 362 $a Nr 13, 1931 $b As Samau'al ibn Adija $c Der ||Diwān des As-Samau'al [...]
 • 362 $a Nr 14, 1931 $b Schayer S. $c Ausgewählte Kapitel aus der |Prasannapada [...]
 • 362 $a Nr 15, 1932 $b Zajączkowski Ananiasz $c Sufiksy imienne i czasownikowe [...]
 • 362 $a Nr 16, 1933 $b Kowalski T. $c Les ||Turcs et la langue Turque de la Bulgarie [...]
 • 362 $a Nr 17, 1934 $b Zajączkowski Ananiasz $c Studia nad językiem staroosmańskim
 • 362 $a Nr 18, 1935 $b Szapszał Seraja $c Próby literatury ludowej Turków [...]
 • 362 $a Nr 19, 1935 $b Jabłoński W. $c Les ||>Siao-Ila (J-Eu)l-yu> de Pekin [...]
 • 362 $a Nr 20, 1935 $b Saadet Is'Haki $c Čora Batǐr
 • 362 $a Nr 21, 1936 $b Rozwadowski J.M. $c Wörterbuch Zigeunerdialekts von Zakopane [...]
 • 362 $a Nr 22, 1936 $b Heschel A. $c Die ||Prophetie
 • 362 $a Nr 23, 1936 $b Śmieszek A. $c Some hypotheses concerning the prehistory of the Coptic Vowels
 • 362 $a Nr 24, 1936 $b Kotwicz $c Les ||pronoms dans les langues altaïques
 • 362 $a Nr 25, 1936 $b Kowalski T. $c O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej [...]
 • 362 $a Nr 26, 1936 $b Stopa R. $c Teksty hotentockie [...]
 • 362 $a Nr 27, 1937 $b Zajączkowski Ananiasz $c Studia nad językiem staroosmańskim, II
 • 362 $a Nr 28, 1937 $b Wajnberg $c Researches in Tigriña [...]
 • 362 $a Nr 29, 1937 $b Kowalski T. $c Zapiski Sir Aurela Steina w dialekcie Äinallu [...]
 • 362 $a Nr 30, 1938 $b Słuszkiewicz Eugeniusz $c Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj |Rāmāyany
 • 362 $a Nr 31, 1938 $b Schayer Stanisław $c Contributions to the problem of time in Indian philosophy [...]
 • 362 $a Nr 32, 1939
 • 362 $a Nr 33, 1939 $b Kunst A. $c Probleme der buddhistische Logik [...]
 • 362 $a Nr 34, 1945 $b Lewicki T. $c Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi rogera" [...] Cz. 1
 • 362 $a Nr 35, 1946 $b Gawroński A. $c Początki dramatu indyjskiego [...]
 • 362 $a Nr 36, 1947 $b Zajączkowski Ananiasz $c Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim
 • 362 $a Nr 37, 1948 $b Rysiewicz Z. $c Un ||archaisme de l'accentuation Vedique
 • 362 $a Nr 38, 1950 $b Kowalski T. $c Le ||dīwān de Kab Ibn Zuchair [...]
 • 362 $a Nr 39, 1952 $b Kowalski T. $c Studia nad Šāh-Nāme T. 1
 • 362 $a Nr 40, 1953 $c Studia nad Šāh-Nāme T. 2
 • 546 $a pol. $a fr. $a ang. $a niem.
 • 600 $a Stein, Aurel
 • 651 $a Zakopane
 • 700 $a Künstlinger, David $e tłum.
 • 710 $a Polska Akademia Umiejętności $b Komisja Orientalistyczna
 • 852 $j Cz 2570

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 2570/1919
 • Signature: Cz 2570/1920
 • Signature: Cz 2570/1921
 • Signature: Cz 2570/1922
 • Signature: Cz 2570/1926
 • Signature: Cz 2570/1927
 • Signature: Cz 2570/1928
 • Signature: Cz 2570/1931
 • Signature: Cz 2570/1932
 • Signature: Cz 2570/1933
 • Signature: Cz 2570/1934
 • Signature: Cz 2570/1935
 • Signature: Cz 2570/1936
 • Signature: Cz 2570/1937
 • Signature: Cz 2570/1938
 • Signature: Cz 2570/1939
 • Signature: Cz 2570/1945
 • Signature: Cz 2570/1946
 • Signature: Cz 2570/1947
 • Signature: Cz 2570/1948
 • Signature: Cz 2570/1950
 • Signature: Cz 2570/1952
 • Signature: Cz 2570/1953