Prace Komisji Nauk Społecznych

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 3267
 • Tytuł : Prace Komisji Nauk Społecznych
 • Redaktor : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Wydawca : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1925-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1925, z. 2 Znamierowski Cz. Realizm w teorii prawa
  • T. 2, 1922 Znaniecki F. Wstęp do socjologii
  • T. 3, 1929, z. 1 Knapowski R. Dualizm w teorji ilościowej pieniądza
  • T. 3, 1929, z. 2 Rosiński S. Problem działania ceł w teorji ekonomji
  • T. 6, 1948, z. 1 Nowakowski Z.K. Odpowiedzialność za cudze czyny [...]
  • T. 6, 1955, z. 2 Ludwiczak W. Umowa zlecenia
  • T. 6, 1956, z. 3 Peretiatkowicz A. Ogólne zasady prawa [...]
  • T. 7, 1956, z. 1 Radwański Z. Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową [...]
  • T. 7, 1957, z. 2 Fabian J. Normy kolizyjne w prawie cywilnym morskim [...]
  • T. 7, 1959, z. 3 Zimmermann M. Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie"
  • T. 8, 1959, z. 1 Leoński Zb. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej
  • T. 8, 1959, z. 2 Górski Wł. List przewozowy [...]
  • T. 9, 1960, z. 1 Wandelt K. Istota i rodzaje postępu [...]
  • T. 10, 1962, z. 1 Rabska T. Samorząd robotniczy w PRL
  • T. 10, 1962, z. 2 Zakrzewski Zb. Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym
  • T. 10, 1962, z. 3 Leoński Zb. Kierownicza rola rad w terenie [...]
  • T. 11, 1963, z. 1 Czerwińska E. Samodzielność finansowa [...]
  • T. 11, 1963, z. 2 Dąbrowski W.F. Prokuratorska kontrola decyzji administracyjnych
  • T. 11, 1967, z. 3 Frąckowiak M. Poglądy ekonomiczne Tomasza More
  • T. 12, 1963, z. 1 Czerwiński Zb. Problematyka planowania cen [...]
  • T. 12, 1965, z. 2 Skubiszewski K. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych [...]
  • T. 12, 1965, z. 3 Jackowiak Cz. Zakładowe organy wymiaru sprawiedliwości [...]
  • T. 13, 1966, z. 1 Rabska T. Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot administracji gospodarczej
  • T. 13, 1967, z. 2 Sołtysiński S. Charakter praw wynalazcy
  • T. 13, 1968, z. 3 Stecki L. Ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej
  • T. 14, 1968, z. 1 Michalska A. Prawo a normy techniczne [...]
  • T. 14, 1968, z. 2 Paczuski R. Dysponowanie zasobami wód w PRL [...]
  • T. 14, 1969, z. 3 Janowicz Z. Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego NRF
  • T. 15, 1970, z. 1 Stecki L. Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych
  • T. 15, 1970, z. 2 Dąbrowski W.F. Zagadnienia ogólne orzecznictwa karno-administracyjnego w PRL
  • T. 16, 1970, z. 1 Jasińska K. Uprawnienia przemysłowe [...]
  • T. 16, 1973, z. 2 Studia z zakresu prawa administracyjnego [...]
  • T. 17, 1974 Stępkowski R. Odpowiedzialność pracodawcy za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy
  • T. 18, 1975 Wostal M. Charakter prawny form oddziaływania zjednoczenia [...]
  • T. 19, 1975 Jackowiak U. Wyrównanie szkód niemajątkowych [...]
  • T. 20, 1976 Sypniewski Z. Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania
  • T. 21, 1977 Kufel J. Umowa agencyjna
  • T. 22, 1981 Komar A. Gospodarka budżetowa europejskich wspólnot
  • T. 23, 1985 Budzinowski R. Przymusowe przejmowanie nieruchomości [...]
  • T. 24, 1990 Piotrowski M. Normy prawne imperatywne i dyspozytywne
 • Uwagi :
  • Zmiana tyt. serii od nru 23, 1985 na: Prace Komisji Nauk Prawnych
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Tomasz More, św.
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Nauk Społecznych
  • Prace Komisji Nauk Prawnych

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Nauk Społecznych $c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 260 $a Poznań $b Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $c 1925- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1925, z. 2 $b Znamierowski Cz. $c Realizm w teorii prawa
 • 362 $a T. 2, 1922 $b Znaniecki F. $c Wstęp do socjologii
 • 362 $a T. 3, 1929, z. 1 $b Knapowski R. $c Dualizm w teorji ilościowej pieniądza
 • 362 $a T. 3, 1929, z. 2 $b Rosiński S. $c Problem działania ceł w teorji ekonomji
 • 362 $a T. 6, 1948, z. 1 $b Nowakowski Z.K. $c Odpowiedzialność za cudze czyny [...]
 • 362 $a T. 6, 1955, z. 2 $b Ludwiczak W. $c Umowa zlecenia
 • 362 $a T. 6, 1956, z. 3 $b Peretiatkowicz A. $c Ogólne zasady prawa [...]
 • 362 $a T. 7, 1956, z. 1 $b Radwański Z. $c Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową [...]
 • 362 $a T. 7, 1957, z. 2 $b Fabian J. $c Normy kolizyjne w prawie cywilnym morskim [...]
 • 362 $a T. 7, 1959, z. 3 $b Zimmermann M. $c Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie"
 • 362 $a T. 8, 1959, z. 1 $b Leoński Zb. $c Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej
 • 362 $a T. 8, 1959, z. 2 $b Górski Wł. $c List przewozowy [...]
 • 362 $a T. 9, 1960, z. 1 $b Wandelt K. $c Istota i rodzaje postępu [...]
 • 362 $a T. 10, 1962, z. 1 $b Rabska T. $c Samorząd robotniczy w PRL
 • 362 $a T. 10, 1962, z. 2 $b Zakrzewski Zb. $c Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym
 • 362 $a T. 10, 1962, z. 3 $b Leoński Zb. $c Kierownicza rola rad w terenie [...]
 • 362 $a T. 11, 1963, z. 1 $b Czerwińska E. $c Samodzielność finansowa [...]
 • 362 $a T. 11, 1963, z. 2 $b Dąbrowski W.F. $c Prokuratorska kontrola decyzji administracyjnych
 • 362 $a T. 11, 1967, z. 3 $b Frąckowiak M. $c Poglądy ekonomiczne Tomasza More
 • 362 $a T. 12, 1963, z. 1 $b Czerwiński Zb. $c Problematyka planowania cen [...]
 • 362 $a T. 12, 1965, z. 2 $b Skubiszewski K. $c Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych [...]
 • 362 $a T. 12, 1965, z. 3 $b Jackowiak Cz. $c Zakładowe organy wymiaru sprawiedliwości [...]
 • 362 $a T. 13, 1966, z. 1 $b Rabska T. $c Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot administracji gospodarczej
 • 362 $a T. 13, 1967, z. 2 $b Sołtysiński S. $c Charakter praw wynalazcy
 • 362 $a T. 13, 1968, z. 3 $b Stecki L. $c Ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej
 • 362 $a T. 14, 1968, z. 1 $b Michalska A. $c Prawo a normy techniczne [...]
 • 362 $a T. 14, 1968, z. 2 $b Paczuski R. $c Dysponowanie zasobami wód w PRL [...]
 • 362 $a T. 14, 1969, z. 3 $b Janowicz Z. $c Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego NRF
 • 362 $a T. 15, 1970, z. 1 $b Stecki L. $c Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych
 • 362 $a T. 15, 1970, z. 2 $b Dąbrowski W.F. $c Zagadnienia ogólne orzecznictwa karno-administracyjnego w PRL
 • 362 $a T. 16, 1970, z. 1 $b Jasińska K. $c Uprawnienia przemysłowe [...]
 • 362 $a T. 16, 1973, z. 2 $c Studia z zakresu prawa administracyjnego [...]
 • 362 $a T. 17, 1974 $b Stępkowski R. $c Odpowiedzialność pracodawcy za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy
 • 362 $a T. 18, 1975 $b Wostal M. $c Charakter prawny form oddziaływania zjednoczenia [...]
 • 362 $a T. 19, 1975 $b Jackowiak U. $c Wyrównanie szkód niemajątkowych [...]
 • 362 $a T. 20, 1976 $b Sypniewski Z. $c Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na podstawie mianowania
 • 362 $a T. 21, 1977 $b Kufel J. $c Umowa agencyjna
 • 362 $a T. 22, 1981 $b Komar A. $c Gospodarka budżetowa europejskich wspólnot
 • 362 $a T. 23, 1985 $b Budzinowski R. $c Przymusowe przejmowanie nieruchomości [...]
 • 362 $a T. 24, 1990 $b Piotrowski M. $c Normy prawne imperatywne i dyspozytywne
 • 500 $a Zmiana tyt. serii od nru 23, 1985 na: Prace Komisji Nauk Prawnych
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Tomasz More, św.
 • 710 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $b Komisja Nauk Społecznych
 • 785 $t Prace Komisji Nauk Prawnych
 • 852 $j Cz 3267

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 3267/1922
 • Signature: Cz 3267/1925
 • Signature: Cz 3267/1929
 • Signature: Cz 3267/1948
 • Signature: Cz 3267/1955
 • Signature: Cz 3267/1956
 • Signature: Cz 3267/1957
 • Signature: Cz 3267/1959
 • Signature: Cz 3267/1960
 • Signature: Cz 3267/1962
 • Signature: Cz 3267/1963
 • Signature: Cz 3267/1965
 • Signature: Cz 3267/1966
 • Signature: Cz 3267/1967
 • Signature: Cz 3267/1968
 • Signature: Cz 3267/1969
 • Signature: Cz 3267/1970
 • Signature: Cz 3267/1973
 • Signature: Cz 3267/1974
 • Signature: Cz 3267/1975
 • Signature: Cz 3267/1976
 • Signature: Cz 3267/1977
 • Signature: Cz 3267/1981
 • Signature: Cz 3267/1985
 • Signature: Cz 3267/1990