Prace Komisji Słowianoznawstwa

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 22492
 • Tytuł : Prace Komisji Słowianoznawstwa
 • Redaktor :
  • red. Witold Jakubowski
  • Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
 • Wydawca : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Miejsce wydania : [Warszawa] Polska
 • Data wydania : 1962-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1962 Łużny R. Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem [...]
  • Nr 2, 1962 Kot Włodzimierz Dramat polski na scenach chorwackich [...]
  • Nr 3, 1964 Bartula Cz. Związki czasownika z dopełnieniem [...]
  • Nr 4, 1963 Brodowska-Honowska M. Geneza złożonej odmiany przymiotników [...]
  • Nr 5, 1964 Rusek J. Deklinacja i użycie przypadków w triodzie Chłudowa
  • Nr 6, 1964 Porębina G. Aleksander Woronski. Poglądy estetyczne [...]
  • Nr 7, 1964 Możejko E. Sztuka pisarska Jordana Jowkowa [...]
  • Nr 8, 1965 Szymak J. Twórczość Ilji Sielwińskiego [...]
  • Nr 9, 1965 Bobrownicka M. Dramat czeski i słowacki na scenach polskich
  • Nr 10, 1966 Stachowski S. Słownik do górnołużyckiego Katechizmu Warychiusza
  • Nr 11, 1967 Orłoś T.Z. Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna
  • Nr 12, 1967 Radłowski M. Enchiridion Vandalicum Andreae Tharaei [...]
  • Nr 13, 1967 Piotrowski W. Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej
  • Nr 14, 1967 Henzel J. Proza Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego w okresie petersburskim
  • Nr 15, 1968 Szymański T. Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach XVII-XVIII w.
  • Nr 16, 1968 Urbańska J. Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1933-1939
  • Nr 17, 1968 Reczek J. Bohemizmy leksykalne w języku polskim
  • Nr 19, 1969 Sławęcka E. Włodzimierz Spasowicz jako krytyk literatury rosyjskiej
  • Nr 20, 1969 Baluch J. Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat dwudziestych
  • Nr 21, 1970 Smaga J. Antoni Pogorielski życie i twórczość na tle epoki
  • Nr 22, 1970 Wagner Z. Ze studiów nad językiem Petra Hektorovicia
  • Nr 23, 1971 Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich
  • Nr 24, 1971 Goldgart S. Późna proza Aleksandra Weltmana. Cykl powieściowy [...]
  • Nr 25, 1973 Schneider L. System morfosemantyczny rzeczowników [...]
  • Nr 26, 1972 Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej
  • Nr 27, 1973 Modernizm w literaturach słowiańskich [...]
  • Nr 28, 1973 Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu
  • Nr 29, 1974 Suchanek Ł. Rosyjska ballada romantyczna
  • Nr 30, 1974 Korpała-Kirszak E. Sztuka pisarska Jurija Tynianowa
  • Nr 31, 1974 Niedziela Z. Kierunki rozwojowe czeskiej poezji modernistycznej schyłku XIX w.
  • Nr 32, 1975 Doros A. Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim [...]
  • Nr 33, 1975 Dziechciaruk Z. Estetyka i literatura romantyczna [...]
  • Nr 34, 1975 Mucha B. Michał Lermontow w literaturze polskiej lat 1841-1914
  • Nr 35, 1976 Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce
  • Nr 37, 1977 Matlak-Piwowarska D. Rosyjska poezja romantyczna [...]
  • Nr 38, 1977 Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich [...]
  • Nr 39, 1978 Mejszutowicz Zofia Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna
  • Nr 40, 1979 Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu [...]
  • Nr 41, 1981 Smaga J. Dekadentyzm w Rosji
  • Nr 42, 1982 Czapik B. Nadrealizm w literaturze serbskiej
  • Nr 43, 1982 Język literacki i jego warianty [...]
  • Nr 44, 1985 Gildner A. Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941)
  • Nr 45, 1986 Polacy w zyciu kulturalnym Rosji
  • Nr 46, 1987 Kowalska H. Rosyjski wiersz duchowny [...]
  • Nr 47, 1989 Bibliografia słowianoznawstwa polskiego [...]
  • Nr 48, 1990 Literatura rosyjska [...]
  • Nr 49, 1992 Studia porównawcze z literatur słowiańskich [...]
  • Nr 50, 1996 Collectanea Slavica
 • Uwagi : pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Voronskij Aleksandr Konstantinovič
  • Jovkov Jordan
  • Pogorielski Antoni
  • Hektorović, Petr
  • Spasowicz, Włodzimierz
  • Lermontov Michail Jur'evič
  • Weltman, Aleksander
  • Esenin, Sergej Aleksandrovič
  • Bestužev, Aleksandr Aleksandrovič
  • Warychiusz
  • Tynianow, Jurij
  • Bulgarin, Fadej
  • Jungmann, Josef
  • Thareus Andreas
  • Chludov Aleksej Ivanovič
  • Międzynarodowa Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich
  • Jakubowski, Witold red.
  • Polska Akademia Nauk Oddział (Kraków) Komisja Słowianoznawstwa

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Słowianoznawstwa
 • 245 $c red. Witold Jakubowski
 • 245 $c Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
 • 260 $a Warszawa [i in.] ||[Warszawa] $b Państwowe Wydawnictwo Naukowe $c 1962- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1962 $b Łużny R. $c Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem [...]
 • 362 $a Nr 2, 1962 $b Kot Włodzimierz $c Dramat polski na scenach chorwackich [...]
 • 362 $a Nr 3, 1964 $b Bartula Cz. $c Związki czasownika z dopełnieniem [...]
 • 362 $a Nr 4, 1963 $b Brodowska-Honowska M. $c Geneza złożonej odmiany przymiotników [...]
 • 362 $a Nr 5, 1964 $b Rusek J. $c Deklinacja i użycie przypadków w triodzie Chłudowa
 • 362 $a Nr 6, 1964 $b Porębina G. $c Aleksander Woronski. Poglądy estetyczne [...]
 • 362 $a Nr 7, 1964 $b Możejko E. $c Sztuka pisarska Jordana Jowkowa [...]
 • 362 $a Nr 8, 1965 $b Szymak J. $c Twórczość Ilji Sielwińskiego [...]
 • 362 $a Nr 9, 1965 $b Bobrownicka M. $c Dramat czeski i słowacki na scenach polskich
 • 362 $a Nr 10, 1966 $b Stachowski S. $c Słownik do górnołużyckiego Katechizmu Warychiusza
 • 362 $a Nr 11, 1967 $b Orłoś T.Z. $c Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna
 • 362 $a Nr 12, 1967 $b Radłowski M. $c Enchiridion Vandalicum Andreae Tharaei [...]
 • 362 $a Nr 13, 1967 $b Piotrowski W. $c Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej
 • 362 $a Nr 14, 1967 $b Henzel J. $c Proza Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego w okresie petersburskim
 • 362 $a Nr 15, 1968 $b Szymański T. $c Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach XVII-XVIII w.
 • 362 $a Nr 16, 1968 $b Urbańska J. $c Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1933-1939
 • 362 $a Nr 17, 1968 $b Reczek J. $c Bohemizmy leksykalne w języku polskim
 • 362 $a Nr 19, 1969 $b Sławęcka E. $c Włodzimierz Spasowicz jako krytyk literatury rosyjskiej
 • 362 $a Nr 20, 1969 $b Baluch J. $c Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat dwudziestych
 • 362 $a Nr 21, 1970 $b Smaga J. $c Antoni Pogorielski życie i twórczość na tle epoki
 • 362 $a Nr 22, 1970 $b Wagner Z. $c Ze studiów nad językiem Petra Hektorovicia
 • 362 $a Nr 23, 1971 $c Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich
 • 362 $a Nr 24, 1971 $b Goldgart S. $c Późna proza Aleksandra Weltmana. Cykl powieściowy [...]
 • 362 $a Nr 25, 1973 $b Schneider L. $c System morfosemantyczny rzeczowników [...]
 • 362 $a Nr 26, 1972 $c Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej
 • 362 $a Nr 27, 1973 $c Modernizm w literaturach słowiańskich [...]
 • 362 $a Nr 28, 1973 $c Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu
 • 362 $a Nr 29, 1974 $b Suchanek Ł. $c Rosyjska ballada romantyczna
 • 362 $a Nr 30, 1974 $b Korpała-Kirszak E. $c Sztuka pisarska Jurija Tynianowa
 • 362 $a Nr 31, 1974 $b Niedziela Z. $c Kierunki rozwojowe czeskiej poezji modernistycznej schyłku XIX w.
 • 362 $a Nr 32, 1975 $b Doros A. $c Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim [...]
 • 362 $a Nr 33, 1975 $b Dziechciaruk Z. $c Estetyka i literatura romantyczna [...]
 • 362 $a Nr 34, 1975 $b Mucha B. $c Michał Lermontow w literaturze polskiej lat 1841-1914
 • 362 $a Nr 35, 1976 $c Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce
 • 362 $a Nr 37, 1977 $b Matlak-Piwowarska D. $c Rosyjska poezja romantyczna [...]
 • 362 $a Nr 38, 1977 $c Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich [...]
 • 362 $a Nr 39, 1978 $b Mejszutowicz Zofia $c Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna
 • 362 $a Nr 40, 1979 $c Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu [...]
 • 362 $a Nr 41, 1981 $b Smaga J. $c Dekadentyzm w Rosji
 • 362 $a Nr 42, 1982 $b Czapik B. $c Nadrealizm w literaturze serbskiej
 • 362 $a Nr 43, 1982 $c Język literacki i jego warianty [...]
 • 362 $a Nr 44, 1985 $b Gildner A. $c Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941)
 • 362 $a Nr 45, 1986 $c Polacy w zyciu kulturalnym Rosji
 • 362 $a Nr 46, 1987 $b Kowalska H. $c Rosyjski wiersz duchowny [...]
 • 362 $a Nr 47, 1989 $c Bibliografia słowianoznawstwa polskiego [...]
 • 362 $a Nr 48, 1990 $c Literatura rosyjska [...]
 • 362 $a Nr 49, 1992 $c Studia porównawcze z literatur słowiańskich [...]
 • 362 $a Nr 50, 1996 $c Collectanea Slavica
 • 546 $a pol.
 • 600 $a Voronskij Aleksandr Konstantinovič
 • 600 $a Jovkov Jordan
 • 600 $a Pogorielski Antoni
 • 600 $a Hektorović, Petr
 • 600 $a Spasowicz, Włodzimierz
 • 600 $a Lermontov Michail Jur'evič
 • 600 $a Weltman, Aleksander
 • 600 $a Esenin, Sergej Aleksandrovič
 • 600 $a Bestužev, Aleksandr Aleksandrovič
 • 600 $a Warychiusz
 • 600 $a Tynianow, Jurij
 • 600 $a Bulgarin, Fadej
 • 600 $a Jungmann, Josef
 • 600 $a Thareus Andreas
 • 600 $a Chludov Aleksej Ivanovič
 • 610 $a Międzynarodowa Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich
 • 700 $a Jakubowski, Witold $e red.
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Oddział (Kraków) $b Komisja Słowianoznawstwa
 • 852 $j Cz 22492

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 22492/1962
 • Signature: Cz 22492/1963
 • Signature: Cz 22492/1964
 • Signature: Cz 22492/1965
 • Signature: Cz 22492/1966
 • Signature: Cz 22492/1967
 • Signature: Cz 22492/1968
 • Signature: Cz 22492/1969
 • Signature: Cz 22492/1970
 • Signature: Cz 22492/1971
 • Signature: Cz 22492/1972
 • Signature: Cz 22492/1973
 • Signature: Cz 22492/1974
 • Signature: Cz 22492/1975
 • Signature: Cz 22492/1976
 • Signature: Cz 22492/1977
 • Signature: Cz 22492/1978
 • Signature: Cz 22492/1979
 • Signature: Cz 22492/1981
 • Signature: Cz 22492/1982
 • Signature: Cz 22492/1985
 • Signature: Cz 22492/1986
 • Signature: Cz 22492/1987
 • Signature: Cz 22492/1989
 • Signature: Cz 22492/1990
 • Signature: Cz 22492/1992
 • Signature: Cz 22492/1996