Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 3259
 • Tytuł : Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1947-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1947 Hermogenes De statibus [...]
  • Nr 2, 1947 Maleczyński Karol W sprawie autentyczności bulli gnieźnieńskiej z r. 1136
  • Nr 3, 1947 Mikulski Tadeusz Nad tekstami Kniaźnina I
  • Nr 4, 1947 Styś Wincenty Drogi postępu gospodarczego wsi
  • Nr 5, 1947 Maleczyński Karol Społeczeństwo polskie pierwszej poł. XV wieku wobec zagadnień zachodnich
  • Nr 6, 1947 [BPR D 295] Czapliński Władysław Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV
  • Nr 7, 1948 [BPR D 295] Biliński Bronislaus De Apollodoreis in Pliniana Graeciae descriptione
  • Nr 8, 1947 Mycielski Andrzej Ustrojowo-polityczna wiedza stosowana i jej praktyczne zalecenia
  • Nr 9, 1947 Strzelecki Władysław De Ateio Capitone nuptialium caerimoniarum inter prete
  • Nr 11, 1948 Kotwicz Władysław Józef Kowalewski - orientalista (1800-1878)
  • Nr 12, 1947 Pociecha Władysław Polska wobec elekcji cesarza Karola V w r. 1519
  • Nr 13, 1949 Majewski Kazimierz Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich
  • Nr 14, 1948 Rospond Stanisław Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego I. "Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte"
  • Nr 15, 1948 Skurzak Ludwik Etudes sur l'origine de l'ascetisme indien
  • Nr 16, 1948 Krzyżanowski Juliusz Shakespearian Modifications (Methodical Prolegomena)
  • Nr 17, 1948 Zajączkowski Ananiasz Glosy tureckie w zabytkach staropolskich I Katechizacja turecka J. Herbiniusa z r. 1675
  • Nr 18, 1948 Floryan Władysław Forma poetycka "Pieśni" Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej
  • Nr 19, 1948 Strzelecki Władysław De litterarum Romanarum nominibus
  • Nr 20, 1949 Rospond Stanisław Studia nad językiem polskim XVI w.
  • Nr 21, 1948 Steffen Victor De duobus Sapphus carminibus redivivis
  • Nr 22, 1949 Lepik Wilhelmina Mathematical Planning of Ancient Theatres as Revealed in the Work of Vitruvius and Detected in Ancient Monuments
  • Nr 24, 1948 Gierowski Józef Andrzej Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza
  • Nr 25, 1949 Krókowski J. Elegia magistra amoris [...]
  • Nr 26, 1949 Przewalski S. Generał Maciej Rybiński [...]
  • Nr 27, 1949 Sinko Grzegorz Sheridan and Kotzebue [...]
  • Nr 28, 1951 Kuraszkiewicz Oboczność -'ev-II-'ov- w dawnej polszczyźnie i dzisiejszej gwarze [...]
  • Nr 29, 1949 Lewicki M. Langue Mongole [...]
  • Nr 30, 1952 Brandwajn R. Rangue et l'esthetique de Proudhon [...]
  • Nr 31, 1952 Zawadowski L. Zagadnienia teorii zdań względnych [...]
  • Nr 33, 1949 Strzelecki Władysław De Senecae Agamemnone Euripidisque Alexandro
  • Nr 34, 1949 Zajączkowski Ananiasz Związki językowe połowiecko-słowiańskie
  • Nr 35, 1950 Reychman J. Znajomość i nauczanie języków orjentalnych w Polsce XVIII w. [...]
  • Nr 36, 1950 Górecki J. Przeniesienie własności rzeczy ruchomej
  • Nr 37, 1949 Steffen V. De duobus Alcaei [...]
  • Nr 38, 1951 [BPR D 17] Maleczyński Karol Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Cz. 1
  • Nr 39, 1950 Vetulani A. Roman S. Średniowieczny ruski przekład stat. za Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły [...]
  • Nr 41, 1952 Tragica. I [...]
  • Nr 42, 1950 Kowalski J. Borzemska-Leśnikowska V. Analecta Hermogeniana [...]
  • Nr 43, 1951 Nowakowa J. Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do k. XIV w.
  • Nr 44, 1952 Czapliński Władysław Polska a Bałtyk w latach 1632-1648
  • Nr 45, 1952 Jassem W. Intonation of conversational English
  • Nr 46, 1951 Krókowski G. Quaestiones epicae
  • Nr 47, 1950 Sinko Grzegorz Samuel Foote [...]
  • Nr 48, 1951 Wawrzyńczyk H. Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI w.
  • Nr 49, 1953 Zajączkowski Ananiasz Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa [...]
  • Nr 50, 1957 Longchamps F. Zagadnienie prawne rybactwa śródlądowego w Polsce [...]
  • Nr 51, 1953 Rospond S. Psałterz Floriański [...]
  • Nr 52, 1953 Kocowski B. Burbianka M. Głombiowski K. Z dziejów książki na Śląsku
  • Nr 53, 1953 Zawadowski L. On the syntactic function of the clauses of result
  • Nr 54, 1954 Tragica II [...]
  • Nr 55, 1956 Woronczak J. Teksty polskie w rkpsie nr 43 [...]
  • Nr 56, 1956 Schnayder Jerzy De antiquorum hominum taciturnitate et tacendo
  • Nr 57, 1956 Mayer Józef Rospond Stanisław Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego II. Zbiór polskich słów i wyrażeń na górnośląski język przetłumaczonych 1821
  • Nr 58, 1957 Rospond Stanisław Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych
  • Nr 59, 1958 Bąk Stanisław Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego III. Książka różnych ciekawych rzeczy... w miasteczku Bieruniu. Rękopis z XVIII i XIX wieku
  • Nr 60, 1959 Lewicki Marian langue mongole des transcriptiones chinoises du XIVe siècle. Le Houa-yi yi-yu de 1389 II. Vocabulaire-index
  • Nr 61, 1958 Skurzak L. Etude dur l'epopee indienne
  • Nr 62, 1959 Styś W. Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa
  • Nr 64, 1959 Knot A. Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej w latach 1815-1830
  • Nr 65, 1959 Krókowski J. Mikołaja Hussowskiego "Carmen de bisonte"
  • Nr 66, 1960 Hubert S. Poglądy na prawo narodów w Polsce [...]
  • Nr 67, 1960 Świda W. Wpływ zmiany ustroju na przestępczość [...] T. 1-2
  • Nr 68, 1960 Rospond S. Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego [...]
  • Nr 69, 1960 Maciszewski J. Wojna domowa w Polsce [...]
  • Nr 70, 1961 Furdal A. Rozpad języka prasłowiańskiego [...]
  • Nr 71, 1961 Schnayder J De "Verrinarum" narrationibus [...]
  • Nr 72, 1961 Wolfke K. Great and small powers [...]
  • Nr 73, 1961 Inglot M. Poglądy literackie koterii petersburskiej [...]
  • Nr 74, 1961 Kotula T. U źródeł afrykańskiego separatyzmu [...]
  • Nr 75, 1961 Kosik J. Zasady odpowiedzialności państwa [...]
  • Nr 76, 1961 Turpilius Turpilii comici fragmenta [...]
  • Nr 77, 1961 Wolański M. Związki handlowe Śląska [...]
  • Nr 78, 1962 Barański Z. Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX w.
  • Nr 79, 1962 Sinko Grzegorz John Wolcot and his school [...]
  • Nr 80, 1962 Wyszyński M. De matrimonio Romano [...]
  • Nr 81, 1962 Kolasa J. International intellectual cooperation [...]
  • Nr 82, 1962 Gospodarek T. Julia Molińska-Woykowska [...]
  • Nr 83, 1962 Nikliborc A. enseignement du français dans les ecoles [...]
  • Nr 84, 1962 Fastnacht A. Osadnictwo Ziemi Sanockiej [...]
  • Nr 85, 1962 Zakrzewski B. Śląska pieśń ludowa [...]
  • Nr 86, 1962 Chełmoński A. acte administratif [...]
  • Nr 87, 1963 Jendrośka J. Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego
  • Nr 88, 1963 Koziełek G. Friedrich Ludwig Zacharias Werner [...]
  • Nr 89, 1964 Rospond S. Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku
  • Nr 90, 1963 Kuta T. Pojęcie działań niewładczych w administracji [...]
  • Nr 91, 1963 Cieślikowski J. Wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci [...]
  • Nr 92, 1963 Trzyna E. Położenie ludności wiejskiej [...]
  • Nr 93, 1964 Szczerbicka-Ślęk, Ludwika Duma staropolska [...]
  • Nr 94, 1964 Furdal A. O przyczynach zmian głosowych w języku polskim
  • Nr 95, 1963 Leszczyński J. Stany Górnych Łużyc
  • Nr 96, 1964 Klein A. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej
  • Nr 97, 1965 Kocot K. Nauka prawa narodów w Ateneum gdańskim 1580-1793
  • Nr 98, 1964 Heck R. Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach [...]
  • Nr 99, 1964 Morciniec N. Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen [...]
  • Nr 100, 1966 Rospond S. Wit Stwosz. Studium językowe
  • Nr 101, 1964 Wolfke K. Custrom in present international law
  • Nr 102, 1965 Stroka A. Carl Hauptmanns Werdegang als Denker und Dichter
  • Nr 103, 1967 Adamus M. Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventor [...]
  • Nr 104, 1965 Mycielski Andrzej Z zagadnień techniki parlamentarnej
  • Nr 105, 1965 Zabłocki S. Antyczne epicedium i elegia żałobna [...]
  • Nr 106, 1965 Goriaczko-Borkowska A. Twórczość poetycka Augusta Bielowskiego
  • Nr 107, 1965 Kubiński T. On structurality of rules of inference
  • Nr 108, 1965 Kotula T. Zgromadzenia prowincjalne w rzymskiej Afryce [...]
  • Nr 109, 1965 Urbanowicz M. Oświecenie w literaturze niemieckiej na Śląsku
  • Nr 110, 1965 Kwaśny Z. Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów [...]
  • Nr 111, 1966 Nyrek A. Gospodarka rybna na Górnym Śląsku od połowy XVI do poł. XIX w.
  • Nr 112, 1966 Eustachiewicz M. Twórczość Dominika Rudnickiego 1676-1739
  • Nr 113, 1966 Korta Wacław Średniowieczna annalistyka śląska
  • Nr 114, 1967 Rosenstrauch H. Studia nad językiem Menandra
  • Nr 115, 1967 Kolasa J. Rules of Procedure of the United Nations General Assembly [...]
 • Uwagi : pol. ang. fr. niem.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Rybiński, Maciej
  • Werner, Friedrich Ludwig Zacharias
  • Kazimierz Wielki, król Polski
  • United Nations General Assembly zob. Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych
  • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego $n Seria A
 • 260 $a Wrocław $c 1947- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1947 $b Hermogenes $c De statibus [...]
 • 362 $a Nr 2, 1947 $b Maleczyński Karol $c W sprawie autentyczności bulli gnieźnieńskiej z r. 1136
 • 362 $a Nr 3, 1947 $b Mikulski Tadeusz $c Nad tekstami Kniaźnina I
 • 362 $a Nr 4, 1947 $b Styś Wincenty $c Drogi postępu gospodarczego wsi
 • 362 $a Nr 5, 1947 $b Maleczyński Karol $c Społeczeństwo polskie pierwszej poł. XV wieku wobec zagadnień zachodnich
 • 362 $a Nr 6, 1947 [BPR D 295] $b Czapliński Władysław $c Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV
 • 362 $a Nr 7, 1948 [BPR D 295] $b Biliński Bronislaus $c De Apollodoreis in Pliniana Graeciae descriptione
 • 362 $a Nr 8, 1947 $b Mycielski Andrzej $c Ustrojowo-polityczna wiedza stosowana i jej praktyczne zalecenia
 • 362 $a Nr 9, 1947 $b Strzelecki Władysław $c De Ateio Capitone nuptialium caerimoniarum inter prete
 • 362 $a Nr 11, 1948 $b Kotwicz Władysław $c Józef Kowalewski - orientalista (1800-1878)
 • 362 $a Nr 12, 1947 $b Pociecha Władysław $c Polska wobec elekcji cesarza Karola V w r. 1519
 • 362 $a Nr 13, 1949 $b Majewski Kazimierz $c Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich
 • 362 $a Nr 14, 1948 $b Rospond Stanisław $c Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego I. "Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte"
 • 362 $a Nr 15, 1948 $b Skurzak Ludwik $c Etudes sur l'origine de l'ascetisme indien
 • 362 $a Nr 16, 1948 $b Krzyżanowski Juliusz $c Shakespearian Modifications (Methodical Prolegomena)
 • 362 $a Nr 17, 1948 $b Zajączkowski Ananiasz $c Glosy tureckie w zabytkach staropolskich I Katechizacja turecka J. Herbiniusa z r. 1675
 • 362 $a Nr 18, 1948 $b Floryan Władysław $c Forma poetycka "Pieśni" Jana Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej
 • 362 $a Nr 19, 1948 $b Strzelecki Władysław $c De litterarum Romanarum nominibus
 • 362 $a Nr 20, 1949 $b Rospond Stanisław $c Studia nad językiem polskim XVI w.
 • 362 $a Nr 21, 1948 $b Steffen Victor $c De duobus Sapphus carminibus redivivis
 • 362 $a Nr 22, 1949 $b Lepik Wilhelmina $c Mathematical Planning of Ancient Theatres as Revealed in the Work of Vitruvius and Detected in Ancient Monuments
 • 362 $a Nr 24, 1948 $b Gierowski Józef Andrzej $c Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza
 • 362 $a Nr 25, 1949 $b Krókowski J. $c Elegia magistra amoris [...]
 • 362 $a Nr 26, 1949 $b Przewalski S. $c Generał Maciej Rybiński [...]
 • 362 $a Nr 27, 1949 $b Sinko Grzegorz $c Sheridan and Kotzebue [...]
 • 362 $a Nr 28, 1951 $b Kuraszkiewicz $c Oboczność -'ev-II-'ov- w dawnej polszczyźnie i dzisiejszej gwarze [...]
 • 362 $a Nr 29, 1949 $b Lewicki M. $c La ||Langue Mongole [...]
 • 362 $a Nr 30, 1952 $b Brandwajn R. $c La ||Rangue et l'esthetique de Proudhon [...]
 • 362 $a Nr 31, 1952 $b Zawadowski L. $c Zagadnienia teorii zdań względnych [...]
 • 362 $a Nr 33, 1949 $b Strzelecki Władysław $c De Senecae Agamemnone Euripidisque Alexandro
 • 362 $a Nr 34, 1949 $b Zajączkowski Ananiasz $c Związki językowe połowiecko-słowiańskie
 • 362 $a Nr 35, 1950 $b Reychman J. $c Znajomość i nauczanie języków orjentalnych w Polsce XVIII w. [...]
 • 362 $a Nr 36, 1950 $b Górecki J. $c Przeniesienie własności rzeczy ruchomej
 • 362 $a Nr 37, 1949 $b Steffen V. $c De duobus Alcaei [...]
 • 362 $a Nr 38, 1951 [BPR D 17] $b Maleczyński Karol $c Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Cz. 1
 • 362 $a Nr 39, 1950 $b Vetulani A. $b Roman S. $c Średniowieczny ruski przekład stat. za Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły [...]
 • 362 $a Nr 41, 1952 $c Tragica. I [...]
 • 362 $a Nr 42, 1950 $b Kowalski J. $b Borzemska-Leśnikowska V. $c Analecta Hermogeniana [...]
 • 362 $a Nr 43, 1951 $b Nowakowa J. $c Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do k. XIV w.
 • 362 $a Nr 44, 1952 $b Czapliński Władysław $c Polska a Bałtyk w latach 1632-1648
 • 362 $a Nr 45, 1952 $b Jassem W. $c Intonation of conversational English
 • 362 $a Nr 46, 1951 $b Krókowski G. $c Quaestiones epicae
 • 362 $a Nr 47, 1950 $b Sinko Grzegorz $c Samuel Foote [...]
 • 362 $a Nr 48, 1951 $b Wawrzyńczyk H. $c Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI w.
 • 362 $a Nr 49, 1953 $b Zajączkowski Ananiasz $c Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa [...]
 • 362 $a Nr 50, 1957 $b Longchamps F. $c Zagadnienie prawne rybactwa śródlądowego w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 51, 1953 $b Rospond S. $c Psałterz Floriański [...]
 • 362 $a Nr 52, 1953 $b Kocowski B. $b Burbianka M. $b Głombiowski K. $c Z dziejów książki na Śląsku
 • 362 $a Nr 53, 1953 $b Zawadowski L. $c On the syntactic function of the clauses of result
 • 362 $a Nr 54, 1954 $c Tragica II [...]
 • 362 $a Nr 55, 1956 $b Woronczak J. $c Teksty polskie w rkpsie nr 43 [...]
 • 362 $a Nr 56, 1956 $b Schnayder Jerzy $c De antiquorum hominum taciturnitate et tacendo
 • 362 $a Nr 57, 1956 $b Mayer Józef $b Rospond Stanisław $c Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego II. Zbiór polskich słów i wyrażeń na górnośląski język przetłumaczonych 1821
 • 362 $a Nr 58, 1957 $b Rospond Stanisław $c Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych
 • 362 $a Nr 59, 1958 $b Bąk Stanisław $c Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego III. Książka różnych ciekawych rzeczy... w miasteczku Bieruniu. Rękopis z XVIII i XIX wieku
 • 362 $a Nr 60, 1959 $b Lewicki Marian $c La ||langue mongole des transcriptiones chinoises du XIVe siècle. Le Houa-yi yi-yu de 1389 II. Vocabulaire-index
 • 362 $a Nr 61, 1958 $b Skurzak L. $c Etude dur l'epopee indienne
 • 362 $a Nr 62, 1959 $b Styś W. $c Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa
 • 362 $a Nr 64, 1959 $b Knot A. $c Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej w latach 1815-1830
 • 362 $a Nr 65, 1959 $b Krókowski J. $c Mikołaja Hussowskiego "Carmen de bisonte"
 • 362 $a Nr 66, 1960 $b Hubert S. $c Poglądy na prawo narodów w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 67, 1960 $b Świda W. $c Wpływ zmiany ustroju na przestępczość [...] T. 1-2
 • 362 $a Nr 68, 1960 $b Rospond S. $c Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego [...]
 • 362 $a Nr 69, 1960 $b Maciszewski J. $c Wojna domowa w Polsce [...]
 • 362 $a Nr 70, 1961 $b Furdal A. $c Rozpad języka prasłowiańskiego [...]
 • 362 $a Nr 71, 1961 $b Schnayder J $c De "Verrinarum" narrationibus [...]
 • 362 $a Nr 72, 1961 $b Wolfke K. $c Great and small powers [...]
 • 362 $a Nr 73, 1961 $b Inglot M. $c Poglądy literackie koterii petersburskiej [...]
 • 362 $a Nr 74, 1961 $b Kotula T. $c U źródeł afrykańskiego separatyzmu [...]
 • 362 $a Nr 75, 1961 $b Kosik J. $c Zasady odpowiedzialności państwa [...]
 • 362 $a Nr 76, 1961 $b Turpilius $c Turpilii |comici fragmenta [...]
 • 362 $a Nr 77, 1961 $b Wolański M. $c Związki handlowe Śląska [...]
 • 362 $a Nr 78, 1962 $b Barański Z. $c Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX w.
 • 362 $a Nr 79, 1962 $b Sinko Grzegorz $c John Wolcot and his school [...]
 • 362 $a Nr 80, 1962 $b Wyszyński M. $c De matrimonio Romano [...]
 • 362 $a Nr 81, 1962 $b Kolasa J. $c International intellectual cooperation [...]
 • 362 $a Nr 82, 1962 $b Gospodarek T. $c Julia Molińska-Woykowska [...]
 • 362 $a Nr 83, 1962 $b Nikliborc A. $c L'||enseignement du français dans les ecoles [...]
 • 362 $a Nr 84, 1962 $b Fastnacht A. $c Osadnictwo Ziemi Sanockiej [...]
 • 362 $a Nr 85, 1962 $b Zakrzewski B. $c Śląska pieśń ludowa [...]
 • 362 $a Nr 86, 1962 $b Chełmoński A. $c L'||acte administratif [...]
 • 362 $a Nr 87, 1963 $b Jendrośka J. $c Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego
 • 362 $a Nr 88, 1963 $b Koziełek G. $c Friedrich Ludwig Zacharias Werner [...]
 • 362 $a Nr 89, 1964 $b Rospond S. $c Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku
 • 362 $a Nr 90, 1963 $b Kuta T. $c Pojęcie działań niewładczych w administracji [...]
 • 362 $a Nr 91, 1963 $b Cieślikowski J. $c Wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci [...]
 • 362 $a Nr 92, 1963 $b Trzyna E. $c Położenie ludności wiejskiej [...]
 • 362 $a Nr 93, 1964 $b Szczerbicka-Ślęk, Ludwika $c Duma staropolska [...]
 • 362 $a Nr 94, 1964 $b Furdal A. $c O przyczynach zmian głosowych w języku polskim
 • 362 $a Nr 95, 1963 $b Leszczyński J. $c Stany Górnych Łużyc
 • 362 $a Nr 96, 1964 $b Klein A. $c Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej
 • 362 $a Nr 97, 1965 $b Kocot K. $c Nauka prawa narodów w Ateneum gdańskim 1580-1793
 • 362 $a Nr 98, 1964 $b Heck R. $c Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach [...]
 • 362 $a Nr 99, 1964 $b Morciniec N. $c Die |nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen [...]
 • 362 $a Nr 100, 1966 $b Rospond S. $c Wit Stwosz. Studium językowe
 • 362 $a Nr 101, 1964 $b Wolfke K. $c Custrom in present international law
 • 362 $a Nr 102, 1965 $b Stroka A. $c Carl Hauptmanns Werdegang als Denker und Dichter
 • 362 $a Nr 103, 1967 $b Adamus M. $c Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventor [...]
 • 362 $a Nr 104, 1965 $b Mycielski Andrzej $c Z zagadnień techniki parlamentarnej
 • 362 $a Nr 105, 1965 $b Zabłocki S. $c Antyczne epicedium i elegia żałobna [...]
 • 362 $a Nr 106, 1965 $b Goriaczko-Borkowska A. $c Twórczość poetycka Augusta Bielowskiego
 • 362 $a Nr 107, 1965 $b Kubiński T. $c On structurality of rules of inference
 • 362 $a Nr 108, 1965 $b Kotula T. $c Zgromadzenia prowincjalne w rzymskiej Afryce [...]
 • 362 $a Nr 109, 1965 $b Urbanowicz M. $c Oświecenie w literaturze niemieckiej na Śląsku
 • 362 $a Nr 110, 1965 $b Kwaśny Z. $c Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów [...]
 • 362 $a Nr 111, 1966 $b Nyrek A. $c Gospodarka rybna na Górnym Śląsku od połowy XVI do poł. XIX w.
 • 362 $a Nr 112, 1966 $b Eustachiewicz M. $c Twórczość Dominika Rudnickiego 1676-1739
 • 362 $a Nr 113, 1966 $b Korta Wacław $c Średniowieczna annalistyka śląska
 • 362 $a Nr 114, 1967 $b Rosenstrauch H. $c Studia nad językiem Menandra
 • 362 $a Nr 115, 1967 $b Kolasa J. $c Rules of Procedure of the United Nations General Assembly [...]
 • 546 $a pol. $a ang. $a fr. $a niem.
 • 600 $a Rybiński, Maciej
 • 600 $a Werner, Friedrich Ludwig Zacharias
 • 600 $a Kazimierz Wielki, król Polski
 • 610 $a United Nations General Assembly zob. Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • 610 $a Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • 651 $a Gniezno
 • 651 $a Gdańsk
 • 710 $a Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • 852 $j Cz 3259

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 3259/1947
 • Signature: Cz 3259/1948
 • Signature: Cz 3259/1949
 • Signature: Cz 3259/1950
 • Signature: Cz 3259/1951
 • Signature: Cz 3259/1952
 • Signature: Cz 3259/1953
 • Signature: Cz 3259/1954
 • Signature: Cz 3259/1956
 • Signature: Cz 3259/1957
 • Signature: Cz 3259/1958
 • Signature: Cz 3259/1959
 • Signature: Cz 3259/1960
 • Signature: Cz 3259/1961
 • Signature: Cz 3259/1962
 • Signature: Cz 3259/1963
 • Signature: Cz 3259/1964
 • Signature: Cz 3259/1965
 • Signature: Cz 3259/1966
 • Signature: Cz 3259/1967