Rozpravy Česke Akademie cisaře Františka Josefa provedy slovesnost a uměni

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 3301
 • Tytuł : Rozpravy Česke Akademie cisaře Františka Josefa provedy slovesnost a uměni Třida I
 • Miejsce wydania : Praha Czechy
 • Data wydania : 1893-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Roč. 2, 1893, č. 1 Mareš Fr. Česke sklo [...]
  • Roč. 2, 1893, č. 2 Jireček K. Poselstvi republ. dubrovnicke k [...] Kateřině II [...]
  • Roč. 2, 1893, č. 3 Laurin Fr. Nařizeni papežske kongregace [...]
  • Roč. 3, 1894, č. 1 Kalousek J. O staročeskem pravě dědickem [...]
  • Roč. 3, 1894, č. 2 Zibrt Č. Seznam pověr a zvyklosti pohanskych z VIII věku [...]
  • Roč. 3, 1894, č. 3 Smolik J. Pražske groše [...]
  • Roč. 3, 1894, č. 4 Menčik F. Volba papeže Innocence X
  • Roč. 3, 1894, č. 5 Čada F. Noeticka zahada u Herbarta a Stuarta Milla
  • Roč. 4, 1895, č. 1 Helfert F. Gregor XVI und Pius IX [...]
  • Roč. 4, 1895, č. 2 Storch F. Vyručeni obviněneho z vazby vyšetřovaci [...]
  • Roč. 4, 1895, č. 3 Pekař J. Dějiny Valdštejnskeho spiknuti [...]
  • Roč. 4, 1895, č. 4 Krejči F. Element psychologicky [...]
  • Roč. 5, 1896, č. 1 Hostinsky O. Jan Blahoslav a Jan Josquin [...]
  • Roč. 5, 1896, č. 2 Smolik J. Denary udelnych knižat na Moravě [...]
  • Roč. 5, 1896, č. 3 Horaček C. Počatky českeho hnuti dělnickeho [...]
  • Roč. 5, 1933, <19>č. [3a] Horaček C. Počatky českeho hnuti dělnickeho [...] 2 wyd.
  • Roč. 6, 1897, č. 1 Adamek K.V. Přispěvky k dějinam selskeho lidu [...]
  • Roč. 6, 1897, č. 2 Krejči Fr. Zakon associačni [...]
  • Roč. 6, 1897, č. 3 Smolik J. Nalez denarů [...]
  • Roč. 7, 1899, č. 1 Niederle L. Starověke zpravy o zeměpisu vychodni Evropy [...]
  • Roč. 7, 1899, č. 2 Smolik J. Denary Boleslava I [...]
  • Roč. 8, 1900, č. 1 [bł. wydr. 3] Žak A. Listy Oldřicha [...]
  • Roč. 8, 1900, č. 2 Prokop Prokopa [...] česka "Ars dictandi" [...]
  • Roč. 9, 1901, č. 1 Stieber M. K vyvoji spravy [...]
  • Roč. 9, 1901, č. 2 Friedrich G. O zakladaci listině kapituly Litoměřicke [...]
  • Roč. 10, 1902, č. 1 Miřička A. O formach trestne viny [...]
  • Roč. 10, 1902, č. 2 Čada Fr. Hynovo Dušeslovi [...]
  • Roč. 10, 1902, č. 3 Kadlec K. Verboczyovo Tripartitum [...]
  • Roč. 11, 1903, č. 1 Heller J. Svepomocny prodej zbože [...]
  • Roč. 11, 1903, č. 2 Chytil K. O Junkerech pražskych
  • Č. 34, 1906 Talir M. K dějinam rakouskeho taxovnictvi [...]
  • Č. 35, 1906 Smolik J. Zlate mince z domnělym opisem Pegnaze
  • Č. 36, 1906 Chytil K. Maliřstvo pražske [...]
  • Č. 37, 1907 Dvorsky V. Ekonomickogeograficke studie z Černe Hory [...]
  • Č. 38, 1909 Spira E. O povinnosti volebni [...]
  • Č. 39, 1909 Dvorsky V. Černohorskoturecka hranice od usti Bojany k Taře
  • Č. 40, 1910 Novotny V. Ku kritice zprav Kl. Ptolemaia o zemich českych [...]
  • Č. 41, 1911 Kybal V. Jindřich IV a Evropa [...]
  • Č. 42, 1911 Glücklich J. O historickych dilech Vaclava Budovce z Budova [...]
  • Č. 43, 1911 Hejnic O. Petr Brandl [...]
  • Č. 44, 1911 Straka C.A. Albrecht z Valdštejna [....]
  • Č. 45, 1911 Celakovsky J. O učasti pravnikův a stavů ze zemi českych na kodifikaci [...]
  • Č. 46, 1912 Hrejsa F. Česka konfesse [...]
  • Č. 47, 1912 Taliř M. K dějinam rakouskeho taxovnictvi [...] č. II
  • Č. 48, 1912 Leminger E. Kralovska mincovna v Kutne Hoře [...]
  • Č. 49, 1913 Jenšovsky B. Politika kurfiřta saskeho [...]
  • Č. 50, 1913 Krejčik L. Prolegomena k vydani II dilu T.J. Pešinova dila "Mars Moravicus", I.
  • Č. 51, 1914 Stieber M. Soud hraničny [...]
  • Č. 52, 1914 Heidler J. Antonin Springer [...]
  • Č. 53, 1914 Kadlec K. Mošcenicky statut [...]
  • Č. 54, 1915 Vančura J. Exekučni listiny [...]
  • Č. 55, 1916 Helfert V. Hudebni barok na českych zamcich [...]
  • Č. 56, 1916 Heller Jan O veřejnem přislibeni [...]
  • Č. 57, 1916 Birnbaum V. Ravennska architektura [...]
  • Č. 58, 1916 Čelakovsky J. Klašter sedlecky [...]
  • Č. 59, 1918 Chytil K. Antikrist [...]
  • Č. 60, 1920 Sedlaček A. Snůška starych jmen [...]
  • Č. 61, 1920 Sedlaček A. O starem rozděleni Čech [...]
  • Č. 62, 1921 Birnbaum V. Ravennska architektura [...] č. I, kn. 2
  • Č. 64, 1922 Saturnik Theodor Přispěvky k šiřeni bizantiskeho prava [...]
  • Č. 65, 1923 Dobiaš J. Syrsky prokonsulat M. Calpurnia Bibula [...]
  • Č. 66, 1923 Sedlaček A. Paměti a doklady o staročeskych mirach a vahach [...]
  • Č. 67, 1924 Urbanek R. Konce Ladislava Pohrobka
  • Č. 68, 1924 Straka C. Svatojanske proudy [....]
  • Č. 69, 1924 Helfert V. Hudba na Jaromě~rickem zamku [...]
  • Č. 70, 1924 Leminger E. Kralovska mincovna v Kutne Hoře. Dodatky
  • Č. 71, 1926 Leminger E. Umělecke řemeslo v Kutne Hoře [...]
  • Č. 72, 1927 Šikl Her. Soustavne vyklady na pravo smenečne [....]
  • Č. 73, 1927 Ostrouchov P.A. Obchod schlebovinami [...]
  • Č. 74, 1928 Salač Škorpil Několik archeologickych pamatek [...]
  • Č. 75, 1929 Novak M. Corbusierova prostorova esthetika [....]
  • Č. 76, 1931 Stloukal K. Česka kancelař dvorska 1599-1608
  • Č. 77, 1932 Novak M. Vznik pojmu krasna vřecke filosofii
  • Č. 78, 1932 Zuman F. Česke filigrany XVIII stoleti, č. I-II
  • Č. 79, 1932 Novotny V. Začatky klaštera kladrubskeho [...]
  • Č. 80, 1933 Krejčik Rejestřik jmenny a věcny k dilu Augusta Sedlačka Paměti a doklady o staročeskych mirach a vahach
  • Č. 81, 1934 Zuman F. Česke filigrany z prvni pol. XIX stol. č. 1-2
  • Č. 82, 1935 Matoušek J. Turecka valka v europske politice v letech 1592-94
  • Č. 83, 1935 Steško F. Česti hudebnici v ukrajinske cirkevni hudbě
  • Č. 84, 1936 Olšar E. Přispěvek k nauce o vině
  • Č. 85, 1938 Bohaček M. Actio negatoria <k dejinam zapůrči aloby>
  • Č. 86, 1938 Mendl B. Tak řečene norimberske pravo w Čechach [...]
  • Č. 87, 1939 Dobiaš Zradne proudy v českem povstani r. 1618
  • Č. 88, 1940 Važny Pupilarni substituce [...]
  • Č. 89, 1940 Zuman Podkrkonošske papirny
  • Č. 90, 1940 Olšar Studie o protipravnosti [...]
  • Č. 91, 1941 Voraček Primitivni rodina [...]
  • Č. 92, 1941 Hutter Harmonicky princip [...]
  • Č. 93, 1941 Kop Vyvoj metropolitni pravomoci [...] d. I
  • Č. 94, 1942 Kalista Benatska politika [...] r. 1662
  • Č. 94 [!], 1946 Kropaček Maliřstvi doby husitske
  • Č. 95, 1942 Vaněček Zahada "Vdani" [...]
  • Č. 96, 1944 Kop Vyvoj metropolitni pravomoci [...] d. II
  • Č. 98, 1945 Žaček Zahranični naboženska propaganda [...] 1848
 • Uwagi :
  • Zmiana tyt. na: Rozpravy Česke Akademie Věd a Umeni
  • czes.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Katarzyna II, caryca Rosji
  • Innocenty X, papież
  • Grzegorz XVI, papież
  • Herbart, Johann Friedrich
  • Mill, John Stuart
  • Verböczy Istvan
  • Pius IX, papież
  • Blahoslav, Jan
  • Josquin, Jan
  • Bolesław I, książę czeski
  • Budovec Vaclav
  • Pohrobek Ladislav
  • Henryk IV, król Francji
  • Springer Antonin
  • Brandl Petr
  • Oldřich
  • Waldstein Albrecht von
  • Bibulus M. Calpurnius
  • Sedlaček August
  • Česka Akademie cisaře Františka Josefa
  • Česka Akademie Věd a Umeni
  • Rozpravy Česke Akademie Věd a Umeni

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ROZPRAVY
 • 245 a Rozpravy Česke Akademie cisaře Františka Josefa provedy slovesnost a uměni n Třida I
 • 260 a Praha c 1893- k Czechy
 • 300 a
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Roč. 2, 1893, č. 1 b Mareš Fr. c Česke sklo [...]
 • 362 a Roč. 2, 1893, č. 2 b Jireček K. c Poselstvi republ. dubrovnicke k [...] Kateřině II [...]
 • 362 a Roč. 2, 1893, č. 3 b Laurin Fr. c Nařizeni papežske kongregace [...]
 • 362 a Roč. 3, 1894, č. 1 b Kalousek J. c O staročeskem pravě dědickem [...]
 • 362 a Roč. 3, 1894, č. 2 b Zibrt Č. c Seznam pověr a zvyklosti pohanskych z VIII věku [...]
 • 362 a Roč. 3, 1894, č. 3 b Smolik J. c Pražske groše [...]
 • 362 a Roč. 3, 1894, č. 4 b Menčik F. c Volba papeže Innocence X
 • 362 a Roč. 3, 1894, č. 5 b Čada F. c Noeticka zahada u Herbarta a Stuarta Milla
 • 362 a Roč. 4, 1895, č. 1 b Helfert F. c Gregor XVI und Pius IX [...]
 • 362 a Roč. 4, 1895, č. 2 b Storch F. c Vyručeni obviněneho z vazby vyšetřovaci [...]
 • 362 a Roč. 4, 1895, č. 3 b Pekař J. c Dějiny Valdštejnskeho spiknuti [...]
 • 362 a Roč. 4, 1895, č. 4 b Krejči F. c Element psychologicky [...]
 • 362 a Roč. 5, 1896, č. 1 b Hostinsky O. c Jan Blahoslav a Jan Josquin [...]
 • 362 a Roč. 5, 1896, č. 2 b Smolik J. c Denary udelnych knižat na Moravě [...]
 • 362 a Roč. 5, 1896, č. 3 b Horaček C. c Počatky českeho hnuti dělnickeho [...]
 • 362 a Roč. 5, 1933, <19>č. [3a] b Horaček C. c Počatky českeho hnuti dělnickeho [...] 2 wyd.
 • 362 a Roč. 6, 1897, č. 1 b Adamek K.V. c Přispěvky k dějinam selskeho lidu [...]
 • 362 a Roč. 6, 1897, č. 2 b Krejči Fr. c Zakon associačni [...]
 • 362 a Roč. 6, 1897, č. 3 b Smolik J. c Nalez denarů [...]
 • 362 a Roč. 7, 1899, č. 1 b Niederle L. c Starověke zpravy o zeměpisu vychodni Evropy [...]
 • 362 a Roč. 7, 1899, č. 2 b Smolik J. c Denary Boleslava I [...]
 • 362 a Roč. 8, 1900, č. 1 [bł. wydr. 3] b Žak A. c Listy Oldřicha [...]
 • 362 a Roč. 8, 1900, č. 2 b Prokop c Prokopa [...] česka |"Ars dictandi" [...]
 • 362 a Roč. 9, 1901, č. 1 b Stieber M. c K vyvoji spravy [...]
 • 362 a Roč. 9, 1901, č. 2 b Friedrich G. c O zakladaci listině kapituly Litoměřicke [...]
 • 362 a Roč. 10, 1902, č. 1 b Miřička A. c O formach trestne viny [...]
 • 362 a Roč. 10, 1902, č. 2 b Čada Fr. c Hynovo Dušeslovi [...]
 • 362 a Roč. 10, 1902, č. 3 b Kadlec K. c Verboczyovo Tripartitum [...]
 • 362 a Roč. 11, 1903, č. 1 b Heller J. c Svepomocny prodej zbože [...]
 • 362 a Roč. 11, 1903, č. 2 b Chytil K. c O Junkerech pražskych
 • 362 a Č. 34, 1906 b Talir M. c K dějinam rakouskeho taxovnictvi [...]
 • 362 a Č. 35, 1906 b Smolik J. c Zlate mince z domnělym opisem Pegnaze
 • 362 a Č. 36, 1906 b Chytil K. c Maliřstvo pražske [...]
 • 362 a Č. 37, 1907 b Dvorsky V. c Ekonomickogeograficke studie z Černe Hory [...]
 • 362 a Č. 38, 1909 b Spira E. c O povinnosti volebni [...]
 • 362 a Č. 39, 1909 b Dvorsky V. c Černohorskoturecka hranice od usti Bojany k Taře
 • 362 a Č. 40, 1910 b Novotny V. c Ku kritice zprav Kl. Ptolemaia o zemich českych [...]
 • 362 a Č. 41, 1911 b Kybal V. c Jindřich IV a Evropa [...]
 • 362 a Č. 42, 1911 b Glücklich J. c O historickych dilech Vaclava Budovce z Budova [...]
 • 362 a Č. 43, 1911 b Hejnic O. c Petr Brandl [...]
 • 362 a Č. 44, 1911 b Straka C.A. c Albrecht z Valdštejna [....]
 • 362 a Č. 45, 1911 b Celakovsky J. c O učasti pravnikův a stavů ze zemi českych na kodifikaci [...]
 • 362 a Č. 46, 1912 b Hrejsa F. c Česka konfesse [...]
 • 362 a Č. 47, 1912 b Taliř M. c K dějinam rakouskeho taxovnictvi [...] č. II
 • 362 a Č. 48, 1912 b Leminger E. c Kralovska mincovna v Kutne Hoře [...]
 • 362 a Č. 49, 1913 b Jenšovsky B. c Politika kurfiřta saskeho [...]
 • 362 a Č. 50, 1913 b Krejčik L. c Prolegomena k vydani II dilu T.J. Pešinova dila "Mars Moravicus", I.
 • 362 a Č. 51, 1914 b Stieber M. c Soud hraničny [...]
 • 362 a Č. 52, 1914 b Heidler J. c Antonin Springer [...]
 • 362 a Č. 53, 1914 b Kadlec K. c Mošcenicky statut [...]
 • 362 a Č. 54, 1915 b Vančura J. c Exekučni listiny [...]
 • 362 a Č. 55, 1916 b Helfert V. c Hudebni barok na českych zamcich [...]
 • 362 a Č. 56, 1916 b Heller Jan c O veřejnem přislibeni [...]
 • 362 a Č. 57, 1916 b Birnbaum V. c Ravennska architektura [...]
 • 362 a Č. 58, 1916 b Čelakovsky J. c Klašter sedlecky [...]
 • 362 a Č. 59, 1918 b Chytil K. c Antikrist [...]
 • 362 a Č. 60, 1920 b Sedlaček A. c Snůška starych jmen [...]
 • 362 a Č. 61, 1920 b Sedlaček A. c O starem rozděleni Čech [...]
 • 362 a Č. 62, 1921 b Birnbaum V. c Ravennska architektura [...] č. I, kn. 2
 • 362 a Č. 64, 1922 b Saturnik Theodor c Přispěvky k šiřeni bizantiskeho prava [...]
 • 362 a Č. 65, 1923 b Dobiaš J. c Syrsky prokonsulat M. Calpurnia Bibula [...]
 • 362 a Č. 66, 1923 b Sedlaček A. c Paměti a doklady o staročeskych mirach a vahach [...]
 • 362 a Č. 67, 1924 b Urbanek R. c Konce Ladislava Pohrobka
 • 362 a Č. 68, 1924 b Straka C. c Svatojanske proudy [....]
 • 362 a Č. 69, 1924 b Helfert V. c Hudba na Jaromě~rickem zamku [...]
 • 362 a Č. 70, 1924 b Leminger E. c Kralovska mincovna v Kutne Hoře. Dodatky
 • 362 a Č. 71, 1926 b Leminger E. c Umělecke řemeslo v Kutne Hoře [...]
 • 362 a Č. 72, 1927 b Šikl Her. c Soustavne vyklady na pravo smenečne [....]
 • 362 a Č. 73, 1927 b Ostrouchov P.A. c Obchod schlebovinami [...]
 • 362 a Č. 74, 1928 b Salač b Škorpil c Několik archeologickych pamatek [...]
 • 362 a Č. 75, 1929 b Novak M. c Le ||Corbusierova prostorova esthetika [....]
 • 362 a Č. 76, 1931 b Stloukal K. c Česka kancelař dvorska 1599-1608
 • 362 a Č. 77, 1932 b Novak M. c Vznik pojmu krasna vřecke filosofii
 • 362 a Č. 78, 1932 b Zuman F. c Česke filigrany XVIII stoleti, č. I-II
 • 362 a Č. 79, 1932 b Novotny V. c Začatky klaštera kladrubskeho [...]
 • 362 a Č. 80, 1933 b Krejčik c Rejestřik jmenny a věcny k dilu Augusta Sedlačka Paměti a doklady o staročeskych mirach a vahach
 • 362 a Č. 81, 1934 b Zuman F. c Česke filigrany z prvni pol. XIX stol. č. 1-2
 • 362 a Č. 82, 1935 b Matoušek J. c Turecka valka v europske politice v letech 1592-94
 • 362 a Č. 83, 1935 b Steško F. c Česti hudebnici v ukrajinske cirkevni hudbě
 • 362 a Č. 84, 1936 b Olšar E. c Přispěvek k nauce o vině
 • 362 a Č. 85, 1938 b Bohaček M. c Actio negatoria <k dejinam zapůrči aloby>
 • 362 a Č. 86, 1938 b Mendl B. c Tak řečene norimberske pravo w Čechach [...]
 • 362 a Č. 87, 1939 b Dobiaš c Zradne proudy v českem povstani r. 1618
 • 362 a Č. 88, 1940 b Važny c Pupilarni substituce [...]
 • 362 a Č. 89, 1940 b Zuman c Podkrkonošske papirny
 • 362 a Č. 90, 1940 b Olšar c Studie o protipravnosti [...]
 • 362 a Č. 91, 1941 b Voraček c Primitivni rodina [...]
 • 362 a Č. 92, 1941 b Hutter c Harmonicky princip [...]
 • 362 a Č. 93, 1941 b Kop c Vyvoj metropolitni pravomoci [...] d. I
 • 362 a Č. 94, 1942 b Kalista c Benatska politika [...] r. 1662
 • 362 a Č. 94 [!], 1946 b Kropaček c Maliřstvi doby husitske
 • 362 a Č. 95, 1942 b Vaněček c Zahada "Vdani" [...]
 • 362 a Č. 96, 1944 b Kop c Vyvoj metropolitni pravomoci [...] d. II
 • 362 a Č. 98, 1945 b Žaček c Zahranični naboženska propaganda [...] 1848
 • 500 a Zmiana tyt. na: Rozpravy Česke Akademie Věd a Umeni
 • 546 a czes.
 • 600 a Katarzyna II, caryca Rosji
 • 600 a Innocenty X, papież
 • 600 a Grzegorz XVI, papież
 • 600 a Herbart, Johann Friedrich
 • 600 a Mill, John Stuart
 • 600 a Verböczy Istvan
 • 600 a Pius IX, papież
 • 600 a Blahoslav, Jan
 • 600 a Josquin, Jan
 • 600 a Bolesław I, książę czeski
 • 600 a Budovec Vaclav
 • 600 a Pohrobek Ladislav
 • 600 a Henryk IV, król Francji
 • 600 a Springer Antonin
 • 600 a Brandl Petr
 • 600 a Oldřich
 • 600 a Waldstein Albrecht von
 • 600 a Bibulus M. Calpurnius
 • 600 a Sedlaček August
 • 651 a Praga
 • 651 a Litomierzyce
 • 710 a Česka Akademie cisaře Františka Josefa
 • 710 a Česka Akademie Věd a Umeni
 • 785 t Rozpravy Česke Akademie Věd a Umeni
 • 852 j Cz 3301

Indexes