Rozpravy Československe Akademie Věd

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 21686
 • Tytuł : Rozpravy Československe Akademie Věd
 • Redaktor : Rada Společenskych Věd
 • Numeracja :
  • Roč. 74, Seš. 3, 1964 Otahalova L. Přispěvek k narodně osvobozeneckemu [...]
  • Roč. 74, Seš. 4, 1964 Nikl M. Studie o statně monopolnim kapitalismu [...]
  • Roč. 74, Seš. 5, 1964 Weinberger O. Philosopische studien zur logik [...]
  • Roč. 74, Seš. 6, 1964 Minař J. Voltaire v naši společnosti a literatuře
  • Roč. 74, Seš. 7, 1964 Cuřin F. Historicky v~'voj označovani rodiny [...]
  • Roč. 74, Seš. 8, 1964 Shaki M. study on nominal compounds in neo-Persian
  • Roč. 74, Seš. 9, 1964 Šmelhaus V. Kapitoly z dějin předhusitskeho zemědělstvi
  • Roč. 74, Seš. 10, 1964 Hrabeč V. Polvětne vazby a kondenzace "druheho sděleni" [...]
  • Roč. 74, Seš. 11, 1964 Kudělka M. Spor Gelasia Drobnera o Hajkovu kroniku
  • Roč. 74, Seš. 12, 1964 Dohnal B. Genese tvaru [...]
  • Roč. 74, Seš. 13, 1964 Mleziva M. O trojhodnotove logice [...]
  • Roč. 74, Seš. 14, 1964 Kejř J. Stat, cirkev a společnost v disputacich na pražske universitě [...]
  • Roč. 74, Seš. 15, 1964 Kutnar F. Počatky hromadneho vystěhovalectvi z Čech [...]
  • Roč. 74, Seš. 16, 1964 Hajniš K. Antropologick~y v~'zkum pohřebiště [...]
  • Roč. 74, Seš. 17, 1964 Kyrašek J. Synkriticka metoda v dile J.A. Komenskeho
  • Roč. 74, Seš. 18, 1964 Skolka J. Agregace v bilanci meziodvětvovych vztahů
  • Roč. 74, Seš. 19, 1964 Fišer J. Původ čtvrte podstavy v atomistickem učeni Epikurovy [...]
  • Roč. 75, Seš. 1, 1965 Šestak M. Revolučni spoluprace E. Kvaternika s J. V. Fričem [...]
  • Roč. 75, Seš. 2, 1965 Meznik J. Venkovske statky pražskych měštanů [...]
  • Roč. 75, Seš. 3, 1965 Horska-Vrova P. Česky průmysl a tzv. druha průmyslova revoluce
  • Roč. 75, Seš. 4, 1965 Syřištova E. Možnosti ameze psychoterapie schizofrenniho [...]
  • Roč. 75, Seš. 5, 1965 Weinberger O. Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrund...
  • Roč. 75, Seš. 6, 1965 Zatovkaňuk M. Neosobni predikativa a utvary přibuzne [...]
  • Roč. 75, Seš. 7, 1965 Zimova B. Vorařsky slang pražskeho Podskali
  • Roč. 75, Seš. 8, 1965 Materna P. Operative Auffassung der Methode [...]
  • Roč. 75, Seš. 9, 1965 Zvada J. Vyloučeni francouzskych komunistů [...]
  • Roč. 75, Seš. 10, 1965 Korda B. Rozmistěni vuroby z hlediska dopravy
  • Roč. 75, Seš. 11, 1965 Lipa J. Cikanština v jazykovem prostředi slovenskem a českem
  • Roč. 75, Seš. 12, 1965 Hostička V. Spoluprace Čechů a haličskych Ukrajinců [...]
  • Roč. 75, Seš. 13, 1965 Bukaček J. Vrchlicky a Dante
  • Roč. 75, Seš. 14, 1965 Nezkusil J. Odpovědnost za spekulaci podle čs. socialistickeho tresniho prava
  • Roč. 75, Seš. 15, 1965 Čižkovska V. Občanskopravni vztahy [...]
  • Roč. 76, Seš. 1, 1966 Kotaskova Z. Vliv motivace na překonani funkčni vazanosti
  • Roč. 76, Seš. 2, 1966 R~5užička L. Umrtnost a pǐčiny smrti obyvatelstva [...]
  • Roč. 76, Seš. 3, 1966 Koralkova K. Vytvařeni systemu dvoustrannych spojeneckych [...]
  • Roč. 76, Seš. 4, 1966 Jechova H. Basnick~y obraz v dilech Julia Słowackeho
  • Roč. 76, Seš. 5, 1966 Risinger K. Harmonicke funkce a značky
  • Roč. 76, Seš. 6, 1966 Severova M. Zavislost vykonů člověka na motivaci
  • Roč. 76, Seš. 7, 1966 Konečny Č. Narodni platebni bilance [...]
  • Roč. 76, Seš. 8, 1966 Tešitelova M. O morfologicke homonymii v češtině
  • Roč. 76, Seš. 9, 1966 Hanakova H. Stloukal M. Staroslovanske pohřebište v Josefove
  • Roč. 76, Seš. 10, 1966 Karnik Z. Prvni pokusy o založeni komunisticke strany [...]
  • Roč. 76, Seš. 11, 1966 Sereghyova J. Obchodni metody jako nastroj neokolonialismu
  • Roč. 76, Seš. 12, 1966 Bartošek M. ~5Rimske pravo a socialistika společnost
  • Roč. 76, Seš. 13, 1966 Mleziva M. Über das Enthaltensein des klassischen Aussagenkalküls [...]
  • Roč. 76, Seš. 14, 1966 Polidar V. Bezhotovostni peněžni obrat [...]
  • Roč. 76, Seš. 15, 1966 Adamec P. Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke
  • Roč. 76, Seš. 16, 1966 Hrala M. Sovětska satiricka proza [...]
  • Roč. 77, Seš. 1, 1967 Janota P. Personal characteristics of Speech
  • Roč. 77, Seš. 2, 1967 Neustupny E. K počatkům patriarchatu ve stredni Evropě
  • Roč. 77, Seš. 3, 1967 Šmahel F. Pražske universitni studentstvo v předrevolučnim obdobi 1399-1419
  • Roč. 77, Seš. 4, 1967 Otazky struktury a koncepce marxisticke filosofie v CSSR
  • Roč. 77, Seš. 5, 1967 Grospič J. Jičinsky Z. Statopravni uspořadani uztahů českeho a slovenskeho naroda [...]
  • Roč. 77, Seš. 6, 1967 Franěk R. Některe problemy socialniho postaveni rolnictva v Čechach
  • Roč. 77, Seš. 7, 1967 Kodedova O. Postaveni zemědělskeho proletariatu v Čechach [...]
  • Roč. 77, Seš. 8, 1967 Kyrašek J. Vyvoj pedagogicke soustavy Jana Amosa Komenskeho
  • Roč. 77, Seš. 9, 1967 Tauber A. Vertikalni kooperace a integrace v zemědělstvi
  • Roč. 77, Seš. 10, 1967 Vasek A. Jazykove vlivy karpatske salašnicke kolonizace na Moravě [...]
  • Roč. 77, Seš. 11, 1967 Křižek J. ~5Rijnova revoluce a česka společnost
  • Roč. 77, Seš. 12, 1967 Gabriel F. Obchod se soli v Čechach [...]
  • Roč. 77, Seš. 13, 1967 Švejnar Z. Zahranični kapital, pomoc a ekonomicky růst rozvojovych zemi
  • Roč. 77, Seš. 14, 1967 Borovičkova B. Malač V. Spectral analysis of Czech sound combinations [...]
  • Roč. 77, Seš. 15, 1967 Sirovatka O. Česka lidova slovesnost a jeji mezinarodni vztahy
  • Roč. 77, Seš. 16, 1967 Nechutova J. Misto Mikulaše z Draždan v ranem reformačnim myšleni [...]
  • Roč. 77, Seš. 17, 1967 Sakařova-Mala A. Jachymovska mincovna [...
  • Roč. 77, Seš. 18, 1967 Pařizek V. Pedagogicke problemy vzdělavacich soustav
  • Roč. 78, Seš. 1, 1968 Červenka Z. Organisation of African Unity and its Charter
  • Roč. 78, Seš. 2, 1968 Nikolskij S.V. Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii z let 1920-21
  • Roč. 78, Seš. 3, 1968 Leppin Z. O některych otevřenych problemech marxisticke axiologie
  • Roč. 78, Seš. 4, 1968 Eisler P. Vyvoj terciarni sfery a ekonomicky růst v USA
  • Roč. 78, Seš. 5, 1968 Čižkovska V. Pravni formy uspokojovani bytovych potřeb v USA
  • Roč. 78, Seš. 6, 1968 Bukaček J. Vrchlickeho překlady z Danta
  • Roč. 78, Seš. 7, 1968 Minař J. Francouzsky roman od klasicismu do osvicenstvi [...]
  • Roč. 78, Seš. 8, 1968 Nedvěd J. Cesta ke sloučeni socialni demokracie s komunistickou stranou v roce 1948
  • Roč. 78, Seš. 9, 1968 Pokorny P. Počatky gnose
  • Roč. 78, Seš. 10, 1968 Frejka T. Narodohospodařska odvětvi a pracovni sily
  • Roč. 78, Seš. 11, 1968 Houser J. Vyvoj socialni spravy za předmnichovske republiky
  • Roč. 78, Seš. 12, 1968 Štěpan J. Skončeni připravn~eho řizeni podle trestniho řadu ČSSR
  • Roč. 78, Seš. 13, 1968 Kautman F. F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij
  • Roč. 79, Seš. 1, 1969 Blucha J. Kvalifikace jako sociologicka kategorie
  • Roč. 79, Seš. 2, 1969 Havlinova-Horvathova M. Co je osobnost?
  • Roč. 79, Seš. 3, 1969 Mervart J. Cenova politika a tržni mechanismus
  • Roč. 79, Seš. 4, 1969 Forst V. Martin Kukučin a cesti realiste [...]
  • Roč. 79, Seš. 5, 1969 Sereghyova J. Model řizeni a problemy v oblasti mezinar ekonom. vztahů
  • Roč. 79, Seš. 6, 1969 Lantova L. Hledani hodnot [...]
  • Roč. 79, Seš. 7, 1969 Kunz O. Společne pravni zasay mezinarodnich smluv [...]
  • Roč. 79, Seš. 8, 1969 Fischer J.L. Case of Socrates
 • Hasła przedmiotowe :
  • Komensky Jan Amos
  • Słowacki Juliusz
  • Dobner Job Felix, pijar
  • Hajek Vaclav z Libočan
  • Epicurus
  • Frič Josef Vaclav
  • Kvaternik Evžen
  • Vrchlicky Jaroslav
  • Dante Alighieri
  • Josefov u Hodonina
  • Nikolaus von Dresden
  • Šalda Xaver František
  • Dostoevskij Fedor Michajlovič
  • Bencur Matěj
  • Voltaire François-Marie Arouet, de
  • Socrates
  • Organizacja Jedności Afrykańskiej

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a Rozpravy
 • 245 a Rozpravy Československe Akademie Věd c Rada Společenskych Věd
 • 362 a Roč. 74, Seš. 3, 1964 b Otahalova L. c Přispěvek k narodně osvobozeneckemu [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 4, 1964 b Nikl M. c Studie o statně monopolnim kapitalismu [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 5, 1964 b Weinberger O. c Philosopische studien zur logik [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 6, 1964 b Minař J. c Voltaire v naši společnosti a literatuře
 • 362 a Roč. 74, Seš. 7, 1964 b Cuřin F. c Historicky v~'voj označovani rodiny [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 8, 1964 b Shaki M. c A ||study on nominal compounds in neo-Persian
 • 362 a Roč. 74, Seš. 9, 1964 b Šmelhaus V. c Kapitoly z dějin předhusitskeho zemědělstvi
 • 362 a Roč. 74, Seš. 10, 1964 b Hrabeč V. c Polvětne vazby a kondenzace "druheho sděleni" [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 11, 1964 b Kudělka M. c Spor Gelasia Drobnera o Hajkovu kroniku
 • 362 a Roč. 74, Seš. 12, 1964 b Dohnal B. c Genese tvaru [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 13, 1964 b Mleziva M. c O trojhodnotove logice [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 14, 1964 b Kejř J. c Stat, cirkev a společnost v disputacich na pražske universitě [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 15, 1964 b Kutnar F. c Počatky hromadneho vystěhovalectvi z Čech [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 16, 1964 b Hajniš K. c Antropologick~y v~'zkum pohřebiště [...]
 • 362 a Roč. 74, Seš. 17, 1964 b Kyrašek J. c Synkriticka metoda v dile J.A. Komenskeho
 • 362 a Roč. 74, Seš. 18, 1964 b Skolka J. c Agregace v bilanci meziodvětvovych vztahů
 • 362 a Roč. 74, Seš. 19, 1964 b Fišer J. c Původ čtvrte podstavy v atomistickem učeni Epikurovy [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 1, 1965 b Šestak M. c Revolučni spoluprace E. Kvaternika s J. V. Fričem [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 2, 1965 b Meznik J. c Venkovske statky pražskych měštanů [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 3, 1965 b Horska-Vrova P. c Česky průmysl a tzv. druha průmyslova revoluce
 • 362 a Roč. 75, Seš. 4, 1965 b Syřištova E. c Možnosti ameze psychoterapie schizofrenniho [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 5, 1965 b Weinberger O. c Der ||Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrund...
 • 362 a Roč. 75, Seš. 6, 1965 b Zatovkaňuk M. c Neosobni predikativa a utvary přibuzne [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 7, 1965 b Zimova B. c Vorařsky slang pražskeho Podskali
 • 362 a Roč. 75, Seš. 8, 1965 b Materna P. c Operative Auffassung der Methode [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 9, 1965 b Zvada J. c Vyloučeni francouzskych komunistů [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 10, 1965 b Korda B. c Rozmistěni vuroby z hlediska dopravy
 • 362 a Roč. 75, Seš. 11, 1965 b Lipa J. c Cikanština v jazykovem prostředi slovenskem a českem
 • 362 a Roč. 75, Seš. 12, 1965 b Hostička V. c Spoluprace Čechů a haličskych Ukrajinců [...]
 • 362 a Roč. 75, Seš. 13, 1965 b Bukaček J. c Vrchlicky a Dante
 • 362 a Roč. 75, Seš. 14, 1965 b Nezkusil J. c Odpovědnost za spekulaci podle čs. socialistickeho tresniho prava
 • 362 a Roč. 75, Seš. 15, 1965 b Čižkovska V. c Občanskopravni vztahy [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 1, 1966 b Kotaskova Z. c Vliv motivace na překonani funkčni vazanosti
 • 362 a Roč. 76, Seš. 2, 1966 b R~5užička L. c Umrtnost a pǐčiny smrti obyvatelstva [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 3, 1966 b Koralkova K. c Vytvařeni systemu dvoustrannych spojeneckych [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 4, 1966 b Jechova H. c Basnick~y obraz v dilech Julia Słowackeho
 • 362 a Roč. 76, Seš. 5, 1966 b Risinger K. c Harmonicke funkce a značky
 • 362 a Roč. 76, Seš. 6, 1966 b Severova M. c Zavislost vykonů člověka na motivaci
 • 362 a Roč. 76, Seš. 7, 1966 b Konečny Č. c Narodni platebni bilance [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 8, 1966 b Tešitelova M. c O morfologicke homonymii v češtině
 • 362 a Roč. 76, Seš. 9, 1966 b Hanakova H. b Stloukal M. c Staroslovanske pohřebište v Josefove
 • 362 a Roč. 76, Seš. 10, 1966 b Karnik Z. c Prvni pokusy o založeni komunisticke strany [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 11, 1966 b Sereghyova J. c Obchodni metody jako nastroj neokolonialismu
 • 362 a Roč. 76, Seš. 12, 1966 b Bartošek M. c ~5Rimske pravo a socialistika společnost
 • 362 a Roč. 76, Seš. 13, 1966 b Mleziva M. c Über das Enthaltensein des klassischen Aussagenkalküls [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 14, 1966 b Polidar V. c Bezhotovostni peněžni obrat [...]
 • 362 a Roč. 76, Seš. 15, 1966 b Adamec P. c Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke
 • 362 a Roč. 76, Seš. 16, 1966 b Hrala M. c Sovětska satiricka proza [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 1, 1967 b Janota P. c Personal characteristics of Speech
 • 362 a Roč. 77, Seš. 2, 1967 b Neustupny E. c K počatkům patriarchatu ve stredni Evropě
 • 362 a Roč. 77, Seš. 3, 1967 b Šmahel F. c Pražske universitni studentstvo v předrevolučnim obdobi 1399-1419
 • 362 a Roč. 77, Seš. 4, 1967 c Otazky struktury a koncepce marxisticke filosofie v CSSR
 • 362 a Roč. 77, Seš. 5, 1967 b Grospič J. b Jičinsky Z. c Statopravni uspořadani uztahů českeho a slovenskeho naroda [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 6, 1967 b Franěk R. c Některe problemy socialniho postaveni rolnictva v Čechach
 • 362 a Roč. 77, Seš. 7, 1967 b Kodedova O. c Postaveni zemědělskeho proletariatu v Čechach [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 8, 1967 b Kyrašek J. c Vyvoj pedagogicke soustavy Jana Amosa Komenskeho
 • 362 a Roč. 77, Seš. 9, 1967 b Tauber A. c Vertikalni kooperace a integrace v zemědělstvi
 • 362 a Roč. 77, Seš. 10, 1967 b Vasek A. c Jazykove vlivy karpatske salašnicke kolonizace na Moravě [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 11, 1967 b Křižek J. c ~5Rijnova revoluce a česka společnost
 • 362 a Roč. 77, Seš. 12, 1967 b Gabriel F. c Obchod se soli v Čechach [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 13, 1967 b Švejnar Z. c Zahranični kapital, pomoc a ekonomicky růst rozvojovych zemi
 • 362 a Roč. 77, Seš. 14, 1967 b Borovičkova B. b Malač V. c The ||Spectral analysis of Czech sound combinations [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 15, 1967 b Sirovatka O. c Česka lidova slovesnost a jeji mezinarodni vztahy
 • 362 a Roč. 77, Seš. 16, 1967 b Nechutova J. c Misto Mikulaše z Draždan v ranem reformačnim myšleni [...]
 • 362 a Roč. 77, Seš. 17, 1967 b Sakařova-Mala A. c Jachymovska mincovna [...
 • 362 a Roč. 77, Seš. 18, 1967 b Pařizek V. c Pedagogicke problemy vzdělavacich soustav
 • 362 a Roč. 78, Seš. 1, 1968 b Červenka Z. c The ||Organisation of African Unity and its Charter
 • 362 a Roč. 78, Seš. 2, 1968 b Nikolskij S.V. c Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii z let 1920-21
 • 362 a Roč. 78, Seš. 3, 1968 b Leppin Z. c O některych otevřenych problemech marxisticke axiologie
 • 362 a Roč. 78, Seš. 4, 1968 b Eisler P. c Vyvoj terciarni sfery a ekonomicky růst v USA
 • 362 a Roč. 78, Seš. 5, 1968 b Čižkovska V. c Pravni formy uspokojovani bytovych potřeb v USA
 • 362 a Roč. 78, Seš. 6, 1968 b Bukaček J. c Vrchlickeho překlady z Danta
 • 362 a Roč. 78, Seš. 7, 1968 b Minař J. c Francouzsky roman od klasicismu do osvicenstvi [...]
 • 362 a Roč. 78, Seš. 8, 1968 b Nedvěd J. c Cesta ke sloučeni socialni demokracie s komunistickou stranou v roce 1948
 • 362 a Roč. 78, Seš. 9, 1968 b Pokorny P. c Počatky gnose
 • 362 a Roč. 78, Seš. 10, 1968 b Frejka T. c Narodohospodařska odvětvi a pracovni sily
 • 362 a Roč. 78, Seš. 11, 1968 b Houser J. c Vyvoj socialni spravy za předmnichovske republiky
 • 362 a Roč. 78, Seš. 12, 1968 b Štěpan J. c Skončeni připravn~eho řizeni podle trestniho řadu ČSSR
 • 362 a Roč. 78, Seš. 13, 1968 b Kautman F. c F.X. Šalda a F.M. Dostojevskij
 • 362 a Roč. 79, Seš. 1, 1969 b Blucha J. c Kvalifikace jako sociologicka kategorie
 • 362 a Roč. 79, Seš. 2, 1969 b Havlinova-Horvathova M. c Co je osobnost?
 • 362 a Roč. 79, Seš. 3, 1969 b Mervart J. c Cenova politika a tržni mechanismus
 • 362 a Roč. 79, Seš. 4, 1969 b Forst V. c Martin Kukučin a cesti realiste [...]
 • 362 a Roč. 79, Seš. 5, 1969 b Sereghyova J. c Model řizeni a problemy v oblasti mezinar ekonom. vztahů
 • 362 a Roč. 79, Seš. 6, 1969 b Lantova L. c Hledani hodnot [...]
 • 362 a Roč. 79, Seš. 7, 1969 b Kunz O. c Společne pravni zasay mezinarodnich smluv [...]
 • 362 a Roč. 79, Seš. 8, 1969 b Fischer J.L. c The ||Case of Socrates
 • 600 a Komensky Jan Amos
 • 600 a Słowacki Juliusz
 • 600 a Dobner Job Felix, pijar
 • 600 a Hajek Vaclav z Libočan
 • 600 a Epicurus
 • 600 a Frič Josef Vaclav
 • 600 a Kvaternik Evžen
 • 600 a Vrchlicky Jaroslav
 • 600 a Dante Alighieri
 • 600 a Josefov u Hodonina
 • 600 a Nikolaus von Dresden
 • 600 a Šalda Xaver František
 • 600 a Dostoevskij Fedor Michajlovič
 • 600 a Bencur Matěj
 • 600 a Voltaire François-Marie Arouet, de
 • 600 a Socrates
 • 610 a Organizacja Jedności Afrykańskiej
 • 651 a Praga
 • 651 a Jachymov
 • 852 j Cz 21686

Indexes