Rozprawy

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23182
 • Tytuł : Rozprawy
 • Redaktor : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wydawca : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Miejsce wydania : Toruń Polska
 • Data wydania : 1976-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • [1], 1976 Kasjan J. M. Poetyka polskiej zagadki ludowej
  • [2], 1976 Kozłowski R. Przeobrażenia społeczno-polityczne w województwie pomorskim [...]
  • [3], 1977 Kalembka S. Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji [...]
  • [4], 1977 Filar M. Pornografia [...]
  • [5], 1977 Paczuski R. System prawno-organizacyjny ochrony środowiska w PRL
  • [6], 1977 Rietz Henryk Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie oświecenia
  • [7], 1977 Goździewicz G. Problematyka prawna nauki zawodu [...]
  • [8], 1977 Pawluczuk Z. Spółdzielczość w myśli programowej [...]
  • [9], 1977 Wierzbowski B. F. Treść władzy ojcowskiej [...]
  • [10], 1977 Materne J. Wychowawcze funkcjonowanie szkoły [...]
  • [11], 1978 Grześkowiak A. Kara śmierci w polskim prawie karnym
  • [12], 1978 Borowicz R. Procesy selekcji w szkole wyższej
  • [13], 1978 Sokołowski K. Inflacja
  • [14], 1979 Radomska E. Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości
  • [15], 1979 Borodo A. Zupełność budżetu w Polsce Ludowej
  • [16], 1979 Szarmach M. Dion z Prusy [...]
  • [17], 1979 Wróblewski W. Pojęcie arete w II połowie V w. p.n.e. [...]
  • [18], 1979 Pawlak J. Filozofia społeczna Mikołaja K. Michajłowskiego
  • [19], 1979 Gryniuk A. Świadomość prawna [...]
  • [20], 1979 Urbański M. Obowiązek wierności socjalistycznej ojczyźnie [...]
  • [21], 1979 Pakulski Jan Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku
  • [22], 1979 Bojarski W. Pożytki naturalne w prawie rzymskim [...]
  • [23], 1980 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 1
  • [24], 1980 Kustra E. Racjonalny ustawodawca, analiza teoretycznoprawna
  • [25], 1980 Popławski J. Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w województwie bydgoskim [...]
  • [26], 1980 Kallas K. Grupy opozycyjne we współczesnym języku polskim
  • [27], 1980 Litowski G. Integracja ekonomiczna i społeczna miast [...]
  • [28], 1980 Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa [...]
  • [29], 1981 Kowalewski E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej [...]
  • [30], 1981 Kubik W. Klasyfikacje prawne
  • [31], 1981 Mrózek A. Ustawowe prawo ochrony danych [...]
  • [32], 1981 Misz H. Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej [...]
  • [33], 1981 Psychologiczne i pedagogiczne aspekty studiowania
  • [34], 1981 Jędrzejewski S. Koordynacja terenowa [...]
  • [35], 1981 Piszczek J.A. Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej
  • [36], 1982 Grześkowiak A. Kara śmierci w polskim prawie karnym
  • [37], 1982 Janiszewski J. System wyborczy RFN
  • [38], 1982 Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego [...]
  • [39], 1982 Genealogia - problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem [...]
  • [40], 1981 Białocerkiewicz J. Wpływ międzynarodowej organizacji pracy na ujednolicenie prawa pracy
  • [41], 1982 Borodo A. Charakter prawny planów finansowych
  • [42], 1982 Karwicka T. Cherek J. Tradycja a współczesność w kulturze ludowej [...]
  • [43], 1982 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 2
  • [44], 1981 Wasik Z. Pozycja komisji parlamentarnych [...]
  • [45], 1982 Postać w dziele literackim [...]
  • [46], 1983 [Sto] 100 lat ruchu robotniczego na Pomorzu [...]
  • [47], 1983 Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych [...]
  • [48], 1983 Ludwik Kolankowski 1882-1982 [...]
  • [49], 1983 Witkowski L. Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha [...]
  • [50], 1984 Kosiedowski W. Czynniki i potencjał lokalizacji przemysłu w regionie
  • [51], 1984 Piątkowski J. Opinia o pracy w polskim prawie pracy
  • [52], 1984 Wybrane pojęcia i problemy etyki
  • [53], 1984 Turska H. Wybór pism [...]
  • [54], 1984 Appel W. Filologia klasyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • [55], 1984 Studia z zakresu antyku
  • [56], 1984 Wróblewska T. Uniwersytety Rzeszy [...]
  • [57], 1985 Pływaczewski E. Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego
  • [58], 1985 Ryszewski B. Problemy i metody badawcze archiwistyki
  • [59], 1985 Polska myśl polityczna i społeczna [...]
  • [60], 1985 Szarmach M. Maximos von Tyros [...]
  • [60a], 1985 Cackowski Stefan Struktura społeczna i gospodarcza wsi województwa chełmińskiego w okresie pierwszego rozbioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska
  • [61], 1986 Jaworska W. Thormer Schriftsteller Bogumil Goltz [...]
  • [62], 1986 Toruńskie studia polsko-włoskie [1]
  • [63], 1986 Żelazny M. Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka [...]
  • [64], 1987 Olubiński A. Konflikty małżeńskie a warunki i efekty wychowania [...]
  • [65], 1987 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 3
  • [66], 1987 Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi [...]
  • [67], 1987 Białocerkiewicz J. Powstanie i rozwój prawa międzynarodowego [...]
  • [68], 1987 Fabuła utworu literackiego
  • [69], 1987 Etyczne problemy postępu
  • [70], 1987 Ewolucja systemu politycznego PRL
  • [70a], 1987 Collectanea Classica Thorunensia 9 (W hołdzie prof. Zofii Abramowiczównie)
  • [71], 1988 Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 4
  • [72], 1988 Michalski R. Socjalizm a niepodległość w polskiej myśli socjalistycznej [...]
  • [73], 1988 Sziling J. Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz [...]
  • [74], 1988 Goździewicz G. Szczególne właściwości norm prawa pracy
  • [75], 1988 Witkowski L. Tożsamość i zmiana [...]
  • [76], 1989 Genealogia - kręgi zawodowe [...]
  • [77], 1989 Tyburski W. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk [...]
  • [78], 1989 Bojarski W. Jan Jelonek Cervus z Tucholi [...]
  • [79], 1988 Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu [...]
  • [80], 1988 Mincer W. Bibliografia polskich bibliografii filozoficznych [...]
  • [81], 1988 Łaszewski R. Wiejskie prawo karne w Polsce [...]
  • [82], 1988
  • [81], 1988
 • Seria :
  • Collectanea Classica Thorunensia
  • Toruńskie studia polsko-włoskie
 • Uwagi :
  • T [60a], 1985 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
  • Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] Wojtowicz Jerzy Wojtowicz Andrzej
  • Ded. aut. Stefana Cackowskiego [rkps.] 1985 Cackowski Stefan
 • Hasła przedmiotowe :
  • Abramowiczówna, Zofia (1906-1988)
  • Michajłowski, Mikołaj K.
  • Kolankowski, Ludwik
  • Gonseth, Ferdynand
  • Dion Chrysostomus z Prusy
  • Cervus Joannes Tucholiensis
  • Maximus Tyrius
  • Goltz, Bogumil
  • Pawłowski, Bronisław
  • Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a Rozprawy
 • 245 $a Rozprawy $c Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • 260 $a Toruń $b Uniwersytet Mikołaja Kopernika $c 1976- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a [1], 1976 $b Kasjan J. M. $c Poetyka polskiej zagadki ludowej
 • 362 $a [2], 1976 $b Kozłowski R. $c Przeobrażenia społeczno-polityczne w województwie pomorskim [...]
 • 362 $a [3], 1977 $b Kalembka S. $c Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji [...]
 • 362 $a [4], 1977 $b Filar M. $c Pornografia [...]
 • 362 $a [5], 1977 $b Paczuski R. $c System prawno-organizacyjny ochrony środowiska w PRL
 • 362 $a [6], 1977 $b Rietz Henryk $c Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie oświecenia
 • 362 $a [7], 1977 $b Goździewicz G. $c Problematyka prawna nauki zawodu [...]
 • 362 $a [8], 1977 $b Pawluczuk Z. $c Spółdzielczość w myśli programowej [...]
 • 362 $a [9], 1977 $c Wierzbowski B. F. $c Treść władzy ojcowskiej [...]
 • 362 $a [10], 1977 $b Materne J. $c Wychowawcze funkcjonowanie szkoły [...]
 • 362 $a [11], 1978 $b Grześkowiak A. $c Kara śmierci w polskim prawie karnym
 • 362 $a [12], 1978 $b Borowicz R. $c Procesy selekcji w szkole wyższej
 • 362 $a [13], 1978 $b Sokołowski K. $c Inflacja
 • 362 $a [14], 1979 $b Radomska E. $c Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości
 • 362 $a [15], 1979 $b Borodo A. $c Zupełność budżetu w Polsce Ludowej
 • 362 $a [16], 1979 $b Szarmach M. $c Dion z Prusy [...]
 • 362 $a [17], 1979 $b Wróblewski W. $c Pojęcie arete w II połowie V w. p.n.e. [...]
 • 362 $a [18], 1979 $b Pawlak J. $c Filozofia społeczna Mikołaja K. Michajłowskiego
 • 362 $a [19], 1979 $b Gryniuk A. $c Świadomość prawna [...]
 • 362 $a [20], 1979 $b Urbański M. $c Obowiązek wierności socjalistycznej ojczyźnie [...]
 • 362 $a [21], 1979 $b Pakulski Jan $c Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku
 • 362 $a [22], 1979 $b Bojarski W. $c Pożytki naturalne w prawie rzymskim [...]
 • 362 $a [23], 1980 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 1
 • 362 $a [24], 1980 $b Kustra E. $c Racjonalny ustawodawca, analiza teoretycznoprawna
 • 362 $a [25], 1980 $b Popławski J. $c Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w województwie bydgoskim [...]
 • 362 $a [26], 1980 $b Kallas K. $c Grupy opozycyjne we współczesnym języku polskim
 • 362 $a [27], 1980 $b Litowski G. $c Integracja ekonomiczna i społeczna miast [...]
 • 362 $a [28], 1980 $c Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa [...]
 • 362 $a [29], 1981 $b Kowalewski E. $c Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej [...]
 • 362 $a [30], 1981 $b Kubik W. $c Klasyfikacje prawne
 • 362 $a [31], 1981 $b Mrózek A. $c Ustawowe prawo ochrony danych [...]
 • 362 $a [32], 1981 $b Misz H. $c Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej [...]
 • 362 $a [33], 1981 $c Psychologiczne i pedagogiczne aspekty studiowania
 • 362 $a [34], 1981 $b Jędrzejewski S. $c Koordynacja terenowa [...]
 • 362 $a [35], 1981 $b Piszczek J.A. $c Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej
 • 362 $a [36], 1982 $b Grześkowiak A. $c Kara śmierci w polskim prawie karnym
 • 362 $a [37], 1982 $b Janiszewski J. $c System wyborczy RFN
 • 362 $a [38], 1982 $c Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego [...]
 • 362 $a [39], 1982 $c Genealogia - problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem [...]
 • 362 $a [40], 1981 $b Białocerkiewicz J. $c Wpływ międzynarodowej organizacji pracy na ujednolicenie prawa pracy
 • 362 $a [41], 1982 $b Borodo A. $c Charakter prawny planów finansowych
 • 362 $a [42], 1982 $b Karwicka T. $b Cherek J. $c Tradycja a współczesność w kulturze ludowej [...]
 • 362 $a [43], 1982 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 2
 • 362 $a [44], 1981 $b Wasik Z. $c Pozycja komisji parlamentarnych [...]
 • 362 $a [45], 1982 $c Postać w dziele literackim [...]
 • 362 $a [46], 1983 $c [Sto] 100 lat ruchu robotniczego na Pomorzu [...]
 • 362 $a [47], 1983 $c Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych [...]
 • 362 $a [48], 1983 $c Ludwik Kolankowski 1882-1982 [...]
 • 362 $a [49], 1983 $b Witkowski L. $c Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha [...]
 • 362 $a [50], 1984 $b Kosiedowski W. $c Czynniki i potencjał lokalizacji przemysłu w regionie
 • 362 $a [51], 1984 $b Piątkowski J. $c Opinia o pracy w polskim prawie pracy
 • 362 $a [52], 1984 $c Wybrane pojęcia i problemy etyki
 • 362 $a [53], 1984 $b Turska H. $c Wybór pism [...]
 • 362 $a [54], 1984 $b Appel W. $c Filologia klasyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 362 $a [55], 1984 $c Studia z zakresu antyku
 • 362 $a [56], 1984 $b Wróblewska T. $c Uniwersytety Rzeszy [...]
 • 362 $a [57], 1985 $b Pływaczewski E. $c Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego
 • 362 $a [58], 1985 $b Ryszewski B. $c Problemy i metody badawcze archiwistyki
 • 362 $a [59], 1985 $c Polska myśl polityczna i społeczna [...]
 • 362 $a [60], 1985 $b Szarmach M. $c Maximos von Tyros [...]
 • 362 $a [60a], 1985 $b Cackowski Stefan $c Struktura społeczna i gospodarcza wsi województwa chełmińskiego w okresie pierwszego rozbioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska
 • 362 $a [61], 1986 $b Jaworska W. $c Der ||Thormer Schriftsteller Bogumil Goltz [...]
 • 362 $a [62], 1986 $c Toruńskie studia polsko-włoskie [1]
 • 362 $a [63], 1986 $b Żelazny M. $c Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka [...]
 • 362 $a [64], 1987 $b Olubiński A. $c Konflikty małżeńskie a warunki i efekty wychowania [...]
 • 362 $a [65], 1987 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 3
 • 362 $a [66], 1987 $c Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi [...]
 • 362 $a [67], 1987 $b Białocerkiewicz J. $c Powstanie i rozwój prawa międzynarodowego [...]
 • 362 $a [68], 1987 $c Fabuła utworu literackiego
 • 362 $a [69], 1987 $c Etyczne problemy postępu
 • 362 $a [70], 1987 $c Ewolucja systemu politycznego PRL
 • 362 $a [70a], 1987 Collectanea Classica Thorunensia 9 $c (W hołdzie prof. Zofii Abramowiczównie)
 • 362 $a [71], 1988 $c Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Cz. 4
 • 362 $a [72], 1988 $b Michalski R. $c Socjalizm a niepodległość w polskiej myśli socjalistycznej [...]
 • 362 $a [73], 1988 $b Sziling J. $c Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz [...]
 • 362 $a [74], 1988 $b Goździewicz G. $c Szczególne właściwości norm prawa pracy
 • 362 $a [75], 1988 $b Witkowski L. $c Tożsamość i zmiana [...]
 • 362 $a [76], 1989 $c Genealogia - kręgi zawodowe [...]
 • 362 $a [77], 1989 $b Tyburski W. $c Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk [...]
 • 362 $a [78], 1989 $b Bojarski W. $c Jan Jelonek Cervus z Tucholi [...]
 • 362 $a [79], 1988 $c Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu [...]
 • 362 $a [80], 1988 $b Mincer W. $c Bibliografia polskich bibliografii filozoficznych [...]
 • 362 $a [81], 1988 $b Łaszewski R. $c Wiejskie prawo karne w Polsce [...]
 • 362 $a [82], 1988
 • 362 $a [81], 1988
 • 440 $a Collectanea Classica Thorunensia
 • 440 $a Toruńskie studia polsko-włoskie
 • 500 $a T [60a], 1985 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
 • 561 $a Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] $w Wojtowicz Jerzy $w Wojtowicz Andrzej
 • 561 $a Ded. aut. Stefana Cackowskiego [rkps.] $r 1985 $w Cackowski Stefan
 • 600 $a Abramowiczówna, Zofia $d (1906-1988)
 • 600 $a Michajłowski, Mikołaj K.
 • 600 $a Kolankowski, Ludwik
 • 600 $a Gonseth, Ferdynand
 • 600 $a Dion Chrysostomus z Prusy
 • 600 $a Cervus Joannes Tucholiensis
 • 600 $a Maximus Tyrius
 • 600 $a Goltz, Bogumil
 • 600 $a Pawłowski, Bronisław
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • 610 $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 651 $a Ryga
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • 852 $j Cz 23182

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 23182/1976
 • Signature: Cz 23182/1977
 • Signature: Cz 23182/1978
 • Signature: Cz 23182/1979
 • Signature: Cz 23182/1980
 • Signature: Cz 23182/1981
 • Signature: Cz 23182/1982
 • Signature: Cz 23182/1983
 • Signature: Cz 23182/1984
 • Signature: Cz 23182/1985
 • Signature: Cz 23182/1986
 • Signature: Cz 23182/1987
 • Signature: Cz 23182/1988
 • Signature: Cz 23182/1989