Rozprawy i Studia

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23727
 • Tytuł : Rozprawy i Studia
 • Redaktor :
  • Uniwersytet Szczeciński
  • red. Henryk Lesiński
 • Miejsce wydania : [Warszawa] Polska
 • Data wydania : 1986-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 3, 1986 Wójcicka Z. Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego
  • T. 18, 1987 Sikora I. Symbolika kwatów w poezji Młodej Polski
  • T. 59, 1990 Życiński S. Złotnictwo w skarbcach magnatów [...]
  • T. 67, 1990 Faryś J. Stanisław Stroński [...]
  • T. 71, 1991 Grzęda Marian Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988. Od partii robotniczej do narodowej
  • T. 77, 1990 Baumgart M. Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923-1933
  • T. 82, 1991 Życiński S. Społeczeństwo Krakowskiego Przedmieścia [...]
  • T. 83, 1991 Faryś J. Piłsudski i piłsudczycy [...]
  • T. 87, 1991 Wójcicka Z. Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [...]
  • T. 89, 1991 Długosz K. Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego [...]
  • T. 90, 1991 Lalak M. Między historią a biografią [...]
  • T. 98, 1991 Stelmach Mieczysław Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku
  • T. 109, 1992 Giza A. Idea jugoslawizmu [...]
  • T. 112, 1992 Chmielewski Z. Turek-Kwiatkowska L. Udział nauki [...]
  • T. 117, 1992 Białoskórska M. Słownictwo prasy polskiej [...]
  • T. 132, 1993 Wątor A. Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego [...]
  • T. 138, 1993 Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX w.
  • T. 146, 1994 Kołodziejek E. Gwara środowiskowa marynarzy [...]
  • T. 147, 1994 Faryś Janusz Wątor Adam Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna
  • T. 156, 1994 Brzozowski T. Orientacja wizualno-plastyczna [...]
  • T. 157, 1994 Skwara M. "Miejsca wspólne" [...]
  • T. 174, 1994 Grzęda M. Polonia szczecińska [...]
  • T. 175, 1994 Mieczkowski J. Żydzi, Niemcy i Ukraińcy [...]
  • T. 190, 1995 Książek-Szczepanikowa A. Świadomość literacka ucznia [...]
  • T. 193, 1995 Janiszewski Ludwik Niemcy w świadomości Polaków. Rys socjologiczny
  • T. 216, 1996 Giza Antoni Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku
  • T. 222, 1996 Perkowska H. Egzystencja a rozum [...]
  • T. 239, 1996 Szaruga L. "Zapis". Zarys monograficzny [...]
  • T. 258, 1997 Wątor A. Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński [...]
  • T. 260, 1997 Wojtaszak Andrzej Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892-1921)
  • T. 275, 1997 Matusewicz Z. Szczecin 1980-1981. Rewolucja "Solidarności"
  • T. 291, 1998 Gałaj R. Życie codzienne szlachty polskiej [...]
  • T. 296, 1998 Cieślik K. Iwan Bunin (1870-1953) [...]
  • T. 321, 1999 Skwara M. O dowodzeniu retorycznym [...]
  • T. 323, 1999 "Wariacje pocztowe" Kazimierza Brandysa
  • T. 327, 1999 Wątor A. Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu [...]
  • T. 332, 1999 Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze [...] cz. 2
  • T. 333, 1999 Giza A. Wokół bałtyckiej polityki Rosji od k. XVI w.
  • T. 345, 2000 Wojtaszak A. Generał broni Stanisław Szeptycki [...]
  • T. 349, 2000 Burger W.S. Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej [...]
  • T. 351, 2000 Giza A. Słowacki ruch narodowy w XIX w. i początkach [...]
  • T. 352, 2000 Gaziński R. Handel morski Szczecina w latach 1720-1805
  • T. 355, 2000 Wator A. Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914 [...]
  • T. 362, 2000 Iwasiów I. Opowieść i milczenie. O prozie [...]
  • T. 363, 2000 Turek-Kwiatkowska L. Życie codzienne w Szczecinie [...]
  • T. 365, 2000 Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana [...]
  • T. 373, 2003 Michałowski P. Granice poezji i poezja bez granic
  • T. 375, 2001 Książek-Szczepanikowa A. Zawiązki Joanny Kulmowej [...]
  • T. 385, 2001 Giza A. Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów [...]
  • T. 386, 2001 Ruszkowski Janusz Kościół katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji społeczno-politycznej w latach 1990-1998
  • T. 390, 2001 Krasoń K. Sztuka aluzji literackiej w twórczości??
  • T. 391, 2001 Kozaryn D. Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich [...]
  • T. 405, 2002 Rymar Edward Biskupi - mnisi - reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej
  • T. 407, 2002 Ziemińska R. Eksternalizm we współczesnej epistemologii
  • T. 418, 2002 Tierling-Śledź E. Mit Kresów w prozie Marii Rodziewiczówny
  • T. 419, 2002 Giza Antoni Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914)
  • T. 423, 2002 Książek-Szczepanikowa A. Kędzia-Klebeko B. Czytanie "Emila" [...]
  • T. 424, 2002 Wojtowicz W. Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej [...]
  • T. 426, 2002 Białoskórska M. Mickiewiczowskie peryfrazy
  • T. 428, 2002 Wątor A. Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 [...]
  • T. 429, 2002 Jarzębowski Z. Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego
  • T. 434, 2002 Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej [...]
  • T. 435, 2002 Gut Agnieszka Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku
  • T. 439, 2002 Kozłowski K. Od Października '56 do Grudnia '70 [...]
  • T. 443, 2003 Kozłowska Mirosława O "polifonię głosów zbiorowych". Wileńska krytyka teatralna 1906-1940
  • T. 471, 2003 Furier A. Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000
  • T. 473, 2003 Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim. Pastor Dietrich Bonhoeffer i ksiądz Albert Willimsky
  • T. 489, 2004 Skwara Marta Skwara Marek Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego
  • T. 494, 2004 Koźmian D. Janusz Jędrzejewicz - polityk i pedagog 1885-1951
  • T. 497, 2004 Kuczyńska Marzanna Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku - specyfika funkcjonalna [...]
  • T. 503, 2004 Śnieżko Dariusz Kronika wszystkiego świata Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów
  • T. 509, 2004 Mielcarek A. Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914
  • T. 535, 2004 Giza Antoni Słowacja przełomu XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników
  • T. 537, 2004 Rottermund Krzysztof Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku
  • T. 539, 2005 Szudra Dariusz Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939
  • T. 589, 2005 Wojtaszak Andrzej Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926
  • T. 594, 2006 Staropolskie funeralia 2 Barłowska Maria Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego [...]
  • T. 604, 2005 Kwiatkowski Stefan Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku
  • T. 642, 2006 Orzelska Julita Mistrz. Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof. dr. hab. Bolesława Sadaja
  • T. 678, 2008 Kaczmarek Hieronim Polacy w Egipcie do 1914 roku
  • T. 709, 2008 Gałaj-Dempniak Renata Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku
  • T. 895, 2014 Koczur-Lejk Klaudia Bartłomiej Paprocki - piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrrewolucji
  • T. 946, 2016 Kaczmarek Hieronim Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
  • T. 990, 2018 Kaczmarek Hieronim Przedświt polskiej egiptologii - szkice biograficzne
  • T. 1035, 2018 Kaczmarek Hieronim Miscellanea Aegyptiaca
  • T. 1045, 2018 Wojtaszak Andrzej Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)
 • Seria : Staropolskie funeralia
 • Uwagi :
  • T. 71, 1991 ; 260, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
  • T. 98, 1991 z ded. Mieczysława Stelmacha.
  • T. 216, 1996 - dar prof. Stefana Zawadzkiego.
  • T. 604, 2005 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
  • T. 946, 2016 ; 990, 2018 - dar Hieronima Kaczmarka.
  • T. 1035, 2018 z ded. Hieronima Kaczmarka.
  • Tyt. do nr 74 wyd. przez WSP w Szczecinie.
  • c 2018 1007 30,- zł
  • c 2018 1008 30,- zł
  • c 2019 952 20,- zł
  • a 2019 889 59,- zł
  • Tekst pol.
  • Ded. aut. dla prof. Stefana Zawadzkiego [rkps.] 1997. Giza Antoni Zawadzki Stefan
  • Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] 2018-2019. Kaczmarek, Hieronim Biblioteka Kórnicka PAN
  • Ded. aut. dla prof. Stanisława Alexandrowicza [rkps.] 1991. Stelmach, Mieczysław Alexandrowicz, Stanisław
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003. Czubiński, Antoni
  • Z księgozbioru profesora Stefana Zawadzkiego [piecz.] 1997. Zawadzki, Stefan
  • Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] Jasiński, Tomasz.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bielski, Marcin (ca 1495-1575) Kronika wszystkiego świata...
  • Czajkowski, Michał
  • Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
  • Laetus, Jerzy (1604-1649)
  • Stroński, Stanisław
  • Piłsudski, Józef
  • Kulmowa, Joanna
  • Cieński, Tadeusz
  • Rodziewiczówna, Maria
  • Czartoryski, Adam Jerzy
  • Mickiewicz, Adam
  • Szeptycki, Stanisław
  • Bunin, Ivan
  • Dubanowicz, Edward
  • Brandys, Kazimierz
  • Iredyński, Ireneusz
  • El'cin Boris Nikolaevič
  • Willimsky, Albert (1890-1940)
  • Paprocki, Bartłomiej (ca 1543-ca 1614)
  • Sadaj, Bolesław
  • Sobieski, Jakub (1588-1646)
  • Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
  • Narodowa Demokracja
  • NSZZ "Solidarność"
  • Krzyżacy
  • Lesiński, Henryk red.
  • Uniwersytet Szczeciński
  • NSZZ "Solidarność"

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ROZPRAWY
 • 245 %a Rozprawy i Studia %c Uniwersytet Szczeciński
 • 245 %c red. Henryk Lesiński
 • 260 %a Warszawa [et al.] ||[Warszawa] %c 1986- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a T. 3, 1986 %b Wójcicka Z. %c Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego
 • 362 %a T. 18, 1987 %b Sikora I. %c Symbolika kwatów w poezji Młodej Polski
 • 362 %a T. 59, 1990 %b Życiński S. %c Złotnictwo w skarbcach magnatów [...]
 • 362 %a T. 67, 1990 %b Faryś J. %c Stanisław Stroński [...]
 • 362 %a T. 71, 1991 %b Grzęda Marian %c Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 1848-1988. Od partii robotniczej do narodowej
 • 362 %a T. 77, 1990 %b Baumgart M. %c Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923-1933
 • 362 %a T. 82, 1991 %b Życiński S. %c Społeczeństwo Krakowskiego Przedmieścia [...]
 • 362 %a T. 83, 1991 %b Faryś J. %c Piłsudski i piłsudczycy [...]
 • 362 %a T. 87, 1991 %b Wójcicka Z. %c Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego [...]
 • 362 %a T. 89, 1991 %b Długosz K. %c Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego [...]
 • 362 %a T. 90, 1991 %b Lalak M. %c Między historią a biografią [...]
 • 362 %a T. 98, 1991 %b Stelmach Mieczysław %c Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku
 • 362 %a T. 109, 1992 %b Giza A. %c Idea jugoslawizmu [...]
 • 362 %a T. 112, 1992 %b Chmielewski Z. %b Turek-Kwiatkowska L. %c Udział nauki [...]
 • 362 %a T. 117, 1992 %b Białoskórska M. %c Słownictwo prasy polskiej [...]
 • 362 %a T. 132, 1993 %b Wątor A. %c Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego [...]
 • 362 %a T. 138, 1993 %c Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX w.
 • 362 %a T. 146, 1994 %b Kołodziejek E. %c Gwara środowiskowa marynarzy [...]
 • 362 %a T. 147, 1994 %b Faryś Janusz %b Wątor Adam %c Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna
 • 362 %a T. 156, 1994 %b Brzozowski T. %c Orientacja wizualno-plastyczna [...]
 • 362 %a T. 157, 1994 %b Skwara M. %c "Miejsca wspólne" [...]
 • 362 %a T. 174, 1994 %b Grzęda M. %c Polonia szczecińska [...]
 • 362 %a T. 175, 1994 %b Mieczkowski J. %c Żydzi, Niemcy i Ukraińcy [...]
 • 362 %a T. 190, 1995 %b Książek-Szczepanikowa A. %c Świadomość literacka ucznia [...]
 • 362 %a T. 193, 1995 %b Janiszewski Ludwik %c Niemcy w świadomości Polaków. Rys socjologiczny
 • 362 %a T. 216, 1996 %b Giza Antoni %c Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku
 • 362 %a T. 222, 1996 %b Perkowska H. %c Egzystencja a rozum [...]
 • 362 %a T. 239, 1996 %b Szaruga L. %c "Zapis". Zarys monograficzny [...]
 • 362 %a T. 258, 1997 %b Wątor A. %c Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński [...]
 • 362 %a T. 260, 1997 %b Wojtaszak Andrzej %c Idee narodowe w myśli politycznej socjalistów w okresie walki o niepodległość Polski (1892-1921)
 • 362 %a T. 275, 1997 %b Matusewicz Z. %c Szczecin 1980-1981. Rewolucja "Solidarności"
 • 362 %a T. 291, 1998 %b Gałaj R. %c Życie codzienne szlachty polskiej [...]
 • 362 %a T. 296, 1998 %b Cieślik K. %c Iwan Bunin (1870-1953) [...]
 • 362 %a T. 321, 1999 %b Skwara M. %c O dowodzeniu retorycznym [...]
 • 362 %a T. 323, 1999 %c "Wariacje pocztowe" Kazimierza Brandysa
 • 362 %a T. 327, 1999 %b Wątor A. %c Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu [...]
 • 362 %a T. 332, 1999 %c Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze [...] cz. 2
 • 362 %a T. 333, 1999 %b Giza A. %c Wokół bałtyckiej polityki Rosji od k. XVI w.
 • 362 %a T. 345, 2000 %b Wojtaszak A. %c Generał broni Stanisław Szeptycki [...]
 • 362 %a T. 349, 2000 %b Burger W.S. %c Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej [...]
 • 362 %a T. 351, 2000 %b Giza A. %c Słowacki ruch narodowy w XIX w. i początkach [...]
 • 362 %a T. 352, 2000 %b Gaziński R. %c Handel morski Szczecina w latach 1720-1805
 • 362 %a T. 355, 2000 %b Wator A. %c Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914 [...]
 • 362 %a T. 362, 2000 %b Iwasiów I. %c Opowieść i milczenie. O prozie [...]
 • 362 %a T. 363, 2000 %b Turek-Kwiatkowska L. %c Życie codzienne w Szczecinie [...]
 • 362 %a T. 365, 2000 %c Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana [...]
 • 362 %a T. 373, 2003 %b Michałowski P. %c Granice poezji i poezja bez granic
 • 362 %a T. 375, 2001 %b Książek-Szczepanikowa A. %c Zawiązki Joanny Kulmowej [...]
 • 362 %a T. 385, 2001 %b Giza A. %c Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów [...]
 • 362 %a T. 386, 2001 %b Ruszkowski Janusz %c Kościół katolicki w zjednoczonych Niemczech. Ewolucja pozycji społeczno-politycznej w latach 1990-1998
 • 362 %a T. 390, 2001 %b Krasoń K. %c Sztuka aluzji literackiej w twórczości??
 • 362 %a T. 391, 2001 %b Kozaryn D. %c Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich [...]
 • 362 %a T. 405, 2002 %b Rymar Edward %c Biskupi - mnisi - reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej
 • 362 %a T. 407, 2002 %b Ziemińska R. %c Eksternalizm we współczesnej epistemologii
 • 362 %a T. 418, 2002 %b Tierling-Śledź E. %c Mit Kresów w prozie Marii Rodziewiczówny
 • 362 %a T. 419, 2002 %b Giza Antoni %c Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914)
 • 362 %a T. 423, 2002 %b Książek-Szczepanikowa A. %b Kędzia-Klebeko B. %c Czytanie "Emila" [...]
 • 362 %a T. 424, 2002 %b Wojtowicz W. %c Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej [...]
 • 362 %a T. 426, 2002 %b Białoskórska M. %c Mickiewiczowskie peryfrazy
 • 362 %a T. 428, 2002 %b Wątor A. %c Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 [...]
 • 362 %a T. 429, 2002 %b Jarzębowski Z. %c Dramaturgia Ireneusza Iredyńskiego
 • 362 %a T. 434, 2002 %c Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej [...]
 • 362 %a T. 435, 2002 %b Gut Agnieszka %c Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku
 • 362 %a T. 439, 2002 %b Kozłowski K. %c Od Października '56 do Grudnia '70 [...]
 • 362 %a T. 443, 2003 %b Kozłowska Mirosława %c O "polifonię głosów zbiorowych". Wileńska krytyka teatralna 1906-1940
 • 362 %a T. 471, 2003 %b Furier A. %c Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000
 • 362 %a T. 473, 2003 %c Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu Zachodnim. Pastor Dietrich Bonhoeffer i ksiądz Albert Willimsky
 • 362 %a T. 489, 2004 %b Skwara Marta %b Skwara Marek %c Życie i twórczość Jerzego Laetusa Weselskiego. Przyczynek do dziejów braci czeskich na tle związków Polski i Niderlandów w XVII wieku wraz z tekstem kazania pogrzebowego
 • 362 %a T. 494, 2004 %b Koźmian D. %c Janusz Jędrzejewicz - polityk i pedagog 1885-1951
 • 362 %a T. 497, 2004 %b Kuczyńska Marzanna %c Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku - specyfika funkcjonalna [...]
 • 362 %a T. 503, 2004 %b Śnieżko Dariusz %c Kronika wszystkiego świata Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów
 • 362 %a T. 509, 2004 %b Mielcarek A. %c Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914
 • 362 %a T. 535, 2004 %b Giza Antoni %c Słowacja przełomu XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników
 • 362 %a T. 537, 2004 %b Rottermund Krzysztof %c Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku
 • 362 %a T. 539, 2005 %b Szudra Dariusz %c Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939
 • 362 %a T. 589, 2005 %b Wojtaszak Andrzej %c Generalicja Wojska Polskiego 1921-1926
 • 362 %a T. 594, 2006 Staropolskie funeralia 2 %b Barłowska Maria %c Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego [...]
 • 362 %a T. 604, 2005 %b Kwiatkowski Stefan %c Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość Krzyżaków do około 1420 roku
 • 362 %a T. 642, 2006 %b Orzelska Julita %c Mistrz. Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof. dr. hab. Bolesława Sadaja
 • 362 %a T. 678, 2008 %b Kaczmarek Hieronim %c Polacy w Egipcie do 1914 roku
 • 362 %a T. 709, 2008 %b Gałaj-Dempniak Renata %c Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku
 • 362 %a T. 895, 2014 %b Koczur-Lejk Klaudia %c Bartłomiej Paprocki - piśmiennictwo i przekład. W stronę kontrrewolucji
 • 362 %a T. 946, 2016 %b Kaczmarek Hieronim %c Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
 • 362 %a T. 990, 2018 %b Kaczmarek Hieronim %c Przedświt polskiej egiptologii - szkice biograficzne
 • 362 %a T. 1035, 2018 %b Kaczmarek Hieronim %c Miscellanea Aegyptiaca
 • 362 %a T. 1045, 2018 %b Wojtaszak Andrzej %c Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej)
 • 440 %a Staropolskie funeralia
 • 500 %a T. 71, 1991 ; 260, 1997 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
 • 500 %a T. 98, 1991 z ded. Mieczysława Stelmacha.
 • 500 %a T. 216, 1996 - dar prof. Stefana Zawadzkiego.
 • 500 %a T. 604, 2005 - dar prof. Tomasza Jasińskiego.
 • 500 %a T. 946, 2016 ; 990, 2018 - dar Hieronima Kaczmarka.
 • 500 %a T. 1035, 2018 z ded. Hieronima Kaczmarka.
 • 500 %a Tyt. do nr 74 wyd. przez WSP w Szczecinie.
 • 541 %c c %d 2018 %e 1007 %h 30,- zł
 • 541 %c c %d 2018 %e 1008 %h 30,- zł
 • 541 %c c %d 2019 %e 952 %h 20,- zł
 • 541 %c a %d 2019 %e 889 %h 59,- zł
 • 546 %a Tekst pol.
 • 561 %a Ded. aut. dla prof. Stefana Zawadzkiego [rkps.] %r 1997. %w Giza Antoni %w Zawadzki Stefan
 • 561 %a Ded. aut. dla Biblioteki Kórnickiej [rkps.] %r 2018-2019. %w Kaczmarek, Hieronim %w Biblioteka Kórnicka PAN
 • 561 %a Ded. aut. dla prof. Stanisława Alexandrowicza [rkps.] %r 1991. %w Stelmach, Mieczysław %w Alexandrowicz, Stanisław
 • 561 %a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] %r 2003. %w Czubiński, Antoni
 • 561 %a Z księgozbioru profesora Stefana Zawadzkiego [piecz.] %r 1997. %w Zawadzki, Stefan
 • 561 %a Z księgozbioru profesora Tomasza Jasińskiego [piecz.] %w Jasiński, Tomasz.
 • 600 %a Bielski, Marcin %d (ca 1495-1575) %t Kronika wszystkiego świata...
 • 600 %a Czajkowski, Michał
 • 600 %a Bonhoeffer, Dietrich %d (1906-1945)
 • 600 %a Laetus, Jerzy %d (1604-1649)
 • 600 %a Stroński, Stanisław
 • 600 %a Piłsudski, Józef
 • 600 %a Kulmowa, Joanna
 • 600 %a Cieński, Tadeusz
 • 600 %a Rodziewiczówna, Maria
 • 600 %a Czartoryski, Adam Jerzy
 • 600 %a Mickiewicz, Adam
 • 600 %a Szeptycki, Stanisław
 • 600 %a Bunin, Ivan
 • 600 %a Dubanowicz, Edward
 • 600 %a Brandys, Kazimierz
 • 600 %a Iredyński, Ireneusz
 • 600 %a El'cin Boris Nikolaevič
 • 600 %a Willimsky, Albert %d (1890-1940)
 • 600 %a Paprocki, Bartłomiej %d (ca 1543-ca 1614)
 • 600 %a Sadaj, Bolesław
 • 600 %a Sobieski, Jakub %d (1588-1646)
 • 610 %a Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe
 • 610 %a Narodowa Demokracja
 • 610 %a NSZZ "Solidarność"
 • 651 %a Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 651 %a Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
 • 653 %a Krzyżacy
 • 700 %a Lesiński, Henryk %e red.
 • 710 %a Uniwersytet Szczeciński
 • 710 %a NSZZ "Solidarność"
 • 852 %j Cz 23727

Indexes

Copies

  • Signature: Cz 23727/1035

  • Signature: Cz 23727/1045

  • Signature: Cz 23727/1986

  • Signature: Cz 23727/1987

  • Signature: Cz 23727/1990

  • Signature: Cz 23727/1991

  • Signature: Cz 23727/1992

  • Signature: Cz 23727/1993

  • Signature: Cz 23727/1994

  • Signature: Cz 23727/1995

  • Signature: Cz 23727/1996

  • Signature: Cz 23727/1997

  • Signature: Cz 23727/1998

  • Signature: Cz 23727/1999

  • Signature: Cz 23727/2000

  • Signature: Cz 23727/2001

  • Signature: Cz 23727/2002

  • Signature: Cz 23727/2003

  • Signature: Cz 23727/2004

  • Signature: Cz 23727/2005

  • Signature: Cz 23727/2006

  • Signature: Cz 23727/2008

  • Signature: Cz 23727/2014

  • Signature: Cz 23727/2016

  • Signature: Cz 23727/2018