Bibliotheca Iagellonica

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 23916
 • Tytuł : Bibliotheca Iagellonica fontes et studia
 • Redaktor : red. nacz. Marian Zwiercan
 • Wydawca : Biblioteka Jagiellońska "Księgarnia Akademicka"
 • Miejsce wydania : Kraków Polska
 • Data wydania : 1994-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1994 Lednicki Aleksander Pamiętnik 1914-1918
  • T. 2, 1994 Malicki Marian Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna
  • T. 3, 1995 Sowa Andrzej L. Świat ministrów Augusta II
  • T. 5, 1997 Zawadzki Roman Maria Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur
  • T. 6, 1997 Jaskuła Roman Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879
  • T. 7, 1997 Pietrzyk Zdzisław W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1583-1621
  • T. 8, 1998 Pisarzowski Adam Jacek Poezje
  • T. 9, 1999 Obrębski Andrzej Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego
  • T. 10, 2001 Archiwum Adama Bienia. Akta narodowościowe 1942-1944
  • T. 11, 2001 Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651
  • T. 12, 2001 Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
  • T. 13, 2004 Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel
  • T. 14, 2005 Katalog rozpraw doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986-2003
  • T. 15, 2007 Starzewski Rudolf "Dziennik" listopad 1914 - marzec 1915
  • T. 16, 2009 Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603
  • T. 17, 2010 Malicki Marian Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego Starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651
  • T. 18, 2010 Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
  • T. 19, 2010 Pypłacz Joanna The aesthetics of Senecan tragedy
  • T. 20, 2011 Szczerbic Paweł Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone
  • T. 21, 2011 Walecki Wacław W poszukiwaniu straconego dzieła. Studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne
  • T. 22, 2011 Nuckowska Maria Nuckowska Helena Nuckowska Łucja Na Wschód z NKWD. Lwów - Task-Bułak 1940-1946. Wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich
  • T. 23, 2012 Kietlińska Elżbieta Wrażenia i wspomnienia młodej teatromanki
  • T. 24, 2012 Estreicher Karol Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku
  • T. 25, 2014 Brzeski Jan W. Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939. Słownik biograficzny
  • T. 27, 2015 Koniński Karol Ludwik Straszny czwartek w domu pastora ; Dalsze losy pastora Hubiny
  • T. 28, 2015 Pypłacz Joanna When Legends Come Alive. A Reading of Lucan's Pharsalia
  • T. 29,1-2, 2016 Szczerbic Paweł Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane. A na polski język z pilnością i wiernie przełożone. T. 1-2.
  • T. 30, 2017 Dróżdż Andrzej Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu
  • T. 31, 2017 Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792
  • T. 33, 2018 Szczerbic Paweł Speculum Saxonum. Ius municipale. Skorowidz terminów prawniczych
 • Uwagi :
  • T. 17, 2010 - dar Mariana Malickiego.
  • c 2010 1795 80,- zł
  • b 2012 334 40,- zł
  • b 2011 374 30,- zł
  • a 2012 288 29,51 zł
  • a 2012 108 26,25 zł
  • b 2012 174 40,- zł
  • a 2012 1475 27,01 zł
  • a 2013 543 27,- zł
  • a 2015 59 46,10 zł
  • a 2017 825 28,- zł
  • a 2017 824 43,20 zł
  • a 2017 827 26,- zł
  • a 2017 823 32,40 zł
  • a 2019 713 19,80 zł
  • Tekst pol.
  • Ded. Mariana Malickiego dla Biblioteki Kórnickiej PAN [rkps.] 2010 Malicki Marian
 • Hasła przedmiotowe :
  • Nuckowska, Helena (1923-?)
  • Nuckowska, Łucja
  • Nuckowska, Maria (?-2001)
  • Opacki, Zygmunt (1587-1655)
  • Przybylski, Jacek Idzi (1756-1819)
  • Seneca, Lucius Annaeus (ca 4 a.C.-65)
  • Starzewski, Rudolf (1870-1920)
  • Biblioteka Jagiellońska
  • Filologia.
  • Historia.
  • Literatura.
  • Zbiory biblioteczne.
  • Zwiercan, Marian red.
  • Bień, Adam
  • Forster, Karol
  • August II król

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a BIBLIOTHECA
 • 245 $a Bibliotheca Iagellonica $b fontes et studia
 • 245 $c red. nacz. Marian Zwiercan
 • 260 $a Kraków $b nakł. ||Biblioteka Jagiellońska $b "Księgarnia Akademicka" $c 1994- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a T. 1, 1994 $b Lednicki Aleksander $c Pamiętnik 1914-1918
 • 362 $a T. 2, 1994 $b Malicki Marian $c Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna
 • 362 $a T. 3, 1995 $b Sowa Andrzej L. $c Świat ministrów Augusta II
 • 362 $a T. 5, 1997 $b Zawadzki Roman Maria $c Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur
 • 362 $a T. 6, 1997 $b Jaskuła Roman $c Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879
 • 362 $a T. 7, 1997 $b Pietrzyk Zdzisław $c W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1583-1621
 • 362 $a T. 8, 1998 $b Pisarzowski Adam Jacek $c Poezje
 • 362 $a T. 9, 1999 $b Obrębski Andrzej $c Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego
 • 362 $a T. 10, 2001 $c Archiwum Adama Bienia. Akta narodowościowe 1942-1944
 • 362 $a T. 11, 2001 $c Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651
 • 362 $a T. 12, 2001 $c Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
 • 362 $a T. 13, 2004 $c Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel
 • 362 $a T. 14, 2005 $c Katalog rozpraw doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986-2003
 • 362 $a T. 15, 2007 $b Starzewski Rudolf $c "Dziennik" listopad 1914 - marzec 1915
 • 362 $a T. 16, 2009 $c Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603
 • 362 $a T. 17, 2010 $b Malicki Marian $c Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego Starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651
 • 362 $a T. 18, 2010 $c Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
 • 362 $a T. 19, 2010 $b Pypłacz Joanna $c The |aesthetics of Senecan tragedy
 • 362 $a T. 20, 2011 $b Szczerbic Paweł $c Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone
 • 362 $a T. 21, 2011 $b Walecki Wacław $c W poszukiwaniu straconego dzieła. Studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne
 • 362 $a T. 22, 2011 $b Nuckowska Maria $b Nuckowska Helena $b Nuckowska Łucja $c Na Wschód z NKWD. Lwów - Task-Bułak 1940-1946. Wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich
 • 362 $a T. 23, 2012 $b Kietlińska Elżbieta $c Wrażenia i wspomnienia młodej teatromanki
 • 362 $a T. 24, 2012 $b Estreicher Karol $c Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku
 • 362 $a T. 25, 2014 $b Brzeski Jan W. $c Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939. Słownik biograficzny
 • 362 $a T. 27, 2015 $b Koniński Karol Ludwik $c Straszny czwartek w domu pastora ; Dalsze losy pastora Hubiny
 • 362 $a T. 28, 2015 $b Pypłacz Joanna $c When Legends Come Alive. A Reading of Lucan's Pharsalia
 • 362 $a T. 29,1-2, 2016 $b Szczerbic Paweł $c Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane. A na polski język z pilnością i wiernie przełożone. T. 1-2.
 • 362 $a T. 30, 2017 $b Dróżdż Andrzej $c Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu
 • 362 $a T. 31, 2017 $c Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792
 • 362 $a T. 33, 2018 $b Szczerbic Paweł $c Speculum Saxonum. Ius municipale. Skorowidz terminów prawniczych
 • 500 $a T. 17, 2010 - dar Mariana Malickiego.
 • 541 $c c $d 2010 $e 1795 $h 80,- zł
 • 541 $c b $d 2012 $e 334 $h 40,- zł
 • 541 $c b $d 2011 $e 374 $h 30,- zł
 • 541 $c a $d 2012 $e 288 $h 29,51 zł
 • 541 $c a $d 2012 $e 108 $h 26,25 zł
 • 541 $c b $d 2012 $e 174 $h 40,- zł
 • 541 $c a $d 2012 $e 1475 $h 27,01 zł
 • 541 $c a $d 2013 $e 543 $h 27,- zł
 • 541 $c a $d 2015 $e 59 $h 46,10 zł
 • 541 $c a $d 2017 $e 825 $h 28,- zł
 • 541 $c a $d 2017 $e 824 $h 43,20 zł
 • 541 $c a $d 2017 $e 827 $h 26,- zł
 • 541 $c a $d 2017 $e 823 $h 32,40 zł
 • 541 $c a $d 2019 $e 713 $h 19,80 zł
 • 546 $a Tekst pol.
 • 561 $a Ded. Mariana Malickiego dla Biblioteki Kórnickiej PAN [rkps.] $r 2010 $w Malicki Marian
 • 600 $a Nuckowska, Helena $d (1923-?)
 • 600 $a Nuckowska, Łucja
 • 600 $a Nuckowska, Maria $d (?-2001)
 • 600 $a Opacki, Zygmunt $d (1587-1655)
 • 600 $a Przybylski, Jacek Idzi $d (1756-1819)
 • 600 $a Seneca, Lucius Annaeus $d (ca 4 a.C.-65)
 • 600 $a Starzewski, Rudolf $d (1870-1920)
 • 610 $a Biblioteka Jagiellońska
 • 650 $a Filologia.
 • 650 $a Historia.
 • 650 $a Literatura.
 • 650 $a Zbiory biblioteczne.
 • 651 $a Wysoka (woj. podkarpackie)
 • 700 $a Zwiercan, Marian $e red.
 • 700 $a Bień, Adam
 • 700 $a Forster, Karol
 • 700 $a August II $c król
 • 852 $j Cz 23916

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 23916/1994
 • Signature: Cz 23916/1995
 • Signature: Cz 23916/1997
 • Signature: Cz 23916/1998
 • Signature: Cz 23916/1999
 • Signature: Cz 23916/2001
 • Signature: Cz 23916/2004
 • Signature: Cz 23916/2005
 • Signature: Cz 23916/2007
 • Signature: Cz 23916/2009
 • Signature: Cz 23916/2010
 • Signature: Cz 23916/2011
 • Signature: Cz 23916/2012
 • Signature: Cz 23916/2014
 • Signature: Cz 23916/2015
 • Signature: Cz 23916/2016
 • Signature: Cz 23916/2017
 • Signature: Cz 23916/2018