Sprawozdanie Stenograficzne z ... posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [...]

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 31949
 • Tytuł : Sprawozdanie Stenograficzne z ... posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [...]
 • Numeracja :
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 64 w dniu 18.I.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 65 w dniu 25-26.I.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 66 w dniu 15.II.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 67 w dniu 22-23.II.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 68 w dniu 7.II.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 69 w dniu 21-22.III.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 70 w dniu 11.IV.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 71 w dniu 25-26.IV.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 72 w dniu 9-10.V.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 73 w dniu 23-24.V.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 74 w dniu 30.V.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 75 w dniu 13.VI.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 76 w dniu 19-20.VI.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 77 w dniu 27-28.VI i 3.VII.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 78 w dniu 3-5 i 10-11.VII.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 79 w dniu 11-12.VII.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 80 w dniu 12.IX.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 81 w dniu 3-4.X.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 82 w dniu 24-25.X.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 83 w dniu 30.X.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 84 w dniu 7.XI.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 85 w dniu 13-14.XI.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 86 w dniu 28-29.XI.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 87 w dniu 5.XII.1996
  • 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 88 w dniu 19-20.XII.1996
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 89 w dniu 16-17.I.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 90 w dniu 30-31.I.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 91 w dniu 13-14.II.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 92 w dniu 26.II.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 93 w dniu 4-5.III.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 94 w dniu 5-6.III.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 95 w dniu 20.III.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 96 w dniu 3-4.IV.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 97 w dniu 17.IV.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 98 w dniu 24-26.IV.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 99 w dniu 14-15.V.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 100 w dniu 22-23.V.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 101 w dniu 4-5.VI.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 102 w dniu 18-20 i 25.VI.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 103 w dniu 25-26.VI.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 104 w dniu 16-18.VII.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 105 w dniu 23-25.VII.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 106 w dniu 11-14 i 20.VIII.1997
  • 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 107 w dniu 28-29.VIII i 3.IX.1997
  • 1997, Wybrane dane o pracy Senatu Przeczypospolitej Polskiej III Kadencji 1993-1997
  • 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 1 w dniu 21.X.1997
  • 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 2 w dniu 6-7.XI.1997
  • 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 3 w dniu 4.XII.1997
  • 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 4 w dniu 10.XII.1997
  • 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 5 w dniu 17-18.XII.1997
  • 1997, Druki nr 1-14, 16-81, 83-84, 88-122, 124-135
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 6 w dniu 21-23.I.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 7 w dniu 12-13.II.1998
  • 1998, Zestawienie poprawek do ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 8 w dniu 19-20.II i 19.III.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 9 w dniu 19.III.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 10 w dniu 17.III.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 11 w dniu 16.IV.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 12 w dniu 20-23.V.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 13 w dniu 29.V.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 14 w dniu 17-19.VI.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 15 w dniu 1-2.VII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 16 w dniu 14-16.VII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 17 w dniu 23-24.VII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 18 w dniu 29-30.VII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 19 w dniu 5-6.VIII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 20 w dniu 7-9.X.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 21 w dniu 28.X.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 22 w dniu 5.XI.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 23 w dniu 17-18.XI.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 24 w dniu 2-3.XII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 25 w dniu 9-11 i 16.XII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 26 w dniu 16-17.XII.1998
  • 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 27 w dniu 22.XII.1998
  • 1998, Druki nr 85, 87, 123, 133, 136-144, 146-148, 149, 159-170, 179, 180, 197-233
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 28 w dniu 19-20.I.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 29 w dniu 27-29.I.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 30 w dniu 17.II.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 31 w dniu 4.III.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 32 w dniu 17-18.III.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 33 w dniu 30-31.III.1999
  • 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 34 w dniu 21-22.III.1999
 • Hasła przedmiotowe :
  • Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zob. Senat RP
  • Senat RP

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a SPRAWOZDANIE
 • 245 $a Sprawozdanie Stenograficzne z ... posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [...]
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 64 w dniu 18.I.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 65 w dniu 25-26.I.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 66 w dniu 15.II.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 67 w dniu 22-23.II.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 68 w dniu 7.II.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 69 w dniu 21-22.III.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 70 w dniu 11.IV.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 71 w dniu 25-26.IV.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 72 w dniu 9-10.V.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 73 w dniu 23-24.V.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 74 w dniu 30.V.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 75 w dniu 13.VI.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 76 w dniu 19-20.VI.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 77 w dniu 27-28.VI i 3.VII.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 78 w dniu 3-5 i 10-11.VII.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 79 w dniu 11-12.VII.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 80 w dniu 12.IX.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 81 w dniu 3-4.X.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 82 w dniu 24-25.X.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 83 w dniu 30.X.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 84 w dniu 7.XI.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 85 w dniu 13-14.XI.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 86 w dniu 28-29.XI.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 87 w dniu 5.XII.1996
 • 362 $a 1996, Kadencja III, Posiedzenie: 88 w dniu 19-20.XII.1996
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 89 w dniu 16-17.I.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 90 w dniu 30-31.I.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 91 w dniu 13-14.II.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 92 w dniu 26.II.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 93 w dniu 4-5.III.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 94 w dniu 5-6.III.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 95 w dniu 20.III.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 96 w dniu 3-4.IV.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 97 w dniu 17.IV.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 98 w dniu 24-26.IV.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 99 w dniu 14-15.V.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 100 w dniu 22-23.V.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 101 w dniu 4-5.VI.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 102 w dniu 18-20 i 25.VI.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 103 w dniu 25-26.VI.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 104 w dniu 16-18.VII.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 105 w dniu 23-25.VII.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 106 w dniu 11-14 i 20.VIII.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja III, Posiedzenie: 107 w dniu 28-29.VIII i 3.IX.1997
 • 362 $a 1997, Wybrane dane o pracy Senatu Przeczypospolitej Polskiej III Kadencji 1993-1997
 • 362 $a 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 1 w dniu 21.X.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 2 w dniu 6-7.XI.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 3 w dniu 4.XII.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 4 w dniu 10.XII.1997
 • 362 $a 1997, Kadencja IV, Posiedzenie: 5 w dniu 17-18.XII.1997
 • 362 $a 1997, Druki nr 1-14, 16-81, 83-84, 88-122, 124-135
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 6 w dniu 21-23.I.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 7 w dniu 12-13.II.1998
 • 362 $a 1998, Zestawienie poprawek do ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 8 w dniu 19-20.II i 19.III.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 9 w dniu 19.III.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 10 w dniu 17.III.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 11 w dniu 16.IV.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 12 w dniu 20-23.V.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 13 w dniu 29.V.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 14 w dniu 17-19.VI.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 15 w dniu 1-2.VII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 16 w dniu 14-16.VII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 17 w dniu 23-24.VII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 18 w dniu 29-30.VII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 19 w dniu 5-6.VIII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 20 w dniu 7-9.X.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 21 w dniu 28.X.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 22 w dniu 5.XI.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 23 w dniu 17-18.XI.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 24 w dniu 2-3.XII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 25 w dniu 9-11 i 16.XII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 26 w dniu 16-17.XII.1998
 • 362 $a 1998, Kadencja IV, Posiedzenie: 27 w dniu 22.XII.1998
 • 362 $a 1998, Druki nr 85, 87, 123, 133, 136-144, 146-148, 149, 159-170, 179, 180, 197-233
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 28 w dniu 19-20.I.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 29 w dniu 27-29.I.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 30 w dniu 17.II.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 31 w dniu 4.III.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 32 w dniu 17-18.III.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 33 w dniu 30-31.III.1999
 • 362 $a 1999, Kadencja IV, Posiedzenie: 34 w dniu 21-22.III.1999
 • 710 $a Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zob. Senat RP
 • 710 $a Senat RP
 • 852 $j Cz 31949

Copies

 • Signature: Cz 31949/1996
 • Signature: Cz 31949/1997
 • Signature: Cz 31949/1998
 • Signature: Cz 31949/1999