Prace Komisji Historycznej

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cz 2602
 • Tytuł : Prace Komisji Historycznej
 • Redaktor : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Wydawca : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1921-2012
 • Opis fizyczny :
 • Numeracja :
  • T. 1, 1921, z. 1
  • T. 1, 1921, z. 2
  • T. 1, 1921, z. 3
  • T. 1, 1921, z. 4
  • T. 2, 1921, z. 1
  • T. 2, 1921, z. 2
  • T. 2, 1922, z. 3
  • T. 2, 1922, z. 4
  • T. 2, 1922, z. 5
  • T. 3, 1922, z. 1
  • T. 3, 1924, z. 2
  • T. 4, 1927
  • T. 5, 1928
  • T. 6, 1930
  • T. 7, 1933
  • T. 8, 1934, z. 1
  • T. 8, 1934, z. 2
  • T. 8, 1934, z. 3
  • T. 8, 1935, z. 4
  • T. 8, 1935, z. 5
  • T. 9, 1936, z. 1
  • T. 9, 1936, z. 2
  • T. 10, 1936, z. 1
  • T. 11, 1937, z. 1
  • T. 11, 1937, z. 2
  • T. 11, 1937, z. 3
  • T. 11, 1938, z. 4
  • T. 12, 1938, z. 1
  • T. 12, 1939, z. 2
  • T. 13, 1938, z. 1
  • T. 13, 1939, z. 2
  • T. 14, 1947, z. 1
  • T. 14, 1948, z. 2
  • T. 14, 1948, z. 3
  • T. 14, 1948, z. 4
  • T. 15, 1949
  • T. 16, 1950, z. 1
  • T. 16, 1951, z. 2
  • T. 16, 1952, z. 3
  • T. 17, 1952, z. 1
  • T. 17, 1953, z. 2
  • T. 17, 1955, z. 3
  • T. 18, 1958, z. 1
  • T. 18, 1959, z. 2
  • T. 18, 1959, z. 3
  • T. 18, 1960, z. 4
  • T. 19, 1961, z. 1
  • T. 19, 1967, z. 2
  • T. 19, 1970, z. 3
  • T. 20, 1963, z. 1
  • T. 20, 1963, z. 2
  • T. 21, 1964, z. 1
  • T. 21, 1965, z. 2
  • T. 21, 1967, z. 3
  • T. 22, 1965
  • T. 23, 1967, z. 1 Chłopocka H. Procesy Polski z zakonem krzyżackim [...]
  • T. 24, 1968, z. 1 Śląski K. Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski
  • T. 24, 1968, z. 2 Gąsiorowski A. Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy
  • T. 24, 1970, z. 3 Gąsiorowski A. Urzędnicy zarządu lokalnego [...]
  • T. 25, 1968 Nalepa J. Słowiańszczyzna północno-zachodnia [...]
  • T. 26, 1971, z. 1 Studia historyczno-gospodarcze nad Polską zachodnią
  • T. 27, 1974 Wędzki A. Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku
  • T. 28, 1976 Polaszewski L. Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku
  • T. 29, 1976 [BPCim.VIII,168] Sójka J. Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku
  • T. 30, 1977 Sobczak J. Wielkopolskie sądy ziemiańskie
  • T. 31, 1980 Walachowicz J. Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii [...]
  • T. 32, 1980 [BPCim.] Bielska K. Bibliografia starych druków kaliskich [...]
  • T. 33, 1980 Wąsicki J. Ziemie polskie pod zaborem pruskim [...]
  • T. 34, 1981 Gąsiorowski A. Starostowie wielkopolskich miast królewskich [...]
  • T. 35, 1982 Veritate et Scientia [...]
  • T. 36, 1982 Wiesiołowski Jacek Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania
  • T. 37, 1983 Marciniak R. Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski [...]
  • T. 38, 1984 Sobczak J. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim
  • T. 39, 1988 Słodowa-Hełpa M. Ludność wiejska Wielkopolski w procesie przemian
  • T. 40, 1987 Piskorski J. M. Miasta Księstwa szczecińskiego [...]
  • T. 41, 1990 Piskorski J. M. Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego [...]
  • T. 42, 1991 Walczak R. "Protocolllum" augustianina-eremity [...]
  • T. 43, 1991 Stelmaszczyk E. Katalog starych druków [...]
  • T. 44, 1993 Gąsiorowski A. Notariusze publiczni w Wielkopolsce [...]
  • T. 45, 1993 Jurek T. Dziedzic Królestwa Polskiego [...]
  • T. 46, 1994 Szultka Z. Pieśmiennictwo polskie i kaszubskie [...]
  • T. 47, 1994 Magowska A. Polska prasa studencka [...]
  • T. 48, 1995 Körmendy A. Melioratio terrae [...]
  • T. 49, 1995 Ferenc-Szydełkowa E. Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa [...]
  • T. 50, 1995 Gulczyński A. Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej [...]
  • T. 51, 1995 Łukasiewicz D. Czarna legenda Polski [...]
  • T. 52, 1996 Jasiński T. Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie [...]
  • T. 53, 1996 Zawadzki S. Ze studiów nad chronologią Babilonii [...]
  • T. 54, 1996 Jurek T. Obce rycerstwo na Śląsku [...]
  • T. 55, 1997 Homines et societas [...]
  • T. 56, 1999 Grzesik R. Kronika węgiersko-polska [...]
  • T. 57, 1999 Glabiszewski P. Franciszek Radzewski. Wielkopolski działacz [...]
  • T. 58, 2000 Górscy herbu Boża Wola [...]
  • T. 59, 2002 Wrzesińska K. Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie [...]
  • T. 60, 2003 Techman R. Armia radziecka w gospodarce
  • T. 61, 2004 Leśniewska D. Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim
  • T. 62, 2005 Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania
  • T. 63, 2004 Łukasiewicz D. Szkolnictwo w Prusach Południowych [..]
  • T. 64, 2005 Traba R. "Wschodniopruskość". Tożsamość regionalna [...]
  • T. 65, 2004 Kaniecki A. Poznań. Dzieje miasta wodą pisane
  • T. 66, 2008 Idy marcowe 2050 lat później
  • T. 67, 2010 Mrozewicz L. Paleography of Latin inscriptions [...]
  • T. 68, 2012 Dembiński P. Poznańska kapituła katedralna [...]
  • T. 69, 2012 Pentek Z. Teodor Tyc (1896-1927). Biografia + CD-792
  • T. 70, 2012 Sikorski D. A. Pamiątki Kościoław Polsce. Wybrane problemy
 • Hasła przedmiotowe :
  • Sułkowski, Józef
  • Angelus ze Stargardu
  • Mickiewicz, Adam
  • Wojciech z Żychlina
  • Fryderyk August I, król saski, książę warszawski
  • Zaręba, Andrzej
  • Radzewski, Franciszek
  • Tyc, Teodor (1896-1927)
  • Zygmunt I Stary, król polski
  • Herburtowie
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Historyczna

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Komisji Historycznej $c Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 260 $a Poznań $b Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych $c 1921-2012 $k Polska
 • 300 $c
 • 362 $a T. 1, 1921, z. 1
 • 362 $a T. 1, 1921, z. 2
 • 362 $a T. 1, 1921, z. 3
 • 362 $a T. 1, 1921, z. 4
 • 362 $a T. 2, 1921, z. 1
 • 362 $a T. 2, 1921, z. 2
 • 362 $a T. 2, 1922, z. 3
 • 362 $a T. 2, 1922, z. 4
 • 362 $a T. 2, 1922, z. 5
 • 362 $a T. 3, 1922, z. 1
 • 362 $a T. 3, 1924, z. 2
 • 362 $a T. 4, 1927
 • 362 $a T. 5, 1928
 • 362 $a T. 6, 1930
 • 362 $a T. 7, 1933
 • 362 $a T. 8, 1934, z. 1
 • 362 $a T. 8, 1934, z. 2
 • 362 $a T. 8, 1934, z. 3
 • 362 $a T. 8, 1935, z. 4
 • 362 $a T. 8, 1935, z. 5
 • 362 $a T. 9, 1936, z. 1
 • 362 $a T. 9, 1936, z. 2
 • 362 $a T. 10, 1936, z. 1
 • 362 $a T. 11, 1937, z. 1
 • 362 $a T. 11, 1937, z. 2
 • 362 $a T. 11, 1937, z. 3
 • 362 $a T. 11, 1938, z. 4
 • 362 $a T. 12, 1938, z. 1
 • 362 $a T. 12, 1939, z. 2
 • 362 $a T. 13, 1938, z. 1
 • 362 $a T. 13, 1939, z. 2
 • 362 $a T. 14, 1947, z. 1
 • 362 $a T. 14, 1948, z. 2
 • 362 $a T. 14, 1948, z. 3
 • 362 $a T. 14, 1948, z. 4
 • 362 $a T. 15, 1949
 • 362 $a T. 16, 1950, z. 1
 • 362 $a T. 16, 1951, z. 2
 • 362 $a T. 16, 1952, z. 3
 • 362 $a T. 17, 1952, z. 1
 • 362 $a T. 17, 1953, z. 2
 • 362 $a T. 17, 1955, z. 3
 • 362 $a T. 18, 1958, z. 1
 • 362 $a T. 18, 1959, z. 2
 • 362 $a T. 18, 1959, z. 3
 • 362 $a T. 18, 1960, z. 4
 • 362 $a T. 19, 1961, z. 1
 • 362 $a T. 19, 1967, z. 2
 • 362 $a T. 19, 1970, z. 3
 • 362 $a T. 20, 1963, z. 1
 • 362 $a T. 20, 1963, z. 2
 • 362 $a T. 21, 1964, z. 1
 • 362 $a T. 21, 1965, z. 2
 • 362 $a T. 21, 1967, z. 3
 • 362 $a T. 22, 1965
 • 362 $a T. 23, 1967, z. 1 $b Chłopocka H. $c Procesy Polski z zakonem krzyżackim [...]
 • 362 $a T. 24, 1968, z. 1 $b Śląski K. $c Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski
 • 362 $a T. 24, 1968, z. 2 $b Gąsiorowski A. $c Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy
 • 362 $a T. 24, 1970, z. 3 $b Gąsiorowski A. $c Urzędnicy zarządu lokalnego [...]
 • 362 $a T. 25, 1968 $b Nalepa J. $c Słowiańszczyzna północno-zachodnia [...]
 • 362 $a T. 26, 1971, z. 1 $c Studia historyczno-gospodarcze nad Polską zachodnią
 • 362 $a T. 27, 1974 $b Wędzki A. $c Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku
 • 362 $a T. 28, 1976 $b Polaszewski L. $c Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku
 • 362 $a T. 29, 1976 [BPCim.VIII,168] $b Sójka J. $c Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku
 • 362 $a T. 30, 1977 $b Sobczak J. $c Wielkopolskie sądy ziemiańskie
 • 362 $a T. 31, 1980 $b Walachowicz J. $c Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii [...]
 • 362 $a T. 32, 1980 [BPCim.] $b Bielska K. $c Bibliografia starych druków kaliskich [...]
 • 362 $a T. 33, 1980 $b Wąsicki J. $c Ziemie polskie pod zaborem pruskim [...]
 • 362 $a T. 34, 1981 $b Gąsiorowski A. $c Starostowie wielkopolskich miast królewskich [...]
 • 362 $a T. 35, 1982 $c Veritate et Scientia [...]
 • 362 $a T. 36, 1982 $b Wiesiołowski Jacek $c Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania
 • 362 $a T. 37, 1983 $b Marciniak R. $c Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski [...]
 • 362 $a T. 38, 1984 $b Sobczak J. $c Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim
 • 362 $a T. 39, 1988 $b Słodowa-Hełpa M. $c Ludność wiejska Wielkopolski w procesie przemian
 • 362 $a T. 40, 1987 $b Piskorski J. M. $c Miasta Księstwa szczecińskiego [...]
 • 362 $a T. 41, 1990 $b Piskorski J. M. $c Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego [...]
 • 362 $a T. 42, 1991 $b Walczak R. $c "Protocolllum" augustianina-eremity [...]
 • 362 $a T. 43, 1991 $b Stelmaszczyk E. $c Katalog starych druków [...]
 • 362 $a T. 44, 1993 $b Gąsiorowski A. $c Notariusze publiczni w Wielkopolsce [...]
 • 362 $a T. 45, 1993 $b Jurek T. $c Dziedzic Królestwa Polskiego [...]
 • 362 $a T. 46, 1994 $b Szultka Z. $c Pieśmiennictwo polskie i kaszubskie [...]
 • 362 $a T. 47, 1994 $b Magowska A. $c Polska prasa studencka [...]
 • 362 $a T. 48, 1995 $b Körmendy A. $c Melioratio terrae [...]
 • 362 $a T. 49, 1995 $b Ferenc-Szydełkowa E. $c Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa [...]
 • 362 $a T. 50, 1995 $b Gulczyński A. $c Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej [...]
 • 362 $a T. 51, 1995 $b Łukasiewicz D. $c Czarna legenda Polski [...]
 • 362 $a T. 52, 1996 $b Jasiński T. $c Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie [...]
 • 362 $a T. 53, 1996 $b Zawadzki S. $c Ze studiów nad chronologią Babilonii [...]
 • 362 $a T. 54, 1996 $b Jurek T. $c Obce rycerstwo na Śląsku [...]
 • 362 $a T. 55, 1997 $c Homines et societas [...]
 • 362 $a T. 56, 1999 $b Grzesik R. $c Kronika węgiersko-polska [...]
 • 362 $a T. 57, 1999 $b Glabiszewski P. $c Franciszek Radzewski. Wielkopolski działacz [...]
 • 362 $a T. 58, 2000 $c Górscy herbu Boża Wola [...]
 • 362 $a T. 59, 2002 $b Wrzesińska K. $c Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie [...]
 • 362 $a T. 60, 2003 $b Techman R. $c Armia radziecka w gospodarce
 • 362 $a T. 61, 2004 $b Leśniewska D. $c Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim
 • 362 $a T. 62, 2005 $c Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania
 • 362 $a T. 63, 2004 $b Łukasiewicz D. $c Szkolnictwo w Prusach Południowych [..]
 • 362 $a T. 64, 2005 $b Traba R. $c "Wschodniopruskość". Tożsamość regionalna [...]
 • 362 $a T. 65, 2004 $b Kaniecki A. $c Poznań. Dzieje miasta wodą pisane
 • 362 $a T. 66, 2008 $c Idy marcowe 2050 lat później
 • 362 $a T. 67, 2010 $b Mrozewicz L. $c Paleography of Latin inscriptions [...]
 • 362 $a T. 68, 2012 $b Dembiński P. $c Poznańska kapituła katedralna [...]
 • 362 $a T. 69, 2012 $b Pentek Z. $c Teodor Tyc (1896-1927). Biografia + CD-792
 • 362 $a T. 70, 2012 $b Sikorski D. A. $c Pamiątki Kościoław Polsce. Wybrane problemy
 • 600 $a Sułkowski, Józef
 • 600 $a Angelus ze Stargardu
 • 600 $a Mickiewicz, Adam
 • 600 $a Wojciech z Żychlina
 • 600 $a Fryderyk August I, król saski, książę warszawski
 • 600 $a Zaręba, Andrzej
 • 600 $a Radzewski, Franciszek
 • 600 $a Tyc, Teodor $d (1896-1927)
 • 600 $a Zygmunt I Stary, król polski
 • 600 $a Herburtowie
 • 610 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 610 $a Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie)
 • 651 $a Kalisz (woj. wielkopolskie)
 • 651 $a Poznańska, diecezja (katol.)
 • 710 $a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk $b Komisja Historyczna
 • 852 $j Cz 2602

Indexes

Copies

 • Signature: Cz 2602/1921
 • Signature: Cz 2602/1922
 • Signature: Cz 2602/1924
 • Signature: Cz 2602/1927
 • Signature: Cz 2602/1928
 • Signature: Cz 2602/1930
 • Signature: Cz 2602/1933
 • Signature: Cz 2602/1934
 • Signature: Cz 2602/1935
 • Signature: Cz 2602/1936
 • Signature: Cz 2602/1937
 • Signature: Cz 2602/1938
 • Signature: Cz 2602/1939
 • Signature: Cz 2602/1947
 • Signature: Cz 2602/1948
 • Signature: Cz 2602/1949
 • Signature: Cz 2602/1950
 • Signature: Cz 2602/1951
 • Signature: Cz 2602/1952
 • Signature: Cz 2602/1953
 • Signature: Cz 2602/1955
 • Signature: Cz 2602/1958
 • Signature: Cz 2602/1959
 • Signature: Cz 2602/1960
 • Signature: Cz 2602/1961
 • Signature: Cz 2602/1963
 • Signature: Cz 2602/1964
 • Signature: Cz 2602/1965
 • Signature: Cz 2602/1967
 • Signature: Cz 2602/1968
 • Signature: Cz 2602/1970
 • Signature: Cz 2602/1971
 • Signature: Cz 2602/1974
 • Signature: Cz 2602/1976
 • Signature: Cz 2602/1977
 • Signature: Cz 2602/1980
 • Signature: Cz 2602/1981
 • Signature: Cz 2602/1982
 • Signature: Cz 2602/1983
 • Signature: Cz 2602/1984
 • Signature: Cz 2602/1987
 • Signature: Cz 2602/1988
 • Signature: Cz 2602/1990
 • Signature: Cz 2602/1991
 • Signature: Cz 2602/1993
 • Signature: Cz 2602/1994
 • Signature: Cz 2602/1995
 • Signature: Cz 2602/1996
 • Signature: Cz 2602/1997
 • Signature: Cz 2602/1999
 • Signature: Cz 2602/2000
 • Signature: Cz 2602/2002
 • Signature: Cz 2602/2003
 • Signature: Cz 2602/2004
 • Signature: Cz 2602/2005
 • Signature: Cz 2602/2008
 • Signature: Cz 2602/2010
 • Signature: Cz 2602/2012