"Nabytki biblioteczne przez dary lub zamianę. 1870-1911".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 168
  • Nr inw. 0172
 • Tytuł:
  • Nabytki Biblioteki.
  • "Nabytki biblioteczne przez dary lub zamianę. 1870-1911".
 • Miejsce i czas powstania: 1870-1911
 • Opis fizyczny:
  • 255 k. 30x25 cm
  • rkps, dr., litogr. poszyt
 • Język: pol ger fre rus
 • Zawartość:
  • Abenbroth Robert, archiwista Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften w Lipsku, 1898, (5), k. 160-161, 168-173; przy tym: katalog wyd. towarzystwa, 1897, (dr.), k. 162-163; katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej, (dr.), z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi towarzystwu, po k. 163 (s. 16); spis otrzymanych i wysłanych przez Bibliotekę Kórnicką książek, k. 164-165; kwit przewozowy, 1898, k. 166-167. -
  • Abraham Władysław, 1900, k. 182-183. - Altmann Karol Fryderyk Wilhelm, 1879, (3), k. 32-37. - Bederski Antoni, 1907, k. 229-230. - Begey Attilio, adwokat w Turynie, 1903, k. 195-196, przy tym bilet wizytowy k. 187. - Bentkowski Leon, 1879, k. 31. - Bertling Ernst August Carl (Westpreussischer Geschichtsverein, Gdańsk), 1886, (4), k. 102-105. - Biskupska Walentyna, 1895, (2), k. 142-143. - Chołodecki Józef Białynia, naczelny dyr. Izby obrachunkowej we Lwowie, 1903, k. 198-199. -
  • Cisło Roman, 1899, (2), k. 178-180. - Collmann Oswald, dyr. Bibl. Raczyńskich w Poznaniu, 1907, (2), k. 227-228, 231-232. - Cybulski Napoleon, fabrykant butów w Berlinie, 1879, k. 13-14. - Działyńska Cecylia (oświadczenie dotyczące przekazania do Biblioteki Kórnickiej zbiorów rodzinnych), 1896, k. 152. - Eihlers Otto, sekr. Izby Handlowej w Poznaniu, 1884, k. 67-68. - Erzepki Bolesław, 1907, k. 214-215. -
  • Eysymont Franciszek K., 1900, (wizytówka), k. 181. - Friedlein D. E., Kraków 1876, k. 15-16. - Gebethner G i Sp., Kraków 1880, k. 40. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, (2), k. 216-217, 221. - Gorczak Bronisław, konserwator zbiorów sławuckich (Sanguszków), 1901, k. 185-186. - Günther Otto, 1904, (3), k. 204, 238, 240. - Jaskulski Augustyn ks., prob. w Śnieciskach, 1879, k. 25-26. - Jungfer Theodor, 1883, k. 62. -
  • Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis.: Konrad Dobrski sekr., Feliks Kucharzewski sekr., Maksymilian Flaum za sekr.), 1887-1902, (5), k. 113-114, 125, 153-154, 189-190, przy tym: katalog dzieł wyd. z zapomogi Kasy, 1887-1902, (4 dr.), k. 110-111, 126-127, 155-158, po 188 (s. 16); spisy książek przesłanych na zlecenie Kasy przez Księgarnię E. Wende i Sp. w Warszawie, 1887-1897, (3), k. 112, 116, 159. -
  • Kondratowicz Stanisław, lekarz, współwłaściciel "Gazety Lekarskiej" w Warszawie, 1885, k. 69-70. - Korzeniowski Józef (Stacja Naukowa Akademii Umiejętności i Biblioteka Polska w Paryżu), 1896, k. 150-151. - Krajewski B., 1911, k. 247. - Krąkowski Józef, bibliotekarz Bibl. Raczyńskich w Poznaniu, 1880, k. 45-46. -
  • Krzyżanowski Stanisław (Arch. Aktów Dawnych Miasta Krakowa), 1906, (5), k. 209-212, 220, 233-234, 241. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1906, k. 213. - Kubalski Mikołaj, historyk, 1870, k. 5-6.
  • Leitgeber J. i Sp., Poznań 1896-1897, (2), k. 148-149. - Łukaszkiewicz Ks. (Bibl. księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie), 1872, k. 132-133. - Magyar Tudomanyos Akademia, Budapeszt (podpis.: Kal~'man Szily, sekr. generalny), 1892, (3), k. 131, 134-137. - Małecki Antoni, 1879, k. 38-39. - Markgraf Hermann, sekr. Verein für Geschichte und Altertüm Schlesiens we Wrocławiu, 1895, k. 144-145. -
  • Listy, rachunki, kwity etc. przesłane do Biblioteki Kórnickiej (Zygmunta Celichowskiego):
  • Morawski Franciszek, 1894, k. 138-139. - Mycielski Józef, 1900, k. 184. - Niedźwiecki Leonard, 1877, k. 21-22. - Perlbach Max, 1880, k. 41-42. - Petrovskij Nestor, prof. filologii słowiańskiej uniw. w Kazaniu, 1910, k. 239-240. - Rymarkiewicz Jan, prof. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, 1870-1879, (5), k. 1-2, 7-12, 29-30. - Ryx Jerzy, historyk, 1907, k. 222-223. - Schlesische Gesellschaft für Volkskunde, Wrocław (podpis. O. Jirigel [?] sekr.), 1895, k. 144-145. -
  • Przy tym: wykaz wyd. otrzymanych w l. 1894-1896 od Muzeum Królestwa Czeskiego i Czeskiej Akademii Umiejętności w Pradze k. 138-141; kwit przewozowy k. 193-194; Katalog dubl. Bibl. Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, oprac. przez Stanisława Zielińskiego w układzie alfabetycznym, ok. 1911 (litogr.) k. 248-255.
  • Schulze Alfred (Altertumsgesellschaft Prussia, Królewiec), 1910, k. 242-243. - Schwartz Wilhelm, 1879, k. 27-28. - Sosnowski Maksymilian Edward, 1885, (2), k. 75-77. - Stargardt J. A., Berlin 1886, k. 99-100. - Stronczyński Kazimierz, 1889, k. 120-121. - Szokalski Wiktor, sekr. Tow. Lekarskiego Warszawskiego, 1880, k. 43-44. - Szuman Henryk przew. Koła Polskiego w sejmie pruskim, 1907, k. 224. -
  • Szymanowski Marcin, współred. "Inżynierii i Budownictwa" w Warszawie, 1885 k. 73-74. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis.: Oswald Balzer, wiceprzew., Wiktor Hahn za sekr., Przemysław Dąbkowski sekr.), 1903-1906, (2), k. 200-203, 207-208; przy tym asygnaty na wydawnictwa Towarzystwa, 1903, k. 201-202. -
  • Verein für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław (podpis. Hermann Luchs), 1886-1892, (7), k. 79-80, 84-85, 96, 107, 115, 117-119, 123-124; przy tym brul. listu Z. Celichowskiego do tow., 1883, k. 63-64; odezwy 1886 (dr.) k. 81-83; prospekt wyd. (dr.), k. 86-87; "Statut des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer", 1883, (dr.), k. 88-91. -
  • Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden (podpis. Hoffmann sekr.), 1891, k. 122. - Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena (podpis. Dietrich Schäfer), 1880, (3), k. 47-50, 54-55; przy tym: pisma towarzystwa dot. przesyłki wyd. za pośrednictwem księgarni G. Fischera w Lipsku, 1881-1885, (7), k. 51-53, 58-61, 65-66, 71-72, 78; spis przesłanych wyd., 1881, k. 53; katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi tow., po k. 115 (s. 14). -
  • Warnka Stanisław, historyk i geograf, 1877, k. 23-24. - Wende E i Sp., Warszawa 1892-1902, (4), k. 128-130, 191-192, 235. - Winiarz Alojzy (Tow. Historyczne we Lwowie), 1898, (2), k. 174-177. - Wyderkowski Antoni ks., 1877, (2), k. 17-20. - Wydział Krajowy we Lwowie, 1895-1911, (6 litogr.), k. 146-147, 187-188, 205-206, 225-226, 236-237, 245-246. -
  • Ziegler Adalbert, dyr. gimn. w Lesznie, 1870, k. 3-4. - Zieleniewski Michał, 1882, k. 56-57. - Zimmer Hugo, asystent przy Museum schlesischer Altertüner we Wrocławiu, 1886, k. 93-95.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 139-141

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Nabytki Biblioteki.
 • 245 $a "Nabytki biblioteczne przez dary lub zamianę. 1870-1911".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1870-1911
 • 300 $a 255 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, dr., litogr. $e poszyt
 • 520 $a Abenbroth Robert, archiwista Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften w Lipsku, 1898, (5), k. 160-161, 168-173; przy tym: katalog wyd. towarzystwa, 1897, (dr.), k. 162-163; katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej, (dr.), z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi towarzystwu, po k. 163 (s. 16); spis otrzymanych i wysłanych przez Bibliotekę Kórnicką książek, k. 164-165; kwit przewozowy, 1898, k. 166-167. -
 • 520 $a Abraham Władysław, 1900, k. 182-183. - Altmann Karol Fryderyk Wilhelm, 1879, (3), k. 32-37. - Bederski Antoni, 1907, k. 229-230. - Begey Attilio, adwokat w Turynie, 1903, k. 195-196, przy tym bilet wizytowy k. 187. - Bentkowski Leon, 1879, k. 31. - Bertling Ernst August Carl (Westpreussischer Geschichtsverein, Gdańsk), 1886, (4), k. 102-105. - Biskupska Walentyna, 1895, (2), k. 142-143. - Chołodecki Józef Białynia, naczelny dyr. Izby obrachunkowej we Lwowie, 1903, k. 198-199. -
 • 520 $a Cisło Roman, 1899, (2), k. 178-180. - Collmann Oswald, dyr. Bibl. Raczyńskich w Poznaniu, 1907, (2), k. 227-228, 231-232. - Cybulski Napoleon, fabrykant butów w Berlinie, 1879, k. 13-14. - Działyńska Cecylia (oświadczenie dotyczące przekazania do Biblioteki Kórnickiej zbiorów rodzinnych), 1896, k. 152. - Eihlers Otto, sekr. Izby Handlowej w Poznaniu, 1884, k. 67-68. - Erzepki Bolesław, 1907, k. 214-215. -
 • 520 $a Eysymont Franciszek K., 1900, (wizytówka), k. 181. - Friedlein D. E., Kraków 1876, k. 15-16. - Gebethner G i Sp., Kraków 1880, k. 40. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1907, (2), k. 216-217, 221. - Gorczak Bronisław, konserwator zbiorów sławuckich (Sanguszków), 1901, k. 185-186. - Günther Otto, 1904, (3), k. 204, 238, 240. - Jaskulski Augustyn ks., prob. w Śnieciskach, 1879, k. 25-26. - Jungfer Theodor, 1883, k. 62. -
 • 520 $a Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis.: Konrad Dobrski sekr., Feliks Kucharzewski sekr., Maksymilian Flaum za sekr.), 1887-1902, (5), k. 113-114, 125, 153-154, 189-190, przy tym: katalog dzieł wyd. z zapomogi Kasy, 1887-1902, (4 dr.), k. 110-111, 126-127, 155-158, po 188 (s. 16); spisy książek przesłanych na zlecenie Kasy przez Księgarnię E. Wende i Sp. w Warszawie, 1887-1897, (3), k. 112, 116, 159. -
 • 520 $a Kondratowicz Stanisław, lekarz, współwłaściciel "Gazety Lekarskiej" w Warszawie, 1885, k. 69-70. - Korzeniowski Józef (Stacja Naukowa Akademii Umiejętności i Biblioteka Polska w Paryżu), 1896, k. 150-151. - Krajewski B., 1911, k. 247. - Krąkowski Józef, bibliotekarz Bibl. Raczyńskich w Poznaniu, 1880, k. 45-46. -
 • 520 $a Krzyżanowski Stanisław (Arch. Aktów Dawnych Miasta Krakowa), 1906, (5), k. 209-212, 220, 233-234, 241. - Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1906, k. 213. - Kubalski Mikołaj, historyk, 1870, k. 5-6.
 • 520 $a Leitgeber J. i Sp., Poznań 1896-1897, (2), k. 148-149. - Łukaszkiewicz Ks. (Bibl. księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie), 1872, k. 132-133. - Magyar Tudomanyos Akademia, Budapeszt (podpis.: Kal~'man Szily, sekr. generalny), 1892, (3), k. 131, 134-137. - Małecki Antoni, 1879, k. 38-39. - Markgraf Hermann, sekr. Verein für Geschichte und Altertüm Schlesiens we Wrocławiu, 1895, k. 144-145. -
 • 520 $a Listy, rachunki, kwity etc. przesłane do Biblioteki Kórnickiej (Zygmunta Celichowskiego):
 • 520 $a Morawski Franciszek, 1894, k. 138-139. - Mycielski Józef, 1900, k. 184. - Niedźwiecki Leonard, 1877, k. 21-22. - Perlbach Max, 1880, k. 41-42. - Petrovskij Nestor, prof. filologii słowiańskiej uniw. w Kazaniu, 1910, k. 239-240. - Rymarkiewicz Jan, prof. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu, 1870-1879, (5), k. 1-2, 7-12, 29-30. - Ryx Jerzy, historyk, 1907, k. 222-223. - Schlesische Gesellschaft für Volkskunde, Wrocław (podpis. O. Jirigel [?] sekr.), 1895, k. 144-145. -
 • 520 $a Przy tym: wykaz wyd. otrzymanych w l. 1894-1896 od Muzeum Królestwa Czeskiego i Czeskiej Akademii Umiejętności w Pradze k. 138-141; kwit przewozowy k. 193-194; Katalog dubl. Bibl. Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, oprac. przez Stanisława Zielińskiego w układzie alfabetycznym, ok. 1911 (litogr.) k. 248-255.
 • 520 $a Schulze Alfred (Altertumsgesellschaft Prussia, Królewiec), 1910, k. 242-243. - Schwartz Wilhelm, 1879, k. 27-28. - Sosnowski Maksymilian Edward, 1885, (2), k. 75-77. - Stargardt J. A., Berlin 1886, k. 99-100. - Stronczyński Kazimierz, 1889, k. 120-121. - Szokalski Wiktor, sekr. Tow. Lekarskiego Warszawskiego, 1880, k. 43-44. - Szuman Henryk przew. Koła Polskiego w sejmie pruskim, 1907, k. 224. -
 • 520 $a Szymanowski Marcin, współred. "Inżynierii i Budownictwa" w Warszawie, 1885 k. 73-74. - Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis.: Oswald Balzer, wiceprzew., Wiktor Hahn za sekr., Przemysław Dąbkowski sekr.), 1903-1906, (2), k. 200-203, 207-208; przy tym asygnaty na wydawnictwa Towarzystwa, 1903, k. 201-202. -
 • 520 $a Verein für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław (podpis. Hermann Luchs), 1886-1892, (7), k. 79-80, 84-85, 96, 107, 115, 117-119, 123-124; przy tym brul. listu Z. Celichowskiego do tow., 1883, k. 63-64; odezwy 1886 (dr.) k. 81-83; prospekt wyd. (dr.), k. 86-87; "Statut des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer", 1883, (dr.), k. 88-91. -
 • 520 $a Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden (podpis. Hoffmann sekr.), 1891, k. 122. - Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena (podpis. Dietrich Schäfer), 1880, (3), k. 47-50, 54-55; przy tym: pisma towarzystwa dot. przesyłki wyd. za pośrednictwem księgarni G. Fischera w Lipsku, 1881-1885, (7), k. 51-53, 58-61, 65-66, 71-72, 78; spis przesłanych wyd., 1881, k. 53; katalog wyd. Biblioteki Kórnickiej (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi tow., po k. 115 (s. 14). -
 • 520 $a Warnka Stanisław, historyk i geograf, 1877, k. 23-24. - Wende E i Sp., Warszawa 1892-1902, (4), k. 128-130, 191-192, 235. - Winiarz Alojzy (Tow. Historyczne we Lwowie), 1898, (2), k. 174-177. - Wyderkowski Antoni ks., 1877, (2), k. 17-20. - Wydział Krajowy we Lwowie, 1895-1911, (6 litogr.), k. 146-147, 187-188, 205-206, 225-226, 236-237, 245-246. -
 • 520 $a Ziegler Adalbert, dyr. gimn. w Lesznie, 1870, k. 3-4. - Zieleniewski Michał, 1882, k. 56-57. - Zimmer Hugo, asystent przy Museum schlesischer Altertüner we Wrocławiu, 1886, k. 93-95.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre $a rus
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 139-141
 • 600 $a Mianowski Julian
 • 600 $a Sanguszkowie
 • 600 $a Sapieha Adam
 • 600 $a Sapiehowie
 • 610 $a Biblioteka Muzeum Narodowego Polskiego (Rapperswil)
 • 610 $a Biblioteka Raczyńskich (Poznań)
 • 610 $a Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni (Praga)
 • 610 $a Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften Lipsk
 • 610 $a Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil)
 • 610 $a Towarzystwo Lekarskie (Warszawa)
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Stargardt J. A.
 • 651 $a Budapeszt $x Magyar Tudomanyos Akademia
 • 651 $a Gdańsk $x Westpreussische Geschichtsverein
 • 651 $a Jena $x Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde
 • 651 $a Kraków $x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 $a Kraków $x Archiwum Akt Dawnych
 • 651 $a Krasiczyn $x biblioteka Sapiehów
 • 651 $a Królewiec $x Altertums-Gesellschaft Prussia
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Fischer Gustav
 • 651 $a Lipsk $x Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
 • 651 $a Lwów $x Wydział Krajowy
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Historyczne
 • 651 $a Paryż $x Stacja Naukowa Akademii Umiejętności
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Polska
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Praga $x Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni
 • 651 $a Praga $x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 651 $a Rapperswil $x Biblioteka Muzeum Narodowego Polskiego
 • 651 $a Rapperswil $x Muzeum Narodowe Polskie
 • 651 $a Sławuta $x zbiory Sanguszków
 • 651 $a Śnieciska $x proboszcz Augustyn Jaskulski
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Wende E. i Ska
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Lekarskie
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Warszawa $x Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego
 • 651 $a Wiesbaden $x Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung
 • 651 $a Wrocław $x Verein für das Museum Schlesischer Altertümer
 • 651 $a Wrocław $x Schlesische Gesellschaft für Volkskunde
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Odezwy
 • 653 $a Oświadczenie Cecyli Działyńskiej dot. przekazania do BK zbiorów rodzinnych, 1896
 • 653 $a Prospekty
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wykaz nabytków
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Abenbroth Robert
 • 700 $a Abraham Władysław
 • 700 $a Altmann Karol Fryderyk Wilhelm
 • 700 $a Balzer Oswald $d (1858-1933)
 • 700 $a Bederski Antoni
 • 700 $a Begey Attilio
 • 700 $a Bentkowski Leon
 • 700 $a Bertling Ernst August Carl
 • 700 $a Biskupska Walentyna
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chołodecki Józef Białynia
 • 700 $a Cisło Roman
 • 700 $a Collmann Oswald
 • 700 $a Cybulski Napoleon
 • 700 $a Dąbkowski Przemysław
 • 700 $a Dobrski Konrad
 • 700 $a Działyńska Cecylia $d (1837-1899)
 • 700 $a Eihlers Otto
 • 700 $a Erzepki Bolesław
 • 700 $a Eysymont Franciszek K.
 • 700 $a Fischer Gustav
 • 700 $a Flaum Maksymilian
 • 700 $a Friedlein D. E.
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Gorczak Bronisław
 • 700 $a Günther Otto
 • 700 $a Hahn Wiktor
 • 700 $a Hoffmann [?]
 • 700 $a Jaskulski Augustyn, ks. $c proboszcz w Śnieciskach
 • 700 $a Jirigel [?] O.
 • 700 $a Jungfer Theodor
 • 700 $a Kondratowicz Stanisław
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 700 $a Krajewski B.
 • 700 $a Krąkowski Józef
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław (1865-1917)
 • 700 $a Kubalski Mikołaj
 • 700 $a Kucharzewski Feliks
 • 700 $a Leitgeber Jarosław
 • 700 $a Luchs Hermann
 • 700 $a Łukaszkewicz Ks.
 • 700 $a Małecki Antoni
 • 700 $a Markgraf Hermann
 • 700 $a Morawski Franciszek
 • 700 $a Mycielski Józef
 • 700 $a Niedźwiecki Leonard
 • 700 $a Perlbach Max
 • 700 $a Petrovskij Nestor
 • 700 $a Rymarkiewicz Jan
 • 700 $a Ryx Jerzy
 • 700 $a Schäfer Dietrich
 • 700 $a Schulze Alfred
 • 700 $a Schwartz Wilhelm
 • 700 $a Sosnowski Maksymilian Edward
 • 700 $a Stargardt J. A.
 • 700 $a Stronczyński Kazimierz
 • 700 $a Szily Kalman
 • 700 $a Szokalski Wiktor
 • 700 $a Szuman Henryk
 • 700 $a Szymanowski Marcin
 • 700 $a Warnka Stanisław
 • 700 $a Wende E.
 • 700 $a Winiarz Alojzy
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Wyderkowski Antoni ks.
 • 700 $a Ziegler Adalbert
 • 700 $a Zieleniewski Michał
 • 700 $a Zimmer Hugo Otto
 • 710 $a Altertums-Gesellschaft Prussia Królewiec
 • 710 $a Archiwum Akt Dawnych (Kraków)
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Polska Paryż
 • 710 $a Biblioteka Sapiehów Krasiczyn
 • 710 $a Fischer Gustav, |Verlagsbuchhandlung Lipsk
 • 710 $a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego Warszawa
 • 710 $a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 $a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Magyar Tudomanyos Akademia Budapeszt
 • 710 $a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 710 $a Schlesische Gesellschaft für Volkskunde Wrocław
 • 710 $a Stacja Naukowa Akademii Umiejętności Paryż
 • 710 $a Stargardt J. A., |Verlagsbuchhandlung Berlin
 • 710 $a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Historyczne Lwów
 • 710 $a Verein für das Museum Schlesischer Altertümer Wrocław
 • 710 $a Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung Wiesbaden
 • 710 $a Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde (Jena)
 • 710 $a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Wende E. i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Westpreussische Geschichtsverein Gdańsk
 • 710 $a Wydział Krajowy Lwów
 • 740 $a "Statut des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer", 1883, (dr.)
 • 777 $a Zieliński Stanisław $t Katalog dubletów Biblioteki Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, ok. 1911 (litogr.)
 • 852 $j AB 168
 • 960 $n Nr inw. 0172
 • 999 $a KK
 • 999 $a KW

Indexes