"Sprzedaż nakładów. 1881-1904".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 171
  • Nr inw. 0175
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Sprzedaż nakładów. 1881-1904".
 • Miejsce i czas powstania: 1881-1904
 • Opis fizyczny:
  • 400 k. 30x24 cm
  • rkps, dr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi: 252 listy
 • Zawartość:
  • Abicht Rudolf, lektor uniw. we Wrocławiu, 1900, k. 287-288. - Akademische Buchhandlung von G. Calvör, Getynga 1900, k. 292-294. - Arnoldische Buchhandlung, Drezno 1898-1903, (3) k. 237, 246, 364-265. - Asher A. & Co., Berlin 1889-1899, (5), k. 169-172, 238-239, 244. - Baraniecki Marian Aleksander, 1882, (2), k. 33-34, 43-45. - Beyer's Ferd., Buchhandlung (Thomas & Oppermann)?, Królewiec 1898, k. 231. -
  • Bobowski Mikołaj, 1889, (2), k. 173, 175. - Bondy Franz, Wiedeń 1902, (2), k. 346-348. - Breitkopf & Härtel, Lipsk 1892, k. 186. - Brockhaus F. A., Lipsk 1883-1887, (5), k. 76, 130, 159-161. - Brückner Aleksander, 1882, k. 42. - Bylicki Stefan, 1902, k. 345. -
  • Cohn Ferdinand, prof. (Pflanzenphysiologische Institut der Universität, Wrocław), 1883, (2), k. 79-83. - Czarnowski Augustyn, lekarz, red. "Przewodnika Zdrowia" w Berlinie, 1898-1899, (6), k. 229-230, 256-259.
  • Daszkiewicz Łukasz, prowincjał Braci Mniejszych we Lwowie, 1889, k. 282. - Erzepki Romuald, 1882-1883, (4), k. 35-36, 92-97. - Faulhaber H., nauczyciel w Śremie, 1881, k. 7-8. - Frankowski Walenty, nauczyciel gmin. w Gnieźnie, 1885, (4), k. 120-129. - Gamber J. (Librairie Française et Etrangère, Paryż), 1901-1904, (6), k. 308-315, 318, 373, 393, przy tym brul. odpow. Z. Celichowskiego k. 374 i rach. BK k. 316. -
  • Gebethner G. i Sp., Kraków 1887, k. 158. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1882, k. 41. - Gerold & Co., Wiedeń 1899-1903, (5), k. 252, 321, 356, 359-360, 362-363. - Gileczek L., Księgarnia, Tarnopol 1888, k. 164-165. - Golenkin M., 1893, (3), k. 190-192. - Gorczyński Władysław, meteorolog, 1897, k. 214. - Hamburger H., 1883, k. 64-65. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1892-1902, (10), k. 183-184, 240-243, 251, 253-254, 289-290, 338. - Höppner, 1888, k. 166. -
  • Jabłońscy Bracia, Księgarnia i skład papieru, Tarnopol 1897, (2), k. 210-211. - Jeleń Zygmunt, Księgarnia, drukarnia akcydensowa, skład papieru i materiałów piśmiennych, Tarnów 1903, (2), k. 383-387. - Jolowicz Józef, Poznań 1882-1904, (8), k. 50, 84-85, 111, 116, 119, 202, 392. - Junk W., Verlag und Buchhandlung für Naturwissenschaften und Matematik, Berlin 1901-1902, (5), k. 325, 329-331, 333, 343-344.
  • Kantecki Klemens, 1883-1884, (2), k. 98, 104. - Kantecki Maksymilian, 1897, k. 212-213. - Kirmis Max, 1885-1886, (2), k. 117-118, 131-132. - Koehler K. F., Lipsk 1896, k. 206. - Königliche Universitäts-Kasse, Wrocław 1901, k. 322. - Korytkowski Jan ks., 1881, k. 12. - Korzeniowski Józef, 1884-1901, (3), k. 101-103, 112-113, 319-320 (list z r. 1901 w imieniu Bibl. Uniwersyteckiej we Lwowie). -
  • Kosicki Wł., 1883, k. 62. - Krasicki Jan Aleksander, 1900, k. 298-299. - Krotoski (Szkaradek) Kazimierz, 1890-1897, (2), k. 178-179, 215-216. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1893, k. 189. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań 1900-1904, (3), k. 297, 388, 394. -
  • Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (podpis. Marian Matula), 1899, (2), k. 274-276. - Kucharski N., 1900, k. 301. - Kucharzewski Feliks, 1897, k. 223-224. - Kvačala Jan, słowacki teolog ewangelicki 1904 k. 389-390.
  • Landrat w Śremie, 1883-1892, k. 63, 108-109, 114-115, 140-142, 151-152, 167-168, 176, 180, 185; przy tym brul. listów Z. Celichowskiego do Urzędu Obwodowego w Bninie, 1882-1883, (2), k. 54-55, 60 i do landrata, 1887, k. 145. - Lange J. B., Gniezno 1883-1899 (4) k. 66-67, 261-264, 267-268. - Laupp'schen H. Buchhandlung, Tybinga 1903, k. 382. - Leitgeber Witold, Ostrów 1899, k. 271-272. - Lissy Franz, 1904, k. 397-398. - Łubiński B. ks., 1899, k. 278. -
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wydawnictw Biblioteki Kórnickiej:
  • Marciak Karol ks., 1901, k. 324. - Matula Marian, Księgarnia, Rzeszów 1904, k. 399. - Michałowski Jan Zygmunt, 1898, (2), k. 232-234. - Michta Maciej, Księgarnia, wypożyczalnia książek polskich, niemieckich i francuskich, skład nut i przyborów do pisania, Kołomyja 1886-1888, (5), k. 133-134, 139, 162-163. - Mikuła Ludwik, student filozofii w Krakowie, 1895, (4), k. 195-201. - Mittler E. S., Lipsk 1899, k. 260. -
  • Morgenstern's E. Buch- und Kunsthandlung, Wrocław 1886, (2), k. 136-138. - Niemojowska Antonina z Chłapowskich, 1881, k. 13-15. - Noskowski, Drukarnia, Warszawa 1883, k. 61. - Paliński Piotr, 1881, k. 16, 18. - Perlbach Max, 1884-1893, (3), k. 105-107, 187-188. - Podlaszewski Konstanty ks., 1900, (2), k. 281, 286, przy tym kwit przewozowy k. 284-285. -
  • Polak Ludwik, Księgarnia, Warszawa 1883, k. 58. - Pracki W., student Szkoły Leśnej we Lwowie, 1890, k. 177. - Prądzyński A., Księgarnia, Września 1903, k. 376-377. - Raciborski Marian, botanik, asystent Uniw. w Monachium, 1896-1897, (2), k. 208-209, 217-218. - Ragan Henryk, bernardyn we Lwowie, 1902, k. 337. - Rakowicz J., Księgarnia, skład nut, papieru i materiałów piśmiennych, Toruń 1882-1883, (2), k. 68, 70. -
  • Przy tym liczne kwity kasy dóbr kórnickich i odcinki przekazów pocztowych.
  • Rath's Moritz Buchhandlung, Budapeszt 1901-1902, (3), k. 303, 349-351. - Rejchmann J. (Czytelnia Studencka Polska przy Instytucie Inżynierów Dróg Komunikacji w Petersburgu), 1881-1883, (17), k. 1-2, 5-6, 19-20, 26-29, 37-40, 46-47, 51-53, 56-57, 71, 77-78, 86-91; przy tym rach. Biblioteki Kórnickiej, 1882, k. 32 i spis otrzymanych wyd., k. 73-74. - Rembowski St., 1899, k. 265-266. - Rudlowski's R., Buchhandlung, Braniewo 1900, k. 295. - S. W., 1904, k. 400.
  • Sapieha Adam Stefan ks., wicedyrektor Seminarium Duchownego we Lwowie, 1897-1898, (2), k. 220-222, 225-228. - Sczaniecki Michał Leon, 1881, k. 9. - Seyfarth i Czajkowski, Księgarnia, Lwów 1903, k. 366-368. - Skoraczewski Filip, 1887, k. 144. - Sokolnicka Lucyna z Moszczeńskich, 1899, k. 277. - Sokolnicki Bartłomiej, 1899, k. 273. - Spirgatis M., Lipsk 1894-1902, (6), k. 193-194, 235-236, 247-248, 255. - Stasiński Józef, 1892, k. 21-23. -
  • Stojałowski Stanisław ks., 1901, (3), k. 304-307, 317, 323. - Szastecki J., nauczyciel gimn. w Cieszynie, 1882, (2), k. 24-25, 31. - Szeligowski A., 1891, k. 181-182. - Szpunar W. M., 1900, k. 296. - Śniadowski Marian, asystent Arch. Miejskiego we Lwowie, 1895, k. 203-204. - Tarnawski Bolesław, uczeń gimn. w Brzeżanach, 1896, k. 205. - Toeplitz & Deuticke, Buchhandlung, Wiedeń 1883, (2), k. 99-100. - Tomaszewski K., 1881, k. 3-4. -
  • Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (podpis. Jerzy Alexandrowicz przew. i Władysław Kaczyński sekr.), 1886, (dr.), k. 135. - Trepte Konstanty, Księgarnia, skład nut i wypożyczalnia pism, Warszawa 1903-1904, (2), k. 361, 396. - Ulanowski Bolesław, 1887, (4), k. 147-150, 154-157; przy tym list Księgarni G. Gebethnera do B. Ulanowskiego, k. 153. - Wagner Franz, Lipsk 1883, k. 69. -
  • Zajączkowski K., 1902, (4, w tym depesza), k. 340-342, 352-354, 380; przy tym rach. Biblioteki Kórnickiej, k. 381. - Ziemba Józef Stefan, 1886-1887, (2), k. 143, 146. - Zwoliński L. i Sp., Księgarnia i skład nut, Zakopane 1903, (3) k. 369-371, 375, 379. - Żółtowski Marceli, 1881, k. 11. - Żupański J. K., Poznań 1900-1903, (6), k. 300, 302, 332, 334, 339, 372.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 142-145.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a "Sprzedaż nakładów. 1881-1904".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1881-1904
 • 300 $a 400 k. $c 30x24 cm
 • 340 $d rkps, dr. $e poszyt
 • 400 $a Chłapowska Antonina zob. Niemojowska Antonina z Chłapowskich
 • 400 $a Moszczeńska Lucyna zob. Sokolnicka Lucyna z Moszczeńskich
 • 500 $a 252 listy
 • 520 $a Abicht Rudolf, lektor uniw. we Wrocławiu, 1900, k. 287-288. - Akademische Buchhandlung von G. Calvör, Getynga 1900, k. 292-294. - Arnoldische Buchhandlung, Drezno 1898-1903, (3) k. 237, 246, 364-265. - Asher A. & Co., Berlin 1889-1899, (5), k. 169-172, 238-239, 244. - Baraniecki Marian Aleksander, 1882, (2), k. 33-34, 43-45. - Beyer's Ferd., Buchhandlung (Thomas & Oppermann)?, Królewiec 1898, k. 231. -
 • 520 $a Bobowski Mikołaj, 1889, (2), k. 173, 175. - Bondy Franz, Wiedeń 1902, (2), k. 346-348. - Breitkopf & Härtel, Lipsk 1892, k. 186. - Brockhaus F. A., Lipsk 1883-1887, (5), k. 76, 130, 159-161. - Brückner Aleksander, 1882, k. 42. - Bylicki Stefan, 1902, k. 345. -
 • 520 $a Cohn Ferdinand, prof. (Pflanzenphysiologische Institut der Universität, Wrocław), 1883, (2), k. 79-83. - Czarnowski Augustyn, lekarz, red. "Przewodnika Zdrowia" w Berlinie, 1898-1899, (6), k. 229-230, 256-259.
 • 520 $a Daszkiewicz Łukasz, prowincjał Braci Mniejszych we Lwowie, 1889, k. 282. - Erzepki Romuald, 1882-1883, (4), k. 35-36, 92-97. - Faulhaber H., nauczyciel w Śremie, 1881, k. 7-8. - Frankowski Walenty, nauczyciel gmin. w Gnieźnie, 1885, (4), k. 120-129. - Gamber J. (Librairie Française et Etrangère, Paryż), 1901-1904, (6), k. 308-315, 318, 373, 393, przy tym brul. odpow. Z. Celichowskiego k. 374 i rach. BK k. 316. -
 • 520 $a Gebethner G. i Sp., Kraków 1887, k. 158. - Gebethner i Wolff, Warszawa 1882, k. 41. - Gerold & Co., Wiedeń 1899-1903, (5), k. 252, 321, 356, 359-360, 362-363. - Gileczek L., Księgarnia, Tarnopol 1888, k. 164-165. - Golenkin M., 1893, (3), k. 190-192. - Gorczyński Władysław, meteorolog, 1897, k. 214. - Hamburger H., 1883, k. 64-65. - Harrassowitz Otto, Lipsk 1892-1902, (10), k. 183-184, 240-243, 251, 253-254, 289-290, 338. - Höppner, 1888, k. 166. -
 • 520 $a Jabłońscy Bracia, Księgarnia i skład papieru, Tarnopol 1897, (2), k. 210-211. - Jeleń Zygmunt, Księgarnia, drukarnia akcydensowa, skład papieru i materiałów piśmiennych, Tarnów 1903, (2), k. 383-387. - Jolowicz Józef, Poznań 1882-1904, (8), k. 50, 84-85, 111, 116, 119, 202, 392. - Junk W., Verlag und Buchhandlung für Naturwissenschaften und Matematik, Berlin 1901-1902, (5), k. 325, 329-331, 333, 343-344.
 • 520 $a Kantecki Klemens, 1883-1884, (2), k. 98, 104. - Kantecki Maksymilian, 1897, k. 212-213. - Kirmis Max, 1885-1886, (2), k. 117-118, 131-132. - Koehler K. F., Lipsk 1896, k. 206. - Königliche Universitäts-Kasse, Wrocław 1901, k. 322. - Korytkowski Jan ks., 1881, k. 12. - Korzeniowski Józef, 1884-1901, (3), k. 101-103, 112-113, 319-320 (list z r. 1901 w imieniu Bibl. Uniwersyteckiej we Lwowie). -
 • 520 $a Kosicki Wł., 1883, k. 62. - Krasicki Jan Aleksander, 1900, k. 298-299. - Krotoski (Szkaradek) Kazimierz, 1890-1897, (2), k. 178-179, 215-216. - Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego, Kraków 1893, k. 189. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań 1900-1904, (3), k. 297, 388, 394. -
 • 520 $a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (podpis. Marian Matula), 1899, (2), k. 274-276. - Kucharski N., 1900, k. 301. - Kucharzewski Feliks, 1897, k. 223-224. - Kvačala Jan, słowacki teolog ewangelicki 1904 k. 389-390.
 • 520 $a Landrat w Śremie, 1883-1892, k. 63, 108-109, 114-115, 140-142, 151-152, 167-168, 176, 180, 185; przy tym brul. listów Z. Celichowskiego do Urzędu Obwodowego w Bninie, 1882-1883, (2), k. 54-55, 60 i do landrata, 1887, k. 145. - Lange J. B., Gniezno 1883-1899 (4) k. 66-67, 261-264, 267-268. - Laupp'schen H. Buchhandlung, Tybinga 1903, k. 382. - Leitgeber Witold, Ostrów 1899, k. 271-272. - Lissy Franz, 1904, k. 397-398. - Łubiński B. ks., 1899, k. 278. -
 • 520 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego dotyczące sprzedaży wydawnictw Biblioteki Kórnickiej:
 • 520 $a Marciak Karol ks., 1901, k. 324. - Matula Marian, Księgarnia, Rzeszów 1904, k. 399. - Michałowski Jan Zygmunt, 1898, (2), k. 232-234. - Michta Maciej, Księgarnia, wypożyczalnia książek polskich, niemieckich i francuskich, skład nut i przyborów do pisania, Kołomyja 1886-1888, (5), k. 133-134, 139, 162-163. - Mikuła Ludwik, student filozofii w Krakowie, 1895, (4), k. 195-201. - Mittler E. S., Lipsk 1899, k. 260. -
 • 520 $a Morgenstern's E. Buch- und Kunsthandlung, Wrocław 1886, (2), k. 136-138. - Niemojowska Antonina z Chłapowskich, 1881, k. 13-15. - Noskowski, Drukarnia, Warszawa 1883, k. 61. - Paliński Piotr, 1881, k. 16, 18. - Perlbach Max, 1884-1893, (3), k. 105-107, 187-188. - Podlaszewski Konstanty ks., 1900, (2), k. 281, 286, przy tym kwit przewozowy k. 284-285. -
 • 520 $a Polak Ludwik, Księgarnia, Warszawa 1883, k. 58. - Pracki W., student Szkoły Leśnej we Lwowie, 1890, k. 177. - Prądzyński A., Księgarnia, Września 1903, k. 376-377. - Raciborski Marian, botanik, asystent Uniw. w Monachium, 1896-1897, (2), k. 208-209, 217-218. - Ragan Henryk, bernardyn we Lwowie, 1902, k. 337. - Rakowicz J., Księgarnia, skład nut, papieru i materiałów piśmiennych, Toruń 1882-1883, (2), k. 68, 70. -
 • 520 $a Przy tym liczne kwity kasy dóbr kórnickich i odcinki przekazów pocztowych.
 • 520 $a Rath's Moritz Buchhandlung, Budapeszt 1901-1902, (3), k. 303, 349-351. - Rejchmann J. (Czytelnia Studencka Polska przy Instytucie Inżynierów Dróg Komunikacji w Petersburgu), 1881-1883, (17), k. 1-2, 5-6, 19-20, 26-29, 37-40, 46-47, 51-53, 56-57, 71, 77-78, 86-91; przy tym rach. Biblioteki Kórnickiej, 1882, k. 32 i spis otrzymanych wyd., k. 73-74. - Rembowski St., 1899, k. 265-266. - Rudlowski's R., Buchhandlung, Braniewo 1900, k. 295. - S. W., 1904, k. 400.
 • 520 $a Sapieha Adam Stefan ks., wicedyrektor Seminarium Duchownego we Lwowie, 1897-1898, (2), k. 220-222, 225-228. - Sczaniecki Michał Leon, 1881, k. 9. - Seyfarth i Czajkowski, Księgarnia, Lwów 1903, k. 366-368. - Skoraczewski Filip, 1887, k. 144. - Sokolnicka Lucyna z Moszczeńskich, 1899, k. 277. - Sokolnicki Bartłomiej, 1899, k. 273. - Spirgatis M., Lipsk 1894-1902, (6), k. 193-194, 235-236, 247-248, 255. - Stasiński Józef, 1892, k. 21-23. -
 • 520 $a Stojałowski Stanisław ks., 1901, (3), k. 304-307, 317, 323. - Szastecki J., nauczyciel gimn. w Cieszynie, 1882, (2), k. 24-25, 31. - Szeligowski A., 1891, k. 181-182. - Szpunar W. M., 1900, k. 296. - Śniadowski Marian, asystent Arch. Miejskiego we Lwowie, 1895, k. 203-204. - Tarnawski Bolesław, uczeń gimn. w Brzeżanach, 1896, k. 205. - Toeplitz & Deuticke, Buchhandlung, Wiedeń 1883, (2), k. 99-100. - Tomaszewski K., 1881, k. 3-4. -
 • 520 $a Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (podpis. Jerzy Alexandrowicz przew. i Władysław Kaczyński sekr.), 1886, (dr.), k. 135. - Trepte Konstanty, Księgarnia, skład nut i wypożyczalnia pism, Warszawa 1903-1904, (2), k. 361, 396. - Ulanowski Bolesław, 1887, (4), k. 147-150, 154-157; przy tym list Księgarni G. Gebethnera do B. Ulanowskiego, k. 153. - Wagner Franz, Lipsk 1883, k. 69. -
 • 520 $a Zajączkowski K., 1902, (4, w tym depesza), k. 340-342, 352-354, 380; przy tym rach. Biblioteki Kórnickiej, k. 381. - Ziemba Józef Stefan, 1886-1887, (2), k. 143, 146. - Zwoliński L. i Sp., Księgarnia i skład nut, Zakopane 1903, (3) k. 369-371, 375, 379. - Żółtowski Marceli, 1881, k. 11. - Żupański J. K., Poznań 1900-1903, (6), k. 300, 302, 332, 334, 339, 372.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 142-145.
 • 600 $a Miłkowski Władysław
 • 600 $a Tempłowicz Wiktor
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka Lwów
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Asher A. & Co.
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Mittler E. S. & Sohn
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x księgarnia - Junk W.
 • 651 $a Bnin $x Urząd Obwodowy
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Braniewo $x księgarnia - Rudlowski R.
 • 651 $a Budapeszt $x księgarnia - Rath Moritz
 • 651 $a Drezno $x księgarnia - Arnoldische Buchhandlung
 • 651 $a Getynga $x Akademische Buchhandlung von G. Calvör
 • 651 $a Gniezno $x księgarnia - Lange J. B.
 • 651 $a Kołomyja $x księgarnia - Michta Maciej
 • 651 $a Kraków $x Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego
 • 651 $a Kraków $x Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej
 • 651 $a Kraków $x księgarnia - Gebethner G. i Sp.
 • 651 $a Królewiec $x księgarnia - Beyer Ferd.
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Breitkopf & Härtel
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Brockhaus F. A.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Spirgatis M.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Wagner Franz
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Koehler K. F.
 • 651 $a Lipsk $x księgarnia - Harrassowitz Otto
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Lwów $x księgarnia - Seyfarth i Czajkowski
 • 651 $a Ostrów $x księgarnia - Leitgeber Witold
 • 651 $a Paryż $x księgarnia - Gamber J.
 • 651 $a Petersburg $x Czytelnia Studencka Polska Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Poznań $x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 $a Rzeszów $x księgarnia - Matula Marian
 • 651 $a Śrem $x Landrat
 • 651 $a Tarnopol $x księgarnia - Gileczek Leopold
 • 651 $a Tarnopol $x księgarnia - Jabłońscy Bracia
 • 651 $a Tarnów $x księgarnia - Jeleń Zygmunt
 • 651 $a Toruń $x księgarnia - Rakowicz J.
 • 651 $a Tybinga $x księgarnia - Laupp H.
 • 651 $a Warszawa $x drukarnia - Noskowski
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Polak Ludwik
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Trepte Konstanty
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Gerold & Co.
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Toeplitz & Deuticke
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Bondy Franz
 • 651 $a Wrocław $x księgarnia - Morgenstern E.
 • 651 $a Wrocław $x Königliche Universitäts-Kasse
 • 651 $a Wrocław $x Uniwersytet Wrocławski. Pflanzenphysiologisches Institut
 • 651 $a Września $x księgarnia - Prądzyński Andrzej
 • 651 $a Zakopane $x księgarnia - Zwoliński L. i Sp.
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Abicht Rudolf
 • 700 $a Alexandrowicz Jerzy
 • 700 $a Asher A.
 • 700 $a Baraniecki Marian Aleksander
 • 700 $a Beyer Ferd.
 • 700 $a Bobowski Mikołaj
 • 700 $a Bondy Franz
 • 700 $a Breitkopf [?]
 • 700 $a Brockhaus F. A.
 • 700 $a Brückner Aleksander
 • 700 $a Bylicki Stefan
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Cohn Ferdinand
 • 700 $a Czajkowski [?]
 • 700 $a Czarnowski Augustyn
 • 700 $a Daszkiewicz Łukasz
 • 700 $a Deuticke [?]
 • 700 $a Erzepki Romuald
 • 700 $a Faulhaber H.
 • 700 $a Frankowski Walenty
 • 700 $a Gamber J.
 • 700 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 700 $a Gerold [?]
 • 700 $a Gileczek Leopold
 • 700 $a Golenkin M.
 • 700 $a Gorczyński Władysław
 • 700 $a Hamburger H.
 • 700 $a Harrassowitz Otto
 • 700 $a Härtel [?]
 • 700 $a Höppner [?]
 • 700 $a Jabłońscy
 • 700 $a Jeleń Zygmunt
 • 700 $a Jolowicz Józef
 • 700 $a Junk W.
 • 700 $a Kaczyński Władysław
 • 700 $a Kantecki Klemens
 • 700 $a Kantecki Maksymilian
 • 700 $a Kirmis Max
 • 700 $a Koehler K. F.
 • 700 $a Korytkowski Jan ks.
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 700 $a Kosicki Władysław
 • 700 $a Krasicki Jan Aleksander
 • 700 $a Krotoski Kazimierz
 • 700 $a Kucharski N.
 • 700 $a Kucharzewski Feliks
 • 700 $a Kvačala Jan
 • 700 $a Lange J. B.
 • 700 $a Laupp H.
 • 700 $a Leitgeber Witold
 • 700 $a Lissy Franz
 • 700 $a Łubiński B. ks.
 • 700 $a Marciak Karol ks.
 • 700 $a Matula Marian
 • 700 $a Michałowski Jan Zygmunt
 • 700 $a Michta Maciej
 • 700 $a Mikuła Ludwik
 • 700 $a Mittler E. S.
 • 700 $a Morgenstern E.
 • 700 $a Niemojowska Antonina z Chłapowskich
 • 700 $a Noskowski [?]
 • 700 $a Oppermann [?]
 • 700 $a Paliński Piotr
 • 700 $a Perlbach Max
 • 700 $a Podlaszewski Konstanty ks.
 • 700 $a Polak Ludwik
 • 700 $a Pracki W.
 • 700 $a Prądzyński Andrzej
 • 700 $a Raciborski Marian
 • 700 $a Ragan Henryk
 • 700 $a Rakowicz J.
 • 700 $a Rath Moritz
 • 700 $a Rejchmann J.
 • 700 $a Rembowski St.
 • 700 $a Rudlowski R.
 • 700 $a Sapieha Adam Stefan ks. (1867-1951)
 • 700 $a Sczaniecki Michał Leon
 • 700 $a Seyfarth [?]
 • 700 $a Skoraczewski Filip
 • 700 $a Śniadowski Marian
 • 700 $a Sokolnicka Lucyna z Moszczeńskich
 • 700 $a Sokolnicki Bartłomiej
 • 700 $a Spirgatis M.
 • 700 $a Stasiński Józef
 • 700 $a Stojałowski Stanisław ks.
 • 700 $a S. W.
 • 700 $a Szastecki J.
 • 700 $a Szeligowski A.
 • 700 $a Szpunar W. M.
 • 700 $a Tarnawski Bolesław
 • 700 $a Thomas [?]
 • 700 $a Toeplitz [?]
 • 700 $a Tomaszewski K.
 • 700 $a Trepte Konstanty
 • 700 $a Ulanowski Bolesław
 • 700 $a Wagner Franz
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Zajączkowski K.
 • 700 $a Ziemba Józef Stefan
 • 700 $a Żółtowski Marceli
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 700 $a Zwoliński L.
 • 710 $a Akademische Buchhandlung von G. Calvör Getynga
 • 710 $a Arnoldische |Buchhandlung (Drezno)
 • 710 $a Asher A. & Co., |Buchhandlung Berlin
 • 710 $a Beyer's Ferd., |Buchhandlung (|Thomas & Oppermann) Królewiec
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Bondy Franz, |Księgarnia nakładowa Wiedeń
 • 710 $a Breitkopf & Härtel, |Buchhandlung und Buchdruckerei (Lipsk)
 • 710 $a Brockhaus F. A., |Sortiment und Antiquarium Lipsk
 • 710 $a Czytelnia Studencka Polska Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych (Petersburg)
 • 710 $a Gamber J., |Librairie Française et Etrangère Paryż
 • 710 $a Gebethner G. i Sp., |Księgarnia Kraków
 • 710 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Gerold & Co., |Buchhandlung Wiedeń
 • 710 $a Gileczek Leopold, |Księgarnia Tarnopol
 • 710 $a Harrassowitz Otto, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Jabłońscy Bracia, |Księgarnia Tarnopol
 • 710 $a Jeleń Zygmunt, |Księgarnia Tarnów
 • 710 $a Jolowicz Józef, |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Junk W., |Verlag und Buchhandlung für Naturwissenschaften und Matematik Berlin
 • 710 $a Koehler K. F., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Königliche Universitäts-Kasse Wrocław
 • 710 $a Księgarnia Katolicka Władysława Miłkowskiego Kraków
 • 710 $a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 $a Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej Kraków
 • 710 $a Landrat Śrem
 • 710 $a Lange J. B., |Księgarnia Gniezno
 • 710 $a Laupp'schen H. |Buchhandlung Tybinga
 • 710 $a Leitgeber Witold, |Księgarnia Ostrów
 • 710 $a Matula Marian, |Księgarnia Rzeszów
 • 710 $a Michta Maciej, |Księgarnia Kołomyja
 • 710 $a Mittler E. S. & Sohn, |Königliche Hofbuchhandlung (Berlin)
 • 710 $a Morgenstern's E. |Buch- und Kunsthandlung Wrocław
 • 710 $a Noskowski, |Drukarnia Warszawa
 • 710 $a Pflanzenphysiologisches Institut
 • 710 $a Polak Ludwik, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Prądzyński Andrzej, |Księgarnia Września
 • 710 $a Rakowicz J., |Księgarnia Toruń
 • 710 $a Rath's Moritz |Buchhandlung Budapeszt
 • 710 $a Rudlowski's R., |Buchhandlung Braniewo
 • 710 $a Seyfarth i Czajkowski, |Księgarnia Lwów
 • 710 $a Spirgatis M., |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Toeplitz & Deuticke, |Buchhandlung Wiedeń
 • 710 $a Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 710 $a Trepte Konstanty, |Księgarnia Warszawa
 • 710 $a Uniwersytet Wrocławski. $b Pflanzenphysiologisches Institut
 • 710 $a Urząd Obwodowy (Bnin)
 • 710 $a Wagner Franz, |Buchhandlung Lipsk
 • 710 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Zwoliński L. i Sp., |Księgarnia Zakopane
 • 852 $j AB 171
 • 960 $n Nr inw. 0175
 • 999 $a KK
 • 999 $a KW

Indexes