"Sprzedaż wydawnictw od 1921 do 1922 r."

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 191
  • Nr inw. 0195
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
  • "Sprzedaż wydawnictw od 1921 do 1922 r."
 • Miejsce i czas powstania: 1920-1923
 • Opis fizyczny:
  • 446 k. 31x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger
 • Zawartość:
  • Abel Teodor, student filozofii, 1921, k. 210, przy tym rach. k. 211. - Arct M., Poznań, 1922, (6), k. 297, 320, 385, 405, 412, 432. - Bazylski Jan ks., katecheta w Przemyślu, 1921, k. 117. - Biblioteka Politechniki Warszawskiej, 1922, k. 315. - Bujak Franciszek, dyr. Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej Uniw. im. Jana Kazimierza we Lwowie, 1921-1922, (3), k. 183-184, 32, 325. - Cegielski M., Księgarnia, skład papieru, Witkowo, 1922, k. 274. -
  • Adamski, 1921, k. 63. - Adamus Jan, 1922, k. 299. - Alkiewicz, 1922, k. 300. - Bartkowiak Władysław, 1921, k. 69. - Bartoszewicz Stanisław, 1921, k. 164. - Bąkowska Apolonia, 1922, k. 278. - Beilmanówna, 1921, k. 101. - Bielawski B., 1921, k. 158. - Brodowski Kazimierz, 1921, k. 44. - Brojerski Aleksander, 1921, k. 86-87. - Bzdawka, 1921, k. 99. - Cendlak, 1922, k. 287. - Chmura Jan, 1922, k. 367. - Ciechanowska Józefa, 1921, k. 35. -
  • Chmielewski Konstanty, Bydgoszcz, 1921, k. 306. - Chrzanowski Zygmunt, 1922, k. 424. - Cieślak Wł., bibliotekarz bibl. Gimn. Państwowego im. T. Kościuszki w Kaliszu, 1922, (2), k. 381-382, 388. - Czapski Bogdan Hutten, działacz polit., 1922, k. 307. - Drabent Zygmunt, uczeń gimn. w Ostrowie, 1921-1922, (2), k. 264, 281. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1922, (3), k. 333, 364, 384. -
  • Ciechoński Eugeniusz, 1921, (2), k. 157, 172. - Cymbrowski, 1921, k. 94. - Czajkowski Jan, dr chemii, 1921, k. 19. - Czernik Jan, 1921, k. 78. - Degórska Aldona, 1922, k. 314. - Dembiński Leon, 1921, k. 170. - Dmowski E., student prawa, 1921, k. 19. - Dobrogoyski Witold, 1921, k. 169. - Domański St., 1921, k. 79. - Dreczkowski, 1921, k. 159. - Elman, 1922, k. 272. - Foltyn Stefan, 1921, k. 26. - Forecka Stanisława, 1922, k. 344. -
  • Duda Franciszek, archiwista Arch. Ziemskiego w Krakowie, 1920, k. 189. - Dworzańczyk Zygmunt, naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie, 1922, k. 430. - Eustachiewicz Tadeusz, nauczyciel i bibliotekarz gimn. w Ostrowie, 1921, (2), k. 10, 22-23 i spis zamówionych książek k. 5. - Faczyński Marian, nauczyciel gimn. w Nakle, z poświadczeniem J. Augustyńskiego dyr., 1922, k. 310. -
  • Fiszler K., Antykwariat, Warszawa, 1921, (2), k. 41, 129. - Friedlein D. E., Kraków, 1921, k. 187. - Fruziński Witold Zdzisław, kierownik Bibl. Wojskowej D.O.K.P. Nr VIII Pomorze w Toruniu, 1922, k. 346. - Gardziel Jan, nauczyciel w Brzesku, 1921, k. 181-182. - Gimnazjum Państwowe im. J. Lelewela w Warszawie, 1922, k. 396. - Gimnazjum Państwowe im. A. Mickiewicza w Warszawie, 1922, k. 358. -
  • Frenkiel Leon, student, 1921, k. 16. - Gandecki, 1921, k. 105. - Gawęcki, student medycyny, 1921, (2), k. 100, 188. - Gawrysta [?], 1923, k. 444. - Giedroyć, 1922, k. 296. - Gocel Ludwik, 1921, k. 112. - Gołąb Piotr ks., 1922, k. 273. - Gołowt [?] Hilary, 1921, k. 21. - Grodzicka Michalina, 1922, k. 342. - Grząślewicz Zygmunt, 1921, k. 50. - Jabłoński Z., 1921, k. 13. - Jagodziński, 1922, k. 425. - Jankiewicz W., 1921, k. 109. -
  • Gozimirska Jadwiga (Państwowe Seminarium Nauczycielek Rzemiosł w Warszawie), 1921, k. 38. - Górski Wacław, Księgarnia, Poznań, 1922, k. 345. - Grzegorczyk Antoni, 1921, k. 349. - Gumowski Marian, 1921, k. 71-72. - Hartleb Kazimierz, 1921, (2), k. 1-2, 46, przy tym spis zamówionych książek k. 3. - Höffner Jan, nauczyciel Seminarium w Koźminie, 1922, k. 403 i rach. k. 343. - Hrynakowski Konstanty, 1921, k. 7. -
  • II. Rach. za książki wyd. BK kupione przeważnie w Kórniku przy okazji zwiedzania zamku przez następujących:
  • I. Listy do Z. Celichowskiego w sprawie zakupu wyd. BK:
  • Jankowski Ryszard, nauczyciel Gimn. im. T. Kościuszki w Kaliszu, 1921, k. 146. - Junk W., Berlin, 1922, k. 231. - Kantak Kamil ks., red. "Dziennika Gdańskiego", 1922, k. 305. - Kapitaniak Zygmunt, 1921-1922, (4), k. 57, 232-234. - Klich Edward, językoznawca, prof. Uniw. Poznańskiego, 1921-1922, (5), k. 84, 107, 132 280, 283-286. - Kochański Zygmunt, nauczyciel gimn. w Ostrowie, 1921, (2), k. 143, 179. -
  • Jankowski St., 1921, k. 27. - Jankowski Tadeusz, 1922, (2), k. 341, 349. - Jasieński M., 1922, k. 353. - Jaskólska Stefania, 1922, k. 326. - Jędrzyk, 1921, k. 88. - Jętkiewiczowa Zofia, 1922, (2), k. 278-279. - Kaczmarek [?] por., 1922, k. 329. - Kaczmarek Zdzisław, student filologii, 1921, k. 188. - Kandulski A., 1922, k. 400. - Kanigowska Jadwiga, 1922, k. 270. - Kłossowska Maria, 1921, k. 33. -
  • Kołomłocki Tadeusz, prof. Szkoły Budowlanej w Poznaniu, 1921, k. 64. - Kosmowski B., 1921, k. 49. - Kostkowska Apolonia, 1923, k. 443. - Kościelska Zofia, 1922, k. 394. - Kotecki Alojzy, 1921, k. 12v. - Krantz Adam, 1921, k. 42. - Kręglewski Jan, adwokat w Poznaniu, 1921, k. 81. - Królikowski Edmund, 1922, k. 445. - Krzyżaniak Wacław, 1921, k. 25. - Kulwicz Andrzej kpt., 1922, k. 366. - Latoszewski [?] St., 1922, k. 337.
  • Kondziela Piotr, dyr. gimn. w Pszczynie, 1923, (2), k. 426, 442. - Kozioł Kazimierz, nauczyciel i bibliotekarz Gimn. im. Kołłątaja w Krotoszynie, 1921-1922, (6), k. 70, 82, 97-98, 122, 197-198, 221, rach. k. 45 i spis przesłanych książek k. 83. - Kozłowski Władysław Mieczysław, filozof, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, (2), k. 316, 355. - Krasicki Ignacy, 1922, k. 323. - Królikiewicz Jan, nauczyciel gimn. w Brzesku, 1921, (2), k. 139, 152. -
  • Krzywoszyński Włodzimierz, 1921, k. 4. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań, 1922, (2), k. 338, 350. - Kubik Aleksander ks., 1922, k. 337. - Kuglin Jan, dyr. Drukarni Izby Rolniczej w Poznaniu, 1921, k. 76.
  • Lisiecki Arkadiusz ks., 1922, k. 225. - Łempicki Stanisław, historyk literatury, prof. Uniw. we Lwowie i Krakowie, 1921, k. 6. - Łubieński Bernard ks. do Marii Zamoyskiej, 1922, k. 275. - Majewski Marian, 1922, (2), k. 369-371, 397-398. - Majkowski Edmund ks., 1922, k. 352. - Małecki F., 1923, k. 440. - Mańkowski Romuald, nauczyciel Gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie, 1922, k. 413-414. - Marciak Karol ks., 1921, (6), k. 58, 90, 149, 160, 174. -
  • Lisiński, 1920-1922, (2), k. 251-252. - Łebkowski, 1921, (3), k. 29, 43, 48. - Łojan Roman, 1922, k. 266. - Łosiówna Jadwiga, 1922, k. 354. - Łubieńska Maria, 1921, k. 54-55. - Łukomski Jerzy, 1921, k. 34. - Majewski Antoni, mistrz blacharski w Kórniku, 1922, k. 431. - Maliszewski E., 1922, k. 330. - Markiewicz Tadeusz, 1922, k. 339. - Matczak St., 1921, k. 15. - Matczyński Roman, 1921, k. 86-87. - Matuszewski A., 1922, k. 277. -
  • Marweg Stefan, 1921, k. 11 i rach. (2), k. 12, 311. - Meissner R., dyr. gimn. w Rogoźnie, 1922, k. 434 i rach. k. 429. - Miklaszewski Ludwik, dyr. Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 1922, k. 423. - Młodochowski Józef ks., 1921, k. 200. - Moczyński, dyr. Państwowego Gimn. im. Komeniusza w Lesznie, 1921, (2), k. 28, 36. - Morawski Kajetan, 1922, k. 271. - Nartowski Wacław, dyr. Gimn. Państwowego im. R. Traugutta w Brześciu nad Bugiem, 1922, (2), k. 338, 428 i rach. k. 335. -
  • Matyja Bogusław, 1921, k. 157. - Meissnerówna Zofia, 1922, k. 321. - Michałowski St., uczeń gimn., 1922, (4), k. 258, 261, 266, 389. - Michniewiczowa Irena, 1921, k. 199. - Morawski Zdzisław, 1922, k. 392. - Murkowski J., 1921, k. 163. - Najgrakowska, 1921, k. 102. - Namysł Stanisław, 1921, k. 24. - Namysłowski Bolesław, 1922, (2), k. 336-336a. - Niesiołowski Andrzej, 1922, k. 410. - Nowacki Walenty, 1922, k. 299. - Nowak St., 1921, k. 44. -
  • Nowicki Józef, 1922, k. 411 i rach. k. 439. - Noyes George R., 1922, k. 226-227 i rach. (2) k. 144-145, 235-237. - Nusbaum I., księgarz w Warszawie, 1921, (2), k. 51-52. - Opatrny Wit, dyr. Gimn. w Poznaniu na Wildzie, 1921, k. 121 i notatka Z.C. k. 156. - Opieliński Leon, 1922, k. 421-422. - Ostrowski Dezydery, 1922, (2), k. 212-213. - Ostrowski Józefat, benedyktyn z Klasztoru Świętokrzyskiego, 1921, k. 127. -
  • Nyłko Bolesław, nauczyciel w Buku, 1921, (2), k. 201, 266. - Olejnik Jan, 1921, k. 124. - Olszewicz Bolesław, 1922, k. 331. - Olszewska Helena, 1922, k. 375. - Ostrowski Jan, prof. Gimn. św. Jacka w Krakowie, 1921, k. 32. - Pasikowski T., 1922, k. 400. - Paul Bolesław, 1921, k. 191. - Pepel Zofia, 1922, (3), k. 260, 263, 295. - Piotrowski Edward, 1922-1923, (2), k. 340, 446. - Pniski Eugeniusz, 1921, (2), k. 173, 206. - Polkowska Czesława, 1921, k. 165. -
  • Pacyński Antoni, 1921, (2), k. 176, 187 i spis zamówionych książek k. 57. - Pacyński Fr., 1922, (2), k. 249, 255. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Warszawa, 1922, k. 249. - Romanowski Henryk, literat, 1922, k. 217-219. - Rospenk Marian ks., 1921, k. 186. - Rysiewicz ppor., 1922, (2), k. 222, 229-230 i rach. k. 242-245. - Scheurich, nauczyciel i bibliotekarz Stow. Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych na Powiat Koźmiński, 1922, k. 378. -
  • Preidlówna Adela, 1921, k. 90. - Prus Konstanty [?], 1921, k. 47. - Rajewicz M., 1922, (2), k. 433, 436. - Rauschner dr, 1922, k. 295. - Rochowicz Stefan, 1921, k. 68. - Rolewski Kazimierz ks., 1921, k. 110-111. - Rosemann, 1922, k. 393. - Rotz, 1921, k. 190. - Roztocki Jan, 1922, k. 334. - Rozwadowska Janina, 1922, k. 354. - Rożalski kpt., 1922, k. 247. - Sawicka Stanisława, historyk sztuki, 1922, k. 254. - Schubertówna Kazimiera, 1921, k. 53. -
  • Przy tym: "Ceny dzieł [J. M. Hoene-]Wrońskiego od 1.7.1921" k. 17-18; "Katalog wydawnictw Kasy Pomocy [...] im. J. Mianowskiego. R. 1919", z zaznaczeniem zmian cen (dr.) k. 59-62.
  • Schulz, 1921, k. 92. - Serwa T., 1922, k. 363. - Sibilska Janina, 1921-1922, (2), k. 108, 215. - Skierski Stefan, 1921, k. 80. - Sławski Stanisław, prawnik, 1922, (2), k. 265, 269. - Słuke Antoni, 1921, k. 68. - Sobaszek Jan, 1922, k. 409. - Sokołowski Stanisław, 1921, k. 153. - Sołtysik Józef, urzędnik Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, 1921, k. 14. - Sosnowska, 1921, k. 42. - Stablewska Anna z d. de Mylo, 1922, k. 288. -
  • Sell Antoni, 1921, k. 123. - Semkowicz Władysław, 1921, k. 40. - Smolik Przecław, literat, 1921, (2), k. 118-120, 141. - Sobaszek Aleksander ks., 1921, k. 37. - Sobolewski St., kupiec w Śremie, 1921, k. 140. - Strojny Marian, uczeń gimn., 1922, (3), k. 216, 238, 246, notatka Z.C. k. 220 i rach. k. 262. - Szołdrski Władysław ks., redemptorysta, 1922, (5), k. 302-303, 317, 406-408, 416-418. - Szukalski Jan ks., 1921, k. 39. -
  • Stasiak M., 1921, (2), k. 124, 134. - Stroińska Joanna, 1921, (2), k. 30-32. - Stróżewski, 1922, k. 276. - Swoboda Leon, 1921, (2), k. 192, 259. - Szaroleta, ppor., 1922, k. 304. - Szczerbiński Stefan, artysta grafik, 1921, k. 19. - Szlachta Jan ks., 1921, k. 47. - Szubert, 1921, k. 155. - Szweykowski, 1922, k. 327. - Szymankiewiczówna, 1921, k. 105. - Świątek, 1922, k. 438. - Tawling [?] Bolesław, 1921, k. 33. - Ulatowska, 1922, k. 278. -
  • Szwed Władysław, nauczyciel gimn. w Przemyślu, 1922, (3), k. 240, 256-257. - Szymański Jan, 1922, k. 241. - Szymański Stanisław, uczeń gimn., 1922, k. 228. - Szynkman Henryk, 1921, (3), k. 130, 147, 150. - Talarczyk J., 1921, k. 202. - Tomaka Wojciech ks., katecheta w Seminarium Nauczycielskim w Przemyślu, 1921, (2), k. 148, 161. - Tomorowicz Maria, 1922, k. 427 i spis zamówionych książek k. 404. -
  • Towarzystwo Księgarń Kresowych. Oddział w Toruniu, 1921, k. 96. - Tyszkowski Kazimierz, 1921, k. 8-9. - Wodiczko Adam, botanik, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, k. 365 i rach. k. 362. - Wojciechowski Marian, 1921, (3), k. 104, 114-116, 151. - Woziwodzki W., kupiec w Ostrowie, 1922, k. 415. - Wyrwiński Stanisław R., inż. rolnictwa, inspektor lasów państwowych w Poznaniu, 1921, k. 101. -
  • Vinckel, 1921, k. 125. - Wasiewicz St., 1921, k. 95. - Wasilewski E., 1921, (3), k. 32v., 56, 209. - Wawrzyniak, 1922, k. 328. - Wawrzyniak Włodzimierz, 1921, k. 69. - Werwiński M., 1921, k. 126. - Wicherkiewiczowa Maria z Sławskich, 1921, k. 135. - Wielicki Stefan, 1922, k. 349v. - Wierzcholska, 1921-1922, (2), k. 64, 260. - Winiewicz Józef, dziennikarz, działacz polit., 1922, k. 321. -
  • Wolniewiczówna Czesława, red. "Młodej Polski", 1921, k. 32v. - Woydyno por., 1922, k. 324. - Wybieralski W., 1921, k. 20. - Zaborowski Stanisław, 1922, k. 401. - Zaczek St., 1921, k. 85. - Zaczkowa M., 1921, k. 113. - Zawidzki Wincenty, 1921, k. 74. -
  • Wyrzykowski Andrzej ks., bibliotekarz Bibl. Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 1922, k. 319. - Zabrzeski Stanisław, nauczyciel Gimn. im. Dąbrówki w Poznaniu, 1921-1922, (4), k. 203, 223-224, 308-309, 390-391. - Zaleska Julia, 1922, k. 253 i rach. k. 180. -
  • Zaleski Stefan, prawnik, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, (2), k. 267, 282. - Ziętek Wacław, 1921, (2), k. 108, 177-178 i rach. k. 162. - Żychowicz Kazimierz, uczeń gimn., 1922, (3), k. 360, 372, 379 i rach. k. 376.
  • Zieliński Józef, k. 77. - Ziętek, nauczyciel w Czmońcu, 1922, k. 399. - Żylanka M., nauczycielka w Starołęce pod Poznaniem, 1921, k. 89-90. - NN 1921-1922 (10) k. 53, 131, 166-167, 248, 250, 291-292, 322, 332, 392, 395.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 155-159

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
 • 245 a "Sprzedaż wydawnictw od 1921 do 1922 r."
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1920-1923
 • 300 a 446 k. c 31x25 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e poszyt
 • 400 a Sławska Maria zob. Wicherkiewicz Maria ze Sławskich
 • 520 a Abel Teodor, student filozofii, 1921, k. 210, przy tym rach. k. 211. - Arct M., Poznań, 1922, (6), k. 297, 320, 385, 405, 412, 432. - Bazylski Jan ks., katecheta w Przemyślu, 1921, k. 117. - Biblioteka Politechniki Warszawskiej, 1922, k. 315. - Bujak Franciszek, dyr. Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej Uniw. im. Jana Kazimierza we Lwowie, 1921-1922, (3), k. 183-184, 32, 325. - Cegielski M., Księgarnia, skład papieru, Witkowo, 1922, k. 274. -
 • 520 a Adamski, 1921, k. 63. - Adamus Jan, 1922, k. 299. - Alkiewicz, 1922, k. 300. - Bartkowiak Władysław, 1921, k. 69. - Bartoszewicz Stanisław, 1921, k. 164. - Bąkowska Apolonia, 1922, k. 278. - Beilmanówna, 1921, k. 101. - Bielawski B., 1921, k. 158. - Brodowski Kazimierz, 1921, k. 44. - Brojerski Aleksander, 1921, k. 86-87. - Bzdawka, 1921, k. 99. - Cendlak, 1922, k. 287. - Chmura Jan, 1922, k. 367. - Ciechanowska Józefa, 1921, k. 35. -
 • 520 a Chmielewski Konstanty, Bydgoszcz, 1921, k. 306. - Chrzanowski Zygmunt, 1922, k. 424. - Cieślak Wł., bibliotekarz bibl. Gimn. Państwowego im. T. Kościuszki w Kaliszu, 1922, (2), k. 381-382, 388. - Czapski Bogdan Hutten, działacz polit., 1922, k. 307. - Drabent Zygmunt, uczeń gimn. w Ostrowie, 1921-1922, (2), k. 264, 281. - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1922, (3), k. 333, 364, 384. -
 • 520 a Ciechoński Eugeniusz, 1921, (2), k. 157, 172. - Cymbrowski, 1921, k. 94. - Czajkowski Jan, dr chemii, 1921, k. 19. - Czernik Jan, 1921, k. 78. - Degórska Aldona, 1922, k. 314. - Dembiński Leon, 1921, k. 170. - Dmowski E., student prawa, 1921, k. 19. - Dobrogoyski Witold, 1921, k. 169. - Domański St., 1921, k. 79. - Dreczkowski, 1921, k. 159. - Elman, 1922, k. 272. - Foltyn Stefan, 1921, k. 26. - Forecka Stanisława, 1922, k. 344. -
 • 520 a Duda Franciszek, archiwista Arch. Ziemskiego w Krakowie, 1920, k. 189. - Dworzańczyk Zygmunt, naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie, 1922, k. 430. - Eustachiewicz Tadeusz, nauczyciel i bibliotekarz gimn. w Ostrowie, 1921, (2), k. 10, 22-23 i spis zamówionych książek k. 5. - Faczyński Marian, nauczyciel gimn. w Nakle, z poświadczeniem J. Augustyńskiego dyr., 1922, k. 310. -
 • 520 a Fiszler K., Antykwariat, Warszawa, 1921, (2), k. 41, 129. - Friedlein D. E., Kraków, 1921, k. 187. - Fruziński Witold Zdzisław, kierownik Bibl. Wojskowej D.O.K.P. Nr VIII Pomorze w Toruniu, 1922, k. 346. - Gardziel Jan, nauczyciel w Brzesku, 1921, k. 181-182. - Gimnazjum Państwowe im. J. Lelewela w Warszawie, 1922, k. 396. - Gimnazjum Państwowe im. A. Mickiewicza w Warszawie, 1922, k. 358. -
 • 520 a Frenkiel Leon, student, 1921, k. 16. - Gandecki, 1921, k. 105. - Gawęcki, student medycyny, 1921, (2), k. 100, 188. - Gawrysta [?], 1923, k. 444. - Giedroyć, 1922, k. 296. - Gocel Ludwik, 1921, k. 112. - Gołąb Piotr ks., 1922, k. 273. - Gołowt [?] Hilary, 1921, k. 21. - Grodzicka Michalina, 1922, k. 342. - Grząślewicz Zygmunt, 1921, k. 50. - Jabłoński Z., 1921, k. 13. - Jagodziński, 1922, k. 425. - Jankiewicz W., 1921, k. 109. -
 • 520 a Gozimirska Jadwiga (Państwowe Seminarium Nauczycielek Rzemiosł w Warszawie), 1921, k. 38. - Górski Wacław, Księgarnia, Poznań, 1922, k. 345. - Grzegorczyk Antoni, 1921, k. 349. - Gumowski Marian, 1921, k. 71-72. - Hartleb Kazimierz, 1921, (2), k. 1-2, 46, przy tym spis zamówionych książek k. 3. - Höffner Jan, nauczyciel Seminarium w Koźminie, 1922, k. 403 i rach. k. 343. - Hrynakowski Konstanty, 1921, k. 7. -
 • 520 a II. Rach. za książki wyd. BK kupione przeważnie w Kórniku przy okazji zwiedzania zamku przez następujących:
 • 520 a I. Listy do Z. Celichowskiego w sprawie zakupu wyd. BK:
 • 520 a Jankowski Ryszard, nauczyciel Gimn. im. T. Kościuszki w Kaliszu, 1921, k. 146. - Junk W., Berlin, 1922, k. 231. - Kantak Kamil ks., red. "Dziennika Gdańskiego", 1922, k. 305. - Kapitaniak Zygmunt, 1921-1922, (4), k. 57, 232-234. - Klich Edward, językoznawca, prof. Uniw. Poznańskiego, 1921-1922, (5), k. 84, 107, 132 280, 283-286. - Kochański Zygmunt, nauczyciel gimn. w Ostrowie, 1921, (2), k. 143, 179. -
 • 520 a Jankowski St., 1921, k. 27. - Jankowski Tadeusz, 1922, (2), k. 341, 349. - Jasieński M., 1922, k. 353. - Jaskólska Stefania, 1922, k. 326. - Jędrzyk, 1921, k. 88. - Jętkiewiczowa Zofia, 1922, (2), k. 278-279. - Kaczmarek [?] por., 1922, k. 329. - Kaczmarek Zdzisław, student filologii, 1921, k. 188. - Kandulski A., 1922, k. 400. - Kanigowska Jadwiga, 1922, k. 270. - Kłossowska Maria, 1921, k. 33. -
 • 520 a Kołomłocki Tadeusz, prof. Szkoły Budowlanej w Poznaniu, 1921, k. 64. - Kosmowski B., 1921, k. 49. - Kostkowska Apolonia, 1923, k. 443. - Kościelska Zofia, 1922, k. 394. - Kotecki Alojzy, 1921, k. 12v. - Krantz Adam, 1921, k. 42. - Kręglewski Jan, adwokat w Poznaniu, 1921, k. 81. - Królikowski Edmund, 1922, k. 445. - Krzyżaniak Wacław, 1921, k. 25. - Kulwicz Andrzej kpt., 1922, k. 366. - Latoszewski [?] St., 1922, k. 337.
 • 520 a Kondziela Piotr, dyr. gimn. w Pszczynie, 1923, (2), k. 426, 442. - Kozioł Kazimierz, nauczyciel i bibliotekarz Gimn. im. Kołłątaja w Krotoszynie, 1921-1922, (6), k. 70, 82, 97-98, 122, 197-198, 221, rach. k. 45 i spis przesłanych książek k. 83. - Kozłowski Władysław Mieczysław, filozof, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, (2), k. 316, 355. - Krasicki Ignacy, 1922, k. 323. - Królikiewicz Jan, nauczyciel gimn. w Brzesku, 1921, (2), k. 139, 152. -
 • 520 a Krzywoszyński Włodzimierz, 1921, k. 4. - Księgarnia Polska (Wiktor Tempłowicz), Poznań, 1922, (2), k. 338, 350. - Kubik Aleksander ks., 1922, k. 337. - Kuglin Jan, dyr. Drukarni Izby Rolniczej w Poznaniu, 1921, k. 76.
 • 520 a Lisiecki Arkadiusz ks., 1922, k. 225. - Łempicki Stanisław, historyk literatury, prof. Uniw. we Lwowie i Krakowie, 1921, k. 6. - Łubieński Bernard ks. do Marii Zamoyskiej, 1922, k. 275. - Majewski Marian, 1922, (2), k. 369-371, 397-398. - Majkowski Edmund ks., 1922, k. 352. - Małecki F., 1923, k. 440. - Mańkowski Romuald, nauczyciel Gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie, 1922, k. 413-414. - Marciak Karol ks., 1921, (6), k. 58, 90, 149, 160, 174. -
 • 520 a Lisiński, 1920-1922, (2), k. 251-252. - Łebkowski, 1921, (3), k. 29, 43, 48. - Łojan Roman, 1922, k. 266. - Łosiówna Jadwiga, 1922, k. 354. - Łubieńska Maria, 1921, k. 54-55. - Łukomski Jerzy, 1921, k. 34. - Majewski Antoni, mistrz blacharski w Kórniku, 1922, k. 431. - Maliszewski E., 1922, k. 330. - Markiewicz Tadeusz, 1922, k. 339. - Matczak St., 1921, k. 15. - Matczyński Roman, 1921, k. 86-87. - Matuszewski A., 1922, k. 277. -
 • 520 a Marweg Stefan, 1921, k. 11 i rach. (2), k. 12, 311. - Meissner R., dyr. gimn. w Rogoźnie, 1922, k. 434 i rach. k. 429. - Miklaszewski Ludwik, dyr. Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 1922, k. 423. - Młodochowski Józef ks., 1921, k. 200. - Moczyński, dyr. Państwowego Gimn. im. Komeniusza w Lesznie, 1921, (2), k. 28, 36. - Morawski Kajetan, 1922, k. 271. - Nartowski Wacław, dyr. Gimn. Państwowego im. R. Traugutta w Brześciu nad Bugiem, 1922, (2), k. 338, 428 i rach. k. 335. -
 • 520 a Matyja Bogusław, 1921, k. 157. - Meissnerówna Zofia, 1922, k. 321. - Michałowski St., uczeń gimn., 1922, (4), k. 258, 261, 266, 389. - Michniewiczowa Irena, 1921, k. 199. - Morawski Zdzisław, 1922, k. 392. - Murkowski J., 1921, k. 163. - Najgrakowska, 1921, k. 102. - Namysł Stanisław, 1921, k. 24. - Namysłowski Bolesław, 1922, (2), k. 336-336a. - Niesiołowski Andrzej, 1922, k. 410. - Nowacki Walenty, 1922, k. 299. - Nowak St., 1921, k. 44. -
 • 520 a Nowicki Józef, 1922, k. 411 i rach. k. 439. - Noyes George R., 1922, k. 226-227 i rach. (2) k. 144-145, 235-237. - Nusbaum I., księgarz w Warszawie, 1921, (2), k. 51-52. - Opatrny Wit, dyr. Gimn. w Poznaniu na Wildzie, 1921, k. 121 i notatka Z.C. k. 156. - Opieliński Leon, 1922, k. 421-422. - Ostrowski Dezydery, 1922, (2), k. 212-213. - Ostrowski Józefat, benedyktyn z Klasztoru Świętokrzyskiego, 1921, k. 127. -
 • 520 a Nyłko Bolesław, nauczyciel w Buku, 1921, (2), k. 201, 266. - Olejnik Jan, 1921, k. 124. - Olszewicz Bolesław, 1922, k. 331. - Olszewska Helena, 1922, k. 375. - Ostrowski Jan, prof. Gimn. św. Jacka w Krakowie, 1921, k. 32. - Pasikowski T., 1922, k. 400. - Paul Bolesław, 1921, k. 191. - Pepel Zofia, 1922, (3), k. 260, 263, 295. - Piotrowski Edward, 1922-1923, (2), k. 340, 446. - Pniski Eugeniusz, 1921, (2), k. 173, 206. - Polkowska Czesława, 1921, k. 165. -
 • 520 a Pacyński Antoni, 1921, (2), k. 176, 187 i spis zamówionych książek k. 57. - Pacyński Fr., 1922, (2), k. 249, 255. - Perzyński, Niklewicz i Ska, Warszawa, 1922, k. 249. - Romanowski Henryk, literat, 1922, k. 217-219. - Rospenk Marian ks., 1921, k. 186. - Rysiewicz ppor., 1922, (2), k. 222, 229-230 i rach. k. 242-245. - Scheurich, nauczyciel i bibliotekarz Stow. Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych na Powiat Koźmiński, 1922, k. 378. -
 • 520 a Preidlówna Adela, 1921, k. 90. - Prus Konstanty [?], 1921, k. 47. - Rajewicz M., 1922, (2), k. 433, 436. - Rauschner dr, 1922, k. 295. - Rochowicz Stefan, 1921, k. 68. - Rolewski Kazimierz ks., 1921, k. 110-111. - Rosemann, 1922, k. 393. - Rotz, 1921, k. 190. - Roztocki Jan, 1922, k. 334. - Rozwadowska Janina, 1922, k. 354. - Rożalski kpt., 1922, k. 247. - Sawicka Stanisława, historyk sztuki, 1922, k. 254. - Schubertówna Kazimiera, 1921, k. 53. -
 • 520 a Przy tym: "Ceny dzieł [J. M. Hoene-]Wrońskiego od 1.7.1921" k. 17-18; "Katalog wydawnictw Kasy Pomocy [...] im. J. Mianowskiego. R. 1919", z zaznaczeniem zmian cen (dr.) k. 59-62.
 • 520 a Schulz, 1921, k. 92. - Serwa T., 1922, k. 363. - Sibilska Janina, 1921-1922, (2), k. 108, 215. - Skierski Stefan, 1921, k. 80. - Sławski Stanisław, prawnik, 1922, (2), k. 265, 269. - Słuke Antoni, 1921, k. 68. - Sobaszek Jan, 1922, k. 409. - Sokołowski Stanisław, 1921, k. 153. - Sołtysik Józef, urzędnik Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, 1921, k. 14. - Sosnowska, 1921, k. 42. - Stablewska Anna z d. de Mylo, 1922, k. 288. -
 • 520 a Sell Antoni, 1921, k. 123. - Semkowicz Władysław, 1921, k. 40. - Smolik Przecław, literat, 1921, (2), k. 118-120, 141. - Sobaszek Aleksander ks., 1921, k. 37. - Sobolewski St., kupiec w Śremie, 1921, k. 140. - Strojny Marian, uczeń gimn., 1922, (3), k. 216, 238, 246, notatka Z.C. k. 220 i rach. k. 262. - Szołdrski Władysław ks., redemptorysta, 1922, (5), k. 302-303, 317, 406-408, 416-418. - Szukalski Jan ks., 1921, k. 39. -
 • 520 a Stasiak M., 1921, (2), k. 124, 134. - Stroińska Joanna, 1921, (2), k. 30-32. - Stróżewski, 1922, k. 276. - Swoboda Leon, 1921, (2), k. 192, 259. - Szaroleta, ppor., 1922, k. 304. - Szczerbiński Stefan, artysta grafik, 1921, k. 19. - Szlachta Jan ks., 1921, k. 47. - Szubert, 1921, k. 155. - Szweykowski, 1922, k. 327. - Szymankiewiczówna, 1921, k. 105. - Świątek, 1922, k. 438. - Tawling [?] Bolesław, 1921, k. 33. - Ulatowska, 1922, k. 278. -
 • 520 a Szwed Władysław, nauczyciel gimn. w Przemyślu, 1922, (3), k. 240, 256-257. - Szymański Jan, 1922, k. 241. - Szymański Stanisław, uczeń gimn., 1922, k. 228. - Szynkman Henryk, 1921, (3), k. 130, 147, 150. - Talarczyk J., 1921, k. 202. - Tomaka Wojciech ks., katecheta w Seminarium Nauczycielskim w Przemyślu, 1921, (2), k. 148, 161. - Tomorowicz Maria, 1922, k. 427 i spis zamówionych książek k. 404. -
 • 520 a Towarzystwo Księgarń Kresowych. Oddział w Toruniu, 1921, k. 96. - Tyszkowski Kazimierz, 1921, k. 8-9. - Wodiczko Adam, botanik, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, k. 365 i rach. k. 362. - Wojciechowski Marian, 1921, (3), k. 104, 114-116, 151. - Woziwodzki W., kupiec w Ostrowie, 1922, k. 415. - Wyrwiński Stanisław R., inż. rolnictwa, inspektor lasów państwowych w Poznaniu, 1921, k. 101. -
 • 520 a Vinckel, 1921, k. 125. - Wasiewicz St., 1921, k. 95. - Wasilewski E., 1921, (3), k. 32v., 56, 209. - Wawrzyniak, 1922, k. 328. - Wawrzyniak Włodzimierz, 1921, k. 69. - Werwiński M., 1921, k. 126. - Wicherkiewiczowa Maria z Sławskich, 1921, k. 135. - Wielicki Stefan, 1922, k. 349v. - Wierzcholska, 1921-1922, (2), k. 64, 260. - Winiewicz Józef, dziennikarz, działacz polit., 1922, k. 321. -
 • 520 a Wolniewiczówna Czesława, red. "Młodej Polski", 1921, k. 32v. - Woydyno por., 1922, k. 324. - Wybieralski W., 1921, k. 20. - Zaborowski Stanisław, 1922, k. 401. - Zaczek St., 1921, k. 85. - Zaczkowa M., 1921, k. 113. - Zawidzki Wincenty, 1921, k. 74. -
 • 520 a Wyrzykowski Andrzej ks., bibliotekarz Bibl. Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 1922, k. 319. - Zabrzeski Stanisław, nauczyciel Gimn. im. Dąbrówki w Poznaniu, 1921-1922, (4), k. 203, 223-224, 308-309, 390-391. - Zaleska Julia, 1922, k. 253 i rach. k. 180. -
 • 520 a Zaleski Stefan, prawnik, prof. Uniw. Poznańskiego, 1922, (2), k. 267, 282. - Ziętek Wacław, 1921, (2), k. 108, 177-178 i rach. k. 162. - Żychowicz Kazimierz, uczeń gimn., 1922, (3), k. 360, 372, 379 i rach. k. 376.
 • 520 a Zieliński Józef, k. 77. - Ziętek, nauczyciel w Czmońcu, 1922, k. 399. - Żylanka M., nauczycielka w Starołęce pod Poznaniem, 1921, k. 89-90. - NN 1921-1922 (10) k. 53, 131, 166-167, 248, 250, 291-292, 322, 332, 392, 395.
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 155-159
 • 600 a Augustyński J.
 • 600 a Tempłowicz Wiktor
 • 610 a Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki (Kalisz)
 • 610 a Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki (Warszawa)
 • 610 a Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 • 610 a Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych na Powiat Koźmiński (Koźmin)
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin x księgarnia - Junk W.
 • 651 a Kalisz x Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki
 • 651 a Koźmin x Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych na Powiat Koźmiński
 • 651 a Kraków x księgarnia - Friedlein D. E.
 • 651 a Lwów x Uniwersytet. Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej
 • 651 a Poznań x księgarnia - Górski Wacław
 • 651 a Poznań x księgarnia - Arct M.
 • 651 a Poznań x Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
 • 651 a Poznań x Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza
 • 651 a Toruń x Towarzystwo Księgarń Kresowych
 • 651 a Warszawa x Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 • 651 a Warszawa x Państwowe Seminarium Nauczycielek Rzemiosł
 • 651 a Warszawa x Gimnazjum Państwowe im. A. Mickiewicza
 • 651 a Warszawa x Gimnazjum Państwowe im. J. Lelewela
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Fiszler K.
 • 651 a Warszawa x Biblioteka Politechniki Warszawskiej
 • 651 a Warszawa x księgarnia - Perzyński, Niklewicz i Ska
 • 651 a Warszawa x Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki
 • 651 a Witkowo x księgarnia - Cegielski M.
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Wydawnictwa BK
 • 653 a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 a Abel Teodor
 • 700 a Adamski [?]
 • 700 a Adamus Jan
 • 700 a Alkiewicz [?]
 • 700 a Arct M.
 • 700 a Bąkowska Apolonia
 • 700 a Bartkowiak Władysław
 • 700 a Bartoszewicz Stanisław
 • 700 a Bazylski Jan, ks.
 • 700 a Beilmanówna [?]
 • 700 a Bielawski B.
 • 700 a Brodowski Kazimierz
 • 700 a Brojerski Aleksander
 • 700 a Bujak Franciszek
 • 700 a Bzdawka [?]
 • 700 a Cegielski M.
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Cendlak [?]
 • 700 a Chmielewski Konstanty
 • 700 a Chmura Jan
 • 700 a Chrzanowski Zygmunt
 • 700 a Ciechanowska Józefa
 • 700 a Ciechoński Eugeniusz
 • 700 a Cieślak Wł.
 • 700 a Cymbrowski [?]
 • 700 a Czajkowski Jan
 • 700 a Czapski Bogdan Hutten
 • 700 a Czernik Jan
 • 700 a Degórska Aldona
 • 700 a Dembiński Leon
 • 700 a Dmowski E. J.
 • 700 a Dobrogoyski Witold
 • 700 a Domański St.
 • 700 a Drabent Zygmunt
 • 700 a Dreczkowski [?]
 • 700 a Duda Franciszek
 • 700 a Dworzańczyk Zygmunt
 • 700 a Elman [?]
 • 700 a Eustachiewicz Tadeusz
 • 700 a Faczyński Marian
 • 700 a Fiszler K.
 • 700 a Foltyn Stefan
 • 700 a Forecka Stanisława
 • 700 a Frenkiel Leon
 • 700 a Friedlein D. E.
 • 700 a Fruziński Witold Zdzisław
 • 700 a Gandecki [?]
 • 700 a Gardziel Jan
 • 700 a Gawęcki [?]
 • 700 a Gawrysta? [?]
 • 700 a Giedroyć [?]
 • 700 a Gimnazjum Państwowe im. A. Mickiewicza c Warszawa
 • 700 a Gocel Ludwik
 • 700 a Gołąb Piotr, ks.
 • 700 a Gołowt? Hilary
 • 700 a Górski Wacław
 • 700 a Gozimirska Jadwiga
 • 700 a Grodzicka Michalina
 • 700 a Grząślewicz Zygmunt
 • 700 a Grzegorczyk Antoni
 • 700 a Gumowski Marian
 • 700 a Hartleb Kazimierz
 • 700 a Höffner Jan
 • 700 a Hrynakowski Konstanty
 • 700 a Jabłoński Z.
 • 700 a Jagodziński [?]
 • 700 a Jankiewicz W.
 • 700 a Jankowski Ryszard
 • 700 a Jankowski St.
 • 700 a Jankowski Tadeusz
 • 700 a Jasieński M.
 • 700 a Jaskólska Stefania
 • 700 a Jędrzyk [?]
 • 700 a Jętkiewiczowa Zofia
 • 700 a Junk W.
 • 700 a Kaczmarek [?]
 • 700 a Kaczmarek Zdzisław
 • 700 a Kandulski A.
 • 700 a Kanigowska Jadwiga
 • 700 a Kantak Kamil, ks.
 • 700 a Kapitaniak Zygmunt
 • 700 a Klich Edward
 • 700 a Kłossowska Maria
 • 700 a Kochański Zygmunt
 • 700 a Kołomłocki Tadeusz
 • 700 a Kondziela Piotr
 • 700 a Kościelska Zofia
 • 700 a Kosmowski B.
 • 700 a Kostkowska Apolonia
 • 700 a Kotecki Alojzy
 • 700 a Kozioł Kazimierz
 • 700 a Kozłowski Władysław Mieczysław
 • 700 a Krantz Adam
 • 700 a Krasicki Ignacy d (1839 - po 1900)
 • 700 a Kręglewski Jan
 • 700 a Królikiewicz Jan
 • 700 a Królikowski Edmund
 • 700 a Krzywoszyński Włodzimierz
 • 700 a Krzyżaniak Wacław
 • 700 a Kubik Aleksander, ks.
 • 700 a Kuglin Jan
 • 700 a Kulwicz Andrzej
 • 700 a Latoszewski? St.
 • 700 a Łebkowski [?]
 • 700 a Łempicki Stanisław
 • 700 a Lisiecki Arkadiusz, ks.
 • 700 a Lisiński [?]
 • 700 a Łojan Roman
 • 700 a Łosiówna Jadwiga
 • 700 a Łubieńska Maria
 • 700 a Łubieński Bernard, ks.
 • 700 a Łukomski Jerzy
 • 700 a Majewski Antoni
 • 700 a Majewski Marian
 • 700 a Majkowski Edmund, ks.
 • 700 a Małecki F.
 • 700 a Maliszewski E.
 • 700 a Mańkowski Romuald
 • 700 a Marciak Karol, ks.
 • 700 a Markiewicz Tadeusz
 • 700 a Marweg Stefan
 • 700 a Matczak St.
 • 700 a Matczyński Roman
 • 700 a Matuszewski Antoni
 • 700 a Matyja Bogusław
 • 700 a Meissnerówna Zofia
 • 700 a Meissner R.
 • 700 a Michałowski St.
 • 700 a Michniewiczowa Irena
 • 700 a Miklaszewski Ludwik
 • 700 a Młodochowski Józef, ks.
 • 700 a Moczyński [?]
 • 700 a Morawski Kajetan
 • 700 a Morawski Zdzisław
 • 700 a Murkowski J.
 • 700 a Najgrakowska [?]
 • 700 a Namysłowski Bolesław
 • 700 a Namysł Stanisław
 • 700 a Nartowski Wacław
 • 700 a Niesiołowski Andrzej
 • 700 a Niklewicz [?]
 • 700 a NN
 • 700 a Nowacki Walenty
 • 700 a Nowak St.
 • 700 a Nowicki Józef
 • 700 a Noyes George R.
 • 700 a Nusbaum I.
 • 700 a Nyłko Bolesław
 • 700 a Olejnik Jan
 • 700 a Olszewicz Bolesław
 • 700 a Olszewska Helena
 • 700 a Opatrny Wit
 • 700 a Opieliński Leon
 • 700 a Ostrowski Dezydery
 • 700 a Ostrowski Jan
 • 700 a Ostrowski Józefat
 • 700 a Pacyński Antoni
 • 700 a Pacyński Fr.
 • 700 a Pasikowski T.
 • 700 a Paul Bolesław
 • 700 a Pepel Zofia
 • 700 a Perzyński [?]
 • 700 a Piotrowski Edward
 • 700 a Pniski Eugeniusz
 • 700 a Polkowska Czesława
 • 700 a Preidlówna Adela
 • 700 a Prus Konstanty
 • 700 a Rajewicz M.
 • 700 a Rauschner [?]
 • 700 a Rochowicz Stefan
 • 700 a Rolewski Kazimierz, ks.
 • 700 a Romanowski Henryk
 • 700 a Rosemann [?]
 • 700 a Rospenk Marian, ks.
 • 700 a Rotz [?]
 • 700 a Rożalski [?]
 • 700 a Roztocki Jan
 • 700 a Rozwadowska Janina
 • 700 a Rysiewicz [?]
 • 700 a Sawicka Stanisława
 • 700 a Scheurich [?]
 • 700 a Schubertówna Kazimiera
 • 700 a Schulz [?]
 • 700 a Sell Antoni
 • 700 a Semkowicz Władysław
 • 700 a Serwa T.
 • 700 a Sibilska Janina
 • 700 a Skierski Stefan
 • 700 a Sławski Stanisław
 • 700 a Słuke Antoni
 • 700 a Smolik Przecław
 • 700 a Sobaszek Aleksander, ks.
 • 700 a Sobaszek Jan
 • 700 a Sobolewski St.
 • 700 a Sokołowski Stanisław
 • 700 a Sołtysik Józef
 • 700 a Sosnowska [?]
 • 700 a Stablewska Anna z d. de Mylo
 • 700 a Stasiak M.
 • 700 a Stroińska Joanna
 • 700 a Strojny Marian
 • 700 a Stróżewski [?]
 • 700 a Świątek [?]
 • 700 a Swoboda Leon
 • 700 a Szaroleta [?]
 • 700 a Szczerbiński Stefan
 • 700 a Szlachta Jan, ks.
 • 700 a Szołdrski Władysław, ks.
 • 700 a Szubert [?]
 • 700 a Szukalski Jan, ks.
 • 700 a Szwed Władysław
 • 700 a Szweykowski [?]
 • 700 a Szymankiewiczówna [?]
 • 700 a Szymański Jan, kpt.
 • 700 a Szymański Stanisław
 • 700 a Szynkman Henryk
 • 700 a Talarczyk J.
 • 700 a Tawling? Bolesław
 • 700 a Tomaka Wojciech, ks.
 • 700 a Tomorowicz Maria
 • 700 a Tyszkowski Kazimierz
 • 700 a Ulatowska [?]
 • 700 a Vinckel [?]
 • 700 a Wasiewicz St.
 • 700 a Wasilewski E.
 • 700 a Wawrzyniak [?]
 • 700 a Wawrzyniak Włodzimierz
 • 700 a Werwiński M.
 • 700 a Wicherkiewicz Maria ze Sławskich
 • 700 a Wielicki Stefan
 • 700 a Wierzcholska [?]
 • 700 a Winiewicz Józef
 • 700 a Wodiczko Adam
 • 700 a Wojciechowski Marian
 • 700 a Wolniewiczówna Czesława
 • 700 a Woydyno [?] por.
 • 700 a Woziwodzki W.
 • 700 a Wybieralski W.
 • 700 a Wyrwiński Stanisław R.
 • 700 a Wyrzykowski Andrzej, ks.
 • 700 a Zaborowski Stanisław
 • 700 a Zabrzeski Stanisław
 • 700 a Zaczek St.
 • 700 a Zaczkowa M.
 • 700 a Zaleska Julia
 • 700 a Zaleski Stefan
 • 700 a Zamoyska, Maria d (1860-1937)
 • 700 a Zawidzki Wincenty
 • 700 a Zieliński Józef
 • 700 a Ziętek [?]
 • 700 a Ziętek Wacław
 • 700 a Żychowicz Kazimierz
 • 700 a Żylanka M.
 • 710 a Arct M., |Księgarnia Poznań
 • 710 a Biblioteka Politechniki Warszawskiej
 • 710 a Cegielski M., |Księgarnia, skład papieru Witkowo
 • 710 a Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Poznań
 • 710 a Fiszler K., |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Friedlein D. E., |Księgarnia Kraków
 • 710 a Gimnazjum Państwowe im. J. Lelewela Warszawa
 • 710 a Górski Wacław, |Księgarnia Poznań
 • 710 a Junk W., |Verlag und Buchhandlung für Naturwissenschaften und Matematik Berlin
 • 710 a Księgarnia Polska Wiktora Tempłowicza Poznań
 • 710 a Państwowe Seminarium Nauczycielek Rzemiosł Warszawa
 • 710 a Perzyński, Niklewicz i Ska, |Księgarnia Warszawa
 • 710 a Towarzystwo Księgarń Kresowych Toruń
 • 710 a Uniwersytet Lwowski. b Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej
 • 852 j AB 191
 • 960 n Nr inw. 0195
 • 999 a KW

Indexes