"Dary wydawnictw bibliotecznych. 1879-1897".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 194
  • Nr inw. 0198
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • "Dary wydawnictw bibliotecznych. 1879-1897".
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1897
 • Opis fizyczny:
  • 308 k. 30x25 cm
  • rkps, dr., litogr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi:
  • 105 listów
  • Brak k. 307-308.
 • Zawartość:
  • Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1896, k. 267-268. - Bertling Ernst August, sekretarz Westpreussische Geschichtsverein w Gdańsku, 1892, (2), k. 195-198 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 77-84. - Biblioteka Szkoły Politechnicznej we Lwowie (podpis: Mieczysław Łazarski rektor i Józef Rychter profesor), 1876, k. 272-273. - Bülow Gottfried von (Königliche Staatsarchiv, Szczecin), 1886, k. 102-103. -
  • Cashel Hoey J., 1883, k. 51. - Czarnowski Augustyn, przewodniczący Komisji Szkolnej w Berlinie, 1894, (dr.), k. 245. - Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben (podpis: Józef Witrowski przewodniczący i Ludwik Gawroński sekretarz), 1896, (2), k. 203-205, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Czytelni, k. 179-180.
  • Deiters, dyrektor Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1883, k. 52-53, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 54. - Elsner Franciszek, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego" w Poznaniu, 1892, k. 219. - Fedorowicz Kazimierz, doktorant praw, 1893-1896, (3), k. 241-244, 269-270. - Feldmanowski Hieronim, w tym także opis zbioru rycin po Tymoteuszu Zielińskim, 1880, k. 13-14. -
  • Gadon Lubomir, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, 1880, k. 29-30, przy tym "Spis nakładów BK, których nie posiada Biblioteka Polska w Paryżu", k. 28. - Gadowski Walenty ks., rektor internatu Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie, 1893, k. 240-240a. - Guttry Aleksander, o książki dla biblioteki polskiej przy Muzeum Kopernika w Rzymie, 1885, k. 74-75. - Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885, k. 71. -
  • Horwitz Maksymilian (Komisja Biblioteczna Zjednoczenia Młodzieży Polskiej Zagranicą "Łączność" w Gandawie), 1896, (2), k. 274-277. - Hórnik Michał, 1881, (2), k. 40-42 i katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Maćicy Serbskiej w Budziszynie, k. 86-93, 288-295. - Iławiecki, za St. Szafrankiewicza, redaktor "Inżynierii i Budownictwa", do Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, k. 70. -
  • Jakubowski Saturnin, dyrektor Krajowej Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, 1887, (2), k. 121-122, 125. - Jelinek Edvard, 1893, (2), k. 220-221, 238-239, przy tym katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Czeskiej Akademii Umiejętności i Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze, k. 222-237. -
  • Kalina Antoni (Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie), 1897, k. 286-287 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 246-253. - Kallenbach Józef, o książki dla biblioteki Katolickiego Uniwersytetu we Fryburgu, 1889, k. 153-154 i kwit przewozowy, k. 158-159. - Karłowicz Jan, 1880, (2), k. 23-26, przy tym list Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie do J. Karłowicza, k. 27. - Kirmis Max, 1887, k. 117-118. -
  • Kloske Wilhelm ks., 1893, k. 202. - Koehler Klemens, 1892, (2), k. 199-218. - Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis: Ignacy Baranowski wiceprzewodniczący i Konrad Dobrski sekretarz), 1887-1888, (4), k. 126-134, przy tym spisy przesłanych książek za pośrednictwem Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, (2), k. 135; katalog wydawnictw BK (dr.), k. 206-213. -
  • Königliche und Universitäts-Bibliothek, Wrocław (podpis: Joseph Staender, Ernst Dorsch), 1891, (3), k. 171-172, 175-178. - Konopczyński Emilian, pedagog, 1883, k. 49-50. - Konopczyński Stanisław, student w Mittweida, 1887, k. 123-124. - Koźmian Stanisław Egbert, 1881, k. 38-39. - Krehl Ludolf, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Lipksu, 1889, k. 150-151. -
  • Kruczkiewicz Bronisław, 1879, k. 1-2. - Kücher Roman (Towarzystwo Górnośląskie we Wrocławiu), 1883, k. 55-56 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 187-194.
  • Lekszycki Józef, 1884, k. 57-58. - Ławkowicz, sekretarz Konstantego Przeździeckiego, 1887, k. 119-120. - Łepkowski Józef (Gabinet Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1880, k. 17-18. - Łukaszewski Julian Ksawery (Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Rumunii), 1884, (2), k. 59-60, 62, przy tym "Sprawozdanie Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii za r. 1883" (litogr.), k. 61. -
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego (kilka do Władysława Zamoyskiego) dotyczące darów wydawnictw BK:
  • "Macierz Szkolna" dla Śląska Cieszyńskiego (podpis: ks. Ignacy Świeży przewodniczący i ks. Józef Londzin sekretarz), 1895, k. 296, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi bibliotece Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, k. 254-261. - Małecki Antoni, 1890, k. 160. -
  • Meinertz, dyrektor Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1885-1890, (3), k. 72-73, 148-149, 169-170, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami darowanymi Gimnazjum, k. 161-168. - Nowack K., 1890, k. 157. - Perlbach Max, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Halle, 1892, (2), k. 214-217. - Philippi Rudolf, 1881, k. 45-46. - Potocki Alfred, namiestnik Galicji, w imieniu Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie, 1879, k. 6-8. -
  • Przy tym: spis wydawnictw przesłanych Bibliotece Watykańskiej, k. 76; notatka Z. Celichowskiego o przesłaniu wydawnictw BK Towarzystwu Lekarskiemu w Warszawie i Muzeum Przemysłowemu w Krakowie, 1883, k. 57.
  • Python Georges, 1890, k. 150, przy tym spis wydawnictw BK ofiarowanych bibliotece polskiej przy Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu, k. 156. - Rebelliau Alfred, bibliotekarz Ecole Normale Superiere w Paryżu, 1886, k. 136. - Rymarkiewicz Jan, 1881, (2), k. 33-35. - Sczaniecki Konstanty, 1881, k. 43-44. - Soerensen Asmus, 1895, k. 265-266. -
  • Sosnowski Maksymilian Edward (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1880-1888, (5), k. 21-22, 36-37, 47-48, 137-140 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Raczyńskich, k. 94-101. - Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (podpis: Roman Gutwiński sekretarz i Władysław Ciąglewicz bibliotekarz), 1880, (2), k. 11-12, 15-16. -
  • Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu (podpis: Władysław Czartoryski przewodniczący i Lubomir Gadon dyrektor Biblioteki Polskiej), 1885, k. 67. - Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach (podpis: Franciszek Sawicki zastępca sekretarza, Emanuel Dworski za przewodniczącego, Julian Mianowski przewodniczący, Józef Chołodecki sekretarz, Jan Dylewski przewodniczący i Klemens Kołakowski zastępca sekretarza), 1884-1885, (3), k. 63-66, 68-69. -
  • Uliczka J., nauczyciel, 1889, k. 152. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Seminarium Historyczne (podpis: Stanisław Smolka, Wincenty Zakrzewski), 1888-1892, (3), k. 146-147, 200-201. - Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden (podpis: Schmitt, Hoffmann sekretarz), 1886-1896, (5), k. 112-116, 173-174, 271, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 108-111. -
  • Vogt Friedrich, germanista, profesor Uniwersytetu w Gryfii, 1881, k. 31. - Winsor Justin, bibliotekarz Harvard College, Boston, 1897, k. k. 297 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Bostonu, k. 278-285. - Wojciechowski Józef (Drukarnia "Kuriera Poznańskiego"), 1886, k. 85. - Woszczyński Stanisław (Polska Czytelnia Akademicka w Karlsruhe), 1888, (3), k. 141-145. -
  • Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Antoni Chamiec, zastępca marszałka Krajowego, Tadeusz Romanowski), 1895, k. 262-263. - Załęski Stanisław ks., w imieniu Kolegium Jezuitów w Nowym Sączu, 1897, (2), k. 298, 307-308, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Kolegium, k. 299-306. - Ziembiński St., dyrektor Instytutu Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, 1879, (2), k. 3-5, 9-10. - Zipper Albert, 1895, k. 264.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 161-164.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a "Dary wydawnictw bibliotecznych. 1879-1897".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1879-1897
 • 300 $a 308 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, dr., litogr. $e poszyt
 • 500 $a 105 listów
 • 500 $a Brak k. 307-308.
 • 520 $a Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1896, k. 267-268. - Bertling Ernst August, sekretarz Westpreussische Geschichtsverein w Gdańsku, 1892, (2), k. 195-198 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 77-84. - Biblioteka Szkoły Politechnicznej we Lwowie (podpis: Mieczysław Łazarski rektor i Józef Rychter profesor), 1876, k. 272-273. - Bülow Gottfried von (Königliche Staatsarchiv, Szczecin), 1886, k. 102-103. -
 • 520 $a Cashel Hoey J., 1883, k. 51. - Czarnowski Augustyn, przewodniczący Komisji Szkolnej w Berlinie, 1894, (dr.), k. 245. - Czytelnia Polska Akademików Górniczych w Leoben (podpis: Józef Witrowski przewodniczący i Ludwik Gawroński sekretarz), 1896, (2), k. 203-205, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Czytelni, k. 179-180.
 • 520 $a Deiters, dyrektor Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1883, k. 52-53, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.), k. 54. - Elsner Franciszek, zarządca Drukarni "Dziennika Poznańskiego" w Poznaniu, 1892, k. 219. - Fedorowicz Kazimierz, doktorant praw, 1893-1896, (3), k. 241-244, 269-270. - Feldmanowski Hieronim, w tym także opis zbioru rycin po Tymoteuszu Zielińskim, 1880, k. 13-14. -
 • 520 $a Gadon Lubomir, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, 1880, k. 29-30, przy tym "Spis nakładów BK, których nie posiada Biblioteka Polska w Paryżu", k. 28. - Gadowski Walenty ks., rektor internatu Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie, 1893, k. 240-240a. - Guttry Aleksander, o książki dla biblioteki polskiej przy Muzeum Kopernika w Rzymie, 1885, k. 74-75. - Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885, k. 71. -
 • 520 $a Horwitz Maksymilian (Komisja Biblioteczna Zjednoczenia Młodzieży Polskiej Zagranicą "Łączność" w Gandawie), 1896, (2), k. 274-277. - Hórnik Michał, 1881, (2), k. 40-42 i katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Maćicy Serbskiej w Budziszynie, k. 86-93, 288-295. - Iławiecki, za St. Szafrankiewicza, redaktor "Inżynierii i Budownictwa", do Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, k. 70. -
 • 520 $a Jakubowski Saturnin, dyrektor Krajowej Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, 1887, (2), k. 121-122, 125. - Jelinek Edvard, 1893, (2), k. 220-221, 238-239, przy tym katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Czeskiej Akademii Umiejętności i Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze, k. 222-237. -
 • 520 $a Kalina Antoni (Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie), 1897, k. 286-287 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 246-253. - Kallenbach Józef, o książki dla biblioteki Katolickiego Uniwersytetu we Fryburgu, 1889, k. 153-154 i kwit przewozowy, k. 158-159. - Karłowicz Jan, 1880, (2), k. 23-26, przy tym list Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie do J. Karłowicza, k. 27. - Kirmis Max, 1887, k. 117-118. -
 • 520 $a Kloske Wilhelm ks., 1893, k. 202. - Koehler Klemens, 1892, (2), k. 199-218. - Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego w Warszawie (podpis: Ignacy Baranowski wiceprzewodniczący i Konrad Dobrski sekretarz), 1887-1888, (4), k. 126-134, przy tym spisy przesłanych książek za pośrednictwem Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, (2), k. 135; katalog wydawnictw BK (dr.), k. 206-213. -
 • 520 $a Königliche und Universitäts-Bibliothek, Wrocław (podpis: Joseph Staender, Ernst Dorsch), 1891, (3), k. 171-172, 175-178. - Konopczyński Emilian, pedagog, 1883, k. 49-50. - Konopczyński Stanisław, student w Mittweida, 1887, k. 123-124. - Koźmian Stanisław Egbert, 1881, k. 38-39. - Krehl Ludolf, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Lipksu, 1889, k. 150-151. -
 • 520 $a Kruczkiewicz Bronisław, 1879, k. 1-2. - Kücher Roman (Towarzystwo Górnośląskie we Wrocławiu), 1883, k. 55-56 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 187-194.
 • 520 $a Lekszycki Józef, 1884, k. 57-58. - Ławkowicz, sekretarz Konstantego Przeździeckiego, 1887, k. 119-120. - Łepkowski Józef (Gabinet Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1880, k. 17-18. - Łukaszewski Julian Ksawery (Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Rumunii), 1884, (2), k. 59-60, 62, przy tym "Sprawozdanie Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii za r. 1883" (litogr.), k. 61. -
 • 520 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego (kilka do Władysława Zamoyskiego) dotyczące darów wydawnictw BK:
 • 520 $a "Macierz Szkolna" dla Śląska Cieszyńskiego (podpis: ks. Ignacy Świeży przewodniczący i ks. Józef Londzin sekretarz), 1895, k. 296, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi bibliotece Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, k. 254-261. - Małecki Antoni, 1890, k. 160. -
 • 520 $a Meinertz, dyrektor Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, 1885-1890, (3), k. 72-73, 148-149, 169-170, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami darowanymi Gimnazjum, k. 161-168. - Nowack K., 1890, k. 157. - Perlbach Max, bibliotekarz Universitäts-Bibliothek w Halle, 1892, (2), k. 214-217. - Philippi Rudolf, 1881, k. 45-46. - Potocki Alfred, namiestnik Galicji, w imieniu Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie, 1879, k. 6-8. -
 • 520 $a Przy tym: spis wydawnictw przesłanych Bibliotece Watykańskiej, k. 76; notatka Z. Celichowskiego o przesłaniu wydawnictw BK Towarzystwu Lekarskiemu w Warszawie i Muzeum Przemysłowemu w Krakowie, 1883, k. 57.
 • 520 $a Python Georges, 1890, k. 150, przy tym spis wydawnictw BK ofiarowanych bibliotece polskiej przy Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu, k. 156. - Rebelliau Alfred, bibliotekarz Ecole Normale Superiere w Paryżu, 1886, k. 136. - Rymarkiewicz Jan, 1881, (2), k. 33-35. - Sczaniecki Konstanty, 1881, k. 43-44. - Soerensen Asmus, 1895, k. 265-266. -
 • 520 $a Sosnowski Maksymilian Edward (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1880-1888, (5), k. 21-22, 36-37, 47-48, 137-140 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Raczyńskich, k. 94-101. - Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (podpis: Roman Gutwiński sekretarz i Władysław Ciąglewicz bibliotekarz), 1880, (2), k. 11-12, 15-16. -
 • 520 $a Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu (podpis: Władysław Czartoryski przewodniczący i Lubomir Gadon dyrektor Biblioteki Polskiej), 1885, k. 67. - Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach (podpis: Franciszek Sawicki zastępca sekretarza, Emanuel Dworski za przewodniczącego, Julian Mianowski przewodniczący, Józef Chołodecki sekretarz, Jan Dylewski przewodniczący i Klemens Kołakowski zastępca sekretarza), 1884-1885, (3), k. 63-66, 68-69. -
 • 520 $a Uliczka J., nauczyciel, 1889, k. 152. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Seminarium Historyczne (podpis: Stanisław Smolka, Wincenty Zakrzewski), 1888-1892, (3), k. 146-147, 200-201. - Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden (podpis: Schmitt, Hoffmann sekretarz), 1886-1896, (5), k. 112-116, 173-174, 271, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 108-111. -
 • 520 $a Vogt Friedrich, germanista, profesor Uniwersytetu w Gryfii, 1881, k. 31. - Winsor Justin, bibliotekarz Harvard College, Boston, 1897, k. k. 297 i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Bostonu, k. 278-285. - Wojciechowski Józef (Drukarnia "Kuriera Poznańskiego"), 1886, k. 85. - Woszczyński Stanisław (Polska Czytelnia Akademicka w Karlsruhe), 1888, (3), k. 141-145. -
 • 520 $a Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Antoni Chamiec, zastępca marszałka Krajowego, Tadeusz Romanowski), 1895, k. 262-263. - Załęski Stanisław ks., w imieniu Kolegium Jezuitów w Nowym Sączu, 1897, (2), k. 298, 307-308, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Kolegium, k. 299-306. - Ziembiński St., dyrektor Instytutu Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, 1879, (2), k. 3-5, 9-10. - Zipper Albert, 1895, k. 264.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 161-164.
 • 600 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 600 $a Przeździecki Konstanty
 • 600 $a Szafrankiewicz St.
 • 600 $a Wolff Robert
 • 600 $a Zieliński Tymoteusz
 • 610 $a Biblioteka Polska Paryż
 • 610 $a Biblioteka Polska w Rumunii (Jassy)
 • 610 $a Biblioteka Watykańska
 • 610 $a Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni Praga
 • 610 $a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" (Poznań)
 • 610 $a Ecole Normale Superiere (Paryż)
 • 610 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 610 $a Gimnazjum Marii Magdaleny (Poznań)
 • 610 $a Gimnazjum Polskie Cieszyn
 • 610 $a Harvard College (Boston, USA)
 • 610 $a Instytut Techniczno-Przemysłowy (Kraków)
 • 610 $a Maćica Serbska (Budziszyn)
 • 610 $a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 610 $a Muzeum Techniczno-Przemysłowe Kraków
 • 610 $a Towarzystwo Lekarskie (Warszawa)
 • 610 $a Universitäts-Bibliothek (Lipsk)
 • 610 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) $b Seminarium Historyczne
 • 610 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) $b Gabinet Katedry Archeologii
 • 610 $a Uniwersytet Katolicki Fryburg Szwajcarski
 • 610 $a Westpreussische Geschichtsverein (Gdańsk)
 • 651 $a Boston $x Harvard College $z USA
 • 651 $a Budziszyn $x Maćica Serbska
 • 651 $a Cieszyn $x Gimnazjum Polskie
 • 651 $a Cieszyn $x Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego
 • 651 $a Czernichów $x Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza
 • 651 $a Czerniowce $x Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
 • 651 $a Fryburg Szwajcarski $x Uniwersytet Katolicki
 • 651 $a Gandawa $x Zjednoczenie Młodzieży Polskiej Zagranicą "Łączność"
 • 651 $a Gdańsk $x Westpreussische Geschichtsverein
 • 651 $a Jassy $x Biblioteka Polska w Rumunii
 • 651 $a Karlsruhe $x Polska Czytelnia Akademicka
 • 651 $a Kraków $x Muzeum Techniczno-Przemysłowe
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński. Seminarium Historyczne
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński Gabinet Katedry Archeologii
 • 651 $a Kraków $x Instytut Techniczno-Przemysłowy
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 $a Kraków $x Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 651 $a Leoben $x Czytelnia Polska Akademików Górniczych
 • 651 $a Lipsk $x Universitäts-Bibliothek
 • 651 $a Lwów $x Wydział Krajowy
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Szkoły Politechnicznej
 • 651 $a Lwów $x Rada Szkolna Krajowa
 • 651 $a Nowy Sącz $x Kolegium Jezuitów
 • 651 $a Paryż $x Ecole Normale Superiere
 • 651 $a Paryż $x Towarzystwo Historyczno-Literackie
 • 651 $a Paryż $x Biblioteka Polska
 • 651 $a Poznań $x Gimnazjum Marii Magdaleny
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Poznań $x Drukarnia "Kuriera Poznańskiego"
 • 651 $a Poznań $x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 $a Poznań $x Historische Gesellschaft für die Provinz Posen
 • 651 $a Praga $x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 651 $a Praga $x Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni
 • 651 $a Rumunia $x Towarzystwo Biblioteki Polskiej
 • 651 $a Rzym $x Muzeum Kopernika
 • 651 $a Szczecin $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Lekarskie
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Warszawa $x Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego
 • 651 $a Warszawa $x czasopismo - "Inżynieria i Budownictwo"
 • 651 $a Watykan $x Biblioteka Watykańska
 • 651 $a Wiesbaden $x Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung
 • 651 $a Wrocław $x Towarzystwo Górnośląskie
 • 651 $a Wrocław $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Baranowski Ignacy $d (1833-1919)
 • 700 $a Bederski Antoni
 • 700 $a Bertling Ernst August Carl
 • 700 $a Bülow Gottfried von
 • 700 $a Cashel Hoey J.
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chamiec Antoni
 • 700 $a Chołodecki Józef Białynia
 • 700 $a Ciąglewicz Władysław
 • 700 $a Czarnowski Augustyn
 • 700 $a Czartoryski Władysław
 • 700 $a Deiters [?]
 • 700 $a Dobrski Konrad
 • 700 $a Dorsch Ernst
 • 700 $a Dworski Emanuel
 • 700 $a Dylewski Jan
 • 700 $a Elsner Franciszek
 • 700 $a Fedorowicz Kazimierz
 • 700 $a Feldmanowski Hieronim
 • 700 $a Gadon Lubomir
 • 700 $a Gadon Lubomir
 • 700 $a Gadowski Walenty, ks.
 • 700 $a Gawroński Ludwik
 • 700 $a Guttry Aleksander $d (1813-1891)
 • 700 $a Gutwiński Roman
 • 700 $a Hoffmann [?]
 • 700 $a Hórnik Michał, ks.
 • 700 $a Horwitz Maksymilian
 • 700 $a Iławiecki [?]
 • 700 $a Jakubowski Saturnin
 • 700 $a Jelinek Edvard
 • 700 $a Kalina Antoni
 • 700 $a Kallenbach Józef
 • 700 $a Karłowicz Jan
 • 700 $a Kirmis Max
 • 700 $a Kloske Wilhelm, ks.
 • 700 $a Koehler Klemens
 • 700 $a Kołakowski Klemens
 • 700 $a Konopczyński Emilian
 • 700 $a Konopczyński Stanisław
 • 700 $a Koźmian Stanisław Egbert
 • 700 $a Krehl Ludolf
 • 700 $a Kruczkiewicz Bronisław
 • 700 $a Kücher Roman
 • 700 $a Ławkowicz [?]
 • 700 $a Łazarski Mieczysław
 • 700 $a Lekszycki Józef
 • 700 $a Łepkowski Józef
 • 700 $a Londzin Józef, ks.
 • 700 $a Łukaszewski Julian Ksawery
 • 700 $a Małecki Antoni
 • 700 $a Meinertz [?]
 • 700 $a Mianowski Julian
 • 700 $a Nowack K.
 • 700 $a Perlbach Max
 • 700 $a Philippi Rudolf
 • 700 $a Potocki Alfred $d (1817-1889)
 • 700 $a Python Georges
 • 700 $a Rebelliau Alfred
 • 700 $a Romanowski Tadeusz
 • 700 $a Rychter Józef
 • 700 $a Rymarkiewicz Jan
 • 700 $a Sawicki Franciszek
 • 700 $a Schmitt [?]
 • 700 $a Sczaniecki Konstanty
 • 700 $a Smolka Stanisław
 • 700 $a Soerensen Asmus
 • 700 $a Sosnowski Maksymilian Edward
 • 700 $a Staender Joseph
 • 700 $a Świeży Ignacy, ks.
 • 700 $a Uliczka J.
 • 700 $a Vogt Friedrich
 • 700 $a Winsor Justin
 • 700 $a Witrowski Józef
 • 700 $a Wojciechowski Józef
 • 700 $a Woszczyński Stanisław
 • 700 $a Zakrzewski Wincenty
 • 700 $a Załęski, Stanisław $c (ks.)
 • 700 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 $a Ziembiński St.
 • 700 $a Zipper Albert
 • 710 $a Archiwum Państwowe (|Königliche Staatsarchiv) (Szczecin)
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 710 $a Biblioteka Szkoły Politechnicznej Lwów
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
 • 710 $a Czytelnia Polska Akademików Górniczych Leoben
 • 710 $a Drukarnia "Kuriera Poznańskiego" Poznań
 • 710 $a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (Poznań)
 • 710 $a Kolegium Jezuitów Nowy Sącz
 • 710 $a Komitet Zarządzający Kasą Pomocy im. J. Mianowskiego Warszawa
 • 710 $a Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza (Czernichów)
 • 710 $a Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego Cieszyn
 • 710 $a Muzeum Kopernika Rzym
 • 710 $a Polska Czytelnia Akademicka Karlsruhe
 • 710 $a Rada Szkolna Krajowa Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Biblioteki Polskiej w Rumunii
 • 710 $a Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków)
 • 710 $a Towarzystwo Górnośląskie Wrocław
 • 710 $a Towarzystwo Historyczno-Literackie (Paryż)
 • 710 $a Towarzystwo Ludoznawcze Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (Czerniowce)
 • 710 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • 710 $a Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung Wiesbaden
 • 710 $a Wydział Krajowy Lwów
 • 710 $a Zjednoczenie Młodzieży Polskiej Zagranicą "Łączność" (Gandawa)
 • 740 $a "Inżynieria i Budownictwo", Warszawa
 • 740 $a Katalog wydawnictw BK
 • 740 $a Katalog wydawnictw BK
 • 740 $a Spis nakładów BK, których nie posiada Biblioteka Polska w Paryżu
 • 740 $a Sprawozdanie Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii za r. 1883
 • 852 $j AB 194
 • 960 $n Nr inw. 0198
 • 999 $a KW

Indexes