Korespondencja w sprawie książek dla ludu i darów wydawnictw bibliotecznych.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 195
  • Nr inw. 0199
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
  • Korespondencja w sprawie książek dla ludu i darów wydawnictw bibliotecznych.
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1907
 • Opis fizyczny:
  • 257 k. 30x25 cm
  • rkps, dr., litogr. poszyt
 • Język: pol ger fre rus
 • Uwagi: 76 listów
 • Zawartość:
  • Akademickie Kółko Historyczne we Lwowie (podpis: Władysław Wiktor Kucharski przewodniczący i Wł. Lenkiewicz sekretarz), 1897, (2), k. 35-37, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Kółku, k. 38-45. - Balzer Oswald, dyrektor Archiwum Krajowego we Lwowie, 1900, (2), k. 122, 125-126, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 120-121. -
  • Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1901-1902, (2), k. 162-163, 173. - Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni, Praga (podpis: Josef Hlavka przewodniczący i Bohuslav Rajman sekretarz generalny), 1906, k. 245-246 i katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Czeskiej Akademii Umiejętności i do Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze, k. 66-81, 140-155. -
  • Collmann Oswald, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1904, (3), k. 208-209, 233-234, 242-243. - Fijałek Jan ks. (Seminarium Historii Kościelnej Uniwersytetu Lwowskiego), 1906, k. 250-251, przy tym "Statut Seminarium Historii Kościelnej w Uniwersytecie Lwowskim", 1905, (dr.), k. 248-249; spis przesłanych wydawnictw BK, k. 252; kwit przewozowy, k. 253-254. - Frydrychowicz J., nauczyciel w Gnieźnie, 1899-1904, (3), k. 85-86, 206-207, 231-232. -
  • Günther Otto (Westpreussische Geschichtsverein, Gdańsk), 1898-1901, (2), k. 61, 158-159. - Korzon Tadeusz (Biblioteka Ordynacji Zamojskiej), 1898, k. 57-58. - Kółko Matematyczno-Techniczne w Zurychu (podpis: Maria Orsetti sekretarz i W. Arlet), 1904, (2), k. 184-185. -
  • I. "Dary książek (nie wydawnictw) 1869-1888".
  • II. "Dary wydawnictw 1898-1907" - Listy do Z. Celichowskiego dotyczące darów wydawnictw BK:
  • Kółko Naukowe Akademików Polaków w Tarandt (podpis: Józef Ziółkowski przewodniczący i Kazimierz Basalik sekretarz), 1900-1901, (2), k. 134-135, 156-157, przy tym odpis sprawozdania z zebrania założycielskiego Kółka, 1900, (litogr.), k. 136-137 i kwit przewozowy, k. 138-139. - Krotoski Kazimierz, dyrektor gimnazjum w Nowym Targu, 1904, k. 230, i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do gimnazjum, k. 210-225. -
  • Krzyżanowski Stanisław (Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa), 1906, (2), k. 236-237, 240-241. - Maczuga [?] F., 1899, k. 87. - Morawski Franciszek w imieniu Paula Pierling'a organizującego bibliotekę słowiańską Museum Slavicum w Brukseli, 1907, k. 256-257. - Ortwed Edward ks., misjonarz, o książki dla biblioteki ludowej robotników polskich w Danii, 1903, (2), k. 176-178. - Perlbach Max, 1898-1906, (3), k. 56, 59-60, 235. -
  • Listy do Z. Celichowskiego dotyczące głównie zakupu książeczek do nabożeństwa dla rozdania ich między lud Kórnika i okolicy: Kwilecka Maria z Mańkowskich, 1875, k. 20-22. - Lange J. B., Gniezno, 1869, (6), k. 5-16. - Rogaliński, nauczyciel, 1869-1870, (2), k. 17-19. - Żupański J. K., Poznań, 1869, (2), k. 1-4.
  • Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie (podpis: Ludomił German przewodniczący i Artur Passendorfer sekretarz), 1904, k. 228-229. - Rydel Józef (Kancelaria Akademii Umiejętności w Krakowie), 1903, (3), k. 174-175, 179. -
  • Przy tym: katalogi wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Watykańskiej k. 46-53, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden k. 88-103, Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena k. 104-119; notatka Władysława Zamoyskiego o darowaniu wydawnictw BK Gimnazjum Polskiemu w Cieszynie, 1899, k. 131.
  • Przy tym rach. księgarń: Lange J. B., 1869, (6), k. 25-33. - Leitgeber J. i Sp., 1886, k. 23. - Weigel Oswald, 1886, k. 24. - Żupański J. K., 1888, k. 34.
  • Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Oswald Balzer wiceprzewodniczący, Wiktor Hahn i Przemysław Dąbkowski sekretarz), 1904-1906, (3), k. 186-187, 204-205, 244, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 188-203. - Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (podpis: Antoni Kalina przewodniczący i Stanisław Zdziarski sekretarz), 1900, k. 123-124. -
  • Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Postęp" w Monachium (podpis: M. Łoziński przewodniczący i K. Siemaszko sekretarz), 1900, (2), k. 127-130. - Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (podpis: Edmund Jankowski i Stanisław Brzozowski sekretarz), 1906, k. 247. - Volter I. A., bibliotekarz Biblioteki Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, 1902, (4), k. 170-172, 180-182. -
  • Warschauer Adolf, 1899-1906, (3), k. 62-63, 82-84, 255, przy tym wykaz wydawnictw wymienionych między BK a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 1899, k. 64-65. - Winiarz Alojzy (Towarzystwo Historyczne we Lwowie), 1900, k. 132. - Winter Gustav, dyrektor Kaiserliches und Königliches Haus-, Hof- und Staats-Archiv w Wiedniu, 1906, k. 238-239. - Wolff Robert, współwłaściciel Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 1901, k. 160-161. -
  • Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Andrzej Potocki marszałek krajowy i Adolf Vayhinger), 1901, k. 166-167, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do A. Potockiego z protestem przeciw adresowaniu listu Wydziału do BK w języku niemieckim), 1902, (2 red.), k. 168-169.
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 164-165.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki.
 • 245 $a Korespondencja w sprawie książek dla ludu i darów wydawnictw bibliotecznych.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869-1907
 • 300 $a 257 k. $c 30x25 cm
 • 340 $d rkps, dr., litogr. $e poszyt
 • 500 $a 76 listów
 • 520 $a Akademickie Kółko Historyczne we Lwowie (podpis: Władysław Wiktor Kucharski przewodniczący i Wł. Lenkiewicz sekretarz), 1897, (2), k. 35-37, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Kółku, k. 38-45. - Balzer Oswald, dyrektor Archiwum Krajowego we Lwowie, 1900, (2), k. 122, 125-126, przy tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, k. 120-121. -
 • 520 $a Bederski Antoni (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), 1901-1902, (2), k. 162-163, 173. - Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni, Praga (podpis: Josef Hlavka przewodniczący i Bohuslav Rajman sekretarz generalny), 1906, k. 245-246 i katalogi wydawnictw BK (2 dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do Czeskiej Akademii Umiejętności i do Muzeum Królestwa Czeskiego w Pradze, k. 66-81, 140-155. -
 • 520 $a Collmann Oswald, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1904, (3), k. 208-209, 233-234, 242-243. - Fijałek Jan ks. (Seminarium Historii Kościelnej Uniwersytetu Lwowskiego), 1906, k. 250-251, przy tym "Statut Seminarium Historii Kościelnej w Uniwersytecie Lwowskim", 1905, (dr.), k. 248-249; spis przesłanych wydawnictw BK, k. 252; kwit przewozowy, k. 253-254. - Frydrychowicz J., nauczyciel w Gnieźnie, 1899-1904, (3), k. 85-86, 206-207, 231-232. -
 • 520 $a Günther Otto (Westpreussische Geschichtsverein, Gdańsk), 1898-1901, (2), k. 61, 158-159. - Korzon Tadeusz (Biblioteka Ordynacji Zamojskiej), 1898, k. 57-58. - Kółko Matematyczno-Techniczne w Zurychu (podpis: Maria Orsetti sekretarz i W. Arlet), 1904, (2), k. 184-185. -
 • 520 $a I. "Dary książek (nie wydawnictw) 1869-1888".
 • 520 $a II. "Dary wydawnictw 1898-1907" - Listy do Z. Celichowskiego dotyczące darów wydawnictw BK:
 • 520 $a Kółko Naukowe Akademików Polaków w Tarandt (podpis: Józef Ziółkowski przewodniczący i Kazimierz Basalik sekretarz), 1900-1901, (2), k. 134-135, 156-157, przy tym odpis sprawozdania z zebrania założycielskiego Kółka, 1900, (litogr.), k. 136-137 i kwit przewozowy, k. 138-139. - Krotoski Kazimierz, dyrektor gimnazjum w Nowym Targu, 1904, k. 230, i katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi do gimnazjum, k. 210-225. -
 • 520 $a Krzyżanowski Stanisław (Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa), 1906, (2), k. 236-237, 240-241. - Maczuga [?] F., 1899, k. 87. - Morawski Franciszek w imieniu Paula Pierling'a organizującego bibliotekę słowiańską Museum Slavicum w Brukseli, 1907, k. 256-257. - Ortwed Edward ks., misjonarz, o książki dla biblioteki ludowej robotników polskich w Danii, 1903, (2), k. 176-178. - Perlbach Max, 1898-1906, (3), k. 56, 59-60, 235. -
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego dotyczące głównie zakupu książeczek do nabożeństwa dla rozdania ich między lud Kórnika i okolicy: Kwilecka Maria z Mańkowskich, 1875, k. 20-22. - Lange J. B., Gniezno, 1869, (6), k. 5-16. - Rogaliński, nauczyciel, 1869-1870, (2), k. 17-19. - Żupański J. K., Poznań, 1869, (2), k. 1-4.
 • 520 $a Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie (podpis: Ludomił German przewodniczący i Artur Passendorfer sekretarz), 1904, k. 228-229. - Rydel Józef (Kancelaria Akademii Umiejętności w Krakowie), 1903, (3), k. 174-175, 179. -
 • 520 $a Przy tym: katalogi wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Bibliotece Watykańskiej k. 46-53, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden k. 88-103, Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, Jena k. 104-119; notatka Władysława Zamoyskiego o darowaniu wydawnictw BK Gimnazjum Polskiemu w Cieszynie, 1899, k. 131.
 • 520 $a Przy tym rach. księgarń: Lange J. B., 1869, (6), k. 25-33. - Leitgeber J. i Sp., 1886, k. 23. - Weigel Oswald, 1886, k. 24. - Żupański J. K., 1888, k. 34.
 • 520 $a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (podpis: Oswald Balzer wiceprzewodniczący, Wiktor Hahn i Przemysław Dąbkowski sekretarz), 1904-1906, (3), k. 186-187, 204-205, 244, przy tym katalog wydawnictw BK (dr.) z zaznaczonymi pozycjami przesłanymi Towarzystwu, k. 188-203. - Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (podpis: Antoni Kalina przewodniczący i Stanisław Zdziarski sekretarz), 1900, k. 123-124. -
 • 520 $a Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Postęp" w Monachium (podpis: M. Łoziński przewodniczący i K. Siemaszko sekretarz), 1900, (2), k. 127-130. - Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (podpis: Edmund Jankowski i Stanisław Brzozowski sekretarz), 1906, k. 247. - Volter I. A., bibliotekarz Biblioteki Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, 1902, (4), k. 170-172, 180-182. -
 • 520 $a Warschauer Adolf, 1899-1906, (3), k. 62-63, 82-84, 255, przy tym wykaz wydawnictw wymienionych między BK a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, 1899, k. 64-65. - Winiarz Alojzy (Towarzystwo Historyczne we Lwowie), 1900, k. 132. - Winter Gustav, dyrektor Kaiserliches und Königliches Haus-, Hof- und Staats-Archiv w Wiedniu, 1906, k. 238-239. - Wolff Robert, współwłaściciel Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 1901, k. 160-161. -
 • 520 $a Wydział Krajowy we Lwowie (podpis: Andrzej Potocki marszałek krajowy i Adolf Vayhinger), 1901, k. 166-167, przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do A. Potockiego z protestem przeciw adresowaniu listu Wydziału do BK w języku niemieckim), 1902, (2 red.), k. 168-169.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a fre $a rus
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 164-165.
 • 600 $a Gebethner Gustaw Adolf
 • 600 $a Pierling Paul
 • 610 $a Archiwum Państwowe (Wiedeń)
 • 610 $a Cesarska Biblioteka Publiczna (Petersburg)
 • 610 $a Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni Praga
 • 610 $a Gebethner i Wolff, |Księgarnia Warszawa
 • 610 $a Gimnazjum Polskie Cieszyn
 • 610 $a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen Poznań
 • 610 $a Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich (Lwów)
 • 610 $a Museum Slavicum Bruksela
 • 610 $a Muzeum Kralovstvi Českeho Praga
 • 610 $a Uniwersytet Lwowski
 • 651 $a Bruksela $x Museum Slavicum
 • 651 $a Cieszyn $x Gimnazjum Polskie
 • 651 $a Dania $x robotnicy polscy
 • 651 $a Gdańsk $x Westpreussische Geschichtsverein
 • 651 $a Gniezno $x księgarnia - Lange J. B.
 • 651 $a Jena $x Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Kraków $x Archiwum Akt Dawnych
 • 651 $a Lipsk $x Auction-Institut - Weigel Oswald
 • 651 $a Lwów $x Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich
 • 651 $a Lwów $x Wydział Krajowy
 • 651 $a Lwów $x Uniwersytet
 • 651 $a Lwów $x Akademickie Kółko Historyczne
 • 651 $a Lwów $x Polskie Muzeum Szkolne
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Ludoznawcze
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo Historyczne
 • 651 $a Lwów $x Uniwersytet Lwowski. Seminarium Historii Kościelnej
 • 651 $a Lwów $x Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej
 • 651 $a Monachium $x Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Postęp"
 • 651 $a Nowy Targ $x Gimnazjum
 • 651 $a Petersburg $x Cesarska Biblioteka Publiczna
 • 651 $a Poznań $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Leitgeber Jarosław i Sp.
 • 651 $a Poznań $x Historische Gesellschaft für die Provinz Posen
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Praga $x Česke akademie Cisaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umeni
 • 651 $a Praga $x Muzeum Kralovstvi Českeho
 • 651 $a Tarandt $x Kółko Naukowe Akademików Polaków
 • 651 $a Warszawa $x Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
 • 651 $a Warszawa $x księgarnia - Gebethner i Wolff
 • 651 $a Watykan $x Biblioteka Watykańska
 • 651 $a Wiedeń $x Archiwum Państwowe
 • 651 $a Wiesbaden $x Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung
 • 651 $a Zurych $x Kółko Matematyczno-Techniczne
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Wydawnictwa BK
 • 653 $a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 $a Arlet W.
 • 700 $a Balzer, Oswald $d (1858-1933)
 • 700 $a Basalik Kazimierz
 • 700 $a Bederski Antoni
 • 700 $a Brzozowski Stanisław
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Collmann Oswald
 • 700 $a Dąbkowski Przemysław
 • 700 $a Fijałek Jan, ks.
 • 700 $a Frydrychowicz J.
 • 700 $a German Ludomił
 • 700 $a Günther Otto
 • 700 $a Hahn Wiktor
 • 700 $a Hlavka Josef
 • 700 $a Jankowski Edmund
 • 700 $a Kalina Antoni
 • 700 $a Korzon Tadeusz
 • 700 $a Krotoski Kazimierz
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław $d (1865-1917)
 • 700 $a Kucharski Władysław Wiktor $d (1875-1942)
 • 700 $a Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 700 $a Lange J. B.
 • 700 $a Leitgeber Jarosław
 • 700 $a Lenkiewicz Wł.
 • 700 $a Łoziński M.
 • 700 $a Maczuga [?] F.
 • 700 $a Morawski Franciszek
 • 700 $a Orsetti Maria
 • 700 $a Ortwed Edward, ks.
 • 700 $a Passendorfer Artur
 • 700 $a Perlbach Max
 • 700 $a Potocki Andrzej $d (1861-1908)
 • 700 $a Rajman Bohuslav
 • 700 $a Rogaliński [?]
 • 700 $a Rydel Józef
 • 700 $a Siemaszko K.
 • 700 $a Vayhinger Adolf
 • 700 $a Volter I. A.
 • 700 $a Warschauer Adolf
 • 700 $a Weigel Oswald
 • 700 $a Winiarz Alojzy
 • 700 $a Winter Gustav
 • 700 $a Wolff Robert
 • 700 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 700 $a Zdziarski Stanisław
 • 700 $a Ziółkowski Józef
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty
 • 710 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 710 $a Akademickie Kółko Historyczne Lwów
 • 710 $a Archiwum Akt Dawnych (Kraków)
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Ordynacji Zamojskiej Warszawa
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich Poznań
 • 710 $a Biblioteka Watykańska
 • 710 $a Kółko Matematyczno-Techniczne Zurych
 • 710 $a Kółko Naukowe Akademików Polaków Tarandt
 • 710 $a Lange J. B., |Księgarnia (Gniezno)
 • 710 $a Leitgeber Jarosław i Sp., |Księgarnia Poznań
 • 710 $a Polskie Muzeum Szkolne Lwów
 • 710 $a Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Historyczne Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Ludoznawcze Lwów
 • 710 $a Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Postęp" Monachium
 • 710 $a Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie
 • 710 $a Uniwersytet Lwowski. $b Seminarium Historii Kościelnej
 • 710 $a Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung Wiesbaden
 • 710 $a Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde Jena
 • 710 $a Weigel Oswald, |Auction-Institut (Lipsk)
 • 710 $a Westpreussische Geschichtsverein Gdańsk
 • 710 $a Wydział Krajowy (Lwów)
 • 710 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 740 $a Katalog wydawnictw BK
 • 740 $a Statut Seminarium Historii Kościelnej w Uniwersytecie Lwowskim, 1905
 • 852 $j AB 195
 • 960 $n Nr inw. 0199
 • 999 $a KW

Indexes