"Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.1.1908 - 1.3.1913".

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 224
  • Nr inw. 0230
 • Tytuł:
  • Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
  • "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.1.1908 - 1.3.1913".
 • Miejsce i czas powstania: 1908-1913
 • Opis fizyczny:
  • 278 k. 34x23 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger cze
 • Uwagi: 146 listów
 • Zawartość:
  • Aleksandrowicz Zenon, student filozofii we Lwowie, 1908-1909, (2), k. 21-23, 157. - wypożyczenie rkps. utworów Franciszka Zabłockiego do pracy nad jego pamfletami.
  • Badecki Karol, 1908-1912, (7), k. 1-2, 19-20, 71-74, 77, 137-139, 261-262. - wypożyczenie st.dr., głównie literatury plebejskiej.
  • Balzer Oswald, 1909, k. 66-68. - wypożyczenie rkps. praw i statutów Ormian lwowskich (BK 797).
  • Bartoszewicz Kazimierz, historyk i publicysta, 1908, k. 17-18. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Dzieje insurekcji kościuszkowskiej" (Kraków 1909).
  • Barwiński Eugeniusz, 1908, (2), k. 28-31. - wypożyczenie rkps. dotyczących sejmów XVI-XVII w.
  • Bernacki Ludwik (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie), 1912, k. 260. - brulion listu Z. Celichowskiego do dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, 1912, k. 252. - wypożyczenie st.dr. dla K. Badeckiego i Władysława Tadeusza Wisłockiego.
  • Bidlo Jaroslav, 1908, k. 15-16. - zwrot wypożyczonych rkps.
  • Biskupski Bolesław, 1912, (depesza), k. 226. - zawiadomienie o powrocie do Krakowa.
  • Chybiński Adolf, muzykolog, 1909, (3), k. 82-83, 87-88, 93-94. - kwerenda dotycząca rkps. muzycznych do historii muzyki polskiej pisanej do "Encyklopedii polskiej, mającej być wydaną przez Akademię Umiejętności".
  • Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, 1912, k. 241-242. - kwerenda dotycząca rozprawek polskich z XVIII w. z dziedziny etyki.
  • Goldmann A., archiwista w Wiedniu, 1910, (2), k. 132-133, 135-136. - o opis bibliograficzny rkps. "Boskiej komedii" Dantego (Bk 629).
  • Haebler Konrad (Königliche Bibliothek, Berlin), 1908-1912, (6), k. 53-56, 173-174, 177, 243-244, 254-255. - na tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1912, k. 54. - wypożyczenie inkunabułów do wydania "Gesamtkatalog der Wiegendrucke".
  • Hecker Oscar, 1912, k. 234. - kwerenda dotycząca Dantego i Boccacia.
  • Hofmanówna Halina, później Dadeyowa, historyk, 1912, k. 222-223. - wypożyczenie rkps. "Kroniki" Wincentego Kadłubka.
  • Horodyski Władysław, 1912, k. 193-194. - kwerenda dotycząca listów Bronisława Trentowskiego do jego monografii (Kraków 1913).
  • Kieszkowski Jerzy, 1910-1911, (4), k. 144-147, 150-151, 158-161. - wypożyczenie rycin do ilustracji pracy "Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki" (Poznań 1912).
  • Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, 1913, (2), k. 268-272. - wypożyczenie st.dr.
  • Konopczyński Władysław, 1912, (2), k. 183-184, 189-190, 195. - o udostępnienie zbioru Archiwum Zarembów do pracy nad historią konfederacji barskiej.
  • Konopka Kazimierz ks., 1910, k. 140-141. - kwerenda dotycząca jezuickich rkps. i archiwaliów.
  • Kordzikowski Józef, 1912, (2), k. 216-217, 229-230 i rewers k. 233. - wypożyczenie rkps. do pracy o wojnie szwedzkiej 1621-1622 i 1625-1626 oraz zatargu Krzysztofa Radziwiłła z królem Zygmuntem III.
  • Korzeniowski Józef (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1911-1912, (4), k. 175-176, 185-186, 202-203, 263-264. - wypożyczenie rkps. i st.dr. dla Ludwika Kolankowskiego i Haliny Hofmanówny.
  • Kot Stanisław, 1912, (3), k. 235-236, 249-250, 258-259. - wypożyczenie st.dr. do rozprawki o Piotrze Skardze; kwerenda materiałów dotyczących Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  • Kukula (Biblioteka Uniwersytecka w Pradze), 1913, k. 265. - wypożyczenie rkps. dla F. Spiny.
  • Kwiatkowski Wincenty, sekretarz biura komisarskiego w Kórniku, 1910, k. 96-97. - wypożyczenie herbarza.
  • Leidinger Georg (Königliche Hof- und Staatsbibliothek, Handschriften-Abteilung, Monachium), 1909, k. 84. - wypożyczenie rkps. dla A. Chybińskiego.
  • Leonhardt Stanisław, germanista, nauczyciel gimnazjum w Krakowie, 1912, (2), k. 208, 231-232. - wypożyczenie broszur do t. 2 pracy "Polenlieder deutscher Dichter" (Kraków 1917).
  • Lipińska Anna, historyk, 1910, k. 116-117. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy "Le Grand-Duche de Posen de 1815 a 1830" (Paryż 1911).
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łoś Jan, językoznawca, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1909, k. 60-63. - kwerenda dotycząca rkps. "Pamiętników Janczara".
  • Łukomski Stanisław ks., proboszcz w Koźmienie, 1909, k. 80-81. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Koźmin wielki i nowy. Monografia historyczna" (Poznań 1914).
  • Łuniński Ernest, literat, 1910, (3), k. 128-131. - o fotografię portretów Ignacego i Ksawerego Działyńskich oraz ryciny przedstawiającej nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu do albumu "Napoleon, Legiony i Księstwo Warszawskie" (Warszawa 1912).
  • Mańkowski Alfons ks., 1909, k. 78-79. - o opis bibliograficzny kilku dr. pomorskich.
  • Mańkowski Bolesław, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1908-1913, (5), k. 25-27, 124-125, 168, 196-197, 276-278. - wypożyczenie st.dr.
  • Merczyng Henryk, 1911, (3), k. 149, 163, 165. - o udostępnienie Biblii Szymona Budnego do pracy "Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagiellonów" (Warszawa 1912).
  • Michałowski Józef, prawnik, ekonomista i historyk, 1911, k. 187-188. - na tym dopisek S. Kętrzyńskiego. - kwerenda dotycząca korespondencji Wacława Rzewuskiego Emira w związku z przygotowywaniem do wydania przez jego wnuka Onorato Caetani di Sermoneta pamiętników Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej.
  • Mizerska, 1908, k. 39. - pokwitowanie odbioru rkps. "Wirydarza poetyckiego" Jakuba Teodora Trembeckiego.
  • Niegolewski Felicjan, 1912, k. 218-219. - informacje o J. Kordzikowskim.
  • Niewöhner Heinrich, 1912, k. 215. - kwerenda dotycząca rkps. niemieckich dla Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften.
  • Notatka Z. Celichowskiego o wypożyczeniu autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza Józefowi Kallenbachowi, 1912, k. 227-228.
  • Novaček Vojtech J., dyrektor Archivu zemskeho w Pradze, 1910, k. 115. - zwrot rkps. wypożyczonych dla J. Slavika.
  • Okoniewski Stanisław ks., 1912, (3), k. 212-214, 220-221. - wypożyczenie st.dr.
  • Otwinowski Konstanty ks., jezuita, 1912, (3), k. 191-192, 209-210, 237-238. - o spis dzieł Piotra Skargi w BK (zob. K. Otwinowski: "Dzieła X. Piotra Skargi. Spis bibliograficzny". Kraków 1916).
  • Paczkowski Józef, 1910, k. 122. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy nad okresem panowania Jana III.
  • Pawłowski Bronisław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1912, k. 211. - wypożyczenie st.dr.
  • Przesmycki Zenon, 1909, k. 85-86. - kwerenda dotycząca rkps. i rysunków C.K. Norwida. (Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 11 : 1973, s. 276-277).
  • Rachwał Stanisław, student filozofii we Lwowie, później historyk i muzeolog, 1907-1910, (5), k. 3-6, 11-14, 91-92, 108-109. - wypożyczenie st.dr. Adriana Wieszczyckiego; o zgodę na przedruk jego "Sielanek" (Kraków 1911); kwerenda dotycząca utworów Stanisława Serafina Jagodyńskiego.
  • Rostafiński Józef, 1913, k. 267. - wypożyczenie rkps.
  • Rostafiński Józef, 1913, k. 267. - wypożyczenie rkps.
  • Rozov Vladimir A. (Rozow Włodzimierz), historyk ukraiński, 1912, k. 224-225. - kwerenda dotycząca dokumentów ruskich XIV i XV w.
  • Rydel Józef, 1908-1913, (25), k. 7-9, 24-25, 34-40, 54a-54b, 57-59, 64-65, 89-90, 106-107, 114, 126-127, 148, 152-153, 162, 164, 166-167, 178-182, 200-201, 238, 240, 266, 274. - przy tym bruliony listów Z. Celichowskiego do J. Rydla, 1908, (2), k. 41-44. - Przy tym brulion listów Z.C. do J. Rydla, 1908, (2), k. 41-44. - wypożyczenie rkps., dr. i czasopism do Akademii Umiejętności w Krakowie dla Tadeusza Grabowskiego, Jana Czubka, Jana Łosia, ks. Jana Sygańskiego, Józefa Tretiaka, Stanisława Kota i Józefa Rostafińskiego; zwrot rkps. ze zbioru Ludwika Mizerskiego "Wirydarz poetycki" J.T. Trembeckiego; wiadomości biograficzne dotyczące Alojzego Konstantego Lubeckiego; o stare znaczki pocztowe i ekslibrisy.
  • Sapieha Władysław, 1911, k. 171-172. - kwerenda dotycząca listów Leona Sapiehy do Tytusa Działyńskiego.
  • Skopnik von, por., 1910, (3), k. 98-105. - kwerenda dotycząca materiałów do genealogii rodziny Skop, Skopnik herbu Trąby, załączony szkic genealogiczny Ościków herbu Trąby.
  • Slavik Jan, asystent seminarium historycznego Uniwersytetu w Pradze, 1908, (3), k. 32-33, 45-47, 51-52. - przy tym list Arhivu Zemskeho w Pradze (podpis: Julius Pažont dyr.), do Z. Celichowskiego, 1908, k. 49-50. - wypożyczenie rkps. "Acta Tomiciana" do pracy o stosunkach króla Ferdynanda z Zygmuntem Starym w l. 1530-1548.
  • Spina Franz, 1910, (2), k. 118, 120-121. - o udostępnienie zbiorów BK.
  • Święcicka Emilia, 1910, (2), k. 142-143. - wypożyczenie materiałów do pracy o Klaudynie z Działyńskich Potockiej.
  • Szyjkowski Marian (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1912, k. 256-257. - wypożyczenie st.dr. dla Stanisława Kota.
  • Wegner Wanda, właścicielka pensjonatu we Wrocławiu, 1912, k. 205-206. - o udostępnienie zbiorów BK Stanisławowi Leonhardtowi.
  • Wolff E., ppor., 1909-1913, (4), k. 69-70, 75-76, 273. - wypożyczenie książek o genealogii Ridtów, załączony szkic genealogiczny tychże z XVI w.
  • Wotschke Theodor, 1908-1910, (2), k. 10, 119. - wypożyczenie książek do rozpraw z dziejów reformacji w Polsce.
  • Zielewicz Ignacy, 1912, k. 204. - o udostępnienie zbiorów BK S. Leonhardtowi.
  • Zivier Ezechiel, archiwista w Archiwum książęcym w Pszczynie, 1909-1912, (5), k. 95, 110-113, 169-170, 245-248. - wypożyczenie książek do pracy "Neuere Geschichte Polens" (Gotha 1915).
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 199-203.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 276-277.
  • Otwinowski Konstanty: Dzieła X. Piotra Skargi. Spis bibliograficzny. Kraków 1916.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
 • 245 $a "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.1.1908 - 1.3.1913".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1908-1913
 • 300 $a 278 k. $c 34x23 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e opr. półpł.
 • 400 $a Lubomirska Rozalia zob. Rzewuska Rozalia z Lubomirskich
 • 500 $a 146 listów
 • 520 $a Aleksandrowicz Zenon, student filozofii we Lwowie, 1908-1909, (2), k. 21-23, 157. - wypożyczenie rkps. utworów Franciszka Zabłockiego do pracy nad jego pamfletami.
 • 520 $a Badecki Karol, 1908-1912, (7), k. 1-2, 19-20, 71-74, 77, 137-139, 261-262. - wypożyczenie st.dr., głównie literatury plebejskiej.
 • 520 $a Balzer Oswald, 1909, k. 66-68. - wypożyczenie rkps. praw i statutów Ormian lwowskich (BK 797).
 • 520 $a Bartoszewicz Kazimierz, historyk i publicysta, 1908, k. 17-18. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Dzieje insurekcji kościuszkowskiej" (Kraków 1909).
 • 520 $a Barwiński Eugeniusz, 1908, (2), k. 28-31. - wypożyczenie rkps. dotyczących sejmów XVI-XVII w.
 • 520 $a Bernacki Ludwik (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie), 1912, k. 260. - brulion listu Z. Celichowskiego do dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, 1912, k. 252. - wypożyczenie st.dr. dla K. Badeckiego i Władysława Tadeusza Wisłockiego.
 • 520 $a Bidlo Jaroslav, 1908, k. 15-16. - zwrot wypożyczonych rkps.
 • 520 $a Biskupski Bolesław, 1912, (depesza), k. 226. - zawiadomienie o powrocie do Krakowa.
 • 520 $a Chybiński Adolf, muzykolog, 1909, (3), k. 82-83, 87-88, 93-94. - kwerenda dotycząca rkps. muzycznych do historii muzyki polskiej pisanej do "Encyklopedii polskiej, mającej być wydaną przez Akademię Umiejętności".
 • 520 $a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, 1912, k. 241-242. - kwerenda dotycząca rozprawek polskich z XVIII w. z dziedziny etyki.
 • 520 $a Goldmann A., archiwista w Wiedniu, 1910, (2), k. 132-133, 135-136. - o opis bibliograficzny rkps. "Boskiej komedii" Dantego (Bk 629).
 • 520 $a Haebler Konrad (Königliche Bibliothek, Berlin), 1908-1912, (6), k. 53-56, 173-174, 177, 243-244, 254-255. - na tym brulion odpowiedzi Z. Celichowskiego, 1912, k. 54. - wypożyczenie inkunabułów do wydania "Gesamtkatalog der Wiegendrucke".
 • 520 $a Hecker Oscar, 1912, k. 234. - kwerenda dotycząca Dantego i Boccacia.
 • 520 $a Hofmanówna Halina, później Dadeyowa, historyk, 1912, k. 222-223. - wypożyczenie rkps. "Kroniki" Wincentego Kadłubka.
 • 520 $a Horodyski Władysław, 1912, k. 193-194. - kwerenda dotycząca listów Bronisława Trentowskiego do jego monografii (Kraków 1913).
 • 520 $a Kieszkowski Jerzy, 1910-1911, (4), k. 144-147, 150-151, 158-161. - wypożyczenie rycin do ilustracji pracy "Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki" (Poznań 1912).
 • 520 $a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, 1913, (2), k. 268-272. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Konopczyński Władysław, 1912, (2), k. 183-184, 189-190, 195. - o udostępnienie zbioru Archiwum Zarembów do pracy nad historią konfederacji barskiej.
 • 520 $a Konopka Kazimierz ks., 1910, k. 140-141. - kwerenda dotycząca jezuickich rkps. i archiwaliów.
 • 520 $a Kordzikowski Józef, 1912, (2), k. 216-217, 229-230 i rewers k. 233. - wypożyczenie rkps. do pracy o wojnie szwedzkiej 1621-1622 i 1625-1626 oraz zatargu Krzysztofa Radziwiłła z królem Zygmuntem III.
 • 520 $a Korzeniowski Józef (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1911-1912, (4), k. 175-176, 185-186, 202-203, 263-264. - wypożyczenie rkps. i st.dr. dla Ludwika Kolankowskiego i Haliny Hofmanówny.
 • 520 $a Kot Stanisław, 1912, (3), k. 235-236, 249-250, 258-259. - wypożyczenie st.dr. do rozprawki o Piotrze Skardze; kwerenda materiałów dotyczących Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • 520 $a Kukula (Biblioteka Uniwersytecka w Pradze), 1913, k. 265. - wypożyczenie rkps. dla F. Spiny.
 • 520 $a Kwiatkowski Wincenty, sekretarz biura komisarskiego w Kórniku, 1910, k. 96-97. - wypożyczenie herbarza.
 • 520 $a Leidinger Georg (Königliche Hof- und Staatsbibliothek, Handschriften-Abteilung, Monachium), 1909, k. 84. - wypożyczenie rkps. dla A. Chybińskiego.
 • 520 $a Leonhardt Stanisław, germanista, nauczyciel gimnazjum w Krakowie, 1912, (2), k. 208, 231-232. - wypożyczenie broszur do t. 2 pracy "Polenlieder deutscher Dichter" (Kraków 1917).
 • 520 $a Lipińska Anna, historyk, 1910, k. 116-117. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy "Le Grand-Duche de Posen de 1815 a 1830" (Paryż 1911).
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Łoś Jan, językoznawca, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1909, k. 60-63. - kwerenda dotycząca rkps. "Pamiętników Janczara". $a
 • 520 $a Łukomski Stanisław ks., proboszcz w Koźmienie, 1909, k. 80-81. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Koźmin wielki i nowy. Monografia historyczna" (Poznań 1914).
 • 520 $a Łuniński Ernest, literat, 1910, (3), k. 128-131. - o fotografię portretów Ignacego i Ksawerego Działyńskich oraz ryciny przedstawiającej nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu do albumu "Napoleon, Legiony i Księstwo Warszawskie" (Warszawa 1912).
 • 520 $a Mańkowski Alfons ks., 1909, k. 78-79. - o opis bibliograficzny kilku dr. pomorskich.
 • 520 $a Mańkowski Bolesław, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1908-1913, (5), k. 25-27, 124-125, 168, 196-197, 276-278. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Merczyng Henryk, 1911, (3), k. 149, 163, 165. - o udostępnienie Biblii Szymona Budnego do pracy "Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagiellonów" (Warszawa 1912).
 • 520 $a Michałowski Józef, prawnik, ekonomista i historyk, 1911, k. 187-188. - na tym dopisek S. Kętrzyńskiego. - kwerenda dotycząca korespondencji Wacława Rzewuskiego Emira w związku z przygotowywaniem do wydania przez jego wnuka Onorato Caetani di Sermoneta pamiętników Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej.
 • 520 $a Mizerska, 1908, k. 39. - pokwitowanie odbioru rkps. "Wirydarza poetyckiego" Jakuba Teodora Trembeckiego.
 • 520 $a Niegolewski Felicjan, 1912, k. 218-219. - informacje o J. Kordzikowskim.
 • 520 $a Niewöhner Heinrich, 1912, k. 215. - kwerenda dotycząca rkps. niemieckich dla Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften.
 • 520 $a Notatka Z. Celichowskiego o wypożyczeniu autografu "Części III Dziadów" A. Mickiewicza Józefowi Kallenbachowi, 1912, k. 227-228.
 • 520 $a Novaček Vojtech J., dyrektor Archivu zemskeho w Pradze, 1910, k. 115. - zwrot rkps. wypożyczonych dla J. Slavika.
 • 520 $a Okoniewski Stanisław ks., 1912, (3), k. 212-214, 220-221. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Otwinowski Konstanty ks., jezuita, 1912, (3), k. 191-192, 209-210, 237-238. - o spis dzieł Piotra Skargi w BK (zob. K. Otwinowski: "Dzieła X. Piotra Skargi. Spis bibliograficzny". Kraków 1916).
 • 520 $a Paczkowski Józef, 1910, k. 122. - o udostępnienie zbiorów BK do pracy nad okresem panowania Jana III.
 • 520 $a Pawłowski Bronisław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1912, k. 211. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Przesmycki Zenon, 1909, k. 85-86. - kwerenda dotycząca rkps. i rysunków C.K. Norwida. (Druk. Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 11 : 1973, s. 276-277).
 • 520 $a Rachwał Stanisław, student filozofii we Lwowie, później historyk i muzeolog, 1907-1910, (5), k. 3-6, 11-14, 91-92, 108-109. - wypożyczenie st.dr. Adriana Wieszczyckiego; o zgodę na przedruk jego "Sielanek" (Kraków 1911); kwerenda dotycząca utworów Stanisława Serafina Jagodyńskiego.
 • 520 $a Rostafiński Józef, 1913, k. 267. - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Rostafiński Józef, 1913, k. 267. - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Rozov Vladimir A. (Rozow Włodzimierz), historyk ukraiński, 1912, k. 224-225. - kwerenda dotycząca dokumentów ruskich XIV i XV w.
 • 520 $a Rydel Józef, 1908-1913, (25), k. 7-9, 24-25, 34-40, 54a-54b, 57-59, 64-65, 89-90, 106-107, 114, 126-127, 148, 152-153, 162, 164, 166-167, 178-182, 200-201, 238, 240, 266, 274. - przy tym bruliony listów Z. Celichowskiego do J. Rydla, 1908, (2), k. 41-44. - Przy tym brulion listów Z.C. do J. Rydla, 1908, (2), k. 41-44. - wypożyczenie rkps., dr. i czasopism do Akademii Umiejętności w Krakowie dla Tadeusza Grabowskiego, Jana Czubka, Jana Łosia, ks. Jana Sygańskiego, Józefa Tretiaka, Stanisława Kota i Józefa Rostafińskiego; zwrot rkps. ze zbioru Ludwika Mizerskiego "Wirydarz poetycki" J.T. Trembeckiego; wiadomości biograficzne dotyczące Alojzego Konstantego Lubeckiego; o stare znaczki pocztowe i ekslibrisy.
 • 520 $a Sapieha Władysław, 1911, k. 171-172. - kwerenda dotycząca listów Leona Sapiehy do Tytusa Działyńskiego.
 • 520 $a Skopnik von, por., 1910, (3), k. 98-105. - kwerenda dotycząca materiałów do genealogii rodziny Skop, Skopnik herbu Trąby, załączony szkic genealogiczny Ościków herbu Trąby.
 • 520 $a Slavik Jan, asystent seminarium historycznego Uniwersytetu w Pradze, 1908, (3), k. 32-33, 45-47, 51-52. - przy tym list Arhivu Zemskeho w Pradze (podpis: Julius Pažont dyr.), do Z. Celichowskiego, 1908, k. 49-50. - wypożyczenie rkps. "Acta Tomiciana" do pracy o stosunkach króla Ferdynanda z Zygmuntem Starym w l. 1530-1548.
 • 520 $a Spina Franz, 1910, (2), k. 118, 120-121. - o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 $a Święcicka Emilia, 1910, (2), k. 142-143. - wypożyczenie materiałów do pracy o Klaudynie z Działyńskich Potockiej.
 • 520 $a Szyjkowski Marian (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), 1912, k. 256-257. - wypożyczenie st.dr. dla Stanisława Kota.
 • 520 $a Wegner Wanda, właścicielka pensjonatu we Wrocławiu, 1912, k. 205-206. - o udostępnienie zbiorów BK Stanisławowi Leonhardtowi.
 • 520 $a Wolff E., ppor., 1909-1913, (4), k. 69-70, 75-76, 273. - wypożyczenie książek o genealogii Ridtów, załączony szkic genealogiczny tychże z XVI w.
 • 520 $a Wotschke Theodor, 1908-1910, (2), k. 10, 119. - wypożyczenie książek do rozpraw z dziejów reformacji w Polsce.
 • 520 $a Zielewicz Ignacy, 1912, k. 204. - o udostępnienie zbiorów BK S. Leonhardtowi.
 • 520 $a Zivier Ezechiel, archiwista w Archiwum książęcym w Pszczynie, 1909-1912, (5), k. 95, 110-113, 169-170, 245-248. - wypożyczenie książek do pracy "Neuere Geschichte Polens" (Gotha 1915).
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger $a cze
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 199-203.
 • 581 $a Krajewska Zofia: |Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973, s. 276-277.
 • 581 $a Otwinowski Konstanty: |Dzieła X. Piotra Skargi. Spis bibliograficzny. Kraków 1916.
 • 600 $a Boccacio Giovanni
 • 600 $a Budny Szymon
 • 600 $a Caetani di Sermoneta Onorato
 • 600 $a Czubek Jan
 • 600 $a Działyński Ignacy $d (1754-1797)
 • 600 $a Działyński Ksawery $d (1756-1819)
 • 600 $a Działyński, Tytus $d (1796-1861)
 • 600 $a Ferdynand $b I $c (cesarz rzymski ; $d 1503-1564)
 • 600 $a Grabowski Tadeusz
 • 600 $a Jagodyński Stanisław Serafin
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Kallenbach Józef
 • 600 $a Kętrzyński Stanisław
 • 600 $a Kolankowski Ludwik
 • 600 $a Kordzikowski Józef
 • 600 $a Kot Stanisław
 • 600 $a Krajewska Zofia
 • 600 $a Leonhardt Stanisław
 • 600 $a Łoś Jan
 • 600 $a Lubecki Alojzy Konstanty
 • 600 $a Mizerski Ludwik
 • 600 $a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 600 $a Napoleon $b I $c (cesarz Francuzów ; $d 1769-1821)
 • 600 $a Norwid Cyprian Kamil
 • 600 $a Ościkowie herbu Trąby
 • 600 $a Potocka Klaudyna z Działyńskich
 • 600 $a Radziwiłł Krzysztof $d (1585-1640)
 • 600 $a Ridtowie
 • 600 $a Rzewuska Rozalia z Lubomirskich
 • 600 $a Rzewuski Wacław
 • 600 $a Sapieha Leon $d (1803-1878)
 • 600 $a Skarga, Piotr $d (1536-1612)
 • 600 $a Skop (Skopnik) herbu Trąby, rodzina
 • 600 $a Spina Franz
 • 600 $a Sygański Jan, ks.
 • 600 $a Szydłowiecki Krzysztof
 • 600 $a Trentowski Bronisław
 • 600 $a Tretiak Józef
 • 600 $a Wieszczycki Adrian
 • 600 $a Wisłocki Władysław Tadeusz
 • 600 $a Zabłocki Franciszek
 • 600 $a Zarembowie
 • 600 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 600 $a Zygmunt Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 610 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 610 $a Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin
 • 610 $a Ormianie lwowscy
 • 611 $a Konfederacja 1768-1772 barska
 • 611 $a Powstanie 1794 Kościuszkowskie
 • 611 $a Wojny polsko-szwedzkie 17 w.
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Berlin $x Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften
 • 651 $a Berlin $x Königliche Bibliothek
 • 651 $a Bnin
 • 651 $a Bnin $x proboszcz, ks. Stanisław Okoniewski
 • 651 $a Koźmin
 • 651 $a Kraków $x Biblioteka Jagiellońska
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Księstwo Warszawskie
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Lwów $x Ormianie
 • 651 $a Monachium $x Königliche Hof- und Staatsbibliothek
 • 651 $a Praga $x Biblioteka Uniwersytecka $z Czechy
 • 651 $a Praga $x Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho
 • 653 $a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 700 $a Aleksandrowicz Zenon
 • 700 $a Badecki, Karol Józef $d (1886-1953)
 • 700 $a Balzer, Oswald $d (1858-1933)
 • 700 $a Bartoszewicz Kazimierz
 • 700 $a Barwiński Eugeniusz
 • 700 $a Bernacki Ludwik
 • 700 $a Bidlo Jaroslav
 • 700 $a Biskupski Bolesław
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chybiński Adolf
 • 700 $a Dobrzyńska-Rybicka Ludwika
 • 700 $a Goldmann A.
 • 700 $a Haebler Konrad
 • 700 $a Hecker Oscar
 • 700 $a Hofman-Dadeyowa Halina
 • 700 $a Horodyski Władysław
 • 700 $a Kieszkowski Jerzy
 • 700 $a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz
 • 700 $a Konopczyński Władysław
 • 700 $a Konopka Kazimierz, ks.
 • 700 $a Kordzikowski Józef
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 700 $a Kot Stanisław
 • 700 $a Kukula [?]
 • 700 $a Kwiatkowski Wincenty
 • 700 $a Leidinger Georg
 • 700 $a Leonhardt Stanisław
 • 700 $a Lipińska Anna
 • 700 $a Łoś Jan
 • 700 $a Łukomski Stanisław, ks.
 • 700 $a Łuniński Ernest
 • 700 $a Mańkowski Alfons, ks.
 • 700 $a Mańkowski Bolesław
 • 700 $a Merczyng Henryk
 • 700 $a Michałowski Józef $d 1870-1956)
 • 700 $a Mizerska [?]
 • 700 $a Niegolewski Felicjan
 • 700 $a Niewöhner Heinrich
 • 700 $a Novaček Vojtech J.
 • 700 $a Okoniewski Stanisław, ks. $c bp, wcześniej proboszcz w Bninie $d (1870-1944)
 • 700 $a Otwinowski Konstanty, ks.
 • 700 $a Paczkowski Józef
 • 700 $a Pawłowski Bronisław
 • 700 $a Pažont Julius
 • 700 $a Przesmycki Zenon
 • 700 $a Rachwał Stanisław
 • 700 $a Rostafiński Józef
 • 700 $a Rozov Vladimir A. (|Rozow Włodzimierz)
 • 700 $a Rydel Józef
 • 700 $a Sapieha Władysław $d (1853-1920)
 • 700 $a Skopnik von, por.
 • 700 $a Slavik Jan
 • 700 $a Spina Franz
 • 700 $a Święcicka Emilia
 • 700 $a Szyjkowski Marian
 • 700 $a Wegner Wanda
 • 700 $a Wolff E.
 • 700 $a Wotschke Theodor
 • 700 $a Zielewicz Ignacy
 • 700 $a Zivier Ezechiel
 • 710 $a Biblioteka Jagiellońska Kraków
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Lwów
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Praga
 • 710 $a Königliche Bibliothek Berlin
 • 710 $a Königliche Hof- und Staatsbibliothek (Monachium)
 • 710 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich Lwów
 • 710 $a Zemsky Archiv Kralovstvi Českeho (Praga)
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Pamiętniki Janczara
 • 777 $a Dante Alighieri $t Boska komedia
 • 777 $a Kadłubek Wincenty $t Kronika
 • 777 $a Mickiewicz, Adam (1798-1855) $t Dziady cz. III
 • 777 $a Trembecki Jakub Teodor $t Wirydarz poetycki
 • 852 $j AB 224
 • 960 $n Nr inw. 0230
 • 999 $a KW

Indexes