Title

Search Results

Results view
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
[Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza].Chmielnicki Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Czarniecki, Stefan hetman dowódca wojskowy (1599-1665); Czyżowski Zygmunt bp kamieniecki łucki (?-1667); Daniłowicz Stanisław syn Jana wdy ruskiego; Dzierżek Prandota sęd. gr. lub.; Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648); Karol X Gustaw (król Szwecji ; (1622-1660); Kazanowski Marcin rtm. płk. klan hal. hetm. pol.; Kemeny Janasz hetm. siedmiogr.; Kimini zob. Kemeny; Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. (ca 1592-1646); Koryciński Wojciech bp kamieniecki abp lwowski (?-1677); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. (ca 1608-1658); Leszczyński Bogusław podskarbi podkanclerzy kor. (ca 1612-1659); Lipski Jan abp gnieźnieński prymas (1589-1641); Lubieniecki Paweł; Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. (1573-1640); Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman polny kor. (1616-1667); Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Lupul Wasyli hosp. ziem mołd.; Mielecki Jan wda podolski marsz. w. kor.; Opaliński Krzysztof wda poznański 1609-1655; Ostrzycki Adam Marszałek wojsk związkowych (1665-1666); Potocki Mikołaj hetman w. kor. wda bracławski klan krakowski ca (1593-1651); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. 1589-1667; Sieniawski Mikołaj Hieronim wda wołyński hetman polny kor. (1645-1683); Silnicki Gabriel klan kamieniecki pułk. (?-1681); Szczuka Kazimierz prob. warsz.; Trzebicki Andrzej podkanclerzy kor. bp przemyski krakowski (1607-1679); Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda kijowski (1572-1642); Tyzenhaus sta uświacki; Ujejski Tomasz bp kijowski sufragan warmiński (1612-1689); Wiśniowiecki Janusz sta krzemieniecki koniuszy kor. (?-1636); Wiśniowiecki Jeremi Michał wda ruski (1612-1651); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wulf sta felin.; Wyhowski Jan płk. wda kijowskiRękopisyBK 00318; BK 0031817 w.
1 objects found