Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnail"Ruina Herbownych Piramydów Jaśnie Wielmożney Heidensteinów familij troiakim Nieśmiertelney Pamięci kolossem Powetowana albo kazanie na pogrzebie [...] Barbary z Heidensteinów Wolskiy Podkomorzyny Inflanckiey w kościele sollenczyńskim roku 1751 dnia 28 stycznia przez X. Jana Borka kapellana y kaznodzieię Przewielebnych w Chrystusie panien zakonu Norberta świętego klasztoru żukowskiego miane."Bogdański Michał student Szkoły Gdańskiej; Bork Jan; Heidenstein Barbara zob. Wolska z Heidensteinów Barbara; Kowalkowski Jacek; Wnorowski Gabriel student Szkoły GdańskiejRękopisyBK 00753; BK 0075318 w.
1 objects found