Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKorespondencja polityczna i prywatna z władzami, zarządzenia administracyjne etc.Arnim Adolf Heinrich von minister spraw wewnętrznych Prus, naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Arnim Bettina z d. Brentano; Baerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu; Bernuth von; Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Bodelschwingh Ernst minister spraw wewnętrznych Prus; Brentano Bettina zob. Arnim Bettina z d. Brentano; Działyński, Tytus (1796-1861); Flottwel Eduard Heinrich naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Franke; Frankenberg prezes Królewskiego Wyższego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; Fryderyk Wilhelm IV król pruski; Funck landrat w Śremie; Generalna dyrekcja; Hiller; Hoyer Friedrich radca prawny w Poznaniu; Klein urzędnik konsulatu pruskiego w Warszawie; Königliche Regierung, Abteilung des Innern zob. Regencja pruska, wydział spraw wewnętrznych, Poznań - do uzup.; Königliches Oberappellationsgericht zob. Królewski Wyższy Sąd Apelacyjny Pruski - uzup.; Königliches Preussisches Landgericht zob. Królewski Sąd Ziemski Pruski, Poznań; Königliches Provinzial Schul-Collegium zob. Królewskie Prowincjonalne Kolegium Szkolne, Poznań; Königlich Preusisches [?] General Konsulat in Warschau zob. Królewski Konsulat Generalny Prus, Warszawa; Konsulat Generalny Prus, Warszawa; Kries urzędnik królewski prowincjonalnego kolegium szkolnego; Królewski; Królewskie Prowincjonalne Kolegium Szkolne, POznań 1850; Królewski Sąd Ziemski Pruski, Poznań 1829; Królewski Wyższy Sąd Apelacyjny Pruski, Poznań; Królewski Wyższy Tajny Trybunał Berlin 1838; Krzyżanowski I; Kuberski landrat w Śremie; Landratura, Nowy Tomyśl; Magistrat Bnin 19 w.; Magistrat Kórnik 19 w.; Magistrat, Poznań 19 w.; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Berlin 19 w.; Minutoli Julius Rudolph dyr. policji w Poznaniu; Mirbach Gotfried von, viceprezes rejencji poznańskiej; Naczelne Prezydium W. Ks. Pozn., Poznań 19 w. - uzup.; Neumann urzędnik magistratu w Poznaniu; Pümmern urzędnik wydziału spraw wewnętrznych regencji pruskiej w Poznaniu; Puttkamer Robert Victor Eugen naczelny prezes W. Ks. Pozn.; Regencja pruska wydział spraw wewnętrznych, Poznań 1829-1841; Riesner; Sack sędzia Królewskiego Wyższego Tajnego Trybunału dla Prawa w Berlinie; Simon; Skopnik urzędnik celny w Strzałkowie; Sposetti Joseph Zerboni di zob. Zerboni di Sposetti Joseph; Willisen Wilhelm gen; Wyższy Sąd Apelacyjny Pruski zob. Królewski Wyższy Sąd Apelacyjny Pruski; Zerboni di Sposetti Joseph naczelny prezes W. Ks. Pozn.; Ziemstwa Kredytowego, PoznańRękopisyBK 07347; BK 073471817-1860
1 objects found