Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailListy Jana Lipskiego bpa krakowskiego głównie do rodziny z lat 1714-1745Kościelski Stanisław kaszt. konarski-kujawski, bydgoski; Krobanowski Jan Antoni dziekan gnieźn., proboszcz łęcz.; Lipski Jan podkancl. kor., bp łucki, krak., kardynał; Lipski Prokop kaszt. rogozińskiRękopisyBK 01850; BK 018501702-1810
1 objects found