Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz [...] Jana Pileckiego, któremu są przydane lekarstwa końskie z cwiczeniem tego lekarza. Przydaliśmy y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu z ziołkami dostatecznemi sprawione. Teraz znowu na światło wydane. Roku 1564.]Dembiński, Walenty (?-1585); Heireicher, Marcin zob. Siennik, Marcin; Heuwrecher zob. Siennik, Marcin; Łazarz Andrysowic (?-1577); Pelczman zob. Siennik, Marcin; Siennik, Marcin (?-ca 1588)StarodrukiCim.Qu.22441564)
1 record found