Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.Anton płk kijowski; Chreptowicz Joachim kanclerz w. lit. 1729-1812; Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665; Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775; Denhoff Teodor podkomorzy królewski; Erazm z Rotterdamu; Garampi Józef nuncjusz apostolski; Goclenius Conrad zob. Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium; Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662; Hilzen bp smoleński 18 w.; Jaskólski strażnik wojskowy 1654; Jerzy I Stefan hospodar wołoski; Kalinowski Marcin wda czernihowski hetman polny kor. ok. 1605-1652; Krynicki Makary zob. Makary Krynicki czerniec; Lacki Teodor Aleksander marszałek w. lit.; Lanckoroński Stanisław wda ruski hetman polny kor. zm. 1657; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok 1608-1658; Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok. 1608-1658; Leszczyński Jan wda poznański krakowski kanclerz w. kor. 1603-1678; Makary Krynicki czerniec; Mehmed Girej chan krymski; Melanchthon Phillip 1497-1560; Mohammedgirej zob. Mehmed Girej chan krymski; Osman II sułtan; Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas 1617-1673; Protopia? ks. z Czarnobyla 17 w.; Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667; Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655; Sapieha Kazimierz Leon podkanclerzy lit. 1609-1656; Stanisław August Poniatowski król Polski; Wyhowski Jan płk. wda kijowskiRękopisy19 w.