Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Kopiariusz korespondencji wychodzącej Agencji Głównej Dywizji Kozaków Sułtańskich w Paryżu.Gawroński Kazimierz; Gawroński Kazimierz pisarz Dyw. Koz. Sułt. i Agencji Głównej Dyw. w Paryżu; Kalinka Walerian; Kalinka Walerian uczestnik powst. krak. 1848, współprac. Hotelu Lambert, agent Dyw. Koz. Sułt. w Paryżu, zmartwychwstaniec, historykRękopisyBK 02560; BK 025601855 17.12.-1856 20.07.
1 record found