Title

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. MiscellaneaAlbrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Bellarmino Robert kardynał (1542-1621); Bock Abraham; Boxa Paweł zob. Boksza Paweł; Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Delfini, Giovanni Antonio kard. (1506-1561); Dymitr Samozwaniec II (?-1610); Fedorowicz Kaszyn Michał; Fedorowicz Kaszyn Michał zob. Kaszyn Michał Fedorowicz; Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Firlej Andrzej klan radomski (?-1609); Firlej, Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej Mikołaj wda krakowski (?-1601); Garzez [Garces] Martin wielki mistrz zakonu joannitów (1526-1601); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849); Górnicki Łukasz kanonik warmiński (1585-1651); Heidenstein Reinhold sekr. król. (1553-1620); Henryk IV (król Francji ; 1553-1610); Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603); Joachim Fryderyk Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kaszyn Michał Fedorowicz wda czernihowski; Kolegium Jezuitów Braniewo; Konarski Daniel opat oliwski (1564-1616); Konopacki Fabian dziekan poznański; Kostitz Johann; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kragius[?] Mikołaj poseł duński; Kryski Feliks kancl. wlk. kor. (1562-1618); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lyndsay? S.; Maciejowski Bernard abp. gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Malcyan [Maltzan] Joachim; Mendoza Franciszek poseł hiszpański 16 w.; Młodzianowski Tomasz jezuita; Mortęski Ludwik wda pomorski (1554-1615); Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Opaliński Andrzej marszałek wlk. kor. (1540-1593); Ostrogski Wasyl Konstantynowicz wda kijowski (ca 1524-1608); Possevino Antonio (ca 1533-1611); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski (ca 1553-1633); Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (1553-1609) kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski; Pstrokoński Maciej podkanclerz koronny (ca 1553-1609); Radziwiłł Albrycht marszałek w. lit. (1558-1592); Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant (1556-1600); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Romanus Franciszek; Roszkowski Jan klan poznański (ca 1575-1613); Rozdrażewski Hieronim bp włocławski (1546-1600); Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621); Saltykov Michail' Glěbovič; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy kasztelan wendeński (1554-1605); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Sczawiński Mikołaj klan łęczycki (?-1620); Sherleo Roberto; Stanisławski Baltazar podskarbi w. kor. (?-1610); Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Trubeckoj Jurij Nikitič; Tylicki Piotr (1543-1616); Tylicki Piotr bp warmiński sekretarz król. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński krakowski; Wignacourt Alof de wielki mistrz zakonu joannitów (1547-1622); Włoszek Stanisław podskarbi nadworny lit.; Wołłowicz Jarosz [Hieronim] podskarbi w. lit. (?-1643); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zygmunt III Waza III (król polski (1566-1632); Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00290; BK 0029017 w. i.
Go to the collection
"Panowanie Zygmunta III. Woyna Inflantska No 10."Anrep Reinhold; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Czarnkowski Andrzej wda kaliski (1560-ca 1618); Delwig Euerardus a; Delwig Euherardus zob. Delwig Euerardus a; Drucki Jan z Dziecinowic; Działyński Mikołaj wda chełmiński (ca 1540-1604); Farensbach Jerzy wda wendeński, hetman inflancki (1551-1602); Farensbach Jerzy wda wendeński hetman inflancki (1551-1602); Firlej Jan podskarbi kor. (?-1614); Fryderyk Kettler książę Kurlandii i Semigalii (1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624); Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Hilchen Dawid pisarz inflancki (1561-1610); Jan hrabia Fryzji Wschodniej; Jerzy Fryderyk książę pruski (1539-1603); Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kos Stanisław podkomorzy wendeński; Kostka Stanisław podskarbi ziem pruskich wda pomorski (?-1602); Krutniewicz Hawryło; Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Leniek Maciej klan dorpacki (ca 1545-1609); Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606); Linderson Andreas; Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Mierzejewski Adam rotmistrz król.; Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613); Ostrowski [Ostrogski] Konstanty książę wda kijowski; Potulicki Piotr wda kaliski; Potulicki Piotr wda płocki brzeski kujawski kaliski (?-1606); Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613); Prittwitz Jakub zob. Pretwicz Jakub wda podolski 1546-1613; Pstrokoński, Maciej bp przemyski (ca 1553-1609); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609); Rosen Jerzy; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Schenking Jerzy klan wendeński (1554-1605); Schenking Otto bp inflancki (1554-1637); Sobieski Marek klan i wda lubelski (ca 1549-1605); Sobieski, Marek wda lubelski (1549/50-1605); Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (?-1606); Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strik Teodor; Sudermański Karol zob. Karol IX Waza; Tarnowski Jan podkancl. kor. prymas (1550-1605); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tylicki Piotr podkancl. kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Wołowicz Andrzej płk. sędzia żmudzki; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00293; BK 0029317-19 w.
Go to the collection
[Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610); Bałaban Aleksander; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. (1548-1615); Baronio, Cesare kardynał włoski hagigraf (1538-1607); Bogusz Jan klan zawichojski; Boratyński Mikołaj stolnik orszański; Borghese, Scipione kard. (1577-1633); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Czykowski Stanisław podkomorzy krakowski; Daniłowicz Jan wda ruski (1570-1628); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Domaradzki Stanisław podstoli lwowski; Drewiński Lauryn cześnik wołyński; Dżanibekgirej chan krymski; Działyński Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617); Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621); Filip II (książę pomorski ; 1573-1618); Firlej, Henryk (abp gnieźnieński ; 1574-1626); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Zygmunt margrabia brandenburski; Jermogen Siergiej archiep. smoleński; Jerzy III ks. pomorski; Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Karol II książę oleśnicki; Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kochanowski Piotr (1566-1629); Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski; Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Korecki Samuel Karol pułk. sta ropczycki (1621-1651); Kos Feliks ksiądz sekr. król.; Kossobudzki Adam klan wyszogrodzki; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Krzewski Abraham sekr. pos. w Turcji poseł; Kuczborski Jan bp chełmiński sekr. król. (ca 1572-1624); Łahodowski Jan klan woł.; Lanckoroński Stanisław wda podlaski, sandomierski (ca 1465-1535); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Ledóchowski Samuel pisarz ziemski krzemieniecki; Leon XI (papież ; 1535-1605); Leopold abp Strasburga; Leśniowski Maciej sta raciborski klan bełski; Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Ligęza Sebastian podstoli sandomierski; Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Madaliński Jan opat lędzki; Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642); Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński 1560-1628; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Mohiła Konstanty wda wołoski; Montalto Alessandro kard.; Mortangen Ludwik von zob. Mortęski Ludwik; Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623); Plichta Konstanty klan sochaczewski; Przyjemski Andrzej klan gnieźn. marsz. nadworny kor. (?-1618); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marsz. w. lit. wda wileński (1549-1616); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rudomina Jan sekretarz królewski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sierakowski Jan cześnik podolski; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stadnicki Stanisław (ca 1551-1610); Stefan II Bocskay (książę Siedmiogrodu ; 1557-1606); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Struś Mikołaj klan halicki sta bracławski i winnicki (zm. 1604); Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szydłowiecki Krzysztof klan sandomierski; Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wężyk Jan prymas 1575-1638; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wołłowicz Hieronim [Jarosz] podkancl. lit. sta żmudzki (?-1643); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kancl. w. kor. (1582-1642); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)RękopisyBK 00325; BK 0032517 w.
3 records found