Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Listy do Augustyna Działyńskiego F - G.Działyński, Augustyn wojewoda kaliski (1715-1759); Fergusson, Lorentz; Flemming, Jan Jerzy Detlov podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda pomorski?; Florian przeor karmelitanów w Kcyni; Gabriel karmelita; Gądkowski, Maciej pisarz grodzki poznański; Gajewski, Antoni kasztelan nakielski; Gajewski, Rafał kasztelan rogoziński; Garczyński, Franciszek podkomorzy wschowski; Garczyński, Stefan kasztelan rozpier.; Garczyński, Stefan wojewoda poznański; Giżyński, Felicjan bernardyn, gwardian w Skępem; Gliścińska, Maria zob. Gliszczyńska, Marianna; Gliszczyńska, Marianna zob. Gliścińska, Maria; Gliszczyński, Józef kasztelan biechow.?; Gliszczyński, Maciej pisarz ziemski kaliski; Godlewski, Mikołaj Gozdawa regent grodzki pyzdrski; Golański, Ksawery; Golański, Łukasz pisarz grodzki wałecki?; Golcz; Golcz, Charles de kapitan pruski; Golcz, Franciszek J. l. Bogusław zob. Gulcz, Franciszek J. L. Bogusław; Golcz, Jerzy Wilhelm? generał-lejtnant; Golczowa zob. Gulczowa; Goren, J.; Gorzeński, Aleksander kanonik krakowski; Gorzeński, Antoni chorąży poznański; Gostomski, Mateusz burgrabia grodzki poznański?; Gostomski, W. ł. g.; Gozimirski, Wojciech Bończa; Grabowska, Antonina z Woronieckich kasztelanowa gdańska; Grabowski, Adam Stanisław bp kujawski; Grabowski, Jan Michał kasztelan gdański i elbląski; Grabowski, Manswet prowincjał bernardynów; Granowski, Kazimierz wojewoda rawski; Grocholski, Mateusz; Grockowska, Z.; Grockowski; Grodzicki, Ignacy; Grodzicki, Stanisław; Grodzicki, Zygmunt generał-major wojsk koronnych; Grudzielski, Adam; Grudziński, Karol kasztelan poznański; Gruszczeńska, Józefa zob. Gruszczeska, Józefa; Gruszczeska, Józefa zob. Gruszczeńska, Józefa klaryska; Gruszczyński, Jan Rafał podkomorzy królewski?; Gruszczyński, Jan sędzia grodzki wałecki; Grzegorzewski, Antoni oficjał warszawski; Grzybowski, M. ksiądz; Gulcz, Franciszek J. L. Bogusław zob. Golcz, Franciszek J. L. Bogusław; Gulczowa zob. Golczowa; Gurowski, Melchior kasztelan poznański; Gutowska, Łucja; Guzowski, Jan regent grodzki nakielski; Miączyńska, Dorota z Woronieckich kasztelanowa podl.; Woroniecka, Antonina zob. Grabowska, Antonina z Woronieckich; Woroniecka, Dorota zob. Miączyńska, Dorota z WoronieckichRękopisyBK 07246; BK 072461739-1756
1 record found