Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailNo titleSiczyńska Anna zob. Łagunia Anna z Siczyńskich; Tynecki Bogdan autor listu z zapytaniem o brata więźnia w Żabikowie 20 w.; Wiecierzyński Władysław autor relacji o ruchu narodowo-wyzwole ńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.; Wieczorek Jan autor relacji o ruchu narodowo-wyzwole ńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.; Wydawn. ZBOWID W-waRękopisyBK 12227; BK 122271964-1975
1 record found