Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailAkta majątkowe Józefy Zarembiny - Klucz Kisiele (wsie: Bujny, Gąski, Rokszyce, Gomólin, Jeżów) 1774-1802Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier; Błeszyński Ignacy stta brodnicki; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Piotr; Czarnecki Wawrzyniec regent grodzki, pisarz grodzki łęcz., podstarości, podczaszy, stolnik inowodzki; Gaszyński; Głodowski C. dzierżawca Kisiel; Gołembiowski Jan Nepomucen pisarz ziemski sieradz.; Jabłkowski Józef podkom. nadw., czł. Rady Nieustającej; Mostowski Maciej regent grodzki, wojski, łowczy, cześnik piotrk.; Otocki Felicjan; Polankowski Mikołaj stta dąbrowiecki; Polanowscy; Politalski Maksymilian burgrabia, subdelegat piotrk.; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.; Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Szadkowski Piotr; Turska Katarzyna zob. Tymowska Katarzyna z Turskich; Turski Feliks Paweł bp chełmski, łucki, krak.; Tymowska Katarzyna z Turskich; Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.; Wojnarowscy; Wojnarowski Stanisław stta mirhorodzki; Żabicki Franciszek cześnik radomski; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Wojciech II łowczyc bełzki; Zarembina Józefa z GrodzickichRękopisyBK 02127; BK 0212718 w.
1 record found