Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Instytucje dobroczynne Celestyny Działyńskiej, Korespondencja, projekty, Statuty Tow. Dobroczynności nad dziećmi, Instytut Panien w Poznaniu, Zakład Uwięzionych w Kościanie etc.Bartsch Amalie zob. Wiebig Amalie z d. Bartsch; Baumann Johann Friedrich Theodor naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Birt Anne guwernantka; Bishof H.; Brzeziński Józef ksiądz, przewodniczący Spółki Bazarowej, sekretarz Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Chłapowska Antonina z Grudzińskich; Dom Sierot Katolickich na Śródce, Poznań 1871; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński, Tytus (1796-1861); Gersdorff E. z d. Panwitz Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim; Grudzińska Antonina zob. Chłapowska Antonina z Grudzińskich; Harlem W. von zob. Willich W. z d. von Harlem; Henke Jerzy proboszcz w Wolsztynie; Hofman A. z Wodpolów działaczka filantropijna; Instytut dla Chorych , Wolsztyn 1847; Instytut Nauczycielek i Guwernantek, Poznań 1841; Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny; Libelt Karol filozof; Mejer; mejer Sabina; Mejer Zofia; Mycielski Józef; Nosarzewski Rafał landrat śremski; Panwitz E. zob. Gersdorff E. z d. Panwitz; Schmidt burmistrz w Wolsztynie; Sczaniecka Maria z Szembeków sekretarka Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich w Poznaniu; Szembek Maria zob. Sczaniecka Maria z Szembeków; Towarzystwo Muzyczno-Dobroczynne, Poznań 1845; Towarzystwo Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w W. Ks. Pozn., Poznań 1847; Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich, Poznań 1874; Wiebig Amalie z d. Bartsch działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim; Willich W. z d. von Harlem działaczka Towarzystwa Niewiast do Przyodziania Dzieci Ubogich w Wielkim Księstwie Poznańskim; Wodpol A. zob. Hofman A. z Wodpolów; Wolff Ludwika członek dyrekcji Tow. Muzycznego-Dobroczynnego w Poznaniu; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Ziołecka Matylda z Aksamitowskich działaczka Towarzystwa Muzyczno-Dobroczynnego w PoznaniuRękopisyBK 07504; BK 075041841-1846
1 record found