Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
352 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection[Projekt galerii – antresoli w sali bibliotecznej w oficynie zachodniej przy zamku w Kórniku] J[ózef]K:[ajetan] Janowski Bud.[owniczy] [J. K. Janowskiego projekt przebudowy oficyny zachodniej przy Zamku w Kórniku] „w Kórniku w Lutym 1872 r. JK: Janowski Bud.[owniczy]”MuzealiaPl 0110; Pl 110w lutym 1872 r. ; 1872
Go to the collection[Balustrada wokół latarni w hallu na 1. piętrze Zamku w Kórniku – projekt] [Józef Kajetan Janowski (1832–1914)?] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0120; Pl 120[między 1872 i 1874]
Go to the collection[Kominek w Czarnej Sali w Zamku Kórnickim – projekt] [Józef Kajetan Janowski (?)] [J. K. Janowskiego projekt przebudowy zamku w Kórniku] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0124; Pl 124[b.d. ; między 1872 i 1874]
Go to the collection[Widok fasady północnej zameczku na wyspie Jeziora Góreckiego w Trzebawiu] [Tytus Działyński] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0323; Pl 323[b.d. ; około 1824]
Go to the collection[Pałac Działyńskich w Poznaniu – projekt sztukaterii] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany ; znak wodny (tarcza z literą „J”?)MuzealiaPl 0355; Pl 355[b.d. ; 2. połowa XIX w.]
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/01; Pl 927/1
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/02; Pl 927/2
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/03; Pl 927/3
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/04; Pl 927/4
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/05; Pl 927/5
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/06; Pl 927/6
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/07; Pl 927/7
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/08; Pl 927/8
No thumbnail[autor nieokreślony] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0927/09; Pl 927/9
Go to the collection[Zamek w Kórniku – projekt elewacji południowej i wschodniej] [autor nieokreślony] [Projekt przebudowy Zamku w Kórniku] rysunek niesygnowanyMuzealiaPl 0848; Pl 848[około połowy XIX w.]
Go to the collection[Celestyna z Zamoyskich Działyńska (1804–1883) w młodym wieku] [fotograf nieokreślony]MuzealiaAO 0698; AO VIII 698[b.d., między 1860 i 1870]
No thumbnail[Tytus Działyński (1796-1861) około 1850 r.] [fotograf nieokreślony według dagerotypu nieokreślonego autora]MuzealiaFot 01466; I 1466[b.d., między 1845 i 1855]
Go to the collection[Oficyna zachodnia przy zamku w Kórniku, 1908 r.] [„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy] fotografia niesygnowana„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy autorMuzealiaFot 02025; I 2025[b.d., 1908]
Go to the collection[Fragment stropu Jadalni w Zamku Kórnickim z dekoracją w postaci tarcz herbowych, 1908 r.] [„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy] fotografia niesygnowana„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy autorMuzealiaFot 02026; I 2026[b.d., 1908]
Go to the collection[Przedsionek zamku w Kórniku zwany Babińcem, 1908 r.] [„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy]„Camera” Specyalny Skład Fotograficzny i Fabryka Przezroczy autorMuzealiaFot 02027; I 2027[b.d., 1908]
352 objects found