Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKorespondencja.Aleksandrowicz, Tadeusz dyr. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego (Koszalin); Axer, Erwin reżyser teatralny, dyr. Teatru Współczesnego w Warszawie; Balicki, Stanisław Witold kryt. lit. i teatr., dyr. PIW, dyr. Państw. Teatru; Bangeröd, Erik; Bargiełowski Daniel Komitet do Spraw Radia i Telewizji (Warszawa); Berndt Margueritte, Benno - Verlag, Lipsk; Brandstaetter Roman (1906-1987)RękopisyBK 12443; BK 124431951-1971
1 objects found