Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collectionZywot Jozepha z pokolenia żydowskiego sina Jakobowego rozdzielony w rozmowach person, ktory w sobie wiele cznot y dobrych obyczaiow żamyka.Izabela Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559); Rej, Mikołaj (1505-1569); Unglerowa, Helena (?-1551)StarodrukiCim.O.54[1545 02.25 post]
1 objects found