Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailAkta sądowe z archiwum Świeykowskich 18 w.Bohdanowicz Brygida zob. Jachowska Brygida z Bohdanowiczów 1766; Bohdanowicz Łukasz chorąży kijowski; Bohdanowiczowa Luba?; Bohdanowiczowa żona; Chojecki? podwojewodzi; Chojecki podwojewodzi; Dydyński; Głębocki podstoli 1765; Jachowska Brygida z Bohdanowiczów; Jachowski sta sirkowski 1764; Kaleński Mikołaj namiestnik grodzki? kijowski; Ligelenczyński? Janusz; Lubomirski; Lubomirski Stanisław wda bracławski kijowski 1704-1793; Łynkajewski? Andrzej; Miande? Stanisław?; Mianowski Piotr; Michałowski Krzysztof; NN archimandryta owrucki 1731; Olizar Adam sta łojowski; Sanguszko Janusz Aleksander marszałek nadw. lit. 1712-1775; Sanguszko sta czerkawski; Sienicki mąż ciotki 1764; Sosnowski Stanisław; Świeykowski Leon; Świeykowski Leonard Marcin wda podolski; Świeykowski Stanisław ksiądz 1775; Synkajewski? Andrzej 1765; Szczeniowski Michał podczaszy derbski; Żywulo? J. A. 1765RękopisyBK 01230 vol. 1; BK 01230 vol. 117-18 w.
1 objects found