Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailKopie pism politycznych z lat 1915-1918 dotyczące sprawy polskiej na terenie Galicji i okupacji niemieckiej w Król. polskim (Koło Polskie, Naczelny Komitet Narodowy i in.).Beseler Hans Heinrich von gen.-gubernator warsz. 1850-1921; Bethmann-Hollweg Theobald kanclerz Rzeszy 1856-1921; Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego zob. Naczelny Komitet Narodowy; Diller Erich von gen. gubernator austr. w Lublinie ur. 1869; Głąbiński Stanisław działacz Nar. Dem.,senator, minister 1862-ok. 1943; Gutowski Wiktor żołnierz wojny 1914-1918; Kwaśniewski Mikołaj policjant w Nowym Targu; Łosiński Augustyn bp kielecki 1867-1937; Naczelny Komitet Narodowy 1915; Sieroszewski Wacław pisarz 1858-1943; Sikorski Władysław gen. dyr. Departamentu Wojsk. Nacz. Komitetu Nar., premier rządu emigracyjnego 1881-1943; Tresic-Pavicic dr poseł serbskiRękopisy1915-1918 i b. d.