Search result table

Search Results

Results view
8 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitle ▼ (descending)Autor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailZ listu [...] Gorayskiego [...] do [...] Jerzego Słupeckiego [...] in causa mutandae religionis.Gorayski, Zbigniew; Piotrkowczyk Andrzej 3; Słupecki Jerzy; s.n.Starodruki1643 ca]
No thumbnailMinerva Athenaea, hoc est, dissertatio, quâ primum Scholarum dignitas et necessitas demonstratur; deinde, vera informandae iuventutis ratio explicatur; habita in [...] Lesneo, ab Andrea Wegerscio [...] ipso inaugurationis suae die XXVII. Julij, anno M.DC.XXIX.Piotrkowczyk Andrzej 3; Węgierski, AndrzejStarodruki[1629 ca]
No thumbnailJudith.Bartas de Salluste, Guillaume Du zob. Du Bartas de Salluste, Guillaume; Desalluste, Guillaume Du Bartas zob. Du Bartas de Salluste, Guillaume; de Salluste, Guillaume Du Bartas zob. Du Bartas de Salluste, Guillaume; Du Bartas de Salluste, Guillaume; Leszczyński Rafał [tłum.]; Piotrkowczyk Andrzej 3; Salluste, Guillaume Du Bartas de zob. Du Bartas de Salluste, GuillaumeStarodruki1620
Go to the collection
Epithalamia votiva sacro coniugio [...] Andreae Węgierski [...] sponsi, et [...] Dorotheae Orliciae, filiae [...] Samuelis Orlicii [...] sponsae, a sponsi fratribus, affinibus, cognatis et amicis, ipso die nuptiarum, IV. Octobris, anno M.DC.XXIX. consecrata [...].Piotrkowczyk Andrzej 3Starodruki(1629)
No thumbnailConsensus (in fide et religione Christiana, inter Ecclesias Evangelicas Maioris et Minoris Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae [...] primo Sendomiriae anno MDLXX in synodo generali Sancitus et [...] in Vlodislaviensi generali synodo anno MDLXXXIII confirmatus [...] nunc autem ex decreto synodico in publicum typis editus anno [...] MDXXVIII).Piotrkowczyk Andrzej 3Starodruki1628
Go to the collection
Consensus (in fide et religione Christiana, inter ecclesias Euangelicas Maioris et Minoris Poloniae. Magnique Ducatus Lithuaniae [...] primo Sendomiriae Anno M.D.LXX in synodo generali sancitus et [...] in Wlodislauiensi generali synodo Anno M.D.LXXXIII confirmatus [...] nunc autem ex decreto synodico in publicum typis editus Anno Christi M.DC.XXVIII.).Piotrkowczyk Andrzej 3Starodruki1628
Go to the collection
Confessia abo wyznanie wiary powszechnej Kościołow Chrześciańskich Polskich [...] Ktorego się zgodnie trzymaią ludzie chrześciańskiey Rzeszy Niemieckiey [...] w Helwetiey [...] Znowu drukowana.Piotrkowczyk Andrzej 3Starodruki1632
No thumbnailAntapologia: to iest odpowiedz X. Daniela Clementinusa, na odpowiedź P. Ionasza Szlichtinka [...].Clementinus, Daniel; Piotrkowczyk Andrzej 3Starodruki1630