Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca) ▲ (ascending)Library catalogData
Go to the collection
Jastrzębiec gniazda szlacheckiego w osobie [...] Alexandra z Mirowa Myszkowskiego [...] pogrzebnym kazaniem zalecony [...] 12 lipca roku [...] 1650 przez W.O. Anyoła od S. Teresy [...] a przez [...] Jakuba Rostkowskiego [...] do druku podane [...].Anioł od św. Teresy karmelita bosy; Wieczorkowicz JanStarodruki[1650 ca]