Search result table

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego.Baptista, Mantuanus (1448-1516); Dominik z Secemina dominikanin, prof. Akademii Krakowskiej 15/16 w.; Gallus z Raciborza włodarz krakowskich dóbr biskupich (?-1515); Grzegorz z Sanoka (ca 1407-1477); Jan z Oświęcimia (1443-1527); Koszyrski, Korybut medyk i prawnik; Kropacz 16 w.; Krzycki, Andrzej (1482-1537); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Krzycki, Jan kanonik gnieźnieński, krakowski; kszOstroróg, Jan syn Wacława, kasztelana kaliskiego (?-po 1535); Lachowski, Jakub dworzanin Krzyckiego; Lang Katarzyna zob. Wedelicjusz Katarzyna; Lannoy, Carlos de wicekról Neapolu (1487-1527); Lansanus, Franciscus 16 w.; Łaska, Beata (1515-1576); Łaski, Hieronim dyplomata, żupan spiski, wojewoda sieradzki (1496-1541); Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531); Latalski, Jan prymas Polski (1463-1540); Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527); Longenus, Joannes lekarz; Longueil, Christophe; Lubrański, Grzegorz podkanclerzy koronny (?-1500); Lubrański, Jan biskup poznański (1456-1520); Maciejowski, Kasper kasztelan lubelski (?-1611); Magnus, Johannes arcybiskup Uppsali (1488-1544); Mąkoliński, Filip 16 w.; Malatesta, Ruperto kapitan; Melanchthon, Phillip (1497-1560); Międzyleski, Wawrzyniec biskup kamieniecki (przed 1480-1529); More, Jane żona Tomasza, humanisty angielskiego; Myszkowski, Jerzy dr obojga praw, archidiakon krakowski 16 w.; Negri, Tommaso biskup skardinski, legat Hadriana VI w Polsce; Nidecki, Andrzej Patrycy (1522-1587); Niempcza, Jan mieszczanin gdański; Niepelski poseł do Mołdawii; Niszczycki, Mikołaj kasztelan sierpski, starosta płocki (ca 1500-1542); Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563); Odrowąż, Anna (ca 1498-1557); Odrowąż Stanisław ze Sprowy wda podolski wda ruski zm. 1545; Oleśnicki, Jan wojewoda sandomierski (ca 1400-1460); Opaliński, Piotr kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu (ca 1480-1551); Orsini, Giovanni Battista kardynał (1450-1503); Orzechowski, Aleksander dworzanin królewski 16 w.; Ostroróg, Wacław kasztelan kaliski (?-1527); Passis, Jacobus de; Piccolomini, Giovanni kardynał sieneński (1475-1537); Pieczychowski, Leonard astrolog, lekarz Zygmunta I (1479-1517); Pilecki, Stanisław dworzanin królewski, starosta sanocki (?-1523); Piso, Giacomo dyplomata węgierski, legat papieski; Poliander, Johann kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach (1487-1541); Polidamus, Valentinus humanista, medyk niemiecki 16 w.; Pontano, Giovanni 16 w.; Potulicki, Piotr wojewoda płocki, brzeski, kujawski, kaliski (?-1606); Pulleo, Joannes Antonius nuncjusz apostolski na Węgrzech; Querini, Gerolamo dominikanin, patriarcha wenecki (1468-1554); Rąbiewski, Marcin; Revexla, Francesco dr prawa, humanista; Rożnowski, Tomasz kanonik i oficjał krakowski; Rudolf dr obojga praw, prowincjał dominikanów; Rydzyński, Piotr kanonik poznański; Sadowski, Piotr 16 w.; Salviati, Francesco arcybiskup Pizy (1443-1478); Samsey, Gyorgy Węgier zmarły w Polsce 16 w.; Sclafenati, Filippo; Sclafenati, Giacomo; Sculteti, Aleksander kanonik warmiński (ca 1485-1564); Secundus Janus humanista niderlandzki; Silvius, Jan filolog, prof. Akademii Krakowskiej (ca 1465-1537); Słomowski, Stanisław arcybiskup lwowski (?-1575); Smolikowski, Mikołaj dworzanin królewski, komendant Kieżmarku; Spławski, Wincenty 16 w.; Staszkowski, Jakub kanonik krakowski, sekretarz królewski; Stemberg z Oleśnicy, Michał Ślązak, dr teologii (?-1527); Szydłowieccy (rodzina); Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532); Szydłowiecki, Paweł prepozyt poznański, kustosz krakowski, sekretarz królewski (1478-1506); Tanzi, Francesco mediolański humanista 15-16 w.; Targowidzki, Zygmunt doktor, kustosz sandomierski, kanonik krakowski (?-1512); Tarło, Stanisław sekretarz królewski, biskup przemyski (ca 1480-1544); Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561); Tarquinia, Modesta; Tęczyński, Andrzej wojewoda bełski, krakowski (ca 1510-1588); Tęczyński, Stanisław; Tomasz Morus (św. ; 1478-1535); Tomicka Magdalena zob. Wrzesińska Magdalena; Tomicki, Jan syn Mikołaja, koniuszego królewskiego; Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Tomicki, Piotr kasztelan nakielski; Tonstall, Gurbert bp londyński; Ungler, Florian wydawca krakowski (?-1536); Ursinus, Joannes; Utišenić, Georgius biskup Waradynu, kardynał; Valeria, Paulina; Veigell, Kaspar; Verb~oczy, Istvan kanclerz węgierski; Vrančić, Antonius poseł królowej Izabeli do Francji (1504-1573); Vrančić, Mihovil poeta, humanista (ca 1507-1571); Waleczek oficer wojsk zaciężnych; Wapowski, Bernard kartograf, historyk (1450-1535); Wapowski, Piotr dziekan krakowski; Wedelicjusz, Katarzyna żona Piotra; Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516); Wrzesińska, Magdalena siostra Piotra Tomickiego; Zakrzewski, Andrzej dworzanin królewski, poseł do Turcji; Zambocki, Jan sekretarz, dworzanin, poseł królewski; Zebrzydowski, Andrzej biskup włocławski, krakowski (1496-1560); Zimmermann, Jan rajca krakowski; Złotkowski, Jan 16 w.; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548); Żyto, Mikołaj mieszczanin krakowskiRękopisy16 w.
Go to the collection
Poezje Andrzeja Krzyckiego i Klemensa Janickiego.Amulena zob. Virgilia Amulena; Bapowski Bernardus zob. Wapowski Bernard; Brodericus Stephanus; Dantyszek, Jan (1485-1548); Droisius, Wolfgang Silesita; Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572); Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579); Jachimowski, V. S. pisarz kodeksu; Janicki, Klemens (1516-1543); Karnkowski, Jan biskup przemyski, kujawski (1472-1537); Kromer, Marcin historyk (1512-1589); Krzycki, Andrzej (1482-1537); Krzycki, Andrzej (prymas Polski ; 1482-1537); Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537); Latalski, Jan (prymas Polski ; 1463-1540); Polidamius, Valentinus humanista, medyk niemiecki 16 w.; Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535); Tomicki, Piotr kasztelan nakielski; Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)Rękopisy17 w.
2 records found