Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailListy do Augustyna Działyńskiego - Z .Działyński Augustyn 1715-1759 wojewoda kaliski; Korzbok Zaydlicz Jan zob. Zaydlicz Jan Korzbok; pleban w Zakrzewiu 1755 - do uzup.; Rola? Zbijewski M. zob. Zbijewski M. Rola?; Wyssogota Zakrzewski Karol zob. Zakrzewski Karol Wyssogota; Zabłocki Jan; Zabłocki Ludwik przeor cystersów w Koronowie; Zakrzewski; Zakrzewski Andrzej kasztelan kaliski; Zakrzewski Józef sędzia ziem. kaliski; Zakrzewski Karol Wyssogota starosta szadkowski; Zakrzewski Tadeusz p. z. k.; Załuska W.; Załuski Andrzej Stanisław bp krakowski, kanclerz w. kor.; Załuski Ignacy? starosta grodzki chęciński i zawichoski?; Załuski Józef Andrzej bp kijowski; Załuski Marcin gen.-major?; Załuski Marcin sufragan płocki; Załuskowski S. kanonik poznański, prałat; Zasowski Stefan J. oficjalista Augustyna Działyńskiego; Zaydlicz Jan Korzbok podkomorzy J. K. M.; Zbijewski M. Rola?; Zbikowski Stanisław j. e.? z. p.; Zboiński J. ch. d.?; Zbyszewski Wojciech; Zebrzydowski J. M.?; Zembowski J. N.; Złotnicki Melchior podwojewodzy poznańskiRękopisy1741-1757