Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailKorespondencja ks. Szczęsnego Dettloffa do 1939 r.Antoniewicz Jan Bołoz 19 w. - 20 w.; Antoniewicz Włodzimierz 20 w.; Balerafe (?); Batowski Zygmunt prof., historyk sztuki 1876-1944; Bibrowska Wanda 19-20 w.; Bielohlawek Karola Direktion der österr. Staatlichen Lichtbildstelle w Wiedniu 19 w. - 20 w.; Biermann Georg prof., Künstlerischer Beirat im Kabinett F.K.H. des Grossherzogs von Hessen w Darmstadt) 19 w. - 20 w.; Boberska, Maria (?-1956); Brinckman (Albert Adolf ?) Kestner-Museum w Hannoverze 1916; Brzega Wojciech 19 w. - 20 w.; Brzeziński T. konsul polski w Lipsku 19 w. - 20 w.; Cankar Izidor 19-20 w.; Chmarzyńska Aurelia z Grablisów 19 w. - 20 w.; Chmarzyński Stefan 20 w.; Chmiel Adam 19 w. - 20 w.; Chyczewski Jerzy 19 w. - 20 w.; Czajkowski Stanisław 19 w. - 20 w.; Dǐveky Adorjan 19 w. - 20 w.; Dalbor Edmund ks., arcybiskup 19 w. - 20 w.; Demel Hans Kunsthistorisches Museum - Agyptisch-Orientalische Sammlung w Wiedniu 19 w. - 20 w.; Dettloff G. 19-20 w.?; Dettloff Ł. W. 19-20 w.?; Dettloff, Szczęsny (1878-1961); Dobrowolski Tadeusz Muzeum Śląskie w Katowicach 19 w. - 20 w.; Dubiska Irena 19 w. - 20 w.; Dvořak Max 19 w. - 20 w.; Estreicher Karol Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 19 w. - 20 w.; Frey Dagobert 20 w.; Friedländer Max J. Koenigliche Museum w Berlinie 19 w. - 20 w.; Gümbel Albert K. Bayerische Kreisarchiv w Norymberdze 19 w. - 20 w.; Halm Ph. M. die Bayerische Nationalmuseum w Monachium 19 w. - 20 w.; Hampe Th. Germanisches Museum w Norymberdze 19 w. - 20 w.; Hansler Erwin 19-20 w.; Herbst Stanisław 20 w.; Horn Curt 19 w. - 20 w.; Kaczmarczyk Kazimierz 19 w. - 20 w.; Kępiński Zdzisław naczelny dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków 19-20 w.; Klein Franciszek 19-20 w.; Kopernik Stanisław ks. 19-20 w.; Korzeniewski Stanisław 19-20 w.; Krygier, Eugeniusz (1912-1992); Kuffer P. 19-20 w.; Kutrzeba Stanisław sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności 19-20 w.; Lorentz Stanisław prof. 19-20 w.; Łukowski T. 19-20 w.; Lutze Erich Germanische Nationalmuseum w Norymberdze 19-20 w.; Majewski Kazimierz 19-20 w.; Mańkowski Tadeusz 20 w.; Mejtlis 19-20 w.; Morelowski Marian 20 w.; Raczkiewicz, Władysław (1885-1947); Raczyński Józef 19-20 w.; Rajewski Zdzisław 19-20 w.; Rejman Janusz 19-20 w.; R. Marian 19-20 w.; Sobieski Wacław 19-20 w.; Stefanini 19-20 w.; Stefanini Luci de Mori 19-20 w.; Stierling 19-20 w.; Taranczewski Wacław 19-20 w.; Telakowska W. 19-20 w.; Tietze Hans 19-20 w.; Tołwiński Tadeusz Politechnika Warszawska - Zakład Urbanistyki 19 -20 w.; Tyszkiewicz Samuel 19-20 w.; Walicki Michał 20 w.; Ważanka Halina 19-20 w.Rękopisy1893-1939
1 record found