Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
Go to the collection
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec; Belling gen. wojsk pruskich; Biernacki Paweł konsyliarz woj. sier. rotm. konf.; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Brzostowski Adam kaszt. połocki; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Friderici von mjr wojsk pruskich; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Gumowski Józef podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kuczyński Wiktoryn Adam marsz. z. mielnickiej konf. bar., czł. Generalności; Kwilecki J.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski Antoni konsyliarz woj. czernihowskiego konf. bar.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewski K.; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Olszewski J. por. rotm. komendant chorągwi huzarów komisarz podatkowy rady; Pac Michał Jan stta ziołowski marsz. gen. konf. bar.; Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar. chorąży kaw. narod.; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; Przyłuski Tadeusz marsz. konf. czernihowskiej konf. bar.; Rdułtowski W. por. konf. wlkp.; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sczaniecki S.; Sieroszewski Antoni kons. regim. konf. wlkp. konf. bar. regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp. konf. bar.; Skoroszewski M.; Skórzewski Ignacy podstoli ostrzesz. kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.; Starzeński K.; Stoiński Ksawery Franciszek kons. woj. lubel. konf. bar., czł. Generalności; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar. chorążyc brzeski; Sułkowski Aleksander Antoni feldmarsz. austr. stta odolanowski ordynat rydzyński, książę; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp. konf. bar. łęcz.; Szembek Aleksander III łowczy miecznik wojski w Ostrzesz. podkomorzy król.; Trzciński Antoni chor. konf. wlkp. konf. bar.; Tyminiecki Zaremba Wojciech rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.; Wieluchowski Antoni rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Wilkoński Tomasz marsz. ks. zator.-ośw. konf. bar.; Wojciechowski Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Wronowski F. G. por.; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej; Zbijewski MichałRękopisy18 w.
1 record found