Search result table

Search Results

Results view
13 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAutor (Twórca)Library catalogData
No thumbnailZbiór mów okolicznościowych i wiadomości encyklopedycznych.Rękopisy1701-1750
No thumbnailRóżne dot. Tytusa i Jana Działyńskich, świadectwa, zapiski, oferty, zaproszenia, reklamówki, bilety wizytowe, kupony, bilety loteryjne, koperty etc.Gimnazjum Marii Magdaleny (Poznań); Królewskie Gimnazjum Maryi Magdaleny w Poznaniu zob. Gimnazjum Marii Magdaleny (Poznań)Rękopisy
No thumbnailRóżne wiersze drobne: głównie okolicznościowe (powinszowania, powitalne) Celestyny i Tytusa Działyńskich.Amplewski Maxymilian; Argeut Paul; Chwalibóg; Drukarnia G~unthera Ernesta Leszno; Drukarnia Rouge'a w Paryżu; Gumowski Valentino F.W., student medycyny; G~unther Ernest właściciel drukarni w Lesznie; Jasieńczyk; Kamieński Karol dyspozytor drukarni Ernesta G~unthera w Lesznie; Kletczowmian Teodor; Kozłowski; Krzewski Seweryn; Marski nauczyciel w Skrzypny pod PleszewemRękopisy19 w.
No thumbnailWiersze różne ręką Celestyny Działyńskiej: Syrokomla, Franciszek Morawski, wiersze dla dzieci, piosenki polskie i ukraińskie ludowe.Kondratowicz Ludwik Władysław Franciszek zob. Syrokomla Władysław; Morawski Franciszek 1783-1861 generał dywizi, pisał utwory literackie; Syrokomla Władysław 1823-1862 poetaRękopisy19 w. 1 poł.
No thumbnailRóżne dot. służby wojskowej Jana Działyńskiego - karty powołania, urlopowe, świadectwa lekarskie i in.Bachelin L. Urzędnik Trybunału Cywilnego i Policji Sądowej departamentu Sekwany; Bormann; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy; Działyński Tytus (1796-1861); Kästich wachmistrz; Kompania Obrony Krajowej, Śrem; Königliche Landwehr-Bezirks-Compagnie in Schrimm zob. Królewska; Królewska; Police Judiciare du departement de la Seine zob. Trybunał Cywilny i; Policja Sądowa Departamentu Sekwany, Paryż; Policja Sądowa Departamentu Sekwany, Paryż 1867; Powiatowa; Puloczmacher dr; Puttkammerz von płk i komendant regimentu; Sanhelov major i komendant Drugiego Batalionu Dziesiątego Regimentu; Tribunal Civil et; Trybunał Cywilny i 1867; Wedelblucdt major i komendant Drugiego Batalionu Dziesiątego RegimentuRękopisy1851-1870
No thumbnailRóżne muzealne spisy, oferty, notatki m.in. spisy grafiki, (wzór karty katalogowej), wykazy i opisy znalezisk numizmatów etc.Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861)Rękopisy
No thumbnail"Inwentarz z dnia 31 grudnia 1894".Rękopisy1894-1896
No thumbnailRóżne wypisy i wyciągi źródłowe (1564-1793).Józef II cesarz Austrii; Katarzyna II caryca rosyjska; Klemens XIV papież; Kodecki Augustyn; Pallavicino Giorgio; Pius VI papież; Rzewuski Wacław; Stanisław August Poniatowski, król Polski; Visconti Antonio EugenioRękopisy19 w.
Go to the collection
RóżneKielisiński Kajetan Wincenty rytownik, bibliotekarz w Medyce i KórnikuRękopisy19 w. , 1 poł.
No thumbnailRóżne dotyczące organizacji "Sokoła" w Polsce w latach 1922-1937.Rękopisy1922-1937
Go to the collection
Kolekcja akt z czasów Stefana Batorego.Agryppa, Wacław klan miński, smoleński (?-1597); Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596); Chodkiewicz, Jan Hieronimowicz marszałek w. lit. (ca 1537-1579); Dulski, Jan podskarbi kor. (1534-1590); Dunin-Wolski, Piotr bp płocki (1531-1590); Górka, Andrzej klan międzyrzecki (1534-1583); Górka, Stanisław wda poznański (1538-1592); Grodzicki, Piotr; Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584); Jabrzykowski,[?] Stanisław mieszczanin krakowski; Lubomirski, Sebastian żupnik krakowski, klan wojnicki (1546-1613); Moretto, Daniel sekretarz królewski; Myszkowski, Piotr bp krakowski, podkanclerz kor. (1510-1591); Radziwiłł, Jerzy bp krakowski (1556-1600); Radziwiłł, Krzysztof wda wileński, hetman w. lit. (1547-1603); Radziwiłł, Stanisław marszałek w. lit., sta żmudzki (1559-1599); Somlio, Bartholomeo, de kard.; Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Szapia, Andrzej; Zamoyski, Jan kanclerz w. kor., hetman w. kor. (1542-1605); Zborowski, Andrzej marszałek nadw. kor. (ca 1525-1598); Zborowski, Jan sta odolanowski, grudziądzki, klan gnieźnieński (1538-1603)Rękopisy16-17 w.
No thumbnail[Różne - pojedyńcze]Altenberg H.; Aselin H.; Asher A. & Co; Augustin L. M.; Barth J. A.; Basset; Baudry J.; Bażyński F.; Behr B.; Bernard E. & Cie; Blackfriars; Boccard E. de; Boivin & Cie; Bossard; Brandstetter F.; Bray; Bronträger G.; Burn; Cassel & Comp.; Casterman H.; Christiansen Walther; Colin Armand; Conner J. S. e Comp.; Coppenrath A.; Costes Alfred; Cybulski A.; Daszkiewicz T.; Delagrave et Cie; Duncker; Eckstein Richard; Eisenschmidt R.; Engelmann J.; Eulitz Oskar; Fischer S.; Fock Gustav; Fołtyn Franciszek; Fues; Gaillard E.; Gerald Carl Sohn; Gerstmann Sigismond; Gili Gustavo; Glücksberg M.; Goin Auguste; Grote G.; Gruyter Walter; Haase Gotlieb Söhne; Hallberger Eduard; Hartung H.; Haton; Heinsius M.; Hellmann Richard; Hetzel J. et Cie; Hirt Ferdinand; Humbolt; Jeune Gilbert; Laipp H.; Lambert; Lebegue J. et Cie; Lemoine Auguste; Low Sampson; Lutz Robert; Macmillan et Co.; Maier Otto; Maisonneuve J.; Marcus M. et H. Verlag; Masson Victor et Fils; Melzer E. P.; Michel Albin; Michelet J.; Mitchell W.; Mittler; Mohr J. C. B.; Möllinger Julius; Morel A. rt Cie; Mueller T.; Nazikovskij Leon; Nicolaische F.; Niemierkiewicz M.; Noney et Cie; Oest G. van; Olschki Leo S.; Parey Paul; Poussielgue Freres; Retaux; Schletter Z.; Seyfarth G.; Wende E.Czasopisma1842-1984
No thumbnail[Różne - pojedyńcze]Bowker R. R.; Bray; Furnival and Parker; Günther; Händel; Hempel; Meiner F.; Palme Victor; Paprocki Teodor i Ska; Parey; Parker; Payot; Perthes Fr. And.; Picard Auguste; Połaniecki B.; Pospissila J. H.; Quandt; Quantin A.; Rauthke Albert; Regnard; Reimar Dietrich; Richter F. H.; Rivière Marcel; Rivnač Fr. v Praze; Rondeau E.; Roret; Rothschild J.; Rozez J. de; Ruffet R. et Cie; Rzepecki Karol; Sagert H. et Comp.; Sagnier; Sansoni G.C.; Sayaète Arthur; Schmid Charles; Schmidt; Schroeder E. H.; Schwarz Anton A.; Sennewald Gustaw; Silvestre; Simon D. W.; Soye E. de; Spes; Spiro, Albert; Steiger E.; Tanera Ch.; Techener J.; Tresse; Voigt Bernh. Friedr.; Wagnar; Washbourne Robert; Wiegandt; Wielogłowski W.; Wildt Juliusz; Winter C. F.; Wohl S; Zawadzki Józef; Zawadzki R.Czasopisma1842-1984
13 records found