Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
[Linguae Latinae exercitatio.]s.n.]; Vives, Juan Luis (1492-1540)StarodrukiCim.O.5951538)
Go to the collection
Reinharda Lorichiusa Kxięgi o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne, teraz nowo z łacińskiego ięzyka na polski przełożone.Gliczner, Erazm (1535-1603); Gliczner, Erazm (1535-1603) Tł.; Izokrates (436-338 a.Ch.); Koszutski, Stanisław (?-1559); Koszutski, Stanisław (?-1559) Tł.; Lorichius, Reinhard (1510-1564); Olelkowicz, Szymon (?-1592); Szarfenberger, Marek (?-1545) - Dziedzice; Trzebuchowski, Mikołaj (?-1563)StarodrukiCim.F.40651558
2 records found