Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Biskupstwo wileńskie : od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych /Kurczewski, Jan (1854-1916). Oprac.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 220316 BPR D 8121912
1 record found