Title

Search Results

Results view
4 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailMały adwokat domowy zawierający najważniejsze wiadomości o nowej organizacyi sądownictwa, a mianowicie o sądach rozjemczych, okręgowych i ławniczych; o prowadzeniu procesów; o konkursie majątkowym; o ustawie opiekuńczej; ó stowarzyszeniach; o wyborach do reprezentacyi kościelnych; o urzędach stanu cywilnego, tudzież najważniejsze przepisy hypoteczne, wekslowe, pocztowe, z ustawy polowej i leśnej i różne inne pożyteczne wskazówki z zakresu ustawodawstwa krajowego, z dołączeniem wzorów do skarg i podań urzędowych po polsku i po niemiecku /CHOCISZEWSKI, Józef (1837-1914).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 165711880
No thumbnailRzecz o sądownictwie naywyższem, czyli o potrzebie przywrócenia zupełnego sądu kassacyinego w Królestwie Polskiem : wyłożona w 3 cz. /DZIEROŻYŃSKI, Damazy Antoni Jan (1783-po 1835).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 268331828.
No thumbnailWypis z protokółu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego : [dotyczy urządzenia Sądu Seymowego] : [Inc.: Gdy duch niespokoyności i nieporządku...] /MIKOŁAJ I (cesarz Rosji ; 1796-1855)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 48181827]
No thumbnailWypis z protokółu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego : z Bożej Łaski My Mikołayi Cesarz Wszech Rossyi, Król Polski etc. etc. etc. : [Inc: " "Zapatrzywszy się na artykuł 152 Ustawy Konstytucyjney,..."], [Expl.: "Dan w Petersburgu... 1827..."MIKOŁAJ I (cesarz Rosji ; 1796-1855)Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1254421827]
4 records found