Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailRegula blogoslawionego y Bogu upodobanego oyca Benedicta S[więtego] na polski ięzyk pilnie przełożona. Ktora się sprawuią naprzod Bracia zgromadzenia świętego świętey Iustiny Padewskiey, a od klasztora ktory samże Benedikt S[więty] założył roku Bożego 528 [słow.] zowią się de Monte Cassino. Potym iey też poniekąd używaią zakonnicy Ordinis Cisterciensis.Benedyktyni; Benedyktyni-Monte Cassino (Włochy); Benedykt z Nursji (św. ; ca 480-547); Bernard z Clairvaux (św. ; 1090-1153); Grzegorz I (papież ; ca 540-604); Klonowic, Sebastian Fabian (ca 1545-1602); Klonowic, Sebastian Fabian (ca 1545-1602). Tł.; Lancicius, Jan; Piotrkowczyk, Andrzej (ca 1550-1620); Wereszczyński, Józef (ca 1530-ca 1598)StarodrukiCim.Qu.24981597 [rz.]
1 record found