Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailNauka o krasomowstwie z ksiąg M. T. Cicerona dla [...] Aloizego Oginskiego [...] na polski ięzyk wytłumaczona przez [...] Jozefa Boreyko [...] roku 1763.Borejko Józef Tł.; Boreyko zob. Borejko; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a.C.); Drukarnia AkademickaStarodruki128318(1763)
1 record found