Title

Search Results

Results view
3 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKrotkie podanie historyi Starożytnego Obrazu Boga-Rodzicy Maryi, na Jasney-Gorze przy Częstochowie przez Władysława Xsiążęcia Opolskiego, w roku 1382 złożonego : z opisaniem Kościoła, Klasztoru Warowni, i Przywileiow, Mieysca tego ; przez wielu Krolow, i Papieżow, nadanych, do Roku 1820.HAWELSKI, Eustachy.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1327831820?].
No thumbnailKrotkie podanie historyi Starożytnego Obrazu, Boga-Rodzicy Maryi, na Jasney-Gorze przy Częstochowie przez Władysława Xsiążęcia Opolskiego, w roku 1382 złożonego : z opisaniem Kościoła, Klasztoru Warowni, i Przywileiow, Mieysca tego ; przez wielu Krolow, i Papieżow, nadanych, do Roku 1830.HAWELSKI, Eustachy.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1176111830?].
No thumbnailWiadomość historyczna o starożytnym obrazie Boga-Rodzicy Maryi na Jasnej Górze przy Częstochowie przez Władysława książęcia Opolskiego w roku 1382 złożonym [...].HAWELSKI, Eustachy.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 150851856
3 records found